Kraskalo algoritmas  

[ Apie naudojamas sąvokas žr. >>>>> ]    

Kraskalo algoritmas - algoritmas grafų teorijoje, nustatantis karkasinį medį jungiame neorientuotame medyje su svoriais. Jei grafas nėra jungus, jis nustato minimalų karkasinį mišką. Tai godaus algoritmo pavyzdys.

Pirmąkart algoritmą aprašė Joseph Kruskal‘as 1956 m. (Proceedings of the American Mathematical Society, pp.48-50). Kiti tam skirti algoritmai yra Primo, atvirkštinis-šalinimo (reverse-delete) ir Boruvkos algoritmai.

Pradžioje turime tuščią aibę. Tada, kol įmanoma, atliekama tokia operacija: iš visų briaunų, kurias įjungus prie jau parinktų, nesusidaro ciklas, išrenkama mažiausio svorio briauna. Kai tokių briaunų nebelieka, algoritmas baigia darbą. Tada pografis, kurį sudaro visos jo viršūnės ir surastos briaunos, sudaro grafo karkasinį medį.

Jei E yra grafo viršūnių kiekis, o V – briaunų kiekis, Kraskalo algoritmo laikas gali būti įvertintas O (E log(E)) arba, kas tas pat, O (E log(V)). Taip yra todėl, kad

 • E daugiausia gali būti lygus V2, o log V2=2 log V = O(log V) [ apie Landau simbolius O ir o žr. >>>>)
 • jei nekreipsime dėmesio į izoliuotas viršūnes, kurių kiekviena turės savo elementą minimaliame karkasiniame miške, V <= E+1, tad log V= O(log E)

  Šis įvertinimas pasiekiamas taip: pirmiausia briaunos surūšiuojamos pagal svorius per O (E log E) laiką – tai leis išrinkti minimalią briauną per pastovų laiką. Tada ciklo patikrinimui ir briaunos įtraukimui sugaištama O(E) laiko. Tad bendras laikas lieka O (E log E).

  Pavyzdys:
  Kruskal algorithm. Example AD ir CE yra mažiausio svorio (5), ir AD pasirenkama atsitiktinai
  Kruskal algorithm. Example CE yra mažiausio svorio (5) ir ji nesudaro ciklo
  Kruskal algorithm. Example DF yra mažiausio svorio (6) ir nesudaro ciklo
  Kruskal algorithm. Example AB ir BE yra mažiausio svorio (7). Atsitiktinai pasirenkama AB. Tada BD pažymima raudonai, nes jau yra kelias nuo B iki D, ir susidarytų ciklas ją pasirinkus (ABD)
  Kruskal algorithm. Example BE yra trumpiausia briauna (7), o raudonai pažymimos BC (nes sudarytų ciklą BCE), DE (nes sudarytų ciklą DEBA) ir FE (nes sudarytų ciklą FEBAD).
  Kruskal algorithm. Example Galiausiai procesas baigiamas pasirinkus EG (9)

  Algoritmo korektiškumo įrodymas

  Įrodymas susideda iš dviejų dalių: 1) kad algoritmas nustato jungiantįjį medį; 2) kad jisai yra minimalaus svorio. Beje, Kraskalo algoritmas yra atskiras Rado-Edmondso algoritmo grafiniam matroidui atvejis.

  1. Tegu P yra jungus grafas su svoriais, o Y – P pografis, kurį sudaro algoritmas. Y negali turėti ciklo. Y yra jungus, nes algoritmas įdėtų briauną, jungiančią pomedžius.. Tad Y yra jungiantysis medis.

  2. Minimalumas įrodomas indukcijos metodu – kad kiekvieno žingsnio metu yra teisinga, kad išrinktos briaunos priklauso kažkuriam karkasiniam medžiui.

  Matroidai
  Pirminiai skaičiai
  Trikampiai skaičiai
  Kokiu greičiu skriejame?
  Skaičiai – apžvalga/ pradmenys
  Trijų kūnų uždavinys aštuoniukėje
  Revoliucija mazgų teorijoje
  Izingo modelis įmagnetinimui
  Pagrindinės statistinės sąvokos
  Da Vinči matematinė klaidelė
  Žvaigždžių virš Babilono funkcija
  Intuityvus Hafmano kodo paaiškinimas
  Faneroskopija prieš fenomenologiją
  2014 m. "Abelis" - biliardo teorijos kūrėjas
  Simpsonų trauka ir žaidimas skaičiais
  Specialioji reliatyvumo teorija
  Didžiausias bendras daliklis
  Paviliota senovinio žaidimo
  Visata kaip kompiuteris
  Monte-Karlo metodas
  Ar viskas čia taip?
  Harmoninės eilutės
  Nešo pusiausvyra
  Smeilo paradoksas
  Dalyba iš nulio
  Perkoliacija
  Vartiklis