Gyvenimo dėsniai  

Kas yra tikroji sėkmė?  

Pamoka

Keturi vyrai sutarė ankstų saulėtą rytą žaisti golfą. Kol vienas iš jų kažko užtruko klubo viduje, kiti trys, eidami į aikštelę, kalbėjo apie savo vaikus.

- Mano sūnus, - porino pirmasis, - iškilo namų statybos srityje. Pradėjęs dailide, jis dabar turi savą projektavimo ir statybos firmą. Jam taip sekasi, kad galėjo šiemet savo draugui padovanoti naują namą.

Antrasis neatsiliko papasakodamas, kad jo sūnus, pradėjęs automobilių pardavėju, dabar valdo daugiapusį tiekimą:
- Jam taip sekasi, kad jis savo draugui šiemet padovanojo jau dvi mašinas.

Trečiojo sūnus dirbo pardavimų tarpininku. Savo draugui prieš pora savaičių jis padovanojo nemažą akcijų paketą.

Atėjus ketvirtajam, jie paaiškino, kad kalbėjo apie savo sūnus ir paklausė, kuo užsiima jo sūnus.
- Pasakius teisybę, nelabai džiaugiuosiu savuoju, - jis atsakė, - Penkiolika metų jis dirba kirpėju ir tik dabar aš sužinojau, kad jis yra homoseksualistas. Tačiau iš kitos pusės, bent tiek gerai, kad šiemet trys jo draugai jam padovanojo namą, pora mašinų ir dar gerą paketą akcijų.


Verslo taktika  

Kiekvienas miestelis turi savo kvailelį. Ir vieną kartą Petras nusprendė svečiui parodyti vietinę „įžymybę“. Jis paliepė: „Stebėk!” ir sustabdė Jonelį, tardamas „Labas”. Jonelis sustojo su kvaila šypsena veide.
- Joneli, aš kai ką turiu tau, - ir jis ištiesė delną, ant kurio buvo 50 ct ir vieno euro monetos. – Kurią renkiesi, ir ji bus tavo.
Jonelis mažai galvojęs tarė:
- Imsiu 50 ct, ta moneta didesnė.

- Na matai?! – svečiui į ausį sušnabždėjo Petras.
Tačiau svečiui parūpo išsiaiškinti. Jis pavijo nueinantį Jonelį, ir paklausė:
- Negi nežinai, lad euras yra daugiau nei 50 ct?!
- Aišku žinau!
- Tai kodėl jos nepasirinkai?
- Ach, - šypsena kaip mat dingo nuo Jonelio veido. – Tąkart, kai paėmiau eurą, jie liovėsi su manimi žaidę.


Kuriai motinai jaudintis?  

- Sūneli, šiandien tavo kambaryje radau prezervatyvą!?
- Gerai, seneli...
- Kodėl „senelis“?!
- Nes vakar aš jo neradau...

Grįžta Petras Laimėnas namo. Žmona Felicija klausia:
- Kur buvai?
- Žaidžiau šachmatais...
- Tai kodėl nuo tavęs trenkia degtine?!
- O ką, nori, kad nuo manęs šachmatais trenktų?!

- Brangioji, kaip tu sukūdai!?...
- Aš tokia vargšė...

Laima susirūpinusi:
- Maryte, mano vyras toks agresyvus važiuojant, nuolat rizikuoja, o tavo toks ramus ramutėlis... Ką tu jam duodi?!
- Aš jam duodu ....

Simpatiška studentė Laimutė laiko ekonomikos egzaminą ir pasakoja apie Adamą Smitą, tačiau nė karto nepaminėdama jo vardo. Dėstytojas susidomi:
- Tai vis tik koks Smito vardas?!
Studentė sumišusi tyli...
- Prisiminkite, koks buvo pirmojo vyriškio vardas... – bando padėti dėstytojas.
- Antanas! – apsidžiaugia Laimutė.

Onutė pasakoja draugei, kaip ji praleido vakarą su draugu:
- Po kino jis norėjo ateiti į mano namus, bet aš neleidau ir sakiau, kad mano motina dėl to jaudinsis.
- Tu teisi. O ką jis tada sakė?
- Jis buvo atkaklus ir vis neatstojo, tačiau aš nenusileidau vis sakydama: ‚Motina jaudinsis‘.
- O kas buvo toliau?
- Aš nuėjau į jo namus. Po velnių, tegu jo motina jaudinasi!


Žvejojimas  

Vaikinas ištisą valandą stovi ant tilto ir stebi meškeriojančius.
- Kodėl pats nebandai žvejoti? – klausia praeivis.
- Aš neturėčiau tiek kantrybės...


- Tėveli, kodėl visi jūreiviai arba pliki, arba žili?
- Matai, sūneli, pliki be baimės plaukia į jūras, kur pilna Somalio ir kitokių piratų, švartuojasi 8-ių mazgų greičiu, per audrą plaukia iškėlę visas bures ir didžiausiu greičiu pralekia siauriausius sąsiaurius...
- O žili?!
- Žili? Tau tie, kurie plaukioja su plikaisiais...


Namų ūkis  

Vyras Venecijoje susitiko pažįstamą:
- Ką čia veiki?
- Man povestuvinė kelionė...
- O kur žmona?
- Klausyk, juk kažkas turi rūpintis namų reikalais!


Naujo namo gyventojas įtūžęs užsipuolė darbų vykdytoją:
- Kodėl apdailai naudojote neišdžiūvusią medieną?!
- Hm... tai jūsų patogumui! Šlapias medis ne taip greitai užsidega.

- Sūnau, kodėl tavo eilių niekas nesupranta?
- Hm... Jei kas nors suprastų, jų nespausdintų.


Kas tikra vertybė?  

Vienas vaikinas turėjo tris drauges, bet nežinojo, kurią iš jų vesti. Jis nusprendė kiekvienai duoti po 5000 Lt ir pažiūrėti, kaip jos išleis šiuos pinigus.

Pirmoji nuėjo į parduotuvę ir prisipirko naujų drabužių, batelių, papuošalų, pasidarė naują šukuoseną ir t.t. Grįžusi ji sako:
- Brangusis, aš išleidau pinigus, nes noriu būti graži tau, nes aš tave labai myliu.

Antroji nupirko naujas teniso raketes, videomagnetofoną, televizorių ir panašiai ir grįžusi sako:
- Brangusis, aš nupirkau šias dovanas tau, nes aš tave labai myliu.

Trečioji investavo tuos pinigus į "semečkų" biznį, kuriame jie atsipirko dvigubai, - grąžino vaikinui jo 5000 Lt, o likusius panaudojo tolimesniam verslui. Ji pasakė:

- Brangusis, kiti pinigai bus mūsų ateities laimei, nes aš tave labai myliu.

Ilgai ir sunkiai galvojo vaikinas ir nusprendė vesti tą, su didžiausiu biustu.

Madona

Padėka: dėkojame gerb. Algiui E. Gedriui, kurio atsiųsta medžiaga buvo panaudota šiai juokų kertelei. Su juo taip pat reikia sutikti, kad labiausiai vaikinui pasisekė, jei jo išsirinktoji buvo pirma, - ji bent norėjo būti graži...

O atsisveikindamas, pasiūlysiu dar vieną, šįkart „Moters“ anekdotą:


Jaunimas

Zigmas ankščiau laiko grįžta iš komandiruotės, ilgai skambina į duris. Pagaliau Felicija atidaro, o pro duris išbėga pusiau apsirengęs jaunuolis.

- Ką tai reiškia? - rūščiai klausia Zigmas.
- Ar aš žinau? Toks dabar jaunimas: nei labas, nei ačiū, nei sudie...

Taip pat: Juodieji anekdotai,
Rinkinys: Juokai ir juokeliai
Padangų pardavėjas,
Nesąmonienos
Ir kaip be Juozo?

Apie kaimynus
Miniatiūros: Tarpplanetinis
O ar žinote,
kaip buvo tveriamas pasaulis?,
Kur pradingsta pašalinti simboliai? bei
kaip IBM plečia paslaugų sritį? ir
kokius penkis kvailus klausimus moterys užduoda vyrams?
Ir pagaliau Apibendrintoji klaidų teorija bei
Programuotojo evoliucija: "Labas, pasauli!",
Suvalgykim tas karves!