Ar vasaros laikas taupo?  

Water: Children Beveik ketvirčiui pasaulio pavasarį praras miegą, kai persuks laikrodį vasaros laikui. Bandoma aiškinti, kad taip sutaupoma elektros energijos. Tačiau nauji tyrimai verčia tuo abejoti - kai kuriais atvejais elektros energijos sunaudojama netgi daugiau.

Laiko pasukimo idėja priskiriama Bendžaminui Franklinui, 1784 m. pasiūliusiam taip taupyti žvakes, tačiau JAV jos neįteisino iki pat Pirmojo pasaulinio karo, kai buvo aktualu taupyti resursus. Pirmas rimtesnis tyrimas atliktas 8 dešimtm. per naftos krizę ir JAV Transporto departamentas nustatė, kad laiko pasukimas sutaupo 1% elektros energijos.

Nuo tada nebuvo atlikti gausių tyrinėjimo, o elektros naudojimo ypatybės pasikeitė, išplitus oro kondicionavimui ir namų elektronikai. 2006 m. visa Indianos valstija pirmąkart perėjo prie vasaros laiko. Nagrinėjant elektros sunaudojimą ir apmokėjimą, netikėtai pastebėta, kad tai sukėlė 1% didesnį elektros naudojamumą, kas per valstiją sudarė papildomų 9 mln. dolerių kainą. Spėjama, kad tai dėl padidėjusio patalpų vėsinimo vasarą ir šildymo žiemą.

2007 m. vasaros laikas JAV buvo įvestas trimis savaitėmis anksčiau, antrą kovo sekmadienį ir baigėsi viena savaite vėliau rudenį. Kalifornijos Energetikos komisijos tyrimas parodė, kad tai turėjo nežymų arba neturėjo jokio poveikio. Pastebėtas 0,2% sumažėjimas patenka į statistinius 1,5% paklaidos rėžius.

Vienok, 2008 m. spalio mėn. Kongresui pateiktoje JAV Energetikos departamento ataskaitoje tvirtinama, kad vasaros laiko išplėtimas keturiomis savaitėmis leido sutaupyti 0,5% elektros energijos. Tačiau laikrodžio sukiojimui jau seniai priešinasi fermeriai, nuostolius skaičiuoja sporto ir laisvalaikio sektoriai.

Stokholmo Karolinska institutas atliko miokardo infarkto dažnių tyrimus analizuodami duomenis nuo 1987 m. Jie nustatė, kad pirmą vasaros laiko savaitę infarktų pagausėja 5%. "New England J. of Medicine" 2008 m. spalio 30 d. numeryje jie spėja, kad tai yra dėl miego įpročių ir biologinių ritmų sutrikimo.

Vienok, atrodo, kad vasaros laikas sumažina avaringumą, nes daugiau žmonių grįžta namo šviesiu paros metu. RAND specialistai spėja, kad 8-10% sumažėja eismo įvykių, susijusių su pėsčiaisiais ir 6-10% - su transporto priemonėmis (paskelbta J. of Economic Analysis & Study, 2007 B.E.)

Išlikti blaiviam
Mikrobiotechnologija
Kelio suradimas
Apylankos į naudą
Mokslas apie garbanas
Rimtas poreikis žaisti
Tai matėte ne kartą...
Socialinės tvarkos problema
Kamieninės ląstelės sukelia vėžį
Akis-smegenys: Užsipildanti spraga
Kasdien laikykitės proto higienos
„Apie ugnį neprieteliaus sudeginimui“
Pacientų pasitenkinimas sveikatos modeliu
Mazochizmas - antropologinė paslaptis
Finn Skarderud. Nerimas
Objektyvizmas (Ayn Rand)
Apie socialinę fotografiją
Placebas: kas tai?
Nyčė: Valia mirčiai
Religijos samprata
Pakeisti draugai
Laiko dvelksmas
Vartiklis