Global Lithuanian Net:    san-taka station:

Dangiškasis šokis

Šių metų žiemos solsticija yra sklidina energijos, - sutampanti su Mėnulio pilnatimi ir yra tiksliai per vidurį Kosminio gimimo ciklo, prasidėjusio 1999-ųjų rugpjūčio 11 d. ir pasibaigsiančio 2000-ųjų gegužės 5 d. (skaitykite apie Templierių kryžių).

Tuo pat metu šiais metais Mėnulis priartėja arčiausiai Žemės (ir jo matomas skersmuo bei poveikis Žemei, pvz., potvyniai/atoslūgiai, yra didžiausias). Tai gana retas reiškinys. Pilnatis per žiemos solsticiją būna tiks maždaug kas 30 metų, o tuo metu Mėnulis perigėjuje tebuvo tik 1866-aisiais.

Tuo kosmoso sutapimai nesibaigia. saulė ir Mėnulis atsidūrę priešingose dangaus pusėse - Mėnulis pateka beveik tuoj pat po to, kai nusileidžia Saulė. Sustiprėję jūros potvyniai smarkiausiai paveikia jūros gyvenimą.

Tad toks dangiškasis šokis vyksta per šias Kalėdas.


Žiemos solsticija yra svarbiausia metų šventė pažyminti Saulės kūdikio gimimą. Ji sustiprina gyvybės atgimimo viltį (pavasarį) ir simbolizuoja, kad po mirties siela liks gyva.

Kai kuriuose Šiaurės Amerikos indėnų kalendoriuose tądien prasideda Sniego Žąsies mėnuo. Hopi, Zuni ir kt. gentyse tądien yra Soyala, pirmoji žiemos diena.

Tokia Pilnatis yra viena iš 5-ių didžiųjų švenčių kinų Dao kalendoriuje: Wang Mu, imperatorienės Motinos, per kurią Tvėrimo ir Sunaikinimo dao išreiškiamas Žemėje. Wang Mu šlovinama, kai Yin, moteriškoji energija, yra stipriausi - ji taipogi tapatinama su Šen, Žemės dievybe, Šiaure, Žiema, balta (spalva).

Japonų Šinto kalendoriuje tądien švenčiama Saulės deivės Amatarasu-no-Mikuni diena. Kai jos brolis, gergždžiančio balso ir audros dievas bei apgavikas Susannoo-no-Mikuni įžendė ir išjuokė ją, ji pasislėė urve ir pasmerkė Žemę tamsai bei šalčiui. Taip tęsėsi tol, kol prie jos urvosusirinkę dievai giesmėmis ir šokiais ją permaldavo.

Ar sulauksime apokalipsės?
Templierių kryžiaus belaukiant
Kada bus pasaulio pabaiga?
Dingusių šumerų lentelių fragmentas
Ar didžiausia problema - atšilimas?
Plejadžių fotonų juosta
Žvaigždės kalba Egiptui
Sirijaus paslaptys
Paslaptingoji Žemė
Actekų kosmologija
Pagrindinis NSO puslapis
Vartiklios