Lietuvos istorija

Drąsus karo lakūnas iš Lietuvos

Visas neilgas jo gyvenimas tapo legenda, kurios pradžia buvo meilė lėktuvams. Jokūbas Smuškevičius, iš Lietuvos šiaurryčių, Rokiškio, provincijos siuvėjo Vladimiro šeimos – dukart TSRS didvyris.

... Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui Smuškevičiai pasitraukia į Rusiją, Vologdą, kur būsimasis „sėkmės generolas“ dirba kroviku, įstoja į KP ir tampa Raudonosios armijos savanoriu. Pilietinis karas, politinio vadovo darbas kuopoje, batalione... Pulko komisaras paskiriamas politvadovu į besikuriančios tarybinės aviacijos eskadrilę. Ir čia praėjo mokytis skraidyti. Pradžioje – žemėje... Lakūnas Jokūbas Smuškevičius

Žinomas lakūnas Piotras Šustovas pasakojo sūnui, kaip mokė skraidyti Jokūbą:
... Įsėdo abu lėktuvo kabinon. Jokūbas palietęs vairalazdę ir be jokių koregavimų žongliravęs ja, vykdydamas visus nurodymus. Kai naujokas sėkmingai nutupdė lėktuvą, Piotras nusišypsojo:
- Tik nesakyk, kad pirmą kartą skridai.
- Ne pirmą. Pusvalandį kartą jau skraidžiau.

Jo draugai aviatoriai juokavę, kad jis gimęs su lakūno šalmu. Ir niekas nesistebėjo, kad Kačino lakūnų mokyklos 2 m. kursą baigė ... per 40 dienų. Mat „netyčia“ išaiškėjo, kad politrukas pats yra aukščiausios klasės lakūnas – tik be ... diplomo.

1936 m. jis išvyko į Ispaniją ginti respublikos kaip aviacijos vyr. padėjėjas generolas Duglas. Oro mūšiai vyko ir jam vadovaujant, ir pačiam dalyvaujant. Garsiosios karinės Madrido, Charamskio, Gvadalacharos operacijos įėjo į aviacijos istoriją.

Gen. Duglas skraidė drąsiai, beveik įžūliai, - buvo apdairus, greitai orientuodavosi, atakuodavo žaibiškai ir tiksliai. Ir skraidė ne tik naikintuvais – viso Ispanijos danguje praleido 223 val. Visi juo žavėjosi. Kazimieras Kobylianskis, J. Smuškevičiaus vertėjas:
Prisimenu, kaip mums iš Valensijos pranešė, kad Duglas jau išskrido, ir mes laukėm jo atskrendant jo kas minutę, o sulaukėme ... lėktuvo „Duglo“. Pilotai skaniai pasijuokė, bet netrukus pasirodė ir generolas. [ ... ]
Vienas ispanas technikas kartą man taip pasakė: „Jūsiškis generolas tikrai liaudiškas vadas“...

Leopoldas Morkiljas, Ispanijos nacionalinis didvyris:
Matau jį tarsi šiandien: tamsi odinė striukė, tvirtai suręstas, lygi rami eisena, žvilgsnis skvarbus, beveik priekabus. Priekabus jis nebuvo, bet reiklus. Ir linksmas: jis taip nuoširdžiai šypsodavosi. [ ... ]
1936-ųjų rudenį mes nelabai bejuokaudavome: fašistų lėktuvai bombardavo Madridą dieną naktį, iš nuobodulio virš miesto išdarinėjo mirties kilpas, o mes aerodrome keikėme savo likimą, nieko daugiau nežadėjusį - tik kaip perspektyvą persikvalifikuoti į pėstininkus. [ … ] Lakūnai be lėktuvų. [ … ] Keisti jie mums pasirodė, tie lėktuvai, ir “Čatosai” [riestanosiai] vardas jiems prilipo ligi šių dienų…. Išvaizda vis tik apgaulingas dalykas… [ … ] Virš Madrido mums pavyko pašauti keliasdešimt priešo lėktuvų. [ … ]
Gvadalacharos operacijos įkvėpėju ir organizatoriumi buvo Jokūbas Smuškevičius. Lakūnai susižavėję pasakojo, kaip jis skutamuoju skridimu nardė virš italų kolonų – jo pašėlusiai drąsus skridimo braižas buvo pažįstamas visiems. [ ... ] Stiprus žmogus!

1939 m. vadovavo oro mūšiams Mongolijoje, prie Chaldin Golo upės, kur per 4 mėn. Japonų samurajai buvo visiškai sutriuškinti. Čia vėl, kaip ir Ispanijoje, buvo panaudotas taktinis manevras – „Smuškevičiaus karuselė“: pakyla visi lėktuvai, pilni šaudmenų ir sprogmenų. Toks „pragaras“ sugniuždydavo priešą – pradžioje psichologiškai, o paskui ir ....
Čia jis gavo antrąją aukso žvaigždę.

Antrojo pasaulinio karo pradžioje Vokietijos karinių oro pajėgų leidinys „Luftvafe“ rašė, kad kontržvalgyba nėrėsi iš kailio norėdama sunaikinti generolą Duglą. Už aviaciją atsakingas Geringas buvo pasiūlęs premiją (milijoną reichsmarkių) tam, kas numuš jo lėktuvą. Ir jam žuvus, vokiečiai triumfavo, kad sutaupė ... kelias eskadriles. Jokūbas Smuškevičius žuvo pirmosiomis karo dienomis.

Rokiškio J. Smuškevičiaus aikštėje stovėjęs J. Smuškevičiaus paminklas irgi įkaitino rokiškėnų aistras. Jis buvo išbrauktas iš valstybės saugomų objektų sąrašo, tad imta jį siūlyti iškelti iš aikštės, tačiau politikai nesutarė kur – atseit. karių kapai jam netinka, žydų – taip pat. Ir tik kai Skemų neįgalių žmonių globos namų direktorius Gintaras Girštautas pasisiūlė jį pasisiūlė pasistatyti prie globos namų, įvairaus rango klerkai sukruto ir ėmė kalbėti apie vietą jam prie krašto muziejaus. Beje, savo nuomonę apie paminklą išreiškė tik 4% rokiškėnų, tad politikieriai, kaip mūsuose jau įprasta, vėl bėga priešais traukinį - o visų jų priekyje varo proto genijus V. Saulis.

Trakų pilys
Oreivystės žingsniai
Kyla ultralengvieji
Teliavelis – saulės kalvis
Universiteto spaustuvininkas
Šiaurės tyrinėtojas Šileika
Steponas Darius. Laukė visa Lietuva
Kalbininkas, gamtininkas, pedagogas
Skrydžiai oro balionais Lietuvoje 19 a.
Senovės Indijos oreivystės priešaušris
Sebastiano Miunsterio „Kosmografija“ apie Lietuvą
M. Strijkovskio "Kronikos" lietuvių dievai
Senosios Indijos mašinos (yantra)
Kinų ir korėjiečių skraidantys vežimai
Stakliškių versmės
Tokios tad buvo lenktynės
Psichiatrijos pradininkas
Lietuvos antipodas
Kitoks T. Žebrauskas
Kur gieda angelai...
Vilnius po senovei
Vartiklis