Tik nesumindyk skruzdėlės

[Dienos sentencija:
"Tas pats vėjas, padėjąs laivui pasiekti uostą, kitą laivą gali stumti tolyn nuo kranto".
Christianas Bovy ]

"Internet" šiandien kliedi kiekvienas. Tačiau yra du dalykai jame, kurie mane nervina. Pirma - tai šiukšlės el.pašto dėžutėse, kurias kiekvieną rytą reikia iškuopti - tai pranešimai - kaip staigiai praturtėti, kokios nuostabios svetainės atvėrė duris kiekvienam žioplinėtojui ir kokių nuostabių 13 metų paauglių be jokių drabužių aš galiu rasti Voratinklyje... Dar gerai, kad jos nesmirda...

Žinoma, aš galėčiau pastatyti filtrus ir valyti laiškų srautą, kaip kad virtuvėje "Brita" įrenginys valo Fabijoniškių vandenį rytmečio kavai... Tačiau pykstu dėl kitos priežasties - kodėl už tas šiukšles aš turiu mokėti - ir tai anaiptol nedžiugina šių dienų "Telekomo" kruvinos puotos metu. O kodėl už mano sugaištą klaiką negalėtų sumokėti šiukšlių siuntinėtojai?

O tai dideli pinigai! na, aš gal ir nenumirsiu papildomai plėšikui sumokėjęs kelis purvinus litus, tačiau įsivaizduokime, kad aš turiu visų Lietuvos gyventojų el.pašto adresus - jų gali būti apie kokius 20-30 tūkst. (statistikos departamentas gali mane pataisyti ir patikslinti) ir noriu visiems jiems išsiųsti poros pastraipų žinutę. Kiekvienas jų visutiniškai sugaiš kokias 3-4 sekundes ją paimdamas. Atrodo nedaug?

Bet tada imkite ir padauginkite iš visų adresatų kiekio. O jei tokias žinutes aš siuntinėčiau kasdien - padauginkite dar bent iš 300? Gausite apie 5-10 tūkst. sugaištų valandų. Ar aš siųsčiau tas žinutes, jei už jas man reiktų sumokėti? O jei jas papildysime po 10 sek. skirtų žinutės perskaitymui? Žiūrėk, vien Lietuvoje dings trys vieno žmogaus gyvenimo metai... Ar tai mažai?

Kitas dalykas mane irgi nervina - klaidingai įsivaizduojama, kad "Internet" turi būti visur. Niekas jau net neklausia, o kam jo reikia. Visi aklai seka neregį, tvirtinantį, kad kiekviena mokykla ar kiekviena niekinė firmelė turi įsilieti į pasaulio Voratinklį. Ar kas pasidomėjo, ar kiekvienai mokyklai reikalingas tas Tinklų tinklas? Ką jis atneš - daugiau naudos ar daugiau žalos? Tik visi, kaip varnos, išsižioja krankia - kitaip informacinei visuomenei bus galas. Koks ir kuris galas, leiskite paklausti? Aš irgi turiu du sūnus, kurie yra įsilieję į tai, ką aukštosios galvos galbūt gali pavadinti mūsų švietimo ateitimi (už tokią ateitį noriu pulti ant kelių ir sakyti ačiū mūsų buvusiam ministrui, Zigmui Zinkevičiui: Ačiū, (ne)gerbiamas ministre - jūs nuostabiai "pakėlėte" Lietuvos švietimą!) - ir kartais blaivia galva galiu vertinti, ko jiems reikia ir ko ne...

Tie "Internet" stūmikai turėtų ne aiškinti, kad "Internet" "padės įsisavinti X dalyką", o KAIP "Internet" padės GERIAU įsisavinti tą X dalyką lyginant su įprastiniais būdais (ir kas bus prarasta, kai "Internet" "aiškins" X dalyką). Aš nuoširdžiai tikiu, kad naapgalvotas dabartinis Voratinklio gijų tiesimas į mokyklas tėra namažų pinigų sumų švaistymas į orą - geriau už juos mokyklos įsigytų įprastinės įrangos, kurios trūksta, ir, ranką ant širdies pridėjęs, galiu dar kartą pakartoti - oi kaip trūksta...

Mane išmokė dviejų dalykų:
1. Neatverti pragaro vartų;
3. Apie viską klausti: "kas iš to pelnosi"?

Tad leiskit paklausti: kas pelnosi iš Voratinklio gijų tiesimo į mokyklas? Tikrai, - ne vaikai! Be abejo, "Internet" nėra tokia blogio imperija, kaip kai kurie bando pavaizduoti, bet nėra ir Eldoradas. Jis tiesiog YRA.

Išmokykim vaiką vaizduotės, įduokime jam į ranką lyrą ir teptuką, leiskime jam pastebėti takeliu ropinėjančią skruzdę, kad jis galėtų tūlam informacinės visuomenės kūrėjui pasakyti dainos žodžiais: "tik nesumindyk skruzdėlės".

Veidrodis

Kosmosui reikia geros šluotos!
Vartiklis