Samurajai: pasakojimas apie 47 roninus  

Papildomai skaitykite Samurajų ideologija  

47-ių roninų (šeimininkų neturinčių samurajų) iš Harimos provincijos1) istorija yra, ko gero, geriausiai žinoma, kaip perteikianti samurajų vertybes ir idealus (bušido kodą). Ji prasideda 1701 m., santykinai taikingu laikotarpiu prie Tokugawa šogunato2). Šogunas Tsunayoši gyveno ir valdė iš Edo (dabart. Tokijas), o mažai politinės valdžios turintis imperatorius gyveno Kiote. Kad išreikštų pagarbą imperatoriui, Tsunayoši siuntė dovanas ir pasiuntinius per Naujųjų metų šventę, o imperatorius, savo ruožtu, savo pasiuntinius į Edo siuntė kovo mėnesį. Imperatoriaus pasiuntinių sutikimui Tsunayoši paskyrė būsimų pasiuntinių priėmimui du jaunus daimyo (provincijos feodalus): Naganori Asano-Takuminokami3), Ako pilies Harimos provincijoje valdytoją, ir Munehare Date, Sendai valdytoją. Kadangi tie daimyo buvo nepatyrę aukšto rango svečių priėmimui, šogunas pagalbai skyrė vyresnįjį Yošinaka Kira-Kozukenosuke4).

Kira, kuris apibūdinamas kaip gobšus ir pasipūtęs, labai supyko ant Asano, kad tasai jam nedavė brangios dovanos (parodant pripažinimą, pagarbą ir pan.) ir vietoje to, kad padėtų, ėmė užgaulioti ir įžeidinėti. Kira naudojosi kiekviena proga viešai pažeminti Asano. Po dviejų mėnesių Asano kantrybė trūko.

Kovo 14 d, daugiau neapsikentęs Kiro įžeidinėjimų, išsitraukė kardą ir kirto, nesunkiai sužeisdamas Kirą. Už šį nusižengimą, šogunas Tsunayoši įsakė Asano nedelsiant pasidaryti sepuku (ritualinę savižudybę), tačiau, kita vertus, Kira nesulaukė jokios nuobaudos ir jam buvo leista tęsti savo pareigas.

Tai, kad šogunas leido Kirai išvengti atsakomybės, supykdė Asano šalininkus, laikant Asano nuobaudą per griežta.

Pagal įstatymą, kai samurajus atliko sepuku, jo pilis buvo šoguno konfiskuota, jo šeima neteko paveldėjimo teisės, o jo 321 išlaikytam samurajui liepta išsiskirstyti, tampant roninais (kariais be šeimininko). Asano samurajai nežinojo kaip pasielgti: vieni manė, kad privalo atsisakyti atiduoti pilį šogunui, kiti – kad reikia surengti sąmokslą ir nužudyti Kirą, o treti laikė, kad turi gerbti įstatymą ir išsiskirstyti taikiai.

Oiši Kuranosuke5), pagrindinis Asano patarėjas, išklausė tas skirtingas nuomones ir galiausiai apsisprendė su planu. Jis prašys šoguno atstatyti Asano nuosavybę perduodant pilį Asano jaunesniajam broliui Daigaku. Jei tai nepadės, Asano samurajai turi atsisakyti atiduoti pilį ir ją ginti iki mirties. 47 roninai

Per kitas kelias dienas, kol šoguno agentai buvo pakeliui į Ako, visi samurajai buvę prieš prašymą, pasišalino; liko tik 60 ištikimų samurajų. Prieš šoguno vyrams pasiekiant pilį, Daigaku pasiuntė laišką Oiši, prašydamas paklusti šoguno reikalavimams ir atiduoti pilį.

Oiši su 59-iais kitais samurajais pakluso Daigaku prašymui, tačiau prieš palikdami pilį sumąstė planą, kaip atkeršyti už Asano pažeminimą ir nužudyti Kirą, kurio nesamurajiškas elgesys atvedė jų šeimininką į tokią tragišką pabaigą. Tik tai galėjo atstatyti Asano garbę.

Vyrai pasklido, kad nuslėptų savo planą nuo Kiro, kuris, savaime suprantama, tikėjosi, kad bus bandoma jam atkeršyti. Oiši nuvyko į Kioto priemiestį Yamašina, kur įgijo girtuoklio lošėjo reputaciją; ta gudrybė sėkmingai suklaidino šoguno policiją ir Kiro šnipus.

Šogunas, kuris tebebuvo sunerimęs, kad reikalai dar gali būti nesibaigę, įsakė suimti Daigaku ir įkalino pagrindinėje Asano šeimos viloje, taip pašalindamas bet kokią viltį, kad asano nuosavybė gali būti atstatyta.

Jie laukė beveik dvejus metus, užsimaskavę pirkliais, gatvių pardavėjais ir net girtuokliais, kad gautų informacijos apie Kirą ir būtų netoliese, jei atsirastų galimybė pulti Kiro namus. Galiausiai Kira ir jo sąjungininkai užmetė įtarimus apie galimą kerštą.

Slaptame susirinkime Oiši su 59-iais roninais nusprendė, kad atėjo laikas pradėti veikti prieš Kirą. Račiau Oiši leido tik 46-iems vyrams dalyvauti pasikėsinime, o kitus 13-a išsiuntė pas šeimas.

Vienas po kito jie infiltravosi Edo ir snieguotą 1702 m. gruodžio 14 d. 47 roninai puolė Kiro namus, kai jis buvo surengęs arbatos vakarėlį. Jie pasidalijo į du būrius ir puolė pro priekinius ir galinius vartus, susiremdami su 61 Kiro apsaugos vyru. Po pusantros valandos mūšio Asano vyrai paėmė į nelaisvė ar nužudė visą Kiro apsaugą be jokių saviškių praradimų.

Atidžiai apieškojus buvo rastas besislepiantis Kira, jis ištemptas į kiemą ir jam duotas šansas likti garbingu ir pasidaryti sepuku. Tasai atsisakė, tad roninas nukirto jam galvą. Pažymint misijos pabaigą, 47-i roninai nuvyko prie Asano kapo Sengaku-ji šventykloje6) ir prieš jį padėjo Kiro galvą taip paskelbdami, kad už šeimininko garbę atkeršyta.

Pasiruoįęs mirti už savo veiksmus, Oiši pasiuntė du atstovus į Edo, kad būtų pranešta, kas padaryta ir kad jis Sengaku-ji šventykloje laukia nurodymų iš šoguno.

Tačiau šogunas Tsunayoši, vietoje to, kad supyktų, buvo giliai paveiktas to, kokį lojalumą šeimininkui pademonstravo tie 47 roninai. Tai dar labiau apsunkino šoguno sprendimą: ar pagailėti roninų už herojišką aktą laikantis bušido nuostatų ginant šeimininko garbę, ar nubausti pagal įstatymą. Po 47 dienų abejonių, Tsunayoši nurodė Oiši ir 45 vyrams pasidaryti harakiri išliekant garbingiems kariams. Jauniausias roninas, kuris buvo siųstas į Ako, kad praneštų naujieną, nuo nuobaudos atleistas.

1703 m. vasario 4 d. 46 roninai buvo suskirstyti į 4 būrius ir perduoti 4-iems daimyo, kurie privalėjo prižiūrėti juos ir stebėti jų mirtį. Jie visi atliko sepuku tuo pačiu metu. Jie visi buvo palaidoti šalia šeimininko Sengaku-ji šventykloje.

Šiandien jų pasiaukojimas pagarbinamas „Čusingura7) “ vaidinime, žiūrovus priverčiančiame verkti. Be to, kasmet tūkstančiai japonų aplanko jų kapus Sengaku-ji šventykloje.


Paaiškinimai

1) Harima arba Banšū provincija – istorinė 7 a. įsteigta provincija Honšu saloje, dabartinės Hiogo prefektūros pietvakarinėje dalyje. Jos administraciniu centru buvo Himedžio miestas. Edo laikotarpiu čia valdė Ako klanas. Meidži restauracijos metu ją apėmė Himedži prefektūra, vėliau pervardinta į Šikamą.

2) Tokugava Cunajošis (1646-1709) – 5-sis Tokugavų dinastijos šogunas (nuo 1680 m.). Buvo konfucianizmo/?A> priešininku, pasišventusiu budistu, nusistačiusiu prieš bet kokį kraujo praliejimą. Jis žinomas gyvūnų (ypač šunų) apsaugos įstatymų įvedimu, kas pasitarnavo jo „šunų šoguno“ pravardės atsiradimui. Jo valdymas sutapo su vadinamuoju „Japonijos renesansu“: miesto kultūros, literatūros menų ir prabangos suklestėjimu. Jo valdymo laikais įvyko 47 roninų keršto aktas.

3) Asano Naganori (1667-1701) – Ako klano daimyo; jo titulas buvo Takumi no Kami (atsakingas už statybas). Jis buvo bevaikis, o pagal įstatymą jam mirus jo domenas turėjo pereiti šogunui. Siekiant tai išvengti, jis įsūnijo savo jaunesnįjį brolį Asano Nagahiro (1670-1734), vadinamą Daigaku, šogunato pripažintu įpėdiniu. Su vyriausiuoju šoguno ceremonmeisteriu kilo nesutarimai privedę prie Asano Naganori harakiri. Jam pavaldūs samurajai, po šeimininko mirties tapę roninais, atkeršijo Kirai – ta vadinamoji 47 roninų istorija tapo „Čusingura“ siužetu.

4) Kira Jošinaka (1641-1703) – šoguno kokė (ceremonijų meistras); jo titulas buvo Kozuke no suke. Jis išprovokavo 47-ių roninų kerštą. Po šio įvykio Kiros klanas neteko paveldimų kokės pareigų, ų valdos buvo sumažintos.

5) Oiši Jošio (1659-1703) – Ako domeno karo (patarėjas ūkio reikalams), tapęs 47 roninų keršto vadovu. Jo titulas buvo Kuranosuke.

6) Sengaku-dži šventykla – 1612 m. pastatyta dzen-budistinė (Soto-siu šakos) šventykla Tokijo Minato seniūnijoje (mieste). Išgarsėjo per 47 roninų keršto istoriją, kur jie, atlike sepuku, palaidoti. Kiekvienų metų gruodžio 14 d. tas įvykis joje yra paminimas.

7) Čusingura (Lojalių tarnų turtas) – populiari kabuki pjesė, skirta 47-ių roninų kerštui, pradžioje kaip 11-os veiksm7 pjesė 1748 m. sukurta lėlių teatrui. Vėliau siužeta sišplito į filmus, literatūrą, TV ir pan.

Kodziki epas
Samurajų atsiradimas
Šinto ir japonų tikėjimai
Hagakure: Samurajaus knyga
Lako paslaptys Japonijoje
Kinų filosofija: Konfucijus
Išmanusis ginklas japoniškai
Viceadmirolo Onisio „dievai“
Paslaptingos Dogu skulptūrėlės
A. Strugackis. Sakmė apie Josicune
Riiti Jokomicu: 4-o asmens požiūris
Mijeko Kavakami. Apie ją ir jos atmintį
Hun ir po, siela ir gyvybės syvai
Czi Čen. Sodų sutvarkymas
Indonezijos mirusiųjų kultas
Ankstyvoji Vietnamo istorija
Keita Dzin. Išgaravimas
Baikalas ir jo paslaptys
Sibiro ir šiaurės tautos
Buda ir budizmas
Ką nutyli būgnai?
Kas yra budizmas?
Fudži kalnas
Vartiklis