American Anthropologist, 1997

Pateikiame kai kurių straipsnių apžvalgą...

V.Adams. Dearems of a Final Sherpa, March 1997 kovas, vol 99, p.85-98

Šerpų bendruomenės studija panaudojant tyrimo objektu pasirinkus Nepalo Kun Jung kaimą. Žiūrima, kaip kultūra ir žmonės įsivaizduoja savo vietą pasaulyje ir kuria savo aplinką. Išnagrinėjami sąryšiai tarp pozityvistinio ir post-šiuolaikinio požiūrių į etnologiją.

Sherpa at Himalay Klausia, ar Everestas (ir Džomolungma) egzistuoja kaip moksliškai patikrinamas kalnas ar kaip kultūrinė kalno koncepcija. Evarestas, tai britų sugalvotas pavadinimas užrašytas žemėlapiuose, o Džomolungma – pati Motina Žemė šerpų sąmonėje.

Pradedama Kurim ritualu, kai žmonių atvaizdai panaudojami gydymo procese. Jie yra fizinio ryšio priemonės su dvasiniu pasauliu. Jų dvasingumo samprata kyla iš budistinio mokymo apie neprisirišimą prie dalykų, galinčių susaistyti su materialiu pasauliu. Tokiais šerpų veiksmais, kaip rlung rla, maldų vėliavėlių iškabinimu, išreiškiama materialioji kūno ryšio su amžinųjų vėjo formų pasauliu pusė. Šerpai bijo būti nufotografuoti vilkintys prastais drabužiais, nes tai gali įtakoti jų skurdą ateityje, nes vaizdai ir yra tikrieji asmens pavidalai.

Sherry Ortner savo straipsnyje apibūdino šerpų ritualus turint prasmę esančią už jų pažinimo. Tuo tarpu Adams nurodo, kad tie ritualai gali iš tikro būti anapus svetimojo supratimo ribų. Šerpai niekada nekopė į Everestą, kol tokios galimybės neįrodė vakariečiai.

Debbora Battaglia. The Case of Malinowski's Ghost, Rugsėjis 1999, vol.99, p.505-510

Yam šventė per milamala Mėnulį, švenčių ir seksualinio palaidumo metu. Pati Debbora buvo laikoma ragana, kurių veikla irgi suaktyvėja per milamala, - įžiūrint ryšį tarp jos raudonos spalvos automobilio ir raganų raudonų kanojų.

James E.Brady. Settlement Configuration and Cosmology: The role of Caves at Dos Pilas, Rugsėjis 1997, vol.99, p.602-618

Gvatemalos archeologinės Dos Pilas gyvenvietės struktūra atsižvelgiant kosmologijos ir ekologijos veiksnius. Dėmesys sutelkiamas oloms arba c`en, nes jos svarbios ritualiniu požiūriu.

Thomas J. Csordas. Prophecy and the Performanceof Metaphor, Birželis 1997, vol.99, p.321-332

Nagrinėjamas 8 dešimtmečio pabaigos ir 9 dešimtmečio pradžios Katalikiško charizmatinio atsinaujinimo judėjimo pranašystės. Jos kalba apie sunkius laikus ir kviečia kovoti su "tamsos jėgomis". Įtvirtinimų metafora yra pagrindinė raginant pasekėjus.

Paul Friedrich. An Avian and Aphrodisian Reading of Homer's Odyddey, Birželis 1996, vol 98, p.306-320

Analizuojami "Odisėjos" epizodai susiję su skraidymu ir ieškoma paukščių simbolizmo prasmės. Daroma išvada, kad paukščiai yra daugiavokaliai simboliai metaforiškai susiję su Afroditės kultu ir, atskiru atveju, seksualiniu pavydu. Tai perteikiama per lizdo simbolizmą (lova, valtis, audimas)bei per tokius paukščius kaip kregždė, žąsis ir strazdas. Paukščiai išreiškia likimą, yra tarpininkai tarp žmogaus ir antgamtiškų būtybių. Kai kurie paukščiai simbolizavo kai kuriuos dievus.

Socialinės tvarkos problema
Moters kelias į akademiją
Autizmas: iškilūs ir keisti
Akis-smegenys: Užsipildanti spraga
P. Fejerabendas prieš mokslą
Kodėl indėnai netapo žydais?
Lynn Margulis ir Gajos koncepcija
Machizmo: varžymasis dėl garbės
Vanduo kalendorinėse šventėse
E. Weinberger. Karmos pėdsakai
Iškilesni mūsų laikmečio sociologai
Kiber-seksualumas ir žmogaus prigimties vystymasis
Austrų ekonominė teorija ir plokščios žemės teorija
Dž. Bjudžentalio koncepcija
Psichiatro-paciento santykiai
Evenkai, jakutai, eskimai
Neurobiologija: kas spręstina?
Nenormalumai kaip norma
Samurajų ideologija
Žvilgsnis ir žodis
Skaitiniai
Vartiklis