Tinklo spąstuose  

[Dienos sentencija:
„Politinių juokelių trūkumas tas, kad jie buvo išrinkti“.

Padėkite! Mes pakliuvome į Tinklą ir negalime ištrūkti. Galbūt todėl, kad jame tiek daug veiksmo - visuomet, bet kuriuo metu. Ach, tos krauju pasruvusios akys, degantys riešai ir skausmas nugaroje.

Kalbėtis naudojantis tinklu galima pigiau, tačiau kai kurie mūsų moka didelę kainą, kai sugriaunamas mūsų privatus gyvenimas. Ir JAV ir Europos teisininkai bendradarbiauja kurdami duomenų privatumo politiką. Ar tai svarbu mūsų politikams?

Privatus gyvenimas nėra vienintelis stulpas informacijos greitkelio šalikelėje, kuris spigina pravažiuojantiems į akis - diskutuojama apie kalbos laisvę norint iš Tinklo, tarsi Egėjaus arklidžių, pašalinti pornografiją.

Tačiau tinkle lopomos ne visos skylės - Voratinklio kamščiai vis didėja. Populiariųjų WWW svetainių serveriai po vieną jau nesugeba susitvarkyti su lankytojų antpuoliais. Laimei, atsirado nauja LAN perjungiklių karta, leidžianti paskirstyti užklausas tarp kelių serverių. Ir jų poreikis didėja.

O dar įsibrovimai (hacking) - daugelis jau pajuto kvėpavimą už nugaros. Kovo pradžioje Pitsburgo gyventojai prarado ryšį su Interneto tinklu. Bet jie nėra vienintelė atakų auka, - jomis vieną kovo pradžios pirmadienį tapo ir daugelis JAV valstybinių įstaigų ir universitetų serverių. Nusikaltėliai nežinomi ir nesusekami - tai „naujieji nepagaunamieji“, tik jie gelbsti ne Rusijos karūną, o laužo elektroninių seifų duris. Nusikaltimų tinkle turėtų pagausėti, - bet kas yra tikras.

Dar gerai, kad negausėja el. pašto dėžių šiukšlintojų - visokiausios reklamos siuntinėtojų. Štai kovo pradžioje „America Online“ laimėjo bylą prieš dvi tokių siuntinėtojų firmas ir iškėlė bylą pornografijos reklamuotojui.

  Įvairenybės iš popiežių gyvenimo

 1. Trumpiausiai popiežiumi buvo Stefenas II, išrinktas 752 m. kovo 23 d. ir miręs 752 m. kovo 24 d. Jis niekad nebuvo įšventintas ir jo vardas neįrašytas į popiežių sarašą, o vardas suteiktas kitam popiežiui.
 2. 40 popiežių mirė neišbuvę poste ir vienerių metų. Nuo 896 balandžio iki 897 m. gruodžio mėn. buvo ne mažiau nei 6 popiežiai.
 3. Popiežius Pijus IX soste buvo ilgiausiai - 32 metus.
 4. Adrianas I buvo seniausias popiežius, išrinktas 772-ais turėjo 80 metų ir mirė sulaukės 103-ų.
 5. Jauniausias popiežius buvo Benediktas XL, išrinktas, kai turėjo tik 12 metų kol nesukilo politinės aistros. Jis buvo dukart iš naujo patvirtintas ir mirė sulaukęs 25-erių.
 6. 26 popiežiai buvo nužudyti.
 7. 81 popiežius buvo kanonizuotas (įtrauktas į Romos katalikų bažnyčios šventųjų sąrašą). Paskutinis jų buvo Pijus X, buvęs popiežiumi nuo 1903 iki 1914-ųjų.
 8. Popiežiui mirus, jo sekretorius turi jo krikščioniškąjį vardą ištarti tris kartus, ir tik tada jis paskelbiamas mirusiu. Popiežiaus "žvejo žiedas", duotas jam įšventinimo metu sulaužomas kartu su popiežiaus antspaudu. 19-ame a. popiežiaus sekretorius taip pat turėjo suknežinti mirusio popiežiaus galvą sidabro kūju.
 9. 1272-aisiais kardinolai dvejus metus ir 9 mėnesius negalėjo išrinkti naujo popiežiaus. Netekę kantrybės supykę katalikai uždarę juos kambaryje ir laikė juos ten tol, kol jie apsisprendė - ši praktika galioja iki šiandien.
 10. yra gandų, kad 1939-ais Hitleris pasiuntė į Vatikaną šnipą, kad paveiktų rinkimus.
 11. Popiežius Jonas Paulius I buvęs soste 1978-aisiais 33 dienas per šeštą dešimtmetį ir septintojo pradžią rašė laiškus tokiems žmonėms kaip Čarlas Dikensas,  Markas Tvenas, Jėzus Kristus, Markoni ir Pinokio. Šie laiškai jam esant kardinolu Luciani, Venecijos patriarchu, buvo spausdinami religiniame mėnesiniame žurnale. Jis dažnai sakydavo, kad jei nebūtų tapęs šventiku, būtų žurnalistas.

Kartais keistų pasiūlymų ir stebuklingų praturtėjimų būdų gausa vargina. Kai "juodos" pornografijos teikėjai aiškina, kad jie siunčia savo pranešimus žmonėms, nes jie jų nori, pažiūrėkim, kaip jie mėto kabliukus, kad žmonės "atplėštų" jų atsiųstus laiškus. Net užkietėję "verslininkai" yra nors truputėlį padoresni, kai parenka antraštes:

O štai pornografiją propoguojančių laiškų antraštės:

Ar iš jų lengvai nustatysite, apie ką tas laiškas? Dažniausiai - tik "atplėšęs" jį. Kaip Gariūnuose nesunku gauti padirbtų dolerių, per TV išvysti apgaunančių reklaminių klipų, taip el. paštu gauname laiškų su netikra antrašte.

Pernografijos reklamuotojai gali sakyti, kad ie nesiekia, kad vaikai lankytų XXX svetaines (kaip tabako gamintojai teigė, kad neparduoda prekių paaugliams), tačiau mano dvylikametis sūnus gauna tokius pat laiškus. Šie laiškai siuntinėjami vien todėl, kad pornografijos svetainių priviso kaip tarakonų Šeškinėje, o tų, kurie mokėtų už ją - tėra nedidelis procentas. Jei negalite gyventi be pornografijos, aplankykite atitinkamą "newsgroup" ir per dieną NEMOKAMAI susirinksite "gerą toną" nuotraukų. Ar verta mokėti po 10 ar daugiau dolerių už patikusią merginą tam tikra poza? Ar prikimšti į WWW svetainę tiek nuotraukų, kiek jų per visą gyvenimą nesugebės peržiūrėti nė vienas planetos gyventojas? Tai tarsi narkotikai - kai "užima" protą. Ir kol yra paklausa, jie neišnyksta iš pavarčių. Ar įsivaizduojate, kad kažkas legalizuoja ir veltui visiems norintiems dalija narkotikus, o kažkas vistiek nori už juos mokėti pinigus? Gal tikisi geresnės kokybės, geresnio apsvaigimo laipsnio?

Kai apžvelgi didesnį WWW scetainių kiekį, supranti, kad, nors jis vystosi taip sparčiai, kaip šniokščia kalnų upelis, jis tiesiogiai atspindi visuomenės susikaidymą. Vienose svetainėse pardavinėjamos video-kasetės, tačiau joje nerasite jokio išankstinio peržiūrėjimo, - net jokios nuotraukos. Tikra katė maiše. Kitos skirtos tokioms siauroms žmonių grupėms, kad kiti tiesiog neužklys į jas...

Sako, kad Voratinklyje rasi viską. Ir nors jame iš tikro yra tiek daug didingų idėjų, kartais norisi grįžti į mūsų kasdienį gyvenimą ir paieškoti abipusės meilės.

„Prikeltas“ popiežius Popiežiaus teismas

897 m. sausį popiežius Steponas VI1) iškasė vieno iš savo pirmtako Formoso2) palaikus ir juos atgabeno į patį keisčiausių teismų Europos istorijoje. Lavonas buvo pasodintas į sostą, o Steponas VI jam skaitė kaltinimus. Vienas iš bažnyčios atstovų atsakinėjo mirusiojo vardu. Velionis buvo pripažintas kaltu dėl bandymo pasisavinti popiežiaus vardą. Nuo Formoso buvo nuplėšti drabužiai, nupjauti laiminančios rankos pirštai, o visi įšventinimai panaikinti.

Palaikai buvo skubiai palaidoti, tačiau netrukus vėl iškasti ir įmesti į Tibro upę. Po šios siaubingos bylos žmonės nusigręžė nuo Stepono VI. O po to ėmė sklisti gandai, kad išplauti Formoso palaikai darė stebuklus. Viskas baigėsi paties Stepono VI nuteisimu mirties bausme pasmaugiant.

897 m. lapkritį popiežius Teodoras II3) nutraukė bylą ir Formosą, aprengtą popiežiaus aprėdais, perlaidojo šv. Petro bazilikoje. Tačiau po kelių metų valdžia vėl pasikeitė ir dar vienas iš daugelio tų metų popiežių Sergijus III4) bylą atnaujimo, o ant Stepono VI kapo užrašė šį šlovinančius žodžius.


1) Steponas VI (Stephanus VI, m. 897 m.) – Romos popiežius (nuo 896 m.), daugiausia žinomas su jo pirmtako Formoso palaikų teismu. Tai supykdė Romos gyventojus, jis buvo uždarytas į kalėjimą, kur pasmaugtas.

2) Formosas (Formosus, apie 816-896) - kardinolas ir Romos popiežius (nuo 891 m.). Jo popiežiavimas buvo susijęs su problemomis su Konstantinopolio patriarchatu, Vakarų Frankų karalyste ir Romos imperija. Jis atsisakė atšaukti nuversto patriarcho Fotijaus įsakus. Mirė neaiškiomis aplinkybėmis. Po metų buvo iškastas ir teisiamas, jo palaikai išniekinti ir išmesti į Tibro upą.

3) Teodoras II (Theodorus II, 840-897) - Romos popiežius (897), popiežiavęs vos 20 d. Atšaukė Stepono VI įsakus apie dvasininkų nušalinimą nuo pareigų, perlaidojo Formoso palaikus šv. Petro bazilikoje.

4) Sergijus III (Sergius III, apie 860-911) - Romos popiežius (nuo 904 m.), spėjamai nužudęs du savo pirmtakus ir vienintelis turėjęs nesantuokinį sūnų, vėliau tapusį popiežiumi Jonu XI. Jo popiežiavimo laikas laikomas „niūriu, gėdingu ir žiauriu“. Kaip ir jo pirmtakai, gynė Nikėjos susirinkimo filoque koncepciją. Pagrindiniai jo nesutarimai su Konstantinopoliu buvo dėl imperatoriaus Leono VI noro vesti 4-ą kartą.

Informacijos ekologija
Voratinklis virš mokyklos
Vatikano požiūris į ateivius
Dvasininkų smaginimosi istorija
Kas ten žiūri į mano miegamąjį?
Laisva mintis ir oficialioji propaganda
S. Lemas. Televizija be korseto
Tik nesumindyk skruzdėlės!
Apsinuoginę kvakeriai
Nelengva būti žaliu
Apderk artimą savo
Vartiklis