Trumpai apie Umberto Eco "Fuko švytuoklę" arba
kaip aš užkliudžiau šventąjį Gralį

Dėsto Azthar Septragen iš Sietlo

Manau, kad "Fuko švytuoklė" nustato naujus standartus būsimiems šedevrams. Umberto Eco užsidegęs audžia patrauklų įtemptą ir pilną atradimų pasakojimą iš semiotikos žinių, neįtikimos templierių istorijos ir geros vakarietiškos ezoterikos dozės.

Knyga labai sudėtinga ir daugeliui nelengva joje susigaudyti. Tai tikriausiai darbo, aprašančio save, pavyzdys. Protagonistai paklysta istorijos, mitų ir intrigos labirinte. Taip ir knyga įstumia skaitytoją į istorijos, mitų ir intrigų galvosūkį.

Protagonistai, Kazaubonas ir Belbo pasiryžo atskleisti tamplierių prarastąją paslaptį, begalinės galios šaltinį, sakyčiau, netgi šventąjį Gralį (galite paskaityti ištrauką iš "Fuko švytuoklės" apie šventąjį Gralį). Savo tyrimus pradėję skeptiškai, tikėdami sukurti gerą romaną ar apysaką, ypač, kai reikėjo atkurti ar tikriau išgalvoti trūkstamas galvosūkio detales. Įvykiai parodė, kad jų skepsis abejotinas, nes okultinio pasaulio jėgos užuodė Belbo tyrinėjimus ir daugiau nei susidomėjo jais, tuo supainiodamos pagrindinius veikėjų reikalus.

Umberto Eco

Tiksliai tada ir toje vietoje, kur ir kada išsprendžiamas tas galvosūkis, Belbas sutinka savo tragišką mirtį. Galvosūkis neišspręstas ir jį reikia papildyti nauja detale. Padriki įvykiai po Belbo mirties, kurių metu atskleidžiamas paslapties raktas Kazaubonui, kuris slapčia stebėjo kritišką kulminacinę sceną. Jis atpažįsta simbolį, bet jam nepavyksta įžvelgti jo reikšmingumo, - kaip ir visi, aš supratau, kas užbaigė šią knygą.

Kazaubono nepasiseka todėl, kad jis nebuvo taip giliai kaip Belbo paniręs į galvosūkį ir, gal būt, dėl to, kad jo nėščia žmona užsispyrusi tvirtino, jog paslaptis yra jos gimdoje - "gyvybės kibirkštis" Svarbu įtikėti, kad ne dėl paslapties atskleidimo, Belbas atidavė gyvybę.

Aš neatskleisiu paslapties, iš dalies todėl, kad tai, būtent, begalinės galios šaltinis ir iš tikro galėtų būti templierių paslaptimi. Aš jaučiu, kad daug svarbiau yra kažkas, ką reiktų priimti į savo vidų per asmeninį patyrimą teisingai įvertinant, ir nesijaučiu kompetetingas tai teisingai aprašyti. Pakanka pasakyti, kad tai mane paveikė labau giliai ir pakeitė mano sampratą apie simbolių, kultūros ir realybės sąveiką taip stipriai, kad sukrėtė požiūrį į pasaulį. Gal būt, aš buvau užtaisytas smūgiui. Aš iškentėjau savo paties mirtį jausmais, mano EGO, palikusio kažkuriam laikui, šoku. Žinia, kad man duota paslaptis, suteikė didesnes galimybes valdyti mano gyvenimo įvykius daugiau, nei kuri kita idėja ar koncepcija. Tačiau nepasikliaukite mano žodžiais, - suraskite tai patys. Aš galėjau tai išgalvoti!

Aš - paslapties šeimininkas. Begalinė galia nereiškia galios akimirksniu. Kiekviena diena atskleidžia naujas prasmes ir naujas jėgas. Jos išsipildymas panašus į pirmą piligrimo žingsnį begalinėje kelionėje, kurioje kiekvienas žingsnis artina prie žinojimo, kaip mažai iš tikro žinai, ir duoda vis daugiau jėgų valdyti savo gyvenimo įvykiams.

Aš net negaliu pasakyti, kad ponas Eco numatė apreiškimą, kurį patyriau finalinėje scenoje. Istorija knygoje yra šiuolaikinis šventojo Gralio ieškojimas ir, žinoma, pati yra Gralis. Tai lyg metakalba, aprašanti save pačią. Po kelių mėnesių, perskaičius tai antrą kartą ir supratus paslaptį, aš pasijutau kaip vienas iš Apskritojo Stalo riterių, žiūrintį į savo trupantį pasaulį, su baime palietus Gralį; pajutęs, kad kabinuosi į savo byrančio EGO trupinius. Fuko švytuoklė, Gralio paieškos, Ikaro skrydis, Babelio bokštas. Buvau, dariau... Hmm... Kam nors taip besėdint kambary ir saugikliai gali perdegti.


Nuo vertėjo J.T. tiems, kurie jau perskaitė knygą:
Stipru!? Amerikonas truputį persigando? O vis tik gerai, kai skaitai jau išverstą knygą, o vis tik reikia tarptautinių žodžių žodyno ir enciklopedijų, nes norisi išsiaiškinti, kas gi yra "Oriflamme (-a)", paieškant klaidų "Beisiko" programoje, patikrinti švytuoklės svyravimo lygtis...

Taip pat siūlome paskaityti:
Grafas Kaliostro
Tamplieriai - Kristaus kariai
apie kryžiaus simbolį,
Ratas ir kryžius,
apie svastiką,
Fuko švytuoklė: Grigaliaus kalendorius
E.P.Blavatskajos "Slaptoji doktrina" apie milžinus,
ir Magiją, Thelemą ir Alisterį Kraulį.