DEVI

Malda Motinai

  Smudra Vasanė Devi
  Parvata Stana Manditė
  Višnu Patnim Namastubhjam
  Padasparsa Ksamasva Mė

O Motina Žeme!
O Didžioji Deive, pasipuošusi spindinčiu vandenynų rūbu!
Nuostabios kalvos - Tavo Kūnas - spinduliuoja motinišką meilę.
O mylimoji Dievo Višnu (Kuris palaiko visą Kūriniją) žmona! Lenkiuosi Tau.
Atleisk man, o Motina, kad vaikštau Tavimi ir liečiu Tave savo pėdomis!

  Namastė'stu Mahamajė
  Sripithė Surapudžitė
  Samkhačiakragadahastė
  Sri Mahalakšmi Namostutė

Lenkiuosi Tavo Lotoso Pėdoms!
O Deive, Kuri sugriauni iliuziją ir esi gerovės šaltinis!
Tave garbina Dievai, Rankose Tu laikai kriauklę, diską ir skeptrą.
O Mahalakšmi, lenkiuosi Tavo Lotoso Pėdoms!


Dievas Kaip Dieviškoji Motina

Ar Dievas yra vyras, ar moteris?

Nuo seno šis klausimas domino žmogų. Pagal induizmą Dievas - ir vyras, ir moteris, ir tėvas, ir motina. Brahman'as, Visuotinas Absoliutas yra Tėviškasis aspektas, o Šakthi, didžioji Visuotinė Jėga arba Protinga (Sąmoninga) Energija - tai Motiniškasis aspektas.
Kaip teigė Ramakrišna, "Skirtumas tarp Brahman'o ir Šakti - tai skirtumas be skirtingumo. Brahmanas ir Šakti yra Viena - kaip pienas ir jo baltumas yra viena, kaip ugnis ir jos karštis yra viena. Jūs negalite suvokti vieno be kito arba juos atskirti. Dieviškoji Motina yra ir viena, ir daugybė, o taip pat virš vieno ir daugybės".


Šakti

Dieviškoji Motina pasireiškia kaip Šakthi arba Protinga Kuriančioji Energija ten, kur tik yra veiksmas - kūrimas, palaikymas (išsaugojimas) arba griovimas. Indų Trejybę (Trimurti) sudaro trys Dievai: Brahma (Kūrėjas), Višnu (Saugotojas) ir Šyva (Griovėjas). Kiekvienas iš Jų turi Savo Šakti, kuri įasmeninama kaip Dievo "Žmona". Brahmos Šakti yra Sarasvati, Višnu Šakti yra Lakšmi, o Šyvos Šakti - tai Parvati.

Šakti garbinama kaip Dieviška Valia, Dieviškoji Motina, reikalaujanti visiško atsidavimo. Jogos mokymuose Šakti - tai galia, slypinti kūne kaip susirangiusi gyvatė Kundalini. Norint pasiekti išsilaisvinimą, ją reikia pažadinti, pakelti ir suvokti.

Dabar apibūdinsime tris Dieviškosios Motinos (Šakti) pasireiškimus:

Sarasvati yra Brahmos (Kūrėjo) Šakti ("Žmona"). Ji - mokslo ir meno Deivė, simbolizuoja Išmintį ir Kūrybiškumą. Ji vaizduojama kaip graži, jauna keturrankė moteris, apsivilkusi baltu sariu. Vienoje rankoje ji laiko rožinį (džiapamalą), kitoje - palmių lapų knygą, o dar dviem rankom groja styginiu instrumentu vyna ("Vyna Vadini" - grojanti vyna). Ji gyvena žemėje tarp mirtingųjų, tačiau tikroji jos buveinė yra Brahmaloka (dvasinė planeta). Ji vaizduojama raita ant gulbės.

Visa, kas susiję su mintimis ir žodžiais, kyla iš Jos malonės.


Lakšmi yra Dievo Višnu arba Narajanos Šakti, "Žmona". Ji - turto, sėkmės ir grožio Deivė. Sakoma, Ji įsikūnija įvairiais pavidalais, kad būtų kartu su Dievu Višnu kiekvienoje Jo Inkarnacijoje. Kai Jis įsikūnijo kaip Rama, Ji gimė kaip Sita; kai Jis įsikūnijo kaip Vamana (nykštukas), Ji atsirado iš lotoso kaip Padma; kai Jis buvo Parasurama (Rama su kirviu), Ji buvo Jo žmona Dharani; kai Jis atėjo kaip Krišna, Ji buvo Radha.

Lakšmi gimė, kai buvo plakamas Pieno Vandenynas (tyros, pirminės sąmonės simbolis). Ji iškilo iš vandenyno gelmių, sėdinti ant lotoso ir rankoje laikanti kitą lotosą. Iš čia Jos epitetai: "Padma" (Lotosas), "Padmalaja" (Ta, kuri gyvena lotose) ir "Džialadhidžia" (Gimusi iš vandenyno). Ji dar vadinama Hariprija (Dievo Višnu arba Hari numylėtoji) ir Lokamatha (Pasaulio Motina).

Ji garbinama kaip:

 1. Svarga Lakšmi - Dangiškosios Karalystės turtų suteikėja;
 2. Maha Lakšmi - Didžioji Visatos Motina;
 3. Dhana Lakšmi - Dovanojanti materialų turtą;
 4. Bhagija Lakšmi - Suteikianti gerą sėkmę;
 5. Mokša Lakšmi - Suteikianti Išsilaisvinimą;
 6. Dhanija Lakšmi - Duodanti maistą ir grūdus;
 7. Griha Lakšmi - Namų Deivė;
 8. Santhana Lakšmi - Dovanojanti vaikus.

Visos aštuonios savybės kartu dar vadinamos Aštalakšmi.


Parvati yra Šyvos, trečiojo Trejybės Dievo, Šakti. Iš pradžių Ji buvo juoda, bet po griežtos askezės tapo aukso spalvos, todėl vadinama Gauri (Auksinė). Ji taip pat žinoma kaip Giridžia (Gimusi iš kalnų), Mahamaja, Šankari, Paramėšvari, Mahėšvari. Paskutinieji trys vardai nurodo, kad Ji yra Šyvos (Šankara, Paramėšvara ir Mahėšvara - Šyvos vardai) moteriškasis aspektas.
Pastaba: Šankara vardas buvo duotas advaita vedanta pradininkui.

Ji dovanoja šlovę, laimę bei pašalina Savo pasekėjų skausmą ir kančias. Parvati pasireiškia ir kitais pavidalais: kaip Uma, Ambika ir Haimavati, kaip galingoji kariūnė Deivė Dūrga (su dešimčia rankų). Dūrga įsikūnija įvairiais pavidalais: Ji pasirodo kaip Kali (Juodoji), dar vadinama Kali Maa (Juodoji Motina), Mahysasūramardhini (demono Mahyso žudikė), kaip Tara (Išgelbėtoja), Annapūrna (Kuri dovanoja maistą), Kapalini ir kt.


Prakriti (Motina Gamta, objektyvusis pasaulis; sukurtosios materijos pasaulis - skaitykite >>>>>) yra garbinama kaip Dievo Moteriškasis Principas arba kitas Dieviškosios Motinos, pasirodančios Savo vaikams įvairiais aspektais, pavidalas. Tai regimasis Dievas, vedantis atsidavusiuosius į neregimąjį Dievą, Visuotinį Absoliutą, Brahman'ą arba Tėviškąją Dievo pusę. Grožis, švelnumas, gerumas, visa, kas pasaulyje yra gera - tai motiniškas Dievo Motinos pasireiškimas.

Devi Bhadžianose Dieviškoji Motina vadinama:

Ambe       - Motina,
Mā        - Motina,
Džianani     - Motina,
Akhilandėšvari  - Visatos Karalienė,
Radžiaradžėšvari - Karalienių Karalienė,
Bhavani     - Išgelbstinti nuo gimimų ir mirčių,
Bhuvanėšvari   - Pasaulio Motina,
Tribhuvanėšvari - Trijų pasaulių Motina,
Džiaga Džianani,
Džiagadyšvari,
Džiagan Maji,
Džiagan Matha,
Džiagathambė   - visi vardai reiškia "Visatos Motina",
Džiagadodharin  - Motina, palaikanti Visatą,
Daja Sagari   - Užuojautos vandenynas,
Ananda Dajini  - Duodanti Palaimą,
Abhaja Pradajini - Suteikianti bebaimiškumą,
Kripamaji    - Užjaučiančioji Motina.

Motiniškasis Šri Satja Sai Babos aspektas vadinamas Sai Mā, Sai Matha ir Sai Yšvari. Žodis SAI reiškia Aukščiausioji Motina.

DŽIAJA NARAJANI NAMOSTUTĖ


Patandžali joga
Induizmo trimurti: Brahma, Šyva, Višnu
Ajurveda. Himnas laikui
Krikščioniškoji Trejybė
Kelias link vedantos
Harapos civilizacija
Tantriškoji alchemija
Himalajų legendos ir Indijos mitai
Dasanami sampradaja – vienuolynų tradicija
Meditacija: mokslinis požiūris į Absoliutą
Šankara - advaita vedanta pradininkas
Indo-iranėnai ir kalba
Beždiondievis Hanumanas
Papročių paskirtis
Mitologijos puslapis
Vartiklis