Į Havajus iš Polinezijos    

1778 m. Havajus „atrado“ Džeimsas Kukas*).

Manoma, kad pirmieji gyventojai į Havajus atvyko apie 250-400 m. iš pietiniame Ramiajame vandenyne esančių Markizų (Marquesas) salų. Genetiniai tyrimai patvirtina azijietišką havajiečių kiltį. Vėlesnė migracija – iš Taičio (manoma, kad Taičio jūreiviai galėjo plaukioti abiem kryptimis). Tikima, kad saldžiosios bulvės į Havajus atkeliavo iš Pietų Amerikos, - tad ir su šiuo kraštu turėjo būti kažkokie kontaktai [1947-ais tokią galimybę įrodė T. Heyerdahl'as**) su „Kon-Tiki“]. Kai kurie Aliaskos Haida čiabuviai tiki esantys šioje šakoje. Atrodo, kad kelionės iš pietų visiškai liovėsi 13-14 a., dalinai dėl valdovų dekretų siekiant išsaugoti savo kraujo šaką, o ir didelės ekspedicijos reikalavo daug sąnaudų.

Tokią prielaidą sustiprina archeologai, nurodydami kaulinius žvejybos kabliukus, tokius pat kaip Naujosios Zelandijoje, Velykų, Kuko ir Markizų salose. Tik havajiečiai ir Markizų salų gyventojai naudoja tokį pat jauką aštuonkojams. Pasakojimai apie dievą Maui***) irgi paplitę Polinesian navigation Polinezijoje. Tačiau labiausiai įtikina Lapita keramikos šukės, parodančių persikėlimo kelią per Fidži, Samoa ir Tonga salas.

Gamtos stebėjimai leido spėti šiaurėje esant žemę. Vienas požymių buvo paukštis, auksinis sėjikas, kuris gali nutūpti tik sausumoje. Jis atskrisdavo iš šiaurės, tačiau Markizų salose nesuko lizdų. Kasmet vėl išskrisdavo į šiaurę (iš tikro, jis atskrisdavo iš Aliaskos, kuri yra 6000 mylių toliau). Senovės jūreiviai sukūrė „kelio suradimo“ būdą, paremtą vien gamtos ženklais. Tai ne tik Saulės patekėjimas ir nusileidimas bei apie 210 žvaigždžių stebėjimas. Debesų forma prie salų (ypač su kalnų viršūnėmis) ir žalios spalvos atspindys debesyse, paukščiai (kaip bukagalviai, booby) ir jų skridimo kryptis, plaukiojančių šiukšlių sudėtis ir būklė (pvz., kiek laiko vandenyje išbūna žalias lapas? Koks vėjo ir bangų greitis?), bangų kryptis ir forma (ji išlieka savaites ir net mėnesius). Pagal bangų pliauškėjimą į bortą ir kanojos svyravimą, jūreivis galėjo laikyti teisingą kursą.

Saulė rodė tik rytus ir vakarus. Žvaigždės buvo vieninteliai tikslūs orientyrai beribiame vandenyne. Viena žvaigždžių buvo tiksliai virš Taiti (Sirijus arba Aa), o kita – virš Havajų (Arktūras arba Hokulea). Kitos – Šiaurinė (Hoku-pa'a), Didysis kaušas (D. Grįžulo ratai), Pietų kryžius ir Plejadės (Na-huihui-a-Makali – „mažų akyčių spiečius“). Iš Havajų į Taitį geriausia keliauti kovo-balandžio mėn., - ne vien dėl vėjo ir oro sąlygų, bet ir apie 20-iai ryškių žvaigždžių rodant kelią. Grįžtama birželio-rugpjūčio mėn., kai pučia palankus vėjas.

Hokule'a reiškia „Džiaugsmo žvaigždė“. Savo dviejų korpusų kanojomis polineziečiai, plaukdami į šiaurės rytus, kirsdavo pusiaują, kol pasiekdavo platumą, kurioje Arktūro žvaigždė naktį būdavo tiksliai virš galvų. Tada pasukę į vakarus pučiant palankiam vėjui pasiekdavo Havajų salas.

Bet kas skatino žmones plaukti link Havajų? Tarp priežasčių minima karai, gyventojų perteklius, kivirčai. Tačiau didelių kelionių sąnaudos leidžia spėti buvus labiau teigiamas paskatas. Vienas veiksnių galėjo būti nuotykių dvasia.

Havajai

Havajai - 50-oji JAV valstija, esanti keliose Ramiojo vandenyno vulkaninės kilmės salose, priklausančiose Polinezijai. Jų plotas - 28,3 tūkst. km2, iki 1,5 mln. gyv. (palyg. – Estijos plotas 42,2 km2 ir beveik tiek pat gyventojų). Sostinė - Honolulu. Į JAV sudėtį kaip atskira valstija įėjo 1959 m. Pavadinimas – iš didžiausios Havajų salos. Vienas svarbesnių pajamų šaltinių – turizmas.
Havajų salyną sudaro aštuoniolika salų ir atolų, nusidriekusių apie 2400 km iš šiaurės vakarų į pietryčius. Aštuonios salos vadinamos „pagrindinėmis“ arba „didžiosiomis“ salomis. Jose aktyvūs Mauna Loa, Kilauea ugnikalniai, o dar labiau į pietus vandenyno gelmėje kyla naujas Loihi ugnikalnis.
Havajų kalboje Havajai labai panašus į pro-polizenijietišką Sawaiki (tėvynė) ir visur Polinezijoje su havajais siejamų žodžių šaknies reikšmės reiškia požeminį pasaulį arba protėvių namus, tačiau pačiuose Havajuose jie neturi jokios reikšmės. Tai irgi nurodo, kad havajiečiai atsikėlę iš Polinezijos (3-4 a.). Europai Havajų salas 1778 m. Džeimsas Kukas, jas pavadinęs Sandvičių salomis. 17 a. pabaigoje kilo cukranendrių bumas, buvo užvežta darbininkų ir jų ligų, nuo kurių tarp vietinių kilo epidemija, per kurią iš 300 tūkst. polineziečių teliko tik 30 tūkst. 1810 m. įsikūrė karalystė, išsilaikiusi 85 m., kol 1898 m. salas aneksavo JAV. Salose amerikiečiai įrengė Pearl Harbor’o uostą, kurį 1941 m. užpuolę japonai sudarė pretekstą JAV įsitraukti į karą.

Skaitykite Havajų mitą apie Ugnies paėmimą...


*) Džeimsas Kukas (James Cook, 1728-1779) – anglų jūrininkas, keliautojas, atradėjas. Septynerių metų karo (1756–63) metu užsiėmė kartografija, parengė įėjimo į Vavržynsko įlanką žemėlapius ir tuo netiesiogiai prisidėjo prie Kvebeko užkariavimo.
1766 m. Karališkoji mokslo draugija patikėjo Kukui atlikti Veneros stebėjimą Ramiojo vandenyno pietuose ir jis „Endeavour“ laivu 1769 m. balandžio mėnesį pasiekė Taitį, kur astronomas Karlas Grynas atliko numatytus astronominius stebėjimus. Tuo tikslu saloje pastatyta observatorija. Tada išplaukė į vakarus, ieškodamas tariamo „Terra Australis Incognita“ žemyno ir, pasiekęs Naująją Zelandiją, atrado Kuko sąsiaurį. Toliau pasiekė Australiją, kur padaryti pirmieji jos floros ir faunos aprašai ir pirmą kartą buvo susidurta su aborigenais. Netrukus po sugrįžimo 1771-ais buvo paskelbti Kuko dienoraščiai.
Jam vėl buvo patikėta mistinės „Terra Australis“ paieška dviem laivais „Adventure“ ir „Resolution“ (šiam vadovavo Kukas) po pietinėse platumose (1772-75). Į trečią kelionę „Discovery“ laivu išplaukė 1776 m. liepą; kartu plaukė ir „Resolution“. 1778 m. sausio mėnesį pasiekė Havajus (pirmasis europietis), juos pavadinant Sendvičo salomis. Tada ištyrinėti Šiaurės Amerikos pietvakarių krantai. Pasiekus Beringo sąsiaurį, nuspręsta plaukti į rytus. Bet didelės ledo masės ir sunkios laivybos sąlygos Arkties vandenyne privertė pasukti į pietus ir 1779 m. sugrįžta į Havajus. Ten vietiniai pagrobė vieną valtį, tad įkaitu nuspręsta paimti karalių Kalaniopuu. Įvyko susirėmimas, kurio metu Dž. Kukas užmuštas lazdomis. Anot legendos, jis uvęs čiabuvių suvalgytas, tačiau iš tikro dalis kūno buvo palaidota, vėliau palaikai perduoti britams ir oficialiai palaidoti jūroje.

Sky map, Bootes **) Turas Hejerdalas (Thor Heyerdahl, 1914-2002) – norvegų etnografas, keliautojas, kelių knygų autorius. Tyrinėjo senąsias Velykų salos civilizacijas, o 1953 m. apsilankė Galapaguose ir iškėlė teoriją, jog šias salas apgyvendino inkai. 1947 m. su plaustu „Kon Tikis“ perplaukė Ramųjį vandenyną nuo Pietų Amerikos iki Tuamotu salų. Su plaustais iš papirusinių nendrių „Ra“ ir ‚Ra-2“ 1969–1970 metais perplaukė Atlanto vandenyną, tuo bandydamas įrodyti, kad senovės egiptiečiai galėjo pasiekti Pietų Ameriką. 1981-2000 m. laikotarpiu 4 kartus apsilankė Azerbaidžane, kur ieškojo „Odino pėdsakų“.

***) Maui - polineziečių kultūrinis herojus ir pasakojimų veikėjas, dažniausiai dievas, pusdievis or legendinis žmogus (žr., pvz., Ugnies paėjimas). Polinezijoje jis stebuklingu kabliuku iš dugno ištraukė salas, dabar sudarančias Polineziją.
Havajuose – senovės vadas, turintis skirtingas kilties versijas. „Kumulipo“ pasaulio sukūrimo versijoje jis yra Akalanos ir Hina-a-ke-ahi sūnus (jie turėjo 4-is sūnus, kurių vardai buvo Maui). Beje, taip vadinama ir Maui sala, tačiau vietiniai tvirtina, kad ji taip pavadinta ne jo garbei, o Havajų atradėjo, irgi vardu Maui. Daugelyje Havajų legendų jis gimęs Wailuku upės sustingusios juodos lavos vagoje. Ten jis atliko daugybę žygdarbių.


Arktūras

Tai ketvirtoji pagal ryškumą žvaigždė, K1.5 IIIpe („pe“ nurodo „ypatingą spinduliavimą“) raudonoji milžinė, 110 kartų intensyviau šviečianti nei Saulė (ir dar didelę dalį infraraudonaisiais spinduliais). Jos šviesumas truputį svyruoja – apie 0,04 kas 8,3 dienos (ir todėl gali būti dvinarė, nors paskutiniu metu tyrinėjimai to neparodo). Ji yra už 36,7 šviesmečių (11,3 parsekų).

Pavadinimas kilęs iš graikų Arktouros (Lokės gynėjo), nes yra ryškiausia Medžiotojo žvaigždyne, esančiame šalia Didžiosios ir Mažosios meškos (Ursa major, Ursa minor). Ją lengva rasti pratęsiant Didžiojo kaušo rankeną.

Arktūras (Bootes, „tas, kuris ateina“, Jaučiaganio žvaigždyne), Meškos prižiūrėtojas, skrieja į Mergelės spiečių, tik kitu kampu, nei mūsų žvaigždžių grupė.

Pasak Eratosteno, žvaigždynas yra Arkadas, Dzeuso ir Kalisto, Likaono dukros, sūnus (iš čia Arkadijos pavadinimas). Vieną dieną Dzeusas atėjo papietauti su Likaono. Norėdamas patikrinti, ar svečias tikrai yra Dzeusas, nužudė Arkadą ir pateikė pietums. Dzeusas iškart atpažino sūnaus mėsą. Įsiutęs užšoko ant stalo ir žaibais išžudė Likaono sūnus, o jį patį pavertė vilku. Tada surinko sūnaus dalis ir atidavė Majai (vienai Plejadžių) į dangų.

Pasakojama, kad Hera iš pavydo Kalisto pavertė Loke. Kitame mite, ją loke ją pavertė pats Dzeusas, norėdamas apsaugoti nuo Heros persekiojimų. Bet ji žuvo nuo Artemidės, su kuria paprastai medžiodavo, strėlės ir Dzeusas perkėlė ją į dangų Didžiosios Lokės žvaigždyną. Kitoje versijoje, Kalisto, paversta loke, vos nežuvo nuo sūnaus Arkado rankos. Šiam medžiojant, Kalisto pažino sūnų ir norėjo jį apkabinti. Bet Arkadas jos neatpažino ir ėmė persekioti. Ji įbėgo į apleistą Dzeuso šventyklą. Tada Dzeusas juodu perkėlė į dangų kaip Didžiosios ir Mažosios Lokės žvaigždynus.

Skaitykite apie Joan Ocean iš Havajų ir susitikus su delfinais Arcturan: Star Trek: The Motion picture

Arktūriečiai

„Arktūriečiai yra viena labiausiai išsivysčiusių civilizacijų visoje Visatoje“, Edgar Cayce  

Spėjimas, kad Žemę lanko ateiviai iš Arktūro žvaigždės, dažnai siejama su Edgaro Keisio raštais, kuriuose jie pateikiami kaip 5-tojo matavimo būtybės, labai pažengusios technologiškai bei dvasiškai. Ir kartais apibūdinamos, kaip gyvenančios aukštesniuose tikrovės ir sąmonės dažniuose. Beveik visada apibūdinami kaip taikūs, linkę padėti žmonijai jai gręsiančios destrukcijos akivaizdoje. Sakoma, kad tai Aukščiausios Arktūro tarybos valdomas projektas.

Dvasingumas yra esminė arktūriečių savybė. Kartais netgi laikoma, kad arktūriečiai tėra metafora, apibūdinanti dvasinę pažangą. Dažnai sakoma, kad jie visiškai transcendentavo iš realiosios tikrovės plokštumos. Kartais teigiama, kad šios transcendentinės būtybės pasirenka fizinius kūnus, kuriuose apsigyvena kaip žvaigždžių sporos. Dar minima, kad su jomis čenelingo būdu bendrauja kai kurie jautrūs Žemės gyventojai.

Aukštą išsivystymo lygį pasiekusių arktūriečių vaizdinys pateiktas televizijoje ir filmuose, pvz., „Žvaigždžių vartai: Atlantida“ (Stargate: Atlantis). Kaip labai karinga klonų su tirpstančia oda rasė pateikta filme „Žvaigždžių takai: Kino filmas“ (Star Trek: The Motion picture).


Terai ir derai    

Polinesian navigation Terai yra po žeme gyvenanti rasė, paprastai prižiūrinti derus. Tai pirminė lunariečių (arba, mėnuliečių, kadangi labai garbino Mėnulio deivę) rasė, persikėlusi į Žemę, kad apsigyventų po Žeme. Jie vadinti sunajiečiais, kas reiškia „senieji“. Derai yra degradavę terai ir jų vadas yra Laamsa (žr. pieš. dešinėje).

Terai atvyko iš Džomono planetos, esančios prie Arktūro žvaigždės (Jaučiaganio žvaigždyne). Sunajiečiai turi 48 chromosomų poras, skirtingai nei žmonės, turintys 46 poras. Jų chromosomų sistema taip besiskiria nuo žmonių, kad kai jos kartais susimaišo, gimstama su 47 chromosomų pora ir išsigimimu, vadinamu „Dauno sindromu“. Tokie vaikai turi kvėpavimo defektų, įgimtomis širdies ydomis ir sutrikusia virškinimo sistema. Jų imuninė sistema yra silpna ir jie dažnai suserga leukemija.

Terai, turintys gausią odos pigmentaciją, yra šujukų palikuonys; neturintys pigmentacijos - halabynų, flugelrodų arba hulubų. Dėl mišrių tėvų, terai įgavę įvairias formas. Kai kurie atrodo kaip žmonės, todėl gali pakilti į žemės paviršių ir likti nepastebėti.

Pastaba: terai ir derai aprašyti ir R. Šeiverio „Aš prisimenu Lemūriją!“ (1945).

Nuoroda:

 • Nuwaubian Calendar: Extraterrestrial Amongst Us, 1996
 • Ateivių civilizacijos
  Požemių pasaulis
  Ateivių rasės: driežažmogiai
  Amerikos lankymų paliudijimas Plejadės ir kiti graikų mitai
  Kosmoso širdis: Gyvatnešis
  Filipinų pasaulio tvėrimo mitai
  Joan Ocean (iš Havajų) laiškai
  Froidas. Totemas ir tabu. Tabu ir jausmų ambivalencija
  Paul Gauguin: pirmykštės idilės ieškotojas
  Trobriando ir kitos Polinezijos salos
  Andy Warhol: paskutinė vakarienė
  Pirmoji tarpžvaigždinė kelionė
  Pranašiškas Aldous Huxley
  Dzetai - ateiviai iš Tinklelio
  Papilnėjo da Vinčio kanonas
  Sun-Ra, kosmoso muzika
  Svetimųjų rūšys
  Žvaigždžių vaikai
  Juodieji dievai
  Vartiklis