Ṻbernoumen (Supernoumenas)
Azsacra Zarathustra, 2008

Apie autorių  |  Pirma dalis  |  Antra dalis    

Nieko kiltis iš Nyčės dvasios
Die Geburt des Nichts aus dem Geiste Nietzsches

1. Ṻbermensch/ Antžmogis mirė: ir dabar – Gott/ Dievas negrįš, net jei jis būtų Prikeltas ir jam duota Der Wille zur Macht/ Valia valdžiai.

2. Kartu su Antžmogiu mirė Ṻber-Teufel/ Ant-Šėtonis: Absoliučiai Tyro Blogio jau neįmanoma nei apmąstyti, nei perteikti.

3. Pasaulyje liko vienas Das Man/ Der „grosse“ Mensch/ „didysis žmogus“, kuris dabar be paliovos turi grįžti „pats į save“ ir amžinai atlikinėti savo „žmogiška, pernelyg žmogiška“.

4. BET: tą pačią Absoliutaus žmogaus Triumfo akimirką, kitoje gėrio ir blogio pusėje, iš Antžmogio mirties keliasi Supernoumenas/ Ṻbernoumen – Pats Niekas/ Nichts.

5. Das Grosse Nichts! Tyra Supernoumeno Tuščia Išmintis yra Baisioji Silenos Išmintis1):

0) Nicht geboren zu sein/ Negimti
0) Nicht zu sein/ Iš viso nebūti
0) Nichts zu sein/ Būti Niekuo/ Nebūti Niekuo

0) iš pasėkoje: bald zu Sterben – Kaip galima Greičiau mirti – Prigriebti Mirtį!2)
Pats „yra“ naikina est, surydama is bei ist.

6. Ṻbernoumen/ Supernoumenas Griauna visus įmanomus ir neįmanomus cogito ergo sum3 kraštutinumus. Įveikia Ratio Kraštutinumų Kraštutinumus - Irratio Absoliutų Absoliutus. Tam, kad Būtum Nieku, Nereikia “perkainuoti visų vertybių” – pakanka Pašalinti visas „vertybes“ ir visus „įkainuojančius tas vertybes“, apimant Patį Nieką.

7. Der Wille zur Macht/ Supernoumeno Valia Valdžiai, skirtingai nuo žmogiškosios „valios gyvenimui“ tėra tik Be/galinis Mirties Statymų Pakylėjimas. Išmintingasis Silenas galėjo tverti „būtį“ Neegzistavimu ir prikelti „esatį“ Nebuvimu. Tai – Chaoso axios!

8. Nieko kiltis iš Nyčės dvasios yra Dioniso/ Di-wo-nu-so-jo/ Kraštutinio Gyvenimo Virsmo Gimimas iš Nieko Dvasios su jo Laukiniais Noulitiniais Priesakais:

0) Niekas – Dionisas/ Dionisinis/ Dionisuojantis!

0) Niekas – Niekas / Niekinantis „niekumas“! Dionisas yra “pačių niekingiausių“, t.y., visko, kas bijo Bauginančio Proto Gyvenimo, pas-Nieką-gyventojas.

0) Da-Sein – „to paties mirimo“ Nesugrįžimas, tačiua Sugrįžimas visai ko kita – Mirties kaip Kraštutinės Tuštumos ir Maksimalaus Gyvenimo Virsmo Super-Sintezės, kur Prabanga Prabanguoja Prabangiai ir Bauginančiai.

0) Tik Silenas yra est brutum bestial; šviesiaplaukė bestija. Jis buvo Dioniso maitintoju bei Griežtu Auklėtoju, t.y dar labiau Laukiniškos Senovės Išminties nei pats Dionisas-Griaunantis, nešėju. Baisi Vienintelė Sileno Išmintis -

Ne „mirk“, o Prigriebk Mirtį.

Ateitis yra visų Mirties Statymų Viršijimas!4)

Das Alles ist Zarathustra
Visa Tai ir yra Zaratustra

Zaratustros užkeikimas
Die Beschworungsformel Zarathustras

(pateikiama originalu, nes sunkiai išverčiama)
Religion

Ṻbernoumen1)

Ṻbermensch starb: nun wollen wir, -
dass der Ṻbernoumen lebe!2)

Apercepcijos3) Transcendentinėje Vienybėje -
tik pašvinkusios žmogienos gabalai, tačiau jiems -
Aromatingi Dvasiniai Prieskoniai

Dao ir Buda Nesugebėjo parodyti
Atvirkščio Dievo Veido
Ir tada -

Nyčės5) Atsivertėlis
Pradėjo savo
Atsivertimą:

Ir šast – raidžių pasaulis!

„Dievas mirė“6) - o tai reiškia -
Jis kažkaip Kitaip Žudys -
reiškia Jo Kraujas Neranda
venų dugno

ašmenimis,
kaukolėmis
lavonais
žengė
Noumenas

Matydama Jo Siaubingą Išvaizdą -
Pati save degino Filosofinė Vena

nes Išmintis Nieko nemeditavo,
o Žiauriai Kovėsi po Noumeno
Kauke

- Viskas leista?

- Leista Viskas!7)

nes Jo Širdyje Atvirai susiliejo
visi Dangaus Slaptieji Keliai

Lavonai -

patys jį ragino -

kovėsi visi Skaičiai ir Ženklai!

Jo Supervalia reikalavo
Absoliutinės Kovos8.

„Daiktas-Savyje“ 9) į kitus žvelgė
Negailestingai!

nuolankiai klaupėsi Amerika
ir prie kojų šliaužiojo Europa

kaip niekad Jėgos troškimas buvo
durkliškai -

Atviras!

Erosas stiebėsi Mirtimi -
kaip Spygliai Ne ant rožių

Jo nepakartojamo Penio akivaizdoje -
net Nirvana raudojo ir vadino
save – Kaline -

tolimuose Rytuose kilo
Begalinis Džiaugsmas!

visi rojaus ritiniai Palaimingai liepsnojo,
visos pragaro knygos Ekstazėje Degė -

be pasigailėtinų garantijų ir pentagramų,
eitynių su deglais ir socialinių trelių

Kiti Apmąstomi Tikslai -

nedrąsiai Strėlės Šūviui sukosi
laikrodžio rodyklė

praplyšo pati Transcendencija10),
kaip paskutinė karališkoji nekaltoji

dar iki gimimo noumenas žinojo:

amžius po amžiaus Tiesa sugrįžta -
tik luošindamas ir naikindamas žmogų,
tampi Antžmogiu

ir jis – tapo!

tačiau Visuotinės Dvasios Viešpatavimas
nuo Valios Valdžiai kažkaip priblėso

tikrovėje – Niekas nemiršta -
štai koks klausimas

anapus Gėrio ir Blogio11
Noumeno atsakymas visada Paprastas:

geluonis labiau geliantis už Gyvatę!

Egzistuoti – reiškia žmonių tankmėj
dažniau nei miško tankmėj šaudyti

mąstyti kaip Mirtis/ kaip Niekas ir toliau...
tyriau, sąžiningiau, jausmingiau

Žudyti!12

Taip, kad drebėtų pati Skaistykla
ir bailiai šlapintųs ant minties

be jokių Nein ir No
Jo Tuštuma įsakė paprastai:

Nesugaunamu
Nesunaikinamu
Niekuo13

Apsireišk

Ṻbernoumenon1)

Der Morder Ṻbermenschen!2)

Ṻbermensch3 mirė: dabar Ṻbernoumen4
egzisten-ci-uoja Valia Valdžiai

Jo Superdrakonai, Nužudę Proto-drakonus,
atveria Nasrų Tuštumas

nieko nebijok – šokdamas ant Raudono;
tavo valia – visad nuostabi!

Visuotinės Dvasios Viešpatavimas
Super-valios-jėgos Virš „valdžios“
valdingas

Žiauriai-Žiaurus-Žiauriausiai-Žiaurus!
Super-Protas-Iškart-Nukerta protą;
nes protas – Dievas!

„Gott is todt“ – tik tas,
kurio Protas-mirė-Proto-Prote

Ṻbernoumen sako: Ṻbermensch – Prologas;
Jo Valia Pati Trokšta Mirties

Esmė/ Šviesa
Savastis/ Pyktis

tuštuma-tuštumos-tuštumoje – tu!

Kur Niekas Super-Tuščia-Gyvate
Susivijo -

Sugrįžimas Žiedų Žiedu5 -

Pavyko!

Anapus Gėrio ir Blogio
„iliuzijas“ supurtė Valia/ Degino
Ugnimi Visus [Aš] Pagrindus

Žinojimas, Žinant-Ne „pažinimą“,
Mirtimi Moko-Ne „mirti“ -

Super Super Super
Super Super Super
Super Super Super

tik: T-r-a-n-s
t-r-a-n-s-c-e-n-d-u-o-j-a
t-r-a-n-s-c-e-n-d-e-n-t-i-š-k-a-i

kai į Neką – per Nieko taikiklį -
šauna Selbst6) -

Niekas gina Didįjį Ne;
nes Ne – Ne „mirimas“,
o – Šviesa -

mirties-mirčiai-mirtyje-Nėra
mirties-mirčiai-mirtyje-Nėra

Niekas/ Niekuris / Niekada – Šviesa! -

„galūnių“ – Mirčiai Nėra!

Nulis + Nolis = Nuolis

0000000000000000000
000000000000000000U
UUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUU =

Ṻber-Noumen-Wol!

Valios plyšimas/ Niekuris / Niekas -
Nes Tu – Tu-Tuščias Slaptažodis:

Raudona Gyvate
Virš Juodos iškyla
Balta Angst -

Siaubas-Karalius!

Gryna Tuštumų Gyvatė Anapus
Proto-Mazgo „gudrybių“

Tyrumas
Tyrumai
Tyra

Blogio Tyrumu!

Mirtis Ne „mirimas“
Nes Nueina Toliau -

Toliau –

Toliau -

Kur/ Dievas/ Dievui/ Skausmas!

Nulis + Nolis = Noulis

0000000000000000000
000000000000000000U
UUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUU =

Ṻber-Noumen-Wol!

Žiauriai-Žiaurus-Žiauriausiai-Žiaurus!

Ilga-Valia-Pratęsia-Save-Toliau-Toliau:

tik ir tiek –
tiek ir tik -
Gesto
Apinasriui
Žiauriai paklūsta
Universalijos

Grynasis Blogis – ar iš „blogio“?

Kai Niekas nužudo visus jausmus –
mintis-mintija-Tyrumu Pavojingai -
Superjautriau / Tuščiai -

Ṻber ihren Kopfen!7)

nes Patys Nemintijimai Lydėsi
ir Liepsnojo:

Angelas gulė ant
bet medus Demonas

Slaptos
Slaptybės
Pasislėpė ir Tik Slapto
Slaptose Slaptybėse Laukia...

Valios-Super-Drakonai-Atlėks

Liepsna-Pati-Savaime-Žydi

Per/ Virš/ Kiaurai/ Po

Super!
Super! Super!
Super! Super! Super!

Niekas Rėžia Anapus ašmenų

visada Miršta Dievas,
nes Gyvatei Dieviška –

gyvate-Aš-mintija,
nes Gyvatė – Žiauri -
Skausmu Negailestinga -
Krauju Griežta

White Altair: Azsacra Zarathustra Leisti Valiai-Valdžiai Veikti
Toliau už „eilučių pasigailėtumą“

Aš – Ne-būdams- Aš-gyvatei-Aš
Nuodai-Aš – akimirksniau už akimirką -

Prabanga Pranbangauja
tik Naikindama visas
Vertybes

Kraujas – Ne kas!
Kraujas – Teka!

Zalatustra pradeda Pusiaudienio Atskaitą:

Gott ist todt/ Mirties Žiedas blykstels
Gott todt ist/ Dievas-mirdamas-Tyras!
Juokas sustingo lūpose/ Der Wille zur Macht8)
Jo Šokis be drabužių/ Mittag9 atėjo -

Ṻbermensch!10)

Štai geriausia Jėgų Formulė:
Nichts + Nothing = Nihil

Kiekviena Jėga – Žudikų Jėga:
Nichts + Nihil + Nothing =

p/a/s/a/u/l/i/s Išsilakstys
nuo Šių Jėgų:

Nein!11)

Nothing!

Nichts!

Nihil!

Apie autorių  |  Pirma dalis  |  Antra dalis    


Komentarai

Nieko kiltis iš Nyčės dvasios

1) Silinos - „Baisioji Sileno Išmintis” – svarbiausia Nihilistinių Vakarų Ṻber-Noesis. Tuose Ṻber-Noematas Vakarų/ Sileno Tuštumos ir Nieko Išmintis, kaip Piktosios Griežtosios Išminties Kraštutinė Forma, aprioriškai A Posteriori priešpastatoma Rytų Nesaties Doktrinoms – Šunje, Sankhjai, Brachnalokei, Dao, Nirvanai... Tik Nihil est Prima et Certissima Cognito.

2) Tosios Tuštumos Išminties Ṻber-Essentia – pradinis sakralinis Nyčės Tekstas „Die geburt der Tragoedie aus dem Geiste del Music“ – „Tragedijos gimimas iš muzikos dvasios“ (1872 m.). Raktas Ne Kam, o Raktas Viskam – „Slaptoji Senovės Formulė“ – perteikiamas taip: „Nuo seno gyvuoja padavimas, kad karalius Midas ilgai vaikėsi po miškus išmintingąjį Sileną, Dioniso palydovą, ir Negalėjo jo pagauti. Kai tasai pagaliau pakliuvo jam į rankas, karalius paklausė, kas geriausia ir tinkamiausia yra žmogui. Atkakliai ir nejudėdamas tylėjo Damon/ Demonas; galiausiai, karaliaus priverstas, jis griausmingu kvatojimu ištarė tokius žodžius: ‚Nelaimingoji vienadiene gimine, atsitiktinumo ir būtinybės vaikai, kam verti mane pasakyti tai, kas būtų naudingiausia tau Negirdėti?‘ Tai, kas geriausia, tau visai nepasiekiama: Negimti, iš viso Nebūti, Būti Niekuo. O antra pagal vertumą – kuo Greičiau Mirti“.

3) „cogito ergo sum” – „mąstau, taigi esu” (Descartes), t.y. visa „būtis“ daroma „žmogaus mąstymo“ šaltiniu. Tačiau Ṻbernoumen/ Niekas savo Niekuo žino: cogito + sum visada yra Nichts, t.y. Niekas, tuo pat metu Užmušantis – ir coginatio, ir coginato, ir subiectum coginatio. Jokio sum res cogitans; žmogus kaip „mąstantis daiktas“ - substantia finita, falsitas (melagingumas, kurį reikia Nedelsian Ištrinti!). Nichts Contro nėra Nichts Pro.

4) Kaip ir formulėje „Sein” – Pats „Yra“ naikina est, surydama is bei ist - Mirtis pašalina mort ir necro. Tačiau tai Ne Sein zum Tode; Ne – „Būtis Mirčiai“. Tai visai Kitas Kelias: Iš Mirties“ per mirties Mirtį : į Ant-Mirtį!

Ṻbernoumen

1) Ṻbernoumen (Supernoumenas) – naujas terminas, išvestas iš filosofinių kategorijų Ṻbermensch/ Antžmogis (Nyčė) ir Noumenon/ Nepažinus, Iki-patirtinis (transcendentalioji filosofija). Ṻber-Noumen yra Aukščiausia ir Galutinė Ṻbermensch stadija – Tyriausio a priori / Ṻber-A-Priori- Kampf stadija. „Ṻbernoumen“ taip pat yra ir Naujosios Filosofinės Noesizės Kanoninių Tekstų (Die Ṻber- Metaphysik) pavyzdys. Tai – Nepaprasto Sudėtingumo Kalba! Supernoutroniniai noemai (Ṻber-Noematas) – Naujosios Ypatingosios Mąstymo Formulės pasaulinėje filosofijoje, griaunančios visus ratio/ irratio kraštutinumus. Ṻber-Noumen yra Už subjekto-objekto nagrinėjjimo lauko, nes subiectum und obiectum jo išnaikinti (inter Nichts et Nihil).

2) „Ṻbermensch starb: nun wollen wir, - das der Ṻbernoumen lebe!“ – „Antžmogis mirė: dabar norim, kad gyvuotų Supernoumenas!“ Dar tikslesnis perfrazavimas: Der Ṻbermensch ist Etwas, das Ṻberwunden werden soll - Antžmogis yra kažkas, ką reikia Šveikti. Valia Valdžiai pilniausiai gali pasireikšti tik per Antžmogio Mirtį ir to seka to Supernoumeno Formulė: Ṻbermensch + Ṻber/ Tod = Ṻbernoumen

3) Apperception (lot.) – mąstančio subjekto sąmonės vienybė, sujungta savyje A priori pagalba (visos proto ryšių ir sintežių rūšys). Ṻbernoumen – išraiška to, kad nepakanka net Absoliuto, Tuštumos ir Nieko: Būtinas Das Ṻber-Absolute!

4) „Nyčės atsivertėlis“, t.y. Tas/ Kažkas, kas gali apsiversti, viersti, grįžti prie „Žiedų Žiedo“. Ši Valios Valdžiai atmaina ypač gerai išreikšta Super-Formulėje „Atsivertėlis“ (Skaitoma pirma – iš viršaus, iš kairės į dešinę, o tada iš apačios, iš dešinės į kairę):

klyk kylk
kolok

kalk – klok!

gaudant ėdė
vilkas

lakal lakal
dyr
ryd

tu kart –
užkast!

valia,
aš vikrus -
sakalas
salakas

5) „ir šast – raidžių pasaulis!“ – dar viena Amžino Sugrįžimo formulė, tačiau čionai kalba apsiverčia, grįžta Ne „tuo pačiu“, o Visai Kitu. „Papildomas pavyzdys iš „Piktojo Angelo“: letev svetel letel / letev svet el (rus.)

6) „Gott is todt“ (vok.) – „Dievas miręs“ (svarbiausia NYČĖS formulė). Šiuo atveju: „Dievo mirtis“ tik padaro Dievą pasauliui būtinu pasauliu Žudiku (Der Grosse Deus Creator).

7) „Alles ist erlaubt!” (vok.) – “Viskas leista!“ (NYČĖ). Neabejotinai, Supernoumenas eina toliau už formulę „Viskas leista!“, naikindamas pačius „leidimus“ ir „visas laisves“.

8) Absoliutinė Kova - Ṻber-A-Priori-Kampf, arba Didžioji Visų Transcendentalijų Kova. Tai, dėl ko į šį pasaulį ateina Ṻber-Noumen, būdamas Ṻber alle Himmel; aukščiau visų dangų.

9) „Ding an sich“ (vok.) – „Daiktas-savyje“ (Kantas): Kažkas, egzistuojantis Iki/ Už, nepriklausomai nuo sąmonės. Bet kurio apmąstymo „nein“, anot Kanto – „Daiktas-savyje“ – nepažinus, tad – visiškai jam nepritaikoma kategorija ratio.

10) Transcendens (lot.) – prasiveržiantis, išeinantis už visų ribų, griaunantis visus kraštutinumus. Būdamas kraštutiniu Ṻbermensch jėgos lygiu, Ṻbernoumen – per nepaliaujamą Mirties Statymų kėlimą – išveda Transcedens už Jo paties ribų a priori - teigiant Ṻber-A-Priori- Kampf.

11) „Jenseits von Gut und Rose“ (vok.) – „Anapus gėrio ir blogio“ (NYČĖS Superkonceptas). Ṻbernoumen išreiškia savo Jėgą ne „anapus gėrio ir bogio“, o Visad toliau, toliau, toliau... nulis+nulis=Noulis=Nuolis / Virš causa finalis.

12) Nyčės „formulės“ super-viršijimas: „Frei zum Tode und frei im Tode“ – Laisvas nuo Mirties ir laisvas Mirtyje („Taip kalbėjo Zaratustra“). Grynas: Būtis-Mirties-Nebūtis-Mirtyje. Labiausiai išsamus atsakymas į transcendentalųjį Heidegerio klausimą: We ist Nietzsches Zarathustra?

13) Niekuo, nes daugiaum bei viskuo! In praxi: Pačio-Super-Super-Būtis! „So treibt‘s den Hammer hin zum Steine!“ – Kaip veržiasi kūjis prie akmens! („Taip kalbėjo Zaratustra“).

Ṻbernoumenon

1) Ṻbernoumenon (vok. sintezė) – gryniausi transcendentiniai „mastymo- mąstymui“ aktai (Ṻber-Noemas), atliekami Super-Noumeno; tik jam vienam būdingas Ṻber-A- Priori.

2) „Der Morder Ṻbermenschen!” – Aš – Antžmogio Žudikas! (naujas stiprus NYČĖS perfrazavimas). Ṻber-Noumen yra amžinas Ṻber-Held/ Super-Herojus. Ką tai reiškia? Kartais net „užsipuolančios drąsos“ nepakanka: „drąsa yra gėda demonų akivaizdoje“, t.y. kažko, Dar Labiau Bauginančio akivaizdoje. Ṻber-Held būtinai turi įveikti herojų „antžmogiškus apribojimus“, sunaikinti pačią „herojaus“ sąvoką kaip nepakankamą „žmogiškąją vertybę“. Joks „heroizmas“ Negali būti Stiprus, kol jis apribotas menschlisches Dasein (žmogiškojo egzistavimo) rėmais.

3) Ṻbermensch (vok.) – Antžmogis (pagrindinis NYČĖS terminas). Ṻbermensch/ Antžmogio iškilimas tuo pat metu yra jo Mirties momentas vardan SuperNoumeno užgimimo.

4) Ṻbernoumen, Ṻber-Noumen (vok.) – Ṻbernoumenas, Supernoumenas – noumeniškasis “antžmogio” Mirties šauklys. Transcendentinis mesijo Ṻber-A- Priori, žudantis “baimę mąstyti” ir džiaugsmingai skelbiantis Ṻber-A-Priori-Kampf pradžią.

5) „Ring der Ringe“ (vok.) – „Žiedų Žiedas“ (NYČĖS terminas). Zaratustra sako: „ Ich schliesse Kreise um mich und heilige Grenze“ – „Aš užveriu žiedus ir šventąsias ribas aplink save“. Aš – „des Ringes Wille“ - Žiedo Valia!

6) Selbst (vok.) – Paties-Tavo-Iki „tavęs“, Paties-Tavo-Po „tavęs“, Paties-Tavo- Vietoje „tavęs“. Kraštutinė Esaties Superesmės Esmė. Selbst/Pats/Paties – „Visų-Pačių“ Žudikas.

7) „Ṻber ihren Kopfen!” (vok.) „Virš jų galvų!“ (NYČĖS „Taip kalbėjo Zaratustra“). Uper-Noumen Virš-pasauliauja, t.y. visada Užpuola-Anapus bet kurios „esaties būties“. Und Feur zu Geist!

8) „Der Wille zur Macht“ (vok.) – Valia Valdžiai + Valia Galiai = Ṻber-X, Ṻber- Nichts (Nesunaikinamas NYČĖS konceptas)

9) „Der Grosse Mittag“ (vok.) – „Didysis Pusiaudienis“; slaptas Nyčės terminas. Heidegeris „Jį“ suprato kaip „Aiškiausio Aiškumo laiką, kad sąmoningai leistų Valiai Valdžiai valdyti kaip Esaties Būtį“. Tačiau Ṻbernoumen yra Valia Valdžiai kaip Ne-Esaties-Anapus-Būtis; Maksimaliai Kraštutinis Aiškiausio Aiškumo Neigimo taškas. Mittag/ Didysis Pusiaudienis – simbolizuoja labiausiai sakralinį ir tragišką momentą – Antžmogio Mirtį! – su būsimu Bauginančio Supernoumeno (Ṻber- drache-Nein-sager) pasirodymu

10) Reikia prisiminti, kad Nyčė mirė būtent Pusiaudienį; Savo Mirtimi nurodęs Slapčiausią Minties Laiką. Būtent Didysis Pusiaudienis – Tas momentas, kai Antžmogis neramiai klausinėja Selbst: „Und wer ist, der einst noch kommen muss? – „Ir kas gi Jis, Kuris dar kada nors turi ateiti?“

11) Duotoje formulėje: Nein/ Ne maksimaliai kristalizuojasi Galutiniai Super-Negacijai (Nei- Sager), t.y. pralaužia visas anksčiau numatytų „destrukcijų“ ir „plyšimų“ ribas, sudarydamas Ieškomą Neigimų Kryžių – Didįjį Ne Kryžių:

  Nein
  Nein
  Nein
  Nein
Nein Nein
Nein Nein
Nein Nein
Nein Nein
  Nein
  Nein
  Nein
  Nein

Nyčė ir muzika
Nyčė: Valia mirčiai
L'ombra di Venezia
Nyčė ir Vokietija
Zaratustros karalystė, arba Azsakra niekam
F. Nyčės mokymo filosofiniai pagrindai
Heraklitas iš Efeso
Anarchizmas: kas jis iš tikro?
Rene Guenon. Rytų ir Vakarų priešprieša
Apie žmogaus ir antžmogio mirtį
Z. Froidas. Dostojevskis ir tėvažudystė
Budizmo įtaka Vakarams senaisiais laikais
Machizmo: varžymasis dėl garbės
Filosofijos atsiradimo istorija
Vasilijus Nalimovas ir anarchizmas
Paranoja skverbiasi giliai
F. Nyčė: Tragedijos gimimas
Gamtos mokslai ir kryžius
Kur veda Zaratustros žvėrys
Krišnamurti ir ezoterizmas
Bergsoniška juoko teorija
Žanas Polis Sartras
Egzistencializmas
Filosofijos puslapis
Biblijos puslapis
Judafobija