Magiška Kremliaus apsauga  

Kaip pasiduodama apmulkinimui įvairiausių šarlatanų, prisidengusių skambiomis iškabomis: „Geros savijautos resursų centras“, „Energetinis patalpų valymas“, „Dvasinio masažo mokykla“, „Ekstrasensorikos mokykla“, ... Kodėl žmonės įsitikinę, kad egzistuoja kažkokios paprastos „sėkmės formulės“ – padedančios tapti laimingais, stipriais ir ... turtingais. O tada šalin nustumiama bet kokia logika. Dar 1932 m. M. Gorkis pastebėjo, kad „noriau kreipiamasi ‚paguodos‘ ne į filosofus ir ‚mąstytojus‘, o į šarlatanus, pranašaujančius ateitį. Laikraščiai mirga chiromantų, horoskopus prasimanančių aiškiaregių, grafologų, spiritualistų ir kitų fokusininkų ... skelbimais“.

Yra netiesioginių įrodymų, kad Stalinas Kremliuje įrengė savitą „maginę apsaugą“. Žinoma, kad vadas periodiškai kreipėsi konsultacijų pas ekstrasensą ir „aiškiaregį“ Volfą Grigorjevičių Mesingą1), išeivį iš vargšės žydų šeimos, pagarsėjusį viešais „telepatijos“ pasirodymais. Konsultacijų detalių Mesingas nepraneša netgi savo memuaruose, nors kitais klausimas giriasi net susiriesdamas. Varlenas Stronginas2) knygoje „Stalinas ir aiškiaregis Volfas Mesingas“ bandė rekonstruoti Mesingo ir Berijos pokalbį:

- Jūs ištikimai tarnaujate didžiajam visų tautų Vadui ir Mokytojui. Aš nepykstu ant jūsų. Stalinas dar pasimatys su jumis. Tuo neabejoju. O mūsų susitikimo prisiminimui nurodysiu pakelti jūsų koncertų kainą.
- Mano aukščiausia kaina, - pasakė Mesingas.
- Suteiksime asmeninę! – Berija pademonstravo neįtikėtiną žinojimą koncertų buhalterijoje. – Dar suteiksime gastrolių priedą!
- Priedą moka.
- Tada dar gaukite 50% už meistriškumą! – geradario povyza ištarė Berija. – Tačiau jei pastebėsite nukrypimą Vado sveikatoje, tai iškart perduokite man.
- Stalinas turi savo gydytojų, - pastebėjo Mesingas.
- Šiandien gydytojai, o rytoj – žudikai! Pokštas! – kreivai vyptelėjo Berija ir palydėjo Mesingą iki pirmojo sargybinio. - Pristatykite jį namo mano mašina…

M. Šachnovičius: „1933 m. pradžioje sutikau labai susikrimtusią Dideriks, pas kurią vaikystėje mokiausi muzikos. Milicijos viršininkas ją perspėjo, kad ji, kaip „buvusioji“, o dar ir būrėja, negaus paso ir jai teks palikti Leningradą. Man labai pagailo senutės. Tuo metu Maskvos „Ateisto“ leidykla turėjo išleisti mano knygą „Spiritizmo paslaptys“, parašytą kartu A.V. Dubrovskiu. Rankraštį skaitė TSRS vyriausiasis prokuroras P.A. Krasikovas ir parašė gerą atsiliepimą.
Aš paprašiau leidyklos direktoriaus Ivano A. Špicbergo perduoti P.A. Krasilkovui, kad prašau padėti Dideriks gauti pasą: milicija nesupranta skirtumo tarp rašysenos analizės nuo mistinės grafologijos ir pirmuosius priskiria šarlatanams. Aš tikėjausi, kas Piotras Ababjevičius kaip buvęs Peterburgo prisiekęs patikėtinis žino apie rašysenos analizę, taikomą dokumentų ekspertizėje siekiant išsiaiškinti jų autorių. Teismo ekspertas gali nustatyti, ar asmuo buvo ramus rašymo metu, o taip pat kitus faktus. Toks grafologas gali nustatyti vekselių nuosavybę, laiškų, anoniminių paskvilių autorystę. Mano viltys pasiteisino. Kažkaip rytą atbėgo Dideriks ir pranešė, kad ką tik dabar pas ją buvo Smolnio rajono milicijos skyriaus viršininkas ir įteikė pasą (pagal įsakymą, duotą telefonu iš Kremliaus)...“.

Tad Stalinas per Beriją leido suprasti Mesingui, kad jo pagrindiniu darbu bus ne pasirodymai estradoje, o „vado sveikatos“ stebėjimas. Ką čia galėjo padėti Mesingas, net neturėjęs medicininio išsilavinimo. Tikriausia tik viena: „aiškiaregis“ galėjo pastebėti tai, ko nemato joks gydytojas – būtent psichofizinį poveikį, vado motorikos ir elgsenos sutrikimus.

„Magiškos apsaugos“ kūrimas vyko keliomis kryptimis. Pvz., iki karo grafologija (psichologinio atvaizdo sudarymas pagal rašyseną) laikyta viena magijos šakų ir mokslu nepripažinta. Tačiau Kremlius manė kitaip ir „palaikė“ žinomus grafologus. Pvz., 3-e dešimtm. Sovietsko (Suvorovo) prospekto name nr. 4 gyveno buvusi baronienė Dideriks. Ji užsidirbdavo sudarinėdama psichologinius portretus pagal rašyseną. Ji, sėdėdama kinoteatrų „Astartė“ ir „Jupiteris“ fojė labai greitai analizavo norinčių pasitikrinti rašyseną ir sudarydama raštišką išvadą. Jai gauti pasą padėjo „mistinio“ Peterburgo tyrinėtojas Michailas Šachnovičius3), paprašęs to generalinio prokuroro I.A. Špicbergo4).

Deja, duomenų apie mistinę Kremliaus apsaugą nėra net slaptuose archyvuose, matyt ne viską buvo galima patikėti popieriui...


Trumpos biografijos:

1) Volfas Mesingas (Wolf Messing, 1899-1974) - žydų kilmės telepatas ir mentalistas („ekstrasensas“) iš Lenkijos, tarybinis artistas. 1939 m. jis pabėgo į TSRS, o jo visi giminaičiai žuvo karo metu. Čia pradėjo rengti „minčių skaitymo“ pasirodymus, dalyvavo iliuzionistu cirke. Apie jį sklido daugybė legendų, tačiau patikrinus dauguma jų pripažintos išmone. Apie jį susukti keli filmai.

2) Varlenas Stronginas (1932-2015) – tarybinis rašytojas, scenaristas ir žurnalistas. Nuo 1975 m. publikavosi įvairiuose leidiniuose (įskaitant „Krokodilą“). Paskelbė prisiminimų apie J. Morgunovą ir kt. Išleido knygas „Stalino dvynys“ (1990), „Paskutinis žydas“ (1994) ir kt.

3) Michailas Šachnovičius (1911-1992) – tarybinis filosofas, religijotyrininkas, kultūros istorikas, folkloro rinkėjas. Buvo vienas Religijos istorijos muziejaus steigėjas (1932), jo direktoriaus pavaduotojas (1944-1960). 1946- 1960 darbą muziejuje derino su dėstymu Leningrado un-te, skaitydamas „Religijos ir ateizmo istorijos“ kursą. Su bendrautoriais išleido „Etikos istorijos apybraižos“ (1969).
Nemažai dėmesio skyrė ir mistikai bei okultizmui. 4-me dešimtm rašė „Spritualizmo istoriją“, tačiau paskelbė tik dalį jos. „Šiuolaikinėje mistikoje mokslo šviesoje“ (1965) aiškinosi mistikos kilmę, esmę ir klasifikaciją. 1991 m. pradėjo rašyti apybraižų rinkinį „Mistinis Peterburgas. Kaliostro palikuonys“ (1996).

4) Ivanas Špicbergas (1881-1933) „Ateisto“ draugijos ir leidyklos vadovas (1922), to paties pavadinimo žurnalo redaktorius. Jam vadovaujant buvo sukaupta didelė užsienio autorių ateistinės literatūros biblioteka. Draugija išvertė daugelį knygų.

Valdžios kvaitulys
Elohimų alchemija
Juodoji Mergelė Marija
Didžiųjų misterijų šviesa
Rusų kosmizmo gimimas
TSRS okultinės draugijos
Rozenkreiceriai ir alchemija
Slaptieji planetos valdytojai
Konspiracija: Kryžiaus žygiai
Kokie buvo NSO reikalai TSRS
Jungas ir alchemijos atgimimas
Šešėlinė vyriausybė tvarko mūsų gyvenimą
Galingiausias pasaulio žmogus?
Trumpa istorijos mokslo istorija
Valpurgiška Gegužės pirmoji
Anarchizmas: kas jis iš tikro?
Paranoja skverbiasi giliai
Gyvenimas po tikrovės
Tarybiniai alchemikai
Grafas Kaliostras
Kur įsikurs siela?
Lėlininkai
Vartiklis