Ṻbernoumen (Supernoumenas)
Azsacra Zarathustra, 2008; antra dalis

Apie autorių  |  Pirma dalis  |  Antra dalis    

ṺBERNOUMENOLOGIA1)

Frei wozu?2)

intelligibilis3) užmuša sensibilis4),
Kaip Inkubas – sukubą

Kaukolės tuštuma praninka į Kitą Tuštumą,
Tačiau Gyvatės įkastas šoka Zaratustra

Didysis Pusiaudienis – ne Mirusiojo dalia

Žiedas Žiede
sugrįžta

Žiedui! Azsacra Zarathustra

Intelimiręs - reiškia
Mirtimi Šokantis, Mirtimi Besijuokiantis
Už mirimą ir žūtį5)

Kraujo kategorija – tikra -
jei Krauju spinduliuoja
ir Krauju rašo

Transcenduoti – reiškia mintyti
vien/ Tik/ Visada – Mirtimi -

Mirtis!
Mirtis!
Mirtis!
Mirtis!

Mirtis su Mirtimi žaidžia Mirtį
už Geresnę tavo Žūtį

išmok iš „I-Czin“ Nemąstyti -
tačiau žiauriai Bausti karalystes Šu
ir Ju

Aš-Ne-Mąstau - taigi
Aš-mintį-Pykdau -

Anksčiau-Sunaikinau-Nei-Pažįstu!

nes anapus Gėrio ir Blogio
daugiau nėra jokios Ribos:

Tuštuma Tuštumos Tuštumoje
Tuštumos Tuštuma Tuštumoje
Tuštumoje Tuštumos Tuštuma

Niekas – esu Aš -
Žudymui
Tu

gelia geluonimi Gyvatė

Niekas – esi Tu
Žudymui

kai baisiai Baugina,
kad Įbaugintų baimę

subjektas + objektas,
objektas + subjektas / pagal „Ne teoriją“ =
tos pačios Dulkės

... žmogiška,
pernelyg žmogiška...

pačios Negacijos išskaido
ir Pozityvą ir Negatyvą -

tik Savo Bausmės reikalauja
Kategorinis Imperatyvas6

Karas prieš Visus ir Visa -
Ant/ Žmogaus-Atrama

po Dao Mirties -
Dao pasireiškia Vėl

Dionisas transcendentalus įsakams -

Drėksti!

Griauti!

Tąsyti!

Jo Laukinė Išmintis
Transcendentuos Tik Valdžia:

Ilgų -
Ilgų -
Ilgų Valių!7)

Vietoj in ir jan -
Nulis = Nolis =
Nuolis!

Tuštuma/ Šun-jat-ta -
kaip užtvaro pertraukimas -
fenomenalusis Superdrakonis pasaulis
bus Užimtas/ Sudraskytas

juk Žydintis Sodas yra Ugnies Nebūtis,
o Ne žiedas ir kvapas -

Tikrasis Tuštumų Hėgelis prakeikė Vakarus

Nyčė Blogio Drakomais kerta Rytuose

samadhi Naikina satori
negailestingai ir Tiksliai

„Daiktas-Savyje“ šauna į Save,
bet Neigia riksmus ir aimanas

satori Naikina samadhi
tiksliai ir Negailestingai

Laisvas kam,
jei Prieš ir Po -
Niekas?

Jei – Prieš ir Po -
Ne?

net Bedugnė raitosi kirminu
savo gi Dieviškai

Demoniškame

Dugne...

Už Nebuvimo Nėra -
yra Ne-Egzistavimas-Už

pasitikėk tik Supertyromis Idėjomis,
kurios Nesibaigiančiame Kare -

Aporijų!

Ṻbernoumen – Ne „memento mori“8)
O Nieko Pažinimas
pačiu Nieku -

A Priori!9)

Smertis + Seksas = Nolis
Seksas + Smertis = Visa!
Nichts Walia = Noulis Mein Kampf = 0

0000000000000000000
0000000000000000000
0000000000000000000
00000000000000

ṺBER: APPERCEPTION1)

Der Wille zur Macht ist noch mehr
Nichts – als Nichts Selbst.2)

APPERCEPTION 1
(BESIJUOKIANTYS LIŪTAI3))

Visas randuotas
ir Šambalos randas -

aš - Šviesa
Liuciferio puotose

tapau lavono
Matu ir Paslaptim

Tapau Kuo Nenorėjau -
bet Teko:

kirtau – į dievą!
kirtau – į būgnus!
kirtau – į dantis!

Šventyklose Švenčiausiose
pjoviau drakonus!

Sulėkė ereliai
ir draskė mėsą -

ten, kur skanėstus valgei
tu -

ir staiga kiekvienam
paaiškėjo:

juoktis Mirtimi
atėjo liūtai

APPERCEPTION 2
(PASAULIS KAIP VALIA IR NAIKINIMAS4))

jeigu aš -
skustuvo Ašmenys -
reiškia Aš -
Šūvio
Iniciacija

reiškia Aš -
Kulkų
užbaigimas

Tuščia Bitė
Palieka Tuščią
Avilį

tikra Tiesa
jei Išbandymas
Jos Esmė

ašmenys sutrupinti
Bet! vis tik
rėžia

lenda

lenda

lenda

Ašmenys

APPERCEPTION 3
(VALIOS TRIUMFAS)

Valios Triumfas -
drugelis, glūdintis kirmine,
o Ne fakelų eitynės

žinok: nuo negyvo vilko
lupamas tavo kailis

kas nusigraužia leteną -
tas ištrūksta iš spąstų

Vilkas
Pats Savaime
Apmąstymas
Sanas!

Sujunk
sukapotos gyvatės
g/a/b/a/l/ų judesius

su Rojaus Triumfu -
su Nirvanų Galia -

tapk Niekuo
Niekam:

Niekas – Niekada -
Niekur -

Mirties Išrinktas
Ir Šauktas!

APPERCEPTION 4
(QUINTA ESSENTIA)

kraštutinumai išėjo iš kraštų
ir dabar

jų Niekas/ Niekada Nesustabdys,
nes Valia Valdžiai -

Durys:

tuštuma Dar Stipriau
Liejasi Tuštuma -

bet vadinasi –

Krauju:

mintimi mintyk,
bet -

revolveris/ Meile:

Žodis glūdi -
kad Naikintų

Žaltyje:

Žaltys raitosi Kad Žudytų

Šlovėje!

APPERCEPTION 5
(NEAPYKANTOS METAFIZIKA5))

Ryškiausia Šviesa -
mano širdies Velnias

Spindesys – Karų Pradžia!
Aš nešu Tik Ugnį

Nereikšmingai -
delnas liečia rankeną
peilio ar pistoleto

„Didžiojo Nėra“
Niekada Nėra!

„Niekas“ – reiškia Niekur
Nepradedu gyvenimo atskaitos

taip sako Niekas -
nes Mirtis Jo Niekada
Nemirs

dabar Tik Neapykanta
Veržiasi į Tyrumą
Ir Šviesą

„Didžiojo Taip“ -
Niekada Nėra!

Nereikšmingai -
delnas liečia rankeną
peilio ar pistoleto

čia: Visa -

čia: Visi -

Priešai!

kojos Spyriu
išspiriamos į Amžinybę

Durys!

Aš nešu Tik Mirtį
Aš nešu Tik Ne

mano širdies Velnias -
Ryškiausia Šviesa

APPERCEPTION 6
(VALIA VALDžIAI)

Valios Nėra tapsme,
Valios Nėra naikinime:
Šviesa Švyti pati
ir šalina Šviesą

Jėga Ten -
Kur Nieko
Nėra

kraujo srovė
dar ne Kraujo Versmė

dvasios Erelis

sklando

Bedugnėje

Be atramos

Būti Nieku -
reiškia mintyti Save:
Virš Ne
Dugno

Dvasia Plėšo Save:
Ir – į skutus! -

Bedugnę

Tuštuma ir Ta
Tirpsta Tigro
Nasruos

mintyti -
reiškia Drėksti!
Ir Driksti

Į Gabalus:

Šviesa Švyti pati
ir šalina Šviesą

Valia Ten -
Kur Nieko
Nėra

APPERCEPTION 7
(DRAKONAS DRAKAS)

Senuoju Drakonu Draku
nuimam tikrumą „yra“

nuimam šventąjį „tu“

žiedlapiai-Patys Žudo gėles

raitydamasis ir juokdamasis Piktuoju Genijumi;
Aš esu Aš ir Nieko daugiau

bet Aš galiu -

duoti Nebuvimą!

Tuštumos Tuštumą!

ir Nieko mažiau -

Apmąstymas Nekyla
į Dangų, trimituodamas...

šaudydamas: angelas
perbėga Lauką:

Pradžioje -

kulka į tave!

Pabaigoje -

kulka į save!

nieko Mažiau
nieko Daugiau

pasaulis kaip Valia ir Naikinimas

APPERCEPTION 8
(VEIKIMO ANGELAS)

iškart – Nenuleidus sparnų -
ėmė šaudyti

bėgti šaudyti
šaudyti bėgti
bėgti bėgti
šaudyti
šaudyti

angelas – reiškia po visų -
vis tiek Žudyti!

skristi deginti
deginti skristi
skristi skristi
deginti
deginti

angelas – reiškia po visų -
vis tiek Mirti!

žudyti mirti
mirti žudyti
mirti – reiškia:
Žudyti
mirti

mirti žudyti
žudyti mirti
žudyti – reiškia:
Žudyti
žudyti

ṺBER: APORIAS1)

Nun steht die Wage gleich
und still2.

APORIA 1

Blogis raitosi

Gyvatė pikčiau už pyktį

Niekas tampa Viskuo

Negimti

Nebūti visai

Būti Niekuo3)

APORIA 2

mesk skorpioną į lopšį
Kūdikį įgels pirmas

Niekas užmuš – antras –

pro revolverio dūmus
Niekas sparčiau tveria

savo Nolį -
savo Nulį -
savo Romą!

Niekas Kirs pirmas -
Niekas Užmuš antras

APORIA 3

Rose-pistolet: Azsacra Zarathustra žiedas ar pistoletas? -
štai klausimas koks

ašmenys – tobuliau! -
rožių spygliuos

klaidžiojančiai kulkai
pavydi pati Gyvatė

Žiedas atitraukė/ „aš“
Žiedai – Žudikai/ „tu“

APORIA 4

aš – Tuštumos Tuštuma:

gyvatė be kūno ir uodegos
geriau nusikanda galvą -

tačiau tą akimirką
Miršti – tu!

nes anapus „tu“ ir „aš“

visus rija Gyva-ta Nemintijimo

APORIA 5

žiedu žiede rieskis
ir kilk Gėlimu

kad būtų Džiugu
ir Tuščia

siųsk ant m/ė/s/o/s -
Tuštumų Tuščius Nasrus

Ten – valia Pasauliui -
Ten – Valia Valdžiai

siųsk ant p/a/s/a/u/l/i/o! -
Tuštumų Tuščius Nasrus

APORIA 6

Besijuokiančiu Liūtu
Žengti per Konfucijaus kaulus

Tuštuma Negailestingesnė -
Nei Kova ir Revoliucija

Kol Dao palengva spaudžia
kumštį

Niekas užgriūva Nieką
Ne „mirdamas“ Niekaip

Niekas užgriūva Nieką
Ne „atgydamas“ Niekaip

APORIA 7

aš/ tu - Tuštumai
nemintijimų Nuodai

tu/ aš - neišsaugos
Gyva-ta

Aš –
Nuodas!

Žiedas-savyje
yra

Mirties Sodas

APORIA 8

Niekuo – aš buvau Niekur
bet greta jūsų

viliojau Šventais Peiliais

Nieko Soduos -
Žudžiau rožes

augau - nesiliesdamas
kilau Nušvitimais

Aš visus Nužudžiau -
Sustok Akimirka!4)

ṺBER: A PRIORI1)

Dazu ringt und
dreht sich jeder Ring2)

A PRIORI 1

jei teisingai apmąstomas
daiktas

jis Žūsta

Karas – labiau Žiedas
nei Hitleris

Aš mąstau -
taigi Žudau

sutraukau Žiedą
į dalis

apriori: Žudymas -
Laimė!

A PRIORI 2

karas myli Atsidavimą
ir Griežtumą

darbas Nepamalonina
Dievo -

neverta net akimirkai
Tverti „pasaulį“

Tuščių Tuštumų tuštu-Ma
Prasmeigia sekirų Tankmę

Gyvatė sėlina
Nemintijimu Necro

apriori: Lavonas -
pamalonina Žmogų

A PRIORI 3

samadhi Naikina
satori

kas Žuvęs -
tas Nesiginčija

satori Naikina
samadhi

Nėra – Nė galvos,
Nė ženklelio

Nirvana pasiekiama
Sirenų Giesme

apriori: Laisvė -
Nelaisvė

A PRIORI 4

kai Superdrakonai
praveria Nasrus -

Kraują sau Vilioja
Valia Valdžiai

Peilis – Už rankenos
Ir ašmenys – Sminga!

Rėžia! Giliau
ašmenų

Anapus Aš gelia Gyvatė

apriori: Tyrumas -
ašmenų - Mintis

A PRIORI 5

niekinant gedulą ir galutinę
mirimo esmę -

Valios-Valdžiai Žiedu
Transcenduoja Mirties Mirtis

Nemintijame tuščiai paveldima
Su-Naikinimo Paslaptys

Žiedas yra Geliančios Gyvatės
Superskvarba

Niekas neigia „taip“ ir „ne“
dėl Įtvirtinimo – Ne!

apriori: Neigimas -
Šviesa

A PRIORI 6

Tuštuma purto „išorę“
ir Žudo „aš“ Po oda -

bet Mirtis į „mirimą“
Nepanaši

Mirties Mirtis ir gimimas -
Ne viena ir tas pat

Pergalė laimima
tik Jau Laimėjus -

Visa Visų – į Nieką! -
Amžinai Pavertus

apriori: Absoliuti Dvasia -
Absoliutus Trūkis3)

A PRIORI 7

Dvasios Drakonų Kovoje
Nėra Jokių nuostolių

kiekvienas Drakonas praeina
pro Slaptas Duris

kol Nevėlu

su gepardų gracingumu
Žudyti gracinga

kur daugiau Gorgonių –
ten mažiau chimerų

apriori: Viešpats -
Revolveris

A PRIORI 8

Naikinimo Naikinimas
Naikinime

Naikinimu Naikinama
Naikinamai

Išnaikinus Naikinimus
Naikink -

Naikiklis Niūkina Naikinti
Naikinančius

Naikiklis yra Naikintojas
Pabaigos

apriori: Naikinimas -
Žiedo esmė4

A PRIORI KAMPF1)

Mein Gift todtet! – Es ist Zeit!
Es ist die hochste Zeit!2)

Mirtis-Ne-mirimui,
Ne pamaitinimui Būties trupiniais

tik Ne-Būtis-Aš/Žinojimas Nežinojimo
tik Aš-Būties-Ne/ Žinojimas Anapus

Virš-Nieko-Nė – kas?
Anapus-Nėra-Nė – kas?
Prieš-Nera-Nė – kas?

ar Žino Nežinojimas Nemintijimo Siaubą?
ašmenų kerštas giliau tiesą

giliau-Mintis-Prasmėje-gyvatė

Aš mąstau-Ne-Mąstant

Aš nemąstau – tad atsijungiu
keberkšt-aš-aš-aš-aš-aš

Aš-Prieš-Aš-Po-Aš =
Ne-Būties-Aš-gyvatė

Po – Prieš – Po – Ant =
aš aš aš aš aš aš aš arsenas

Siaubas
Siaubu
Siaubina
Siaubinančiai ir Transcendentaliai -

bet „Daikto-Savyje“ neįmanoma sunaikinti
Imanentiškai3) -

Gyvatė-Anapus-Aš!

mirk-prote-Rojus-bei-pasaulio-Protą-Bausk!

Kai Blogio Blogis atmerkia Trečią Akį:
Niekas mintija Niekur -
bet Pasiekia net Niekur

Slaptąjį Dao laukiniškai diktuoja
Tik Drakonams Drakas -

nes Tuštuma Tuščia tik Tuštumoje
į-tuščia-kūną-aš-skriejau, nes buvau Niekur,
bet visus Naikinau ir Visa Turėjau

skriejau-skriejau-skriejau-Nemintijimu-Drąsus!
Skriedams Švytėjau/ skriedams Šviesą ėdžiau!

Tuščiu Krauju kartojau Visur:
Tuštuma Tuščia tik Tuštumoje

Džiaugsmas?

kai jo Nėra -
jis Visur!

Nyčės-minklės-Transcendentaliai-Paprastos:
Zaratustros Erelis ir Gyvatė -

Tušti!

Esmės-Esmė/ Žiedas Žiede Žiedui/ -
Žvėries snukis Spindi, nes Gražesnis už veidą:

Aš/ Šviesa/ Spindesys/ Jėga/ Pyktis!

Baisia Gyvate/ Niekuo/ Niekaip/
iš Nieko Man skristi pavyko -

ne ne ne ne
ne ne ne ne
ne ne ne ne

Nebuvimas – Šviesa!

ne ne ne ne
ne ne ne ne
ne ne ne ne

Neigimas – Šviesa!

Gyvatė/ Nebuvimas/ Aš
bet aš piktesnis/ Neigimas/ Tu

Super-Gyvatė-Tuštumos
Riečiasi
Didžiojo Pusiaudienio
Centre

Žiedu!

Žiedas Žiede
Įžiestas
Grynai:

Grynu!
Grynu!
Grynu!
Blogiu:

anapus „gėrio ir blogio“
Blogis tampa

Super-Kūrėju!

Blogis-blogas-blogis-Blogas-Logos!4)

„Dievas mirė“ – bet tik/ Tiktai
Paties-Dievo-Prote

Super-Mąstymas – Patelė Gyvatė:
bet žinok: Sun Cult: Azsacra Zarathustra

tik/ Tiktai Gyvatė Žudo
Dasein5)

dekartiškasis Cogito -
Nužudytas!

vietoj Ergo Sum6)
Ṻber-Noumen - Super-Kitų-Sumų:

tik Ne/ Mintis/ Aš - Gryna
ir Vienintelė

Šviesa-Pati-Nužudys „savus“:
būk gi – Tamsus arba Niekoks

Jėga-Galia-Aš – yra -
Aš/ Be/ Aš-Gyvatė

Absoliučios Valios Valia Valdžiai
Absoliučiai Galiai -

visad Žudyk Tuščiai ir Paprastai,
Prievartauk kūnus grožio dėlei -

A Priori Blogas!

Aš-Blogio-Aš-Tiesa-Virš-Tiesos,
kur Tu-Ne-Aš, bet Tapk/ Manimi -

Super-Transcenduok-Karu!

Gyvatė-Anapus-Aš
Blogiau
Blogio

bet -

Blogio
Bloga Žiede
Prasisuko
Gyvatė

Tept Raštas į Rožę lept
Švelni Karmų Migla

Tuščiu Krauju paskui mane Kartok:
mirk-prote-Rojus-bei-pasaulio-Protą-Bausk!

Teisingas Pragaras/ Nutrynimas
Teisingesnis Pragaras/ Nudėrimas

Šviesa Šviesoje žūsta,
bet sruvenu Visų Spindesių Šviesa

Mirtis-į-Nebūtį Nutrina Zeit -
Laiko Nėra!

Tamsa Tamsoje žūsta,
tačiau tamsina Tamsos slapta Šviesa

Nebūtis-į-Mirtį Nudiria Sein -
Būties Nėra!

Grynai

Grynai Grynina

Grynai Grynina Grynumu

Grynai Grynina Grynumu Gryniausia

Grynai Grynina Grynumu Gryniausia Mirtis:

Žudyk Zeit

Naikink Sein

su-Naikink Zein und Seit7)

APEIRON1)

Das aber ist der Winzer, der mit
Diamantenem winzermesser wartet2).

Mirties Kartelės viršijimas
Nyčės Filosofijoje yra – Tai3)!

Niekas – Nyčė?
ar
Nyčė – Niekas?

Nepasiekiama – Žudant Neišaiškinamą -
sako: ir Tu su Jais – ir Tu su Mumis -

stiprūs-tik-drakonai-ryjantys-Ugnį!

nes Žiedas
Žiedo
Žiede

visada kovoja su Žiedu

smok kumščiu/ Tačiau būk Išminčius -

kai pas Nieką Tyrumo Kvaitulys -
reiškia Bus

Sunaikinimas!

Be Agresijos -
Nėra Įsiveržimo!

Gott mirė,
tačiau Viešpats šokantis
šoka -

Gyvate, Gelk!

Net Nužudęs – Žudyk!

Valia Valdžiai – į Nieką – Nepaklysti;
drakonai tampa Superdrakonais
Kovai

nes Žiedas Žiedo Žiede
Amžinai sukasi

Už sukimosi

Už pabaigos

kur Yra – Letena su nagais -
ten Nėra – „Veido Kategorijos“

tegu-liepsnomis-liepsnoja Tuštumų Tuštuma;
„Dievas mirė“, bet Valia-Valdžiai
Žmogų medžioja

žmogų į g/a/b/a/l/u/s
Drasko!

Gyvate, Gelk!

rėžk ašmenimis/ Tačiau būk Išminčius -
Tai – Žiedo Karas su Žiedu -

Amžina Amžinybė = Amžina Netektis!

Valia Valdžiai -
Yra Apeiron

Žiedas
Žiedo
Žiede -

Įstatymas!

kai Valia-Valdžiai smenga – Žemyn -
Valia-Valdžiau šauna – Aukštyn -

Per-Prieš-Po-Per-Ant

Ne – „to-paties-sugrįžimas“ -
Bet – Žiaurus Sugrįžimas4)

Super!

Super! Super!

Super! Super! Super!

Super! Super! Super! Super!

Superdrakonais Zaratustra Džiaugias!

Ṻbermensch mirė: Ṻbernoumen
Atakuoja/ Valdo Valia Taip -

kad – ž/m/o/g/ų -
Temptųs/ Nutrauktų Gyvatės -
Gyvatės Ženklas!

Būtent taip kalbėjo Zaratustra:
Tik Niekas – nugalės Tuščia -

Super ir Mirčiai – Visada Sekės -
Superdrakonai į Žemę nusileis,
kad stotų Anapus

Sienos -
„gėrio ir blogio“!

Mirties Kartelės viršijimas
Nyčės Filosofijoje yra – Tai! -

Anapus Nyčės -
Niekas - Niekas

Gyvatė-Už-Aš;
Bet Aš-Nuodai -
Aš-Gyvatė-Ne-Aš -

Gyvatė-Ne-Mastau-Aš -

Super-Jėgos-Drakonas!

Amžina Amžinybė = Amžina Netektis!

Valia Valdžiai
yra Apeiron

Žiedas
Žiedo
Žiede

Šauk iš Arti/ Tačiau būk Išminčius -

Gyvate, Gelk!

Gelk, Gyvate!

Gyvatė su Gyvate ateis Pabaiga!

kai Grynumo Niekui Kvaitulys
reiškia Bus -

Sunaikinimas!

Be Agresijos -
Nėra Įsiveržimo!

Be Nieko – reiškia -
Čia/ Būsi - Tu

Werder Hart -
Būkit Tvirti!

Ten, Kur-Nė-Kur Nesibaimina Baimė -
Nuo Siaubo nesisiaubina Siaubas5)

Dvasiai – tik Trūkis reikalingas -

Mirčiai – tik Niekas Skirtas –
Tik pas Nieką Grynumų Tuštumoje Kvapas

Išnyk -

Kad visus
Sučiupti!

kraujas-kraujas-kraujas-kraujas-Šviesa
šviesa-šviesa-šviesa-šviesa-Mirtis

Sugrįžimas „to-paties“?

Ne!

Triskart Ne! -

„tas-pats“ – su-Naikink;

Valia Valdžiai – Tuščias Peilis -

Anapus-rankenos-ir-ašmenų-Aš

Aš-Gyvatė-Aš
Tu-Gyvatė-Aš

Ṻbermensch/ Tamsa = Ṻbernoumen/ Šviesa6)

Mirties-Mirtyje-Mirtimi gi Šlovė -
iš „būties pilnumos“ Nieko
Nelieka7)

Nein! nes Žmogaus – Nėra!8)

Nei Čia, Nei Po, Nei Prieš -

Nėra jo -
jo Nėra

jis – tylus -
Nichts!

Das Grosse Nichts!9)

Tai ir yra -
Antžmogio Juokas:

Negalima sunaikinti Viską,
Nesunaikinus visų

Super
Nužudo
Super Super -

Super! Super! Super!

Nieko lūpomis kalba Zaratustra:

Tuštumos Tuštumoje -
Tuštumos Tuštumoje -

Tuščia
Tuščia
Tuščia

INCIPIT ZARATHUSTRA1)

Nė lašo gyvenimo

Nei gėrio

Nei

Šventuoju Įgėlimu
į lūpas

gyvatė suleido Nuodus
Išminties

Das Gekreuzigte Nichts2)    

Apie autorių  |  Pirma dalis  |  Antra dalis    


Komentarai

ṺBERNOUMENOLOGIA

1) Ṻbernoumenologia / Supernoumenologija – filosofinio „pažinimo-Už- pažinimo“ sritis, tirianti Mirtį kaip Galutinę kategorijos-esmės Ṻbermensch/ Antžmogio vystymosi stadiją. O taip pat: sekantį Supernoumeno/ Ṻbernoumen fenomeną su jo kategoriniais Ṻber-A- Priori / Aprioriniais Supersintetiniais Samprotavimais. Ṻbernoumenologia – Ṻber-Sieg virš ratio ir irratio.

2) „Frei wozu?“ (vok.) – „Laisvas kam?“ (NYČĖ „Taip kalbėjo Zaratustra“). Laisvės primum ens - Naikinti pačius laisvuosius. „Welt weltet“ – kol „Pasaulis pasauliuoja“, Niekas virš-pasauliuoja ir Naikina (žudo rationalitas).

3) intelligibilis (lot.) – protu pažinus, Grynai/ Transcendentaliai apmąstomas, račiau visada su A priori grėsme!

4) sensibilis (lot.) – jutimais priimama, imanentiškai suvokiama. A priori momentu intelligibilis Nužudo sensibilis, t.y. tai substantia infinita stadija: Vyriškasis demonas (Incubus, Deus) žudo moteriškąjį demoną (succubus), teigdamas nepaliaujamą Der Wille zur Macht.

5) Tod/ Mirtis - Supernoumeno Secretum Secretorum, jo pagrindinė, Nesunaikinama varomoji Jėga. Mirtis, nuolat virš Mirties Kartelės – Mirties Mirtis, Mirties Mirties Mirtis ir yra Ṻber-Noumen: Wesen des Sein-Nichts! Wesenwille-Nichts!

6) Kategorinis imperativus (lot.) – moralinio mąstymo apie pasaulį formalaus aspekto išraiška. Kategorija, iššvaistanti didžiausias pasigailėtino žmogiškojo „moralino“ kvapo atsargas.

7) Reikia atminti: Valia Valdžiai Ne Tiek Jėgos Aktas, kiek vienintelė galimybė apmąstyti Save ir suvokti Save kaip Valią Valdžiai. Bet Der Wille zur Macht įveikia netgi „ilgosios bangos“ sąvoką. Valia valdžiai – Absoliučiai Valiai kaip Valios Valdžiai Valia. Heil dir, mein Wille!

8) memento mori (lot.) – atmink mirtį, apmąstyk mirtį, t.y. pasyvusis Irrationales Prinzip. Ṻbernoumen mąsto tiksliau ir veiksmingiau: Mihi mori lucrum - Mirtis man pergalė, mano pergalė – Mirtis! …Nichts Contro!

9) A Priori (lot.) - žinios, gautos nepriklausomai nuo patirties, būdingos Sąmonei Iš pat pradžių (pagrindinis Transcendentaliosios Filosofijos konceptas). Toliau Tekste eina pati Supernoultroninė Valios Valdžiai paslaptis-formulė – Ṻber-A-Priori-Kampf. Visų Slaptųjų Negacijų Secretum Secretorum - Didžioji visų „Nein“ ir „Nichts“ Sumų Suma.

ṺBER: APPERCEPTION

1) Apperception (lot.) – mąstančio subjekto sąmonės vienybė, sujungta savyje A priori pagalba (Ṻber-Apperception; t.y. visi „proto-Už-proto“ ryšių ir sintezių pavidalai). Dunkel ist die Nacht, dunkel sind die Wege Zarathustra‘s – „Tamsi Naktis, tamsūs Zaratustros Keliai“ (NYČĖ).

2) Supernoumenui: Der Wille zur Macht ist noch mehr Nichts – als Nichts Selbst (Valia Valdžiai – dar didesnis Niekas – nei Pats Niekas). „Der Wille zur Macht“ – Valia Valdžiai, Valia Galiai dar Dėl Didesnės Galios ir Valios Valdžiai. Šiuo atveju: Poantžmogiška Aukščiausia Valios Valdžiai Stadija žymima per Absoliutų Trūkį, atskleidžiantį Esen des Nichts/ Sloapta Nieko Esmę per Tai, Kad „jo“ Niekada Nėra.

3) Lachende Lowen (vok.) – Besijuokiantys Liūtai. Viena iš Nyčės pranašysčių: „Lachende Lowen mussen kommen!“ – „Turi ateiti Besijuokiantys Liūtai!“ („Taip kalbėjo Zaratustra“).

4) Die Welt als Wille und Vernichtung - sudarytas nuo pagrindinio Šopenhauerio filosofinio veikalo pavadinimo: „Die Welt als Wille und Vorstellung“. Vienas atsakymų, kuriuo Užmuša Sfinksus, skamba: galiu Pateikti tai, kas jau Išnaikinta iki savo Apsireiškimo ir Nebuvimo?

5) „Die Metaphysik des Hasses“ (vok.) – „Neapykantos Metafizika“. „Uth, der angreift: der schlagt noch den Tod todt!“ – „Vyriškumas puolantis: jis nudobia net mirtį iki mirties!“ (NYČĖ. Taip kalbėjo Zaratustra)

6) Dkarkonas Drkas/ Super-Drakonas - Ṻber-Drache. Dar vienos Nyčės pranašystės išsipildymas: „Einst aber werden grossere Drachen zur Welt lommen“ – „Tačiau kada nors į pasaulį ateis gerokai didesni Drakonai“. Antžmogis, ėdamas Superdrakonų, ir yra ieškomas Niekasm- Ṻber-Noumen-Nichts. Aber nothwendig ist diess Bose - tačiau tas Blogis Būtinas.

ṺBER: APORIAS

1) Aporias (graik.) – Aporijos; Superformulės Nušvintančių Prieštaravimų tarp pradinių duomenų apmąstymui ir jų apmąstomos analizės. Ṻber-Aporias – Super-Aporijos, kuriomis operuoja Ṻber-Noumen A Priori akimirką, t.y. Kovoje už Ṻber-A-Priori - tai savotiškas, Niekam nepaklūstantis Die Dialektik Nichts. Nesunaikinamas Ṻber-Krieg- Nichts!

2) Nun steht die Wage gleich und still (vok.) – „Dabar svarstyklės pusiausvyroje ir nejuda“ (NYČĖ. Taip kalbėjo Zaratustra) Tai Ṻber-Samadhi pasiekimas! Bet ir apmąstydamas Noumenas ne tiek Mąsto, kiek Noumenuoja/ Žudo visas „tikroves“.

3) Būti Niekuo/ Nebūti Niekuo = Primum ens Niekas, kuris veikiamas Nieko/Niekuo, visada nuverčia Visa. Niekas tveria, tačiau vėl Su-naikina, t.y. daro “visa” Visiškai Savu-Kitu; Siaubo Drakonai Ryja baimės drakonus. Niekas naikina “niekingiausius” das Man Visai ir Nepalikdamas!

4) Faustiškoji „akimirkos“ tema, tačiau išsprendžiama visiškai Kitaip: Niekas, žudantis Visa/ Visus, yra Ieškomas Niekas, noumenaliai išsivadavęs ir iš „nieko“, ir iš „visa“. „Gipfel und Abgrund – das ist jetzt in Eins beschlossen!“ (Aukštybės ir Bedugnė – dabar susiliejo į viena! NYČĖ) Das Nichts ist!

ṺBER: A PRIORI

1) A Priori arba A Posteriori (lot.) – pažinimas, gaunamas nepriklausomai nuo patirties, būdingas sąmonei iš pradžių. Šiuo atveju: - žyminas perėjimas A Priori į Ṻber- A-Priori, t.y. Niekas naikina ratio per perceptio vienybės su-Naikinimą.

2) „Dazu ringt und dreht sich jeder Ring“ (vok.) – „Dėl to vartosi ir sukasi kiekvienas žiedas“ (NYČĖ. Taip kalbėjo Zaratustra). Reikia atminti: Dėl Selbst und Nichts viduje Supernoumeno Phanomen būtina Ypatinga Mirties Valdžia - Die Ṻbermacht des Todes! Būtinos tik Aukščiausios Mirties Formulės.

3) Čia dar stipriau išvystyta didžioji Hėgelio formulė iš „Phanomenologie des Geistes“: Der Geist/ Dvasia pasiekia savo Tiesą, tik rasdama save Absoliučiame Trūkyje.

4) „Des Ringes Willes“ (vok.) – ‚Žiedo Valia“ kaip Nepaliaujamas Savęs Viršijimas (NYČĖ): Žudyti, ir vėl Žudyti, ir vėl Žudyti... Visų Mirties Kartelių viršijimas!

A PRIORI KAMPF

1) A Priori Kampf arba Krieg A Posteriori (lot.; vok.) – Kampf / Kova, būdinga samonei iš pat pradžių dėl Aukščiausios Transcendentinės Sintezės – Ṻber-A-Priori/Super Apriori – pasiekimo. Krieg-A-Posteriori yra Visų Transcendencijų Karas.

2) „Mein Gift todtet! – Es ist Zeit! Es ist die hochste Zeit!” – „Mano Nuodas Žudo! – Laikas! Seniai laikas!“ (NYČĖ. Taip kalbėjo Zaratustra), t.y. Mirties Dovana – Aukščiausia Dovana mums!

3) immanens (lot.) – tai, kad randasi pats savyje ir Neturi Valios transcenduoti iš „savo ribų“. Imanentinis – priešingas Transcendentaliam, t.y., Plėšančiam Viską į gabalus.

4) Logos - visada žymi Transcendencijų Karo pradžią. Pagal Heidegerį: „Logos yra superaprūpinimas, kurio būties būdas lieka taip pat neišvengiamai tamsus kaip ir jo sudarytos esaties“. Kitais žodžiais: Logos yra smūgis š Nus!

5) Dasein (vok.) – Būtis-Čia, Būtis-Štai, Tiesiog-Čia-Buvimas (Heidegerio kategorija). Seka: Ne-Būti – reiškia Būti-Anapus, o Ne „štai ir tiesiog dabar“: Būti-Anapus „mirimo“ – Mirtimi! Tai ir yra das Zarathustra-Reich!

6) Cogito Ergo Sum (lot.) – „mąstau, taigi esu“. Ṻber-Reformato: Cogito todt ist. Su mist Summa Summarum Nichts. Nein ist Nichts.

7) Zein und Seit - raidžių perstata pagrindiniame Heidegerio koncepte „Sein unt Zeit“ (Būtis ir Laikas). Per šią formalią rokiruotę akcentuotas Negalėjimas išsaugoti Būtį ir Laiką, net jei jie bandytų slėptis vienas kitame arba: Nors Kur ir Niekur. Kartu juose axioein Nichts!

APEIRON

1) Apeiron (graik.) – senovės kosmologinis konceptas, Be/ ribų, Begalybė. Pagal Anaksimandrą: „pasaulio pirminė priežastis kaip visų principų principas“. Ṻbernoumene: Ṻber-A-Peiron – grynas Būties-Ne-Esaties „Anapus-pradžios“; tam tikra galinga Ṻber-A-Priori-Kampf sintezė; Kraštutinė Visų Transcendentalijų Kova Anapus „aš“ ir „kategorijų“.
Plačiau žr. >>>>>

2) „Das aber ist der Winzer, der mit Diamantenem winzermesser wartet“ (vok.) – „Tačiau tai – vynuogininkas, laukiantis su Deimantiniu Peiliu“ (NYČĖ. Taip kalbėjo Zaratustra). Ṻbernoumene Apeiron pasireiškia kaip Kraštutinė Transcendentinė Bausmė. Bausmė – Ne prasme – „kerštas“, o – Nepaliaujamas Nieko Perteklius – Save apsivalanti Tuštumų Tuštuma Nein/ Tuščių: Axioma Nichts!

3) Sudaryta iš Vedų formulės: „Tu esti Tai“, t.y., Paskutinis, Absoliutus ir Begalinis. „Die Mitte ist Ṻberall“ ž „Centras - visur“ (NYČĖ. Taip kalbėjo Zaratustra).

4) Taigi, čia įmename0Už-mename paskutinę ir galutinę Der Wille zur Macht Paslaptį: Valia Valdžiai dėl Amžino Valios Sugrįžimo prie Supernoumeno Valios Absoliučiai Valdžiai kyla tik iš Antžmogio Mirties. Niekas su-Naikindamas visas „mažumus“ – Naikina ir „Super“ Vardan Super-Super, Super-Super-Super...

5) Super-formulė į paslaptingiausią Heidegerio klausimą: „Koks fenomenalus skirtumas tarp to, ko siaubinasi siaubas ir to, ko baiminasi baimė?“ (Sein und Zeit).

6) Ṻbermench/ Tamsa = Ṻbermoumen/ Šviesa. Nuoroda į griežtą atitiktį trim Magnum Opus stadijoms: Ṻber-Nigredo (Grumtynės Super-Juodame) – Ṻber-Albedo (Grumtynės Super-Baltame) – Ṻber-Rubedo (Grumtynės Super-Raudoname). Arba: Der Wille zum Untergang!.

7) T.y. Ṻber-Rubedo, išvalantis „viską žmogiška, pernelyg žmogiška“ – Kraštutinio Kraujo Raudonoji Stadija. Der Wille zur Macht/ Valia Valdžiai yra Nichts = Niekas. Nepaliaujamai Rėžiantis!

8) Čia – pagerinta „buvimo kritimo“, išvystyta „Sein und Zeit“ Heidegerio, formulė. Tik taip kalba Nebuvimas: „Galas buvimui bus“. Iš Heidegerio: Ṻbernoumen – „yra betarpiško buvimo Negalimumo galimybė“. Contro Už Pro: Mirtis, Mirtimi save Tverianti.

9) Das Grosse Nichts (vok.) – Didysis Niekas. Visų Kraštutinių Kraštutinimų Pralaužimas. Nyčė teigia: „Nacht ist auch eine Sonne. Mitternacht ist auch Mittag - „Naktis irgi Saulė. Vidurnaktis – tas pats Pusiaudienis“ (Taip kalbėjo Zaratustra). Iš Mirties: per mirties Mirtį: į Super-Mirtį. Sustiprinkim pasakymą: Der Wille zur Macht ist auch ein Nichts.

INCIPIT ZARATHUSTRA

1) Incipit Zaratustra (lot.) – „Prasideda Zaratustra“. Tačiau tiksliau reikėtų sakyti taip: Tip po „visko“ ir „visų“ Mirties – INCIPIT ZARATHUSTRA. Žudyk Pradžioje: Baikint Viduryje: su-Naikink Pabaigoje. Ṻber-Nichts ž Ṻber-X: Ṻber-X – Ṻber-Nichts. A Priori X X X X

2) Das Gekreuzigte Nichts (vok.) – „Nukryžiuotasis“. Viena paskurinių Nyčės Signatures/ Parašų. Jei iš Nietszche šeimos išplėšiama „krikščioniška trejybė“ raidžių [eze] ir teisingai pagal Dionisą sudėliojamos likę literos, gaunasi Tai, kas buco Iš pradžių: Nichts. Taigi, ir parašas turi būti: Das Gekreuzigte Nichts. Nukryžiuotasis Niekas. Niekas, pasiaukojantis dėl Nieko ir Nieko daugiau:

Nic eze htS
   A
   Z
   į
1844 y 1900
Niet Z sche
1900 į 1844
   į
   Z
   A
Sth eze ciN

Nein-Auf-Ṻber!

Ego cogito, ergo sum?

Auf!
Auf! Nicht rocheln!
Nicht rocheln!

Cogito Todt Ist,
Sum ist Summa Summarum
Nichts =

Nein is Nichts!
Nein is Nichts!
Nein is Nichts!

Auf-
Auf –
Nicht!


Nyčė ir muzika
Nyčė: Valia mirčiai
Nyčė ir Vokietija
Zaratustros karalystė, arba Azsakra niekam
F. Nyčės mokymo filosofiniai pagrindai
Anarchizmas: kas jis iš tikro?
Rene Guenon. Rytų ir Vakarų priešprieša
Apie žmogaus ir antžmogio mirtį
F. Nyčė: Aš ne žmogus, o likimas
Nyčės filosofija: "Anapus gėrio ir blogio"
Z. Froidas. Dostojevskis ir tėvažudystė
Machizmo: varžymasis dėl garbės
Apie mistinio anarchizmo istoriją Rusijoje
Virš-sąmonė ir mistinio proto kritika
Aleksejus Cvetkovas. Stebuklo jausmas
Kūniškumo problema rusų filosofijoje
Filosofijos atsiradimo istorija
Vasilijus Nalimovas ir anarchizmas
Paranoja skverbiasi giliai
F. Nyčė: Tragedijos gimimas
Kur veda Zaratustros žvėrys
Krišnamurti ir ezoterizmas
Egzistencija: antžmogis
Egzistencializmas
Filosofijos skyrius
Biblijos skiltis