Islamo vystymasis

Mowlana Šach Karim al-Husayni, Aga Chanas IV
49-is imamas, nuo 1957 m.

Izmailitų ir imamato istorija  
Imamai ir Hasano įpėdinis  

Kai Mowlana Sultonas Muhamadas Šachas 1957 m. liepos 11 d. paliko šį pasaulį, imamatą perėmė jo anūkas princas Karimas. 21 m. amžiaus imamas atėjo prasidėjus „atominiam“ amžiui. Jo pirmtakas buvo ilgiausiai išbuvęs imamu (72 m.); jo laikais augo ir stiprėjo izmailitų bendruomenė.

1957 m. liepos 13 d. jo tėvas, princas Aly Chanas, pristatydamas sūnų kaip Dabartinį imamą, pasakė: „Labai džiaugiuosi ir laikau, kad mano tėvo pasirinkimas yra geras izmailitų ateičiai“. Pirmąkart kaip imamas susitikęs su pasekėjais, Šachas karimas pasakė: „Mano senelis savo gyvenimą pašventė imamatui ir islamui, kurie visada jam buvo aukščiau už bet ką kita“.

Jis pakartojo ištrauką iš ankstesnio imamo testamento:
„Nuo protėvio Ali, pirmojo imamo, laikų, t.y. per maždaug 1300 m. trukmės laikotarpį, visad gyvavo tradicija, kad kiekvienas imamas parenka įpėdinį savo absoliučia ir neginčytina valia iš sūnų ar tolimesnių vyriškos giminės palikuonių. Iš to ir dėl iš pagrindų neseniai pasikeitusios padėties pasaulyje, įskaitant ir prasidėjusį Atomo amžių, įsitikinęs, kad šiitų izmailitų bendruomenei imamu turėčiau palikti jauną vyrą, užaugusį naujojo amžiaus metais ir turintį naują požiūrį į gyvenimą“.

Jis tęsė: „Paskutinįjį mėnesį praleidau su seneliu, ir daugeliu ankstesnių kartų turėjau privilegiją dirbti su juo, ir jo nurodymai ir išmintis bus didele parama man. Aš sieksiu ateityje tęsti senelio darbus, darysiu visa, kas mano galioje, dėl bendruomenės gerovės ir gerbūvio bei jos ekonominių ir finansinių institucijų, Motinystės namų, Berniukų ir Mergaičių mokyklų, ligoninių, kredito unijų, klubų, Europos ir Amerikos mokslinių centrų“.

Netrukus Anglijos karalienė naujajam imamui suteikė „Jo didenybės“ titulą.

Biografija

Šachas Karimas Aga Chanas Šachas Karimas Aga Chanas, vyriausias princo Aly Chano sūnus, gimė 1936 m. gruodžio 13 d. Ženevoje. Jo motina yra princesė Tadžud-dowlah, lordo Čurstono ir Leičesterio kunigaikštytės duktė, Edvardo III palikuonė. Tad jo gyslomis tebeteka Pranašo kraujas.

Jaunystę praleido Europoje. Net būdamas vaikas, mėgo nešioti arabiškus drabužius. Antrojo pasaulinio karo metais, 1941 m., kai jo senelis buvo Švecarijoje, o tėvas prisidėjo prie sąjungininkų, Šachas Karimas su broliu motiną lydėjo į Nairobį Kenijoje, kur gyveno 4 m.

Jau vaikystėje išryškėjo jo kilnios savybės: sportiškumas, pasitikėjimas, širdies jautrumas, žingeidumas ir atsidavimas religijai. Jis buvo labai įsitraukęs į staliaus darbus, daržininkystę, važinėjimą dviračiu, jodinėjimą, plaukimą ir tenisą. Jo mėgiamu sportu buvo slidinėjimas – nuo 2 m. amžiaus. Mokydamasis Šveicarijoje jis tapo Europos jaunių čempionu.

7 m. amžiaus jis pravedė Idd-ul-Fitr maldą (Namaz) didelei izmailitų miniai Nairobio Džamat Khanoje. Šią Idd dieną vis dar prisimena Nairobio izmailitai.

Po karo Šachas Karimas grįžo į Europą, kur pradėjo mokytis Le Rosey mokykloje Šveicarijoje, pusiaukelėje tarp Ženevos ir Laussane. Čia artimai susidraugavo su Kento kunigaikščiu, kurį vadino „Eddie“. Kartu namuose Mustafa Kamilis mokė jį arabų ir urdu kalbų, islamo istorijos. Jį specialiai atsiuntė iš musulmoniško Aligarho universiteto Indijoje.

Po mokyklos jis su broliu įstojo į Harvardo un-tą. Ten gyveno Leverett‘o namuose su vaizdu į Čarlzo upę. Buvo „Hasty Pudding“ klubo ir Islamo asociacijos nariu. Buvo „Freshman“ futbolo komandos nariu ir paskutinius du metus žaidė ledo ritulį už Leverett namus. Dažnai slidinėjo Stowe, Vermonte.

Studijose specializavosi Antimųjų rytų istorijos srityje. Jis parašė kelis straipsnius – juos apie islamo sektas ir „misticizmą“, „Nizaris iškilimą“ bei „Dawa pradžia Indo-Pakistane“ palankiai priėmė dėstytojai, nes juose buvo medžiagos iš pirminių šaltinių. Universitetą baigiant liko nebaigtas jo straipsnis apie „Laisvą valią ir išankstinį likimą islame“.

Atostogas leido su motina Londone, su tėvu jo Riviera Villa, kur pasižymėjo kaip jachtininkas. 1954 m. aplankė Pakistaną, Indiją ir Afriką, o 1956 m. buvojo Madagaskare.

Netrukus, gavus imamatą, Mowlana Šachas Karimas pradėjo kelionę per izmailitų bendruomenes. Prieš vykdamas į Karači, tėvo gimimo vietą, 1957 m. rugpjūtį imamas e-Zamanas aplankė Lindono ir Paryžiaus izmailitų centrus. Pakeliui į Karačį, 1957 m. rugpjūčio 4 d. jis trumpam stabtelėjo Beirute, kur jį sutiko Libano vyriausybė ir Sirijos bei Libano izmailitai (apie 600 tikinčiųjų).

Karačyje imamas kalbėjo: „Jūs visi žinote, kad mano senelis buvo vienu iš Pakistano įkūrėjų. Jis su bendraminčiais daug stengėsi dėl Pakistano valstybės įkūrimo. Jis visad giliai tikėjo Pakistano likimu. Toks ir mano požiūris ir tikėjimas. Ši šalis mano širdyje, kaip žinote, mano mylimas senelis čia gimė“.

Po trumpo sustojimo Karačyje ir trumpo turnė po rytų Pakistaną ir Bombėjų, imamas išvyko į Afriką, kad čia susitiktų džamatus. Adeno aerouoste interviu spaudai imamas pasakė: „Pakistano musulmonai labai smarkiai progresuoja. Pabėgėlių problema tampa milžiniška. Karačis, turėjęs 2 lakhus, dabar turi per 20 lakhų“ [lakhas – 100 tūkst.].

Kaip ir senelis, Mowlana Hazer imamas didelį dėmesį skyrė vaikų priežiūrai, sveikatai ir mokymui.
Užsiima žirgų lenktynių ir auginimo veikla. Yra aistringas jachtininkas, turi „Alamšar“ jachtą. 1967 m. prisidėjo Sardinijoje įsteigiant jachtų klubą.

Bėgant metams imamas tapo žinomas pasaulyje savo filotropine veikla. Jo pagalbą ir investicijas į Trečiojo pasaulio šalis labai vertino valstybių vadovai, CIDA, JT agentūros ir t.t.

1969 m. jis vedė Salimą, su kuria susilaukė 3 vaikų: Zahra, Rahimas ir Husaynas.

Nuo 1957 m. 25-iose šalyse, kuriose įsikūrę izmailitai, įvyko didelių politinių pokyčių. Kenija, Tanzanija, Dramblio kaulas ir Bangladešas tapo nepriklausomi, o Indija ir Pakistanas įsivėlė į su karus. Imamui pavyko išlaikyti draugiškus santykius su valstybių vadovais, kas rodo jo diplomatinius sugebėjimus.

Jis sveikatos, mokymo, apgyvendinimo ir ekonomikos tvarkymui įvedė šiuolaikinius valdymo metodus. Pvz., Aga Khan fondui priklauso 3 ligoninės Kenijoje, per 70 sveikatos centrų Pakistane, didelė ligoninė Karačyje, daug kaimo mokyklų Indijoje. Tai stambus koordinuojantis centras.

Aga Khan un-tas yra pirmuoju tarptautiniu universitetu Trečiojo pasaulio šalyse. Be medicinos fakulteto Karačyje, jis turi fakultetų kitose šalyse. Jis bendradarbiauja JAV Harvardo un-tu, McGill ir McMaster Kanadoje bei Pakistano Gydytojų ir chirurgų koledžu.

1978 m. įsteigtas Aga Khan architektūros 100 tūkst. USD premija kas trys metai suteikiama už iškiliausius architektūrinius pasiekimus musulmonų pasaulyje. Architektūra buvo žymiausia musulmoniško meno forma, taiau dabar ji patiria stiprią pašalinę įtaką. Premijos tikslas – padėti ją išlaikyti. 1980 m. imamas dalyvavo premijos 4 d. trukmės įteikimo seminare Pekine (Kinija), po kurio 7 d. lankėsi vakarų Kinijoje.
2018 m. įsteigė 0,5 mln. USD premiją iškiliems ir inovatyviems pasiekimams muzikos srityje šalių, kuriose gyvena nemažai musulmonų, atstovams. Pirmąkart premija paskirta 2019 m. Lisabonoje.

Aga Chanas IV tapo pirmuoju religiniu vadovu, pasisakiusiu Kanados parlamento posėdyje 2014 m. vasario 27 d. Tų pačių metų rugsėjo 18 d. atidarė savo vardo muziejų Toronte.


Šiitai, sufi ir kiti
Imamo Ali kalifatas
Musulmonų brolijos
Asasinai, šiitai-izmailitai
Mahdi: Paskutinysis šviesuolis
Musulmonų-krikščionių dialogas
Pranašas Mahometas: islamo pradininkas
Islamo pakraščiai: maurai ir musulmonai Indijoje
Izmailitų imamatas Persijoje po Alamuto žlugimo
"Kalnų Senis" - Sayyidna Hasan Bin Sabbah
Islamas: Laisva valia ir determinizmas
Pranašų nenuodėmingumas
Imamai ir Hasano įpėdinis
Arabų filosofija: Ibn Sina
40 an-Navavi chadisų
Istorikas Al-Masudi
Kaaba Mekoje
Mitologijos skyrius
Religijos skiltis
Vartiklis