Civilizacijos kaina
Michael Vance

Kapitonas Mordekajus Valinas sėdėjo tyliai ir susikaupęs nagrinėjo Riyuki 4, Žemės tipo planetos, besisukančios apie G2 klasės žvaigždę, nutolusią per 237 šviesmečius nuo Imperijos centro, vaizdus. „Liu Bei“, kovinis kreiseris aplink Riyuki 4 (arba tiesiog R4, kaip komanda ėmė vadinti planetą) sukosi 16 įprastų valandų po trumpo, tačiau smarkaus susirėmimo su sukilusiu kreiseriu, skriejančiu aukštoje orbitoje aplink planetą. Maištavęs kreiseris buvo paverstas jonizuotų dalelių debesiu, tačiau buvo likusi dar vienas klausimas – R4 gyventojai. Imperijos statutas nurodė aiškiai: "Imperijos planetos žmonėms susidėjus su separatizmo jėgomis, jų, kaip Imperijos piliečių, teisės anuliuojamos; ir tokiu būdu, užtikrinant žmonių civilizacijos išlikimas, kiekvieno pergalingo Imperijos kapitono pareiga yra sunaikinti visus pagrindinius centrus panaudojant masinio naikinimo priemones".

Prasmė buvo aiški – jokio pasigailėjimo. Ir tikrai, Imperija neparodė pasigailėjimo keliolikai kitų pasaulių, susidėjusių su separatistais. Tad kapitono Valino kitas veiksmas turėjo būti akivaizdus. Tačiau jis negalėjo duoti įsakymo.

"Riyuki 4: gyventojų – 7.089.568; pagrindinė industrijos šaka: antimaterijos gamyba žvaigždėlėkiams; antrinės industrijos: … " Laivo kompiuterinis balsas dėstė faktus apie R4, kuriuos Valinas klausėsi jau kokį dešimtą kartą. Po mūšio su maištininkų kreiseriu, jis pasitraukė į poilsio kambarį, atseit peržiūrėti ataskaitos apie pažeidimus ir peržiūrėti įvairius protokolus, susijusius su masinio naikinimo ginklų panaudojimu. Iš tikrųjų, jis svarstė svarbiausio sprendimo savo gyvenime priėmimą.

Ar jis turi tai daryti? Ar turi įsakyti nužudyti milijonus nieko nekaltų žmonių? Ar nėra geresnio būdo? Nelaimei, statutas atskalūnų klausimu nepaliko nieko laisvai interpretacijai. Tačiau kompiuterio pateikiama statistika vertė ieškoti kito sprendimo. 7.089.568… Ar Imperija tokia vertinga, kad masinis nekaltų žmonių žudymas buvo priimtina kaina už jos išlikimą? Bet ar jam klausti tokių dalykų? Tai neabejotinai buvo klausimai, apie kuriuos jis niekada anksčiau nesusimąstė. Tuo labiau, kad apie 700 metų Imperijoje vyravo taika. Tik paskutiniais 10 m. nepatenkintieji ėmė rengti žiaurius sukilimus. Aišku, Imperija nebuvo dėl savęs pačios. Ji egzistavo rūšių naudai.

Per ilgai žmonija švaistė brangius resursus vidinėms rietenoms. Milijonai žuvo ankstyvuoju tarpžvaigždinės erdvės tyrimo ir kolonizacijos laikotarpiu, kai Žemė, Marsas ir kitos planetos išeikvojo savo resursus ir godžios mega-korporacijos stojo viena prieš kitą.

Centralizuoto valdymo nauda buvo perdaug aiški visiems, siekusiems sukurti Pirmąją Žmonijos Galaktinę Imperiją (arba tiesiog Imperiją, kaip dažniausiai vadinama). Jos sukūrimas pabaigė karus žmonių erdvėje, kaip ir korporacijų rietenas. Ji įgalino krestėti laisvei ir tarpžvaigždinei komercijai. Tačiau 173 žvaigždžių sistemų valdymas nebuvo lengvas darbelis. Opozicija Imperijos valdžiai nebuvo toleruojama ir neišvengiamai iššaukdavo griežtą bausmę. Tad mažai nustebino išleistas Generalini Įsakas Nr. 765, reikalaujantis sunaikinti gyventojus už nepaklusnumą Imperijai.

Kažkodėl kapitonas Valinas jautėsi, tarsi Imperijos išlikimas priklauso nuo jo. Kaip bebūtų, Imperiškojo karininkų korpuso disciplina ir Imperijos politikos įgyvendino nuoseklumas buvo stipriausios Imperijos dalys. Kitais žodžiais tariant, Imperija reiškė tvarką ir kapitonui Valinui, kaip ir bet kuriam kitam laivo kapitonui, nepaklusimas Imperijos politikai reiškė nei daug, nei mažai – pasikėsinimą į civilizacijos pagrindus. Jei jis atsisakys vykdyti procedūrą, kiti gali pasekti jo pavyzdžiu sukeldami disciplinos žlugimą visoje Imperijoje. Tokiso mintys buvo per sunkios.

Iš kitos pusės, kaip galėjo jis atsainiai pasmerkti mirčiai 7 mln. žmonių? Patenkinamas sprendimas, greitai mutavęs nuo paprastos abejonės iki rimto keblumo, pasirodė esąs toli, jei išvis galimas. Laikas bėgo. Jis privalėjo rasti sprendimą iki jo komanda ims įtarinėti neveiklumu. Ir tada kapitonas Valinas atkreipė dėmesį į citatų knygą nedidelėje lentynoje savo poilsio kambaryje.

Lėtai atidarė dangtį, saugantį knygas, kad jos nekristų iš lentynos nulinio-g laikotarpiais. Jis tiksliai atsirinko ištrauką, kurią prieš tai buvo skaitęs daugybę kartų. Tai buvo 20 a. ekonomisto Friedrich Hayek'o citata: "… mes, kaip individualai, turime paklusti jėgoms ir principams, kurių negalime iki galo suprasti, net jei nuo to priklauso civilizacijos vystymasis ar net išlikimas". Atidžiai apmąstė žodžių prasmes. Užuomina atrodė aiški. Jo abejonės lėtai sklaidėsi, kai jis padėjo knygą ir grįžo į kapitono vietą.

Papildomi skaitiniai:
Fantastikos skyrius
Kasijus
S. Lemas. Patrulis
Tikras vyriškumas
R. Moore. Erdvė
Pasidalijimas skausmu
V. Zegalskis. Avarija
Andrejus Anisimovas. Arka
Jurijus Glazkovas. Juodoji tyla
V. Gvozdėjus. Pabėgimas
Vasilijus Lobovas. Įsimylėję
Grigorijus Kazakovas. Nedėkingųjų žemė
Atgal į ateitį: laivai kelioms kartoms
Ž. A. Roni-vyresnysis. Nepažintasis pasaulis
Lino Aldani. Įsakymai neaptarinėjami
Viačeslavas Nazarovas. Suprų sukilimas
D. Bilenkinas. Protingumo išbandymas
Sv. Zlatarovas. "Protėjaus" operacija
Atominis karas pokario fantastikoje
Valerijus Gvozdėjus. Rasti kurmį
Naujasis kolonizavimo protokolas
Ch. Šaichovas. Deimanto spindesys
Andrejus Krasnobajevas. Bedugnė
Konstantinas Čikunovas. Laikrodis
Žemė: pirmasis kraujas
Išsigelbėjimo arkos
Prekiautojai skausmu
Poezija ir skaitiniai
NSO svetainė
Vartiklis