Kaip dažnai džiūstančiam prie skaičiuotuvo (kompiuterio) monitoriaus, įdomi pasirodė ši citata is Umberto Eco knygos "Fuko švytuoklė":

FILENAME: Abu

< . . . >

Taigi, smalsusis skaitytojau, tu niekada to nesužinosi, bet ši nutrūkusi, pakibusi erdvėje eilutė - tai pradžia ilgo sakinio, kurį buvau parašęs, bet troškau, niekada nebūti parašęs (ir net pagalvojęs), nes geidžiau, kad tai, ką parašiau, niekada nebūtų atsitikę. Užteko vienos komandos ir nelemtąją pastraipą užlieja balzgana, paspaudžiau "ištrinti" ir pššššts - viskas išnyko.

Bet to negana. Savižudžio tragedija ta, kad, vos iššokęs pro langą, tarp septinto ir šešto aukštų jis ima gailėtis: "o, jei galečiau grižti!" Deja. Taip nebūna. Šlept. Abu - atvirkščiai, jis atlaidus, leidžia tau apsigalvoti, apsisprendęs laiku ir paspaudęs gražinimo klavišą bučiau galejęs išgelbėti savo išnykusį tekstą. Koks palengvėjimas. Vien ta mintis, kad norėdamas galečiau atsiminti, verčia mane užmiršti. <...>


Ar dažnai mes, kompiut-žmogiai, savęs paklausiame "Kokioje erdvėje gyvename"? Atsiranda tokia grupė šaman-žmogių vis labiau atitrūkstančių nuo visuomenės. Vartojame nuosavą kalbos 'interface' perforuojantį mūsų sąmones per loginę skaičių seką - 01001101... Pavojus tame, kad realiame pasaulyje savo problemų sprendimas neapsiribos 'esc' klavišu.

arch. M. S. Rimkevicius

Taip pat siūlome paskaityti:
Tamplieriai - Kristaus kariai
Alchemija ir rozenkreiceriai
apie kryžiaus simbolį,
Ratas ir kryžius,
apie svastiką,
E.P.Blavatskajos "Slaptoji doktrina" apie milžinus,
ir Magiją, Thelemą ir Alisterį Kraulį
Fuko švytuoklė: Grigaliaus kalendorius


Tai komentarai Umberto Eco knygai 'Fuko švytuoklė'.
Taip pat siūlome paskaityti:
Atsiliepimas apie knygą,
Ištrauka iš "Fuko švytuoklės" pradžios,
Ištrauka apie kompiuterius,
Ištrauka 81 skyriaus apie telūrines sroves bei
E.P.Blavatskaja "Slaptoji doktrina"
apie tikrąją Fuko švytuoklę,
E.P.Blavatskaja apie milžinus ir
Stounhendžas - Anglijos mistinis statinys. Hyper-erdvė: Eco ir amerikiečiai