Abhinavagupta

Abhinavagupta (spėjama 975-1025) yra Kašmyro šyvaizmo pradininkas. Jo ištakos yra kula mokykloje, kurioje mokiniai patiria kaama-kalaa būseną, kuri yra bet kokių jausmų (ne vien seksualinių, kaip klaidingai laikoma) dviejų aspektų junginys. Tą mokyklą 5 a. įsteigė Šrimačandanatha, o 9 a. atkūrė Sumatinatha (kuris laikomas didžiu išminčiumi). O šio mokinys, Šambhunatha, buvo Abhinavagupta mokytojas.

Abhinavagupta aplankį daug mokytų guru ir turėjo geras žinias apie visas pagrindines indų filosofijos šakas. Jis tapo garsus savo didelės apimties (36 skyrių) veikalu Tantraloka (tantrų šviesa, aptariančiu tiek ritualinius, tiek praktinius tantrų aspektus. Knygoje gausu simbolizmo ir vidinių paslėptų prasmių - tad daugelis laiko, kad ją įsisavinti pajėgūs tik tantrų meistrai. Gal dėl to pats Abhinavagupta parašė (dedikuotą mokiniams) Bodhapancadasika (15 išminties teiginių), kuris nereikalauja tokių intelektualių pastangų. [Pastaba: Kašmyro šyvaizmui vienas svarbiausių kūrinių yra ir Abhinavaguptos mokinio Kšhemaradžos parašyta Parapravešika (durys į aukščiausiąją realybę)].

Abhinavaguptos [irgi] dualumą neigianti filosofija [paviršutinišku požiūriu] skiriasi nuo advaita vedanta pradininko Adi Šankaros sistemos. Jis laikė, kad Visata yra reali, užpildyta begaline formų įvairove ir nesiskirianti nuo Šyvos (kaip aukščiausiosios sąmonės).

Abhinavagupta nagrinėjo ir estetikos temą apie ją palikęs daug veikalų, tarp jų Lokana ir Dhvanyaaloka komentarus. Bharata Muni sukurtos Naya šastra komentarai pavadinti Abhinavabharati. Juose kitaip ir patraukliai pateikta rasa analizė. Pagal Abhinavaguptą Bhoga sukuriama ne tik jausmų, bet ir pašalinant moha (nežinią), o menas ir literatūra yra ne tik vinoda (pramoga), bet ir veikaima ananda, kylanti iš Brahmano pažinimo.

Abhinavaguptos idėjas šiandien tęsia Lakšmanas (sanskrito mokslininkas it džnani). 1991-ais jis gavo mahasamadhi titulą. Savo pratesėju jis paliko amerikietų paauglį Viresh Hughes.
 


Namadeva
Sant Eknatas
Patandžali joga
Kelyje link Vedantos
Advaita Vedanta principai
Adivasi kultūra ir civilizacija
Kaip suprantu indų filosofiją?
Tantrų ryšis su Kabala
Indo-iranėnai ir kalba
Mitologijos puslapis
Biblijos puslapis
Kundalini joga
Vartiklis