Ajurveda. Himnas laikui (XIX 53)

1. Laikas traukia vežimą, tai arklys su septyniais pakinktais,
Tūkstantakis, nesenstantis, sklidinas sėklos.
Jį balnoja įkvėpimo apimti poetai.
Jo ratai – visos egzistencijos.

2. Septyni ratai veža šį Laiką.
Septynios jo; nemirtingumas - ašis.
Laikas! Jis apima visus pasaulius.
Jis žygiuoja tarsi pirmasis dievas.

3. Pilnas indas stovi ant Laiko.
Regim Laiką, nors vienu metu daugybėje vietų.
Jis prieš visus šiuos pasaulius.
Sako, kad jis aukščiausias iš dangaus skliautų.

4. Tai į sujungė egzistencijas.Time Kali
Tai jis apėjo pasaulius.
Būdamas tėvu, tapo jų sūnumi.
Nieks nešvyti labiau už jį.

5. Laikas pagimdė tą dangų.
Laikas pagimdė tas žemes.
Laiko siųsta ir gyvuoja
Visa, kas buvo ir turės būti.

6. Laiko sutverta žemė.
Laike liepsnoja saulė.
Nes laike – visos egzistencijos.
Laike tolį įžvelgia akys.

7. Laike – sąmonė, Laike – kvėpavimas,
Laike ištartas vardas
Laike atėjusiame
Džiūgauja visi tvariniai.

8. Laike – karštis,
Brahma apreikštas, Laike!
Juk laikas – visko valdovas,
Nes buvo tėvu Pradžiapačio.

9. Jo siųsta, jo gimdyta Šitai;
Viskas jame glūdi.
Nes Brahma tapęs Laikas
Neša Aukščiausiąjį.

10. Laikas sutvėrė visą gyvastį,
Pradžioje sukūrė Pradžiapatį;
Savipatis Kašjapa – iš Laiko,
Kosmoso karštis – iš Laiko.

Laiko fenomenas
Kas yra tas laikas?
Indai: Visatos kilmė
Mitas apie laiko pradžią
Kaip sukurti laiko mašiną?
Laiko vertė ir matas
Vieningo lauko teorija
Kalendorius senovės Egipte
Išspręskim Einšteino uždavinį?
Apie laiko klausimą filosofijoje
Kvantinė mechanika: triumfas ar ribotumas?
DNR, išilginės bangos, kelionės laike
Indonezijos mirusiųjų kultas
Išsiderinusi kosmoso muzika
Požiūriai į arijų įsiveržimą
Amžinojo gyvenimo siekis
Senieji sankskrito raštai
Papildomas matavimas
Kadžuraho paminklai
Hipotezės: sliekangės
Visatos modeliai
Kelionė laike
Nikola Tesla
Sankhjos sutros
Mitologijos skiltis
Vartiklis