Vartų į žvaigždes rankraščiai

5 skyrius. Sirijaus ir Dogono ryšis

(Šiame puslapyje norima smulkiau paaiškinti legendas, susijusias su anksčiau aprašytu
Dogono genties tikėjimu iš Sirijaus atvykusiais žmonėmis-žuvimis
Dogono pasaulio sukūrimo mitas); Taip pat skaitykite Dogono astronomija

Jei norime dalykus apžvelgti teisingai, turime žmonijos praeitį suprasti taip, kaip ir dabartį.
Štai kodėl taip svarbu suvokti jos mitus ir simbolius.
, Karlas Jungas

Buvo 1968-ieji... < . . . > Ir Likimo bei tarptautinės politikos [-js- pastaba: vyko Persų įlankos karas] aš vykau į Dogoną. Prieš šimtmetį kelias į Timbuktu bet kuriam vakariečiui galėjo būti mirties keliu. Bet 86-ųjų vasarą traukti į pietus nuo Tripoli'o atrodo geriausia kryptimi...

Kai pasiekiau Timbuktu, manoji mintis vėl pasinešė tyrimams. Aš atkreipiau dėmesį, kad pakartojau vienos berberų genties (žinomos garamontiečių vardu) 2 a. pr.m.e. migracijos kelią. Romėnai buvo puikūs istorikai aprašinėdami savo pergales.

Oannes

Sugriovus Kartageną Imperija veržėsi plėstis į Afrikos pietus. Ir šiame kelyje buvo Džado oazė (Hogaro kalnų rajone) - garamontiečių tėvynė. Ir čia aš pradedu tapatinti save su jais - jiems tai reiškė būti netinkamoje vietoje netinkamu laiku. Ir tas laikas buvo - 19 m.pr.m.e. Tie berberai veidas į veidą susidūrė su generolu Balbus'u ir jo rinktine armija. Berberų - tuaregų kariai yra geriausi (ir tada, ir dabar), bet persvara buvo ne jų naudai. Sutriuškinti romėnų, išlikę garamontiečiai ištisus du šimtmečius kentė nuo kiekvienos praeinančios genties, turistų ir kitų. Tad 2 m.e. amžiuje jie patraukė į pietus. Tai buvo saugaus prieglobsčio paieškos. Pasiekę Timbuktu jie patraukė į pietvakarius link dabartinės jų gyvenamosios vietos - pietinio Viršutinio Nigerio kranto. Čia jie susimaišė su vietiniais gyventojais ir savo genties pavadinimą pakeitė į Dogoną.

Virtę dogoniečiais, jie greitai dauginosi ir pasiekė įprastinį genties dydį - įkūrė kaimus palei Bandiagara plynaukštę, pusiau stačiuose šlaituose jie rado saugų prieglobstį. Jų slapstymosi era baigėsi, kai du garsūs prancūzų antropologai, Marselis Griaulė ir Žermena Dieterlen, nuo 1946 iki 1950-ųjų buvojo pas juos. Tyrinėtojai iš pradžių nemanė čia taip ilgai užtrukti, jie atvyko aprašyti Afrikos gentį, turinčią keistą tikėjimą susijusį su Sirijumi - atrodytų, visai nenaudingą "primityvei" genčiai (nors ir ne visai unikalų, nes senovės egiptiečiai taip pat daug savųjų papročių ir legendų siejo su šia žvaigžde). Tačiau jie aptiko, kad tiria religiją, kurios pagrindas yra sudėtinga ir gausi astronominė informacija - tokia sudėtinga, kad ją galima priimti kaip teologiją, kurios šaltinis galėtų būti iš kosminio laivo išmestas borto žurnalas - laivo, atskridusio prieš kokius 10 tūkst. metų.

Dogano religijos sudėtingumas privertė tyrinėtojus pasilikti. Egiptiečiai kalbėjo tik apie Sirijaus žvaigždę. Dogane - apie Sirijaus žvaigždžių sistemą iš A, B ir C žvaigždžių (raidės įvestos žymėjimo sutrumpinimui). Dogone buvo daug ritualų, skirtų Sirijaus B 50 metų skrydžiui orbita apie Sirijų A - tai įmanoma sužinoti tik turint teleskopą ir kažkam tiksliai nurodžius į kur ir kada žiūrėti norint kas 50 metų išvysti Sirijų B. Sirijus C sukasi išorine orbita ir visada yra šalia A ir B. Dogoniečiai kalba tik apie vieną planetą, bet tiriant jų legendas galima manyti, kad jie žinojo, kad Sirijaus žvaigždės yra saulės - tokios kaip mūsų.

3 Sirius star's Trys Sirijaus žvaigždės kartu sudaro unikalią Visatoje sistemą. Dogoniečiai, pažvelgę į dangų matė tik vieną žvaigždę, bet tikėjo sistema iš trijų žvaigždžių - su persikertančiomis orbitomis. Tad įsiminkite šį simbolį - prie jo dar teks grįžti.

Visa Sirijaus sistema buvo svarbi Dogono genčiai. Sirijus C, išvertus iš dogoniečių kalbos, reikštų "Moterų saulė". Jie tikėjo, kad apie šią saulę sukasi planeta ir brėždavo šios planetos Star of Women Orbit of Star of Women orbitą. Tad jie suvokė, kad planetos skrieja apie saulę - o legendose turėjo ir informacijos apie mūsų Mėnulį, kurų jie vadino "sausu ir mirusiu" - informacija, kuri buvo plačiai paskelbta tik 1940-aisiais (visai neblogai "primityviai" tautai). Planeta, besisukanti apie Moterų saulę, buvo vadinama "Moterų žvaigžde". Gal "žvaigždė" nėra vertimo klaida, o tiesiog pažymi šios planetos svarbą. Čia pateikiami du moterų žvaigždės simboliai, prie kurių dar sugrįšime.

Sirijus C (Moterų saulė) dogoniečių vadinama "gyvųjų arba būsimųjų moteriškųjų sielų buveine". Jo simbolis yra dvi linijų poros, - glaudžiai susijusios su Dogono legenda. Jie tikėjo, Two pairs of beams kad Sirijus C "siunčia dvi spindulių poras" ir tie spinduliai reiškia "moters figūrą" - "tėra vienintelė žvaigždė, kuri skleidžia tokius spindulius".

Nukrypstant į šalį priminsime, kad seniausios Izidės ir Deneros šventyklos buvo pastatytos taip, kad tekančio Sirijaus šviesa galėtų keliauti pagrindiniu koridoriumi kol rausva dėmelė pasiekdavo altorių, kur pavirsdavo Sothe, Dieviškąja Žvaigžde (Ryto žvaigžde, Septetu - septynetu, Ra seserimi, daugiau skaitykite Egipto mitologijos puslapyje). O Egipto Hatorės šventykloje [daugiau apie ją žr. >>>>> ] įėjusi Plejadžių (Sietyno) žvaigždyno šviesa virsdavo septyniais Hathoriukėmis - Kitikėmis (moteriškos lyties žmonijos teisėjomis).

Star of Women

Panašus tikėjimas buvo ir graikų šventyklose, pvz., Parthemono, kai Plejadžių šviesa nušviesdavo didžiausiąją šventenybę ir "virsdavo" septyniomis moterimis (apie Plejades skaitykite:
Žvaigždės kalba Egiptui,
Fotonų juosta supanti Plejades,
Plejadės graikų mitologijoje,
Vartiklio Nr.1 redaktoriaus žodis)

Pagal dogoniečius ta moteriškoji pora smigo žemyn iš Moterų žvaigždės (saulės, planetos) į jų rajoną netoli Hoggar'o kalnų, atnešdama nemažai civilizacijos žinių jų gentims. Sirius System Tai vienas svarbiausių simbolių - kryžius rate, atitinkantis Moterų saulę ir Moterų žvaigždę (apie tokius simbolius skaitykite:
apie ratą ir kryžių ir
apie pradinius simbolius).

1950-ais išspausdinta mokslininkų ataskaita nebuvo priimta kaip labai mokslinė ir rinko dulkes akademinių bibliotekų lentynose. Bet Likimas nepraėjo pro šalį. Vienas tyrinėtojas „užmetė akį“ į kitą astronominį straipsnį - apie Sirijaus orbitos svyravimus (1965 m. išleista „Blyški lapė“ po 3 m. patraukė anglų astronomo V. Dreiko akį). Jis padarė išvadą, kad šalia gali būti dar vienas ar keli objektai, kurių gravitacinė jėga yra pakankama, kad pakeistų žvaigždės (arba dviejų) orbitą... Toliau - tegu kalba mokslas... Lieka neatsakytas klausimas - „kaip“ dogoniečiai gavo tas žinias?

O mes prisiartinkime prie keisto senobinio akmens su brėžiniu Tassili apylinkių Jabbaren rajone, privertusiu sustoti net Douglas Mazonowicz'ių. Pažvelkime į jį ir prisiminkime Dogono simbolius bei legendas. Ką matote?

Aš:
1. trijų apskritimų aibę, trijų žvaigždžių sistemą;
2. penkis apskritimus kryžiaus (planetos, Moterų žvaigždės simbolis) formoje;
3. du keistus skritulius.
Rock figures

Net Dogone bet kas galėjo nusistebėti jų turiniu. Pažvelkime iš arčiau. Juose galima įžvelgti po pora žmonių figūrų. Didesnysis apskritimas ypatingas. Akmens kalikas veltui nešvaisto jėgų - kiekvienas elementas turi turėti prasmę. Šio kūrinio autorius turėjo sugaišti daug laiko (ir turėti neblogus įgūdžius), kad įrėžtų kreives, vaizduojančias skritulį kaip trimatį rutulį, kurio viduje - žmonių figūros. Mažesnysis skritulys neturi trimačio vaizdo elementų, bet turi kažką ypatinga - atkreipkite dėmesį į rinkinį tų dvigubų brūkšnių - Dogono tarpgalaktinės kelionės simbolį.

Taip pat ten yra palinkusio žmogaus figūra su pakeltomis rankomis - reiškiant pagarbą arba ką sveikinant. Bet pirma prisiminkime du pirminius simbolius. Taip pat stebina du dalykai:
1) kodėl genties, siekianti pasislėpti nuo pasaulio, pradinis kaimas buvo įkurtas prie labiausiai akį patraukiančio kraštovaizdžio darinio, kurį dogoniečiai vadina „šventąja kalva“. Tai labai netikės tos vietos apibūdinimas - balto akmens pirštas virš apylinkių pakylantis per 500 pėdų.
2) tas kaimas yra beveik tiksli daugelio Ananazi indėnų kaimų Kolorado Mesa Verdėje kopija. Beveik pusė visų dogoniečių kaimų išlaikė tą patį stilių.

Be to, turėjau progą stebėti šokį - vieną tų, kurių fotonuotraukas iš kitos ekspedicijos buvau prieš tai nagrinėjęs. Turiu pabrėžti, kad panašios detalės pastebimos visame pasaulyje - gentyse, kurių šaknys matriarchate, bet kurios vėliau "persimetė" į patriarchatą (arba kurias supo patriarchalinės gentys). Žodinė tokių genčių tradicija dažniausiai kažkiek išlaiko pirminius pradus. Bet viešus šokius šoka, net jei iš pradžių tai buvo moterų šokiai, šoka genties vyrai.

Rock figures

Dogono vyrai šoka užsidėję dirbtines krūtis! Kai kurie jų šoka ant kojūkų (pažymint didesnę svarbą arba simbolizuojant galimybę skristi virš kitų). Ir panašu, kad šokama poromis (tai buvo sunku patikrinti). O dabar pažvelkime į jų kaukes, kurios padarytos iš kriauklių geldelių (visame pasaulyje paplitęs Yoni simbolis, žymintis "divina vulva" - iš Solutreno laikotarpio, maždaug prieš 20 tūkst. metų). Senieji Egipto sarkofagai buvo puošiami tokiomis pat geldelėmis. Dabar dogoniečių kaukės daromos iš pilkų kriauklių geldelių turi "ateivio" veido formą su tamsiomis įkypomis angomis vietoje akių - sąmonėje sukeldamos asociacijas su kitais veidais.

Ir atsiminkite: dogoniečiai ir dabar tebesilaiko savųjų papročių (o jaunesnieji kalba prancūziškai).


*) Žermena Diterlen (Germaine Dieterlen, 1903-1999) – prancūzų antropologė. Rašė daugeliu temų ir prisidėjo prie mitų, iniciacijų, apeigų, socialinių struktūrų tyrimų, technikų (ypač deskriptyvios etnografijos) vystymo. Žinomiausia darbais apie Malio dogonų ir bamberų gentis, su jomis nuo 1941 m. gyvenusi per 20 m., dažnai bendradarbiaujant su M. Griaule, kartu parašant knygą „Blyški lapė“ (1965). Dogono gentis ją pavadino „Madame l'Eternelle“ (Amžinoji ponia).


Dogono astronomija
Dogono Sirijaus paslaptis
Stebėtojai: Dievo sūnūs
Grahamas Hankokas ir kova prieš sąmonę
Jefremovo ir Kazancevo paleokosmonautai
Mitologija Visatos masteliu
Ateivių rasės: driežažmogiai
Gyvenimas 2021 metais
Astrologija ir visuomenė
Elohimų alchemija
Kaip jie mus darė
NSO svetainė
Mitologijos skiltis
Vartiklis