Fotonų juosta
(Papildomi paaiškinimai, istorinės ištakos ir ateities vizijos)

Pleiades

Maždaug per 25860 m. mūsų Saulės sistema apsisuka apie centrinę Plejadžių (Sietyno) Alkionės žvaigždę. Senovės Rytų išminčiai žinojo šį ciklą vadindami jį skirtingomis jugomis. Labiausiai nutolusiame nuo Alkionės (Šviesos) taške Žmogaus sąmonė yra "tamsoje", o artimiausiame - ji prabunda arba "nušvinta". Alkionė Rytuose yra Brahma, kūrybinės galios arba pasaulio magnetizmo būstas.

1961-aisiais stebint iš palydovų buvo surasta Plejades juosianti fotonų juosta, esanti tiksliai stačiu kampu žvaigždžių orbitų plokštumoms. Saulė šią juostą praskrieja maždaug per 2000 metų, o po to jos vėl laukia ilgas 10500 metų kelias iki kito susitikimo kitoje juostos pusėje.

Manoma, kad Saulė į šią juostą galutinai paners apie 2011-uosius ir tai sutaps su Visatos maksimalaus išsiplėtimo momentu. Rytų išminčiai mums kalbėjo apie Dievo Įkvėpimą ir Iškvėpimą - ir kiekvienas jų truko maždaug 11 tūkst. metų. Tikriausiai toks sutapimas su Didžiuoju Ciklu, Saulės keliu aplink Alkionę, nėra atsitiktinis.

Perėjimo į supersąmonę momentas (taip pat vadinamas antruoju Kristaus atėjimu) taip pat sutampa su Visatos perėjimo nuo plėtimosi prie susitraukimo. Ir su Žemės, skriejančios 208800 km/val greičiu, pakliuvimu į fotonų juostos radiaciją, kurios energija vadinama Monistine Vibracija.

Įeinant į fotonų juostą pirmiausiai atrodys, kad dangus liepsnoja. Aplink bus nuolatinė šviesa, nes vibruos kiekviena molekulė. Niekur nebus tamsos, - nei giliausioje oloje, nei žmogaus kūne. "Iš dangaus nukris visos žvaigždės, ir jame nebus nė vienos..." Ir atrodo, kad niekada nelis ("nelis daugiau, per 40 metų - ir tai bus normalu", Nostradamas)

Dėl sumažėjusios Saulės radiacijos taps vėsiau, ir ledų kepurės pasislinks iki 40o platumos. Istorija mini ledynmečius, kurie trunka maždaug po 2000 m. (Ar atsitiktinumas, kad pasaulinio ryšio centrai, palydovai pastoviose orbitose, JAV karinės bazės yra "saugioje zonoje", kurios nesieks ledynai?)

Erich von Deniken, lankydamasis Pietų Amerikoje, rado gentį, kuri saugo objektą, prieš tūkstančius metų jiems duotą Dangaus žmonių, kurie paliepė jį saugoti ir prižiūrėti, nes kai "jis sugaus kaip tūkstančiai bičių spiečių, mes grįšime". Jis pradėjo truputį gausti 1998 m. Ar atsitiktinai gausėja NSO?

Didelį pavojų kelia branduolinės medžiagos, nes yra galimybė, kad prasidės grandininė reakcija. Todėl jas reiktų neutralizuoti. Ar ne tuo susirūpinusi Galaktikos federacija?

Tačiau fotonų juosta duos mums galimybę naudotis kitais energijos šaltiniais. Tik ar liks, kas ją gali paimti (biblinis "paėmimas")?


Fotonų juostos energija yra eterinės ir dvasinės prigimties (t.y. ne fizinės), tačiau sąveikauja ir veikia fizinį pasaulį. 10500 metų tamsos kurią perskrodžia 2000 m. šviesos periodai, periodiškai pažadinantys Žmogų dvasinei evoliucijai. Daugumai žmogiškųjų būtybių šių Žemės "sutemų" metu užmirštant savo dieviškąją kilmę ir tikslą, Šviesos laikotarpio metu perspektyviosios sielos bus atskiriamos panardinant jas į Dieviškąją Šviesą, o silpnesniųjų laukia naujas ilgas stabilizacijos laikotarpis ir naujos galimybės toliau dvasiškai augti.

Tai ir yra Aukščiausiojo teismo diena, tik jos metu Žmogus teis pats save. Daug pranašavimų buvo apie ją nuo Davido laikų. Visa tai turėjo padėti Žmogui nusimesti apatiją ir skatinti pažvelgti į savo vidų.


Majų kalendoriaus pabaiga

Čerokių kalendorius irgi baigiasi 2012 m. gruodžio 21 d. Jų pranašystėse kalbama apie prasidėsiantį laikotarpį, kai nebus laiko. Tai momentas, kai Venera susilygins su Plejadėmis, vadinamomis Barškuolės žvaigždynu ir tame kontekste daug kalbama apie plunksnuotą gyvatę.

(Papildomi paaiškinimai, istorinės ištakos ir ateities vizijos)


Likimo diena?
Po majų piramidėmis
Ar sulauksime apokalipsės?
Stebėtojai: Dievo sūnūs
Kokia yra Visata? Sukasi?
Gyvenimas 2021 metais
Interviu su A.Zalatoriene
Mitologija Visatos masteliu
Saulės iniciacijos užrašai
Jefremovo ir Kazancevo paleokosmonautai
Paskutinį ledynmetį sukėlė meteorito ar kometos smūgis
Gyvybė Saulės paviršiuje?
Kaip jie mus darė
Nibiru - X planeta?
Pranašas Nostradamas
Templierių kryžius
Egipto žvaigždės
Saulės kreiseriai
Atėnės gimimas
NSO svetainė
Mitologijos skiltis
Vartiklio naujienų puslapis
SUN RA - muzika iš atviro kosmoso