Malta: menanti Atlantidą?  

Redaktorius: Kur tik neieškota Atlantidos (jos paieškas galite apžvelgti šioje skiltyje). Dažnokai kai galima virta buvo minima Kreta, tačiau yra ir kita įdomi Viduržemio jūros sala – Malta. Ir būtent joje Mostos katedros1) statytojas įžvelgė Atlantidą. Ir kaip tik 2016 m. pradžioje su mūsų svetaine susisiekė Vytautas Ratkevičius, ėmęs rengti turus po Maltą bei meditacijas energetinėse jos vietose. Būtent ir jis pasiūlė svetainei pristatyti Maltą, o taip pat ištrauką iš knygos Francis Xavier Aloisio. The Age of Magic and Wisdom.
Tik laikas bėgo ir šiam „projektėliui“ vis neatsirasdavo laiko. Tik dabar pateikiame pirmąją „kregždę“ ir tikimės, kad tema vystysis...

Švč. Mergelės Marijos katedros kupolas, esantis Mostoje, mieste Maltos šiaurėje, pagal didumą visame pasaulyje yra ketvirtas. Tai vienas įspūdingesnių statinių. Jį nubraižė bei pastatė architektas Džiordžio Grojnė de Vasė2) (Georges Grognet de Vasse) – pradėtas 1833 ir baigtas po 1860-ųjų (statyba truko 28 m.). Šis pastatas vadinamas Rotunda, jo pastatymui prireikė 27-ių metų. Antrojo pasaulinio karo metu į katedrą pataikė vokiečių sprogstamas įtaisas, kuris nesprogo tik per mažą stebuklą.

- Turiu kitą klausimą apie Mostos katedrą. Mums sakėte, kad šios bažnyčios centre veikia neįtikėtina jėga. Kodėl šie rūmai tokie ypatingi? - paklausė Rozarija.
- Šiose salose yra dvi labai galingos jėgos vietos. Viena - Gozo citadelėje3), gynybiniame mieste-pilyje, o kita Mostos Kupole. Abu statiniai pastatyti priešistorinių šventovių vietose, be to abudu nėra savo salų centruose. Po miesto-tvirtove randasi neigiamas polius arba jin, kai tuo tarpu Mostoje - teigiamas polius arba magnetinis jang. Tarp šių dviejų polių sklinda tvinkčiojanti, tekanti pagal ašis, gyvybę palaikanti jėga.
- Mosta yra visų salos šventyklų Matrica. Po Mostos kupolu glūdi kertinis akmuo, sukantis Laiko ratą. Kaip žinoma, tokie akmenys yra pleišto pavidalo mūrinio skliauto ar arkos viršūnėje. Statant jie dedami paskutiniai ir visus likusius akmenis įtvirtina jų vietose, leisdami arkoms išlaikyti papildomą svorį. Tai daro kertinius akmenius ypač svarbiais, turint omenyje, kad į tokius skliautus remiasi visas statinys.
Mosta kupolas - Šioje planetoje yra trys dvasiškai svarbūs kertiniai akmenys: pirmasis - Valdančios minties ratas, antrasis - Laiko ratas, o trečiasis Amžinybės ratas. Mosta yra antrasis kertinis akmuo, laikantis Laiko ratą dvasinėje plotmėje. Mostos kupolas yra krištolinis šių dvasinių išteklių saugotojas. Šioje vietoje dvilypumas ištirpsta, nes joje pasireiškia visiškos vienumos darna.
- Keliauninkus paprastai veda prie Rotundos aprodyti statinio išvaizdos, bet niekas niekada nieko neužsimena apie šios vietos poveikį.- sako Rozarija.
- Kai mes iš mokyklos ėjom žiūrėti katedros, mūsų mokytojas parodė vietą, kur palaidotas Džiordžis Gronjė. Mes taip pat užsukom į zakristiją pažiūrėti nesprogusio sprogmens atgaminio,- pasakė Frankas. - Gal mokytojas paminėjo taip pat, jog statytojas buvo ir pasišventęs praeities liekanų kasinėtojas? - įsiterpė Manvelas. O Ranfis paantrino:
- Ar žinote, kad vyskupui nepatiko Gronjė sumanymas pastatyti apvalaus kupolo katedrą? Tais laikais statytojo pasiūlytas statinio pavidalas buvo vyskupo palaikytas „pagonišku“. Bendrai imant, visos kitos maltiečių bažnyčios pastatytos kaip romėnų kryžiai. Galų gale, žmonių valia nugalėjo ir statytojui Gronjė buvo leista statyti minėtą katedrą pagal jo pradinį sumanymą.

- Tikriausiai tai nesutapimas, kad trys bažnyčios su kupolais, kurias randame šiose salose, buvo pastatytos priešistorinių šventviečių vietose: Mosta Kupolas, Mdžaro4) bažnyčia Maltoje ir Šeukidžos5) (Xewkija) rotunda Gozo saloje. Vietoje tradicinio romėniško kryžiaus, naudoto katalikiškose bažnyčiose, jie state apvalias struktūras kaip bažnyčias. Aš tik stebiuosi, kodėl architektai jas taip statė, - Manvelas padarė išvadą.
- Aš netikiu, kad tai sutapimas, - pasakė Rozarija.
- Kiek žinau, tik tos trys kupolo formos bažnyčios buvo pastatytos priešistorinių šventviečių vietose, - papildė Manvelas. - Dauguma šventyklų visame pasaulyje yra senosiose šventvietėse -, pareiškė Ranfis. - Tačiau kupolai yra ypatingi nes apvali forma stiprina energiją. Jūs galite pasakyti, kad Mosta vieta ir strktūra ją daro Integratonu.
- Kas yra Integratonas? - pertraukė Frankas.
- Integrotonas yra tikslingai sukurta laiko mašina atjauninimo tikslais. Šiuolaikiniai mokslininkai dabar kopijuoja senąsias šventyklų struktūras, kad gautų tą patį rezultatą, - paaiškino Rangis, o tada jų paklausė: - Ar prisimenate, ką sakiau apie Džgantija šventyklą6)?
- Taip, tai jūsų protėviai atėjo atnaujinti savo celių…, - atsakė Marvelas.
- Daugelis jūsų šventyklų randasi ant galingų lėjų ir geomagnetinių jėgų susikirtimo taškusoe sukurdamos elektromagnetinės energijos sūkurius. Mosta Kupolas yra viename tų mazgų, ir dar pastatyta senosios šventyklos vietoje. Ji jungia praeitį, dabartį ir ateitį: praeitį, nes sujungia su priešistorinėmis šventyklomis ir deivės energija, dabartį, nes saugo Kristaus energiją, ir ateitį nes atidaro portalą į ateitį.
- Jūs mums sakėte, kad Mosta taip pat sugeria keturių gamtos elementų energiją: ugnies, vandens, žemės ir oro, - pridėjo Rozalija.
- Taip. Ji traukia ir vienodai geria energiją iš keturių elementų: Vanduo iš rytų spinduliuoja ‚dvasinį aspektą‘, Žemė iš pietų suteikia ‚rūpestį‘, Ugnis iš vakarų duoda ‚pokytį‘, o Oras iš šiaurės skleidžia ‚kosminį pažinimą‘. Mosta sujungia visus keturis elementus savo centre, o tada sujungia jį su Eteriu arba Prana per Šviesos elementą, kuris yra vartai į aukštesnes dimensijas ir aukštesnę sąmonės formą.
Centre randasi puiki žvaigždė: auksinė žvaigždė, Didžiosios entrinės saulės simbolis – aukso spalvos šviesa gaubiama mėlynos Veneros spalvos. Mosta taip pat išlaiko slibino energiją, o tie buvo portalų prižiūrėtojai ir saugotojai.
- Mituose tvirtinama, kad slibinai kiurkso urvuose, grotuose, kalvose, slėniuose, ežeruose ir kalnų viduje, - įsiterpė Frankas.
- Tie pasakojimai nėra mitai; jei perteikia realius atvejus. Slibinai randasi šventųjų vietų matricose, nors jie visai ne tai, ką apie juos galvojate. Dabar, mūsų laikais, jie išlaisvinti iš jų vaidmens, nes žmonės taps atsakingi už tuos portalus ateityje, - visiems jiems tylint užbaigė Ranfis.

Frankas atsiprašė ir pasišalino.
- Nežinau ką besakyti. Tai, ką atskleidėte, neįtikėtina. Niekas mumis nepatikės!, - sušuko Rozarija. – Daugelis atsiribos nuo jūsų patirties ir ką jūs sakote. Jums reikią drąsos ir stiprybės išsakyti savo tiesą ir dalintis savo žiniomis, tačiau jus palaiko Dvasia. Norintys analzuoti loginiu mąstymu niekad to nepasieks, bet prisiminkite, kad kolektyvinė žmonijos sąmonė vystosi ir plečiasi labai sparčiai – ir per kelis ateinančius metus jūs pamatysite stebinančius pokyčius. Sėkla pasėta ir ji užaugs į didelį naują žinių medį.
- Bent tai padrąsina, - atsiliepė Manvelas.


Paaiškinimai:

1) Mosta - miestelis šiaurinėje Maltoje, į šiaurės vakarus nuo Valetos. Per 20 tūkst. gyv. Sukurta daugybė legendų (pvz., apie Mosta nuotaką), gausu istorinių vietų ir Viduramžius menančių koplyčių. Tačiau didžiausią dėmesį patraukia Rotunda su 37 m. skersmens kupolu. Kitu patraukliu objektu yra Kumbo bokštas. Taip pat Mostoje kasmet rugpjūčio 15 d. švenčia Marijos Ėmimo į Dangų iškilmes, pritraukiančias daugybę turistų.
Švč. Mergelės ėmimo dangun bazilika Mostoje Dž. de Vazė pastatyta tarp 1833 ir 1860-ųjų pradžios ankstesnės (maždaug 1614 m.) Renesanso laikų bažnyčios vietoje. Tad naujoji katedra nebuvo pašventinta, nes buvo likusi garbinimo vieta statybos metu. Ji yra neoklasicistinio stiliaus; jos dizainas paimtas iš Panteono Romoje. Bazilikos statusą jai 2018 m. suteikė popiežius Pranciškus. Į ją 1942 m. balandžio 9 d. pataikė vokiečių bomba, kuri nesprogo – ir tai laikoma stebuklu.

2) Džiordžio Grojnė de Vasė ( Georges Grognet de Vasse , 1774-1862) - Maltos atkitektas ir antikvaras. Gimė Valetoje; kilęs iš kilmingos prancūzų giminės, kuri įsikūrė Maltoje Liudviko XIV laikais (1685-ais). Džgantija Daug sąsajų turėjo su Jeruzalės Šv. Jono ordino riteriais. Labiausiai žinomas kaip Mostos rotundos architektas.
Po Džgantija ir Hadžar Kvim radinių jis pradėjo manyti, kad Atlantida buvo Maltoje. Apie šią teoriją paskelbė trumpą rašinį.

3) Gozo citadelė - gynybinė pilis Viktoriijoje, Gozo saloje. Kaip gynybinė vieta žinoma nuo bronzos amžiaus. Viduramžiais vadinta „Gran Castello“. 1551 m. Osmanų imperijai užpuolus didesnė citadelės dalis paversta griuvėsiais, tačiau Maltos ordino įsakymu, pietinės sienos buvo atstatytos tarp 1599-1603 m.
Citadelės viduje yra XVII a. barokinė katedra, suprojektuota Maltos architekto Lorenzo Gafos. Manoma, kad ji yra pastatyta romėnų šventyklos, skirtos deivei Junonai, vietoje.

4) Mdžaras (Mgarr, anksčiau Mgiarro) – mažas miestelis Maltos šiaurėje, į vakarus nuo Mostos. Per 3,6 tūkst. gyv.. daugiausia užsiimančių žemės ūkiu. Jame yra dvi svarbios priešistorinės vietovės: neblogai išsilaikiusi Ta'Hagrat netoli meistelio centro ir 1963 m. atkasta už miestelio ribų esanti Ta'Skorba.

5) Šeukidža (Xewkija) - miestelis Gozo salos pietinėje dalyje. Jis seniausias saloje, apie 3,3 tūkst. gyv. Pavadinimas kilęs iš žodžio reiškiančio „dagiai, usnys“. Jame yra Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, Maltos universiteto Gozo filialas. Pasakojama, kad dabartinės bažnyčios vietoje stovėjo akmuo Maqghad ix-Xih. Yra bokštas su seniausiu saulės laikrodžiu Šeukidžoje.

6) Džgantija (malt. „milžinų“) – megalitinis neolito laikų kompleksas Gozo salos pakrantėje, vienas ankstyviausių Maltoje. Sudarytas iš dviejų milžiniškų šventyklų (3600-2500 m. pr.m.e.). Legenda byloja, kad šios šventyklos pastatytos Gozo saloje gyvenusių milžinų, kuriems šios atstodavo stebėjimo bokštus. Pagal daugybę greta rastų statulėlių sprendžiama, kad jos buvo pašvęstos vaisingumo kultui. Priklauso UNESCO paveldui.

Maltos riteriai
Gilgamešo epas
Atlantidos skiltis
Lietuviškoji Tvano versija
Enuma eliš: Babilono epas
Atlantida - tai Antarktida?
Atlantida - tai Kretos sala?
Gyvoji Žemė: Motina Žemė
Velykų sala: du pasaulio modeliai
Hal Saflynio požemis: Maltos pasididžiavimas
Skanda vaikšto po Lemūrijos žemyną
Tikroji varlės-karalienės istorija
Nan Madolis ir paslaptys ten
Senoji Indijos istorija
Atlantai tebėra gyvi?
Saharos įsisavinimas
Atlantida Marse
Jei žūtų Žemė?..
Mitologijos skiltis
Religijos skiltis
NSO skyrius