Thelema in greek language - ketinimas, noras
Thelema small bullet

Po trijų su puse metų Vartiklio gyvavimo metų pagaliau atėjo laikas paaiškinti jo motto.
Kodekso vardas - Thelema

Thelema small bullet

Kiekvienas vyras ir kiekviena moteris yra žvaigždė
Kiekvienas asmuo yra unikalus ir turi savo kelią per Visatą, kuriuo gali nevaržomas eiti.

Thelema small bullet

Daryki, ką tujei nori - tokia Kodekso visybė.
bei
Tujei be teisių, bet daryki ką nori
Kiekvienas asmuo turi Tikrąją Valią, kurios norai yra vienintelė veikų priežastis. Tik Valios troškimai išlaisvina iš žmogaus prigimties suvaržymų. Kiekvieno Valia skirtinga - ir niekas negali pažinti kito Valią. Kiekvienas turi atrasti Save.

Thelema small bullet

Meilė yra įstatymas, meilė po noru.
Vidinė Valios prigimtis - Meilė. Visos būtybės su savaisiais "Aš" vienijamos Meilėje.

 

Kiekvienas turi savo tikėjimą, savo religiją. Kiekvienas sukuria savo kodeksą. Šių nuostatų pirmapradis šaltinis yra Fransua Rablė (Francois Rabelais) "Gargantiua ir Pantagriuelis", (Thelemos vienuolynas). Prancūzo Rablė pasėtas sėklas subrandino anglas Alisteris Kraulis (Aleister Crowley) - poetas, mistikas ir okultinio "Aukso Aušros" hermeneutikos ordino narys. "Liber AL" (Liber Legis, Kodeksas) trys dalys atitinka žmogaus dvasinio vystymosi aeonus. Pirmoji Izidės - moteriškojo dieviškumo; antroji nužudytojo Ozyrio, vyriškojo prado įsigalėjimo; trečioji - Horo, anų dviejų sūnausm rūšių dvasinio vystymosi.

Elohimų alchemija
Ordo Templi Orientis
Gralio taurė – Kaukaze?
Knyga A arba Ginklai, nr.412
Umberto Eco. Fuko švytuoklė
Moira Timsa ir Džedas
Evoliucija pagal teosofiją
Blavatskaja. Mirties ir Šėtono klausimu
Mošė ben Maimonas. Vadovas pasimetusiems
Keturi, keturios žmonių rasės ir pirmoji diena
Blavatskaja: Tolstojus – vienas iš nedaugelio
Išrinktieji, Vidinis žmogus ir keturi
Zep Tepi - pirmasis laikas
Seksualumas kabalos požiūriu
Gyvenimas 2021 metais
Stebėtojai: Dievo sūnūs
Astrologija ir visuomenė
Pranašas Nostradamas
Raselo arbatinukas
Raudonieji teosofai
Aukso amžius
Mitologijos puslapis
Vartiklis