Atspindžiai

             Ir sukūrė Dievas moterį...

Anekdotas Manęs pinigai nejaudina! Jie mane ramina....

Anekdotas  Ir sukūrė Dievas moterį... Ir nuo tada nėra ramybės nei vyrams, nei Dievui...

Anekdotas
- Seneli, ar tu buvai vaikas? – klausia Auksė?
- Buvau, vaikeli. Visi buvome vaikais...
- Tai kas tada jus augino, jei visi buvot vaikais?!

Anekdotas Žmona paliko vyrui namuose prižiūrėti dviejų metų dukrytę. Sėdi jis prie kompo, o dukra lėlėmis žaidžia. Atneša jam vandens lėlės puodelyje, - jis išgeria: „Skanu, atnešk dar...“ Toji stengiasi, neša... Džiaugėsi tol, kol susiprato, kad vienintelis vanduo, kurią ji gali pasiekti, tai unitaze!

Anekdotas
- Prie kokios šviesos galima pereiti gatvę? – pirmoko klausia tėvas.
- Prie jokios. Ties mokykla nėra jokio šviesoforo, o gatvę pereiname.

Anekdotas
- Ne ne ir dar kartą ne, brangusis. Šitas reikalas tik po štampo pase...
- Brangioji, būkim realistais: netgi perkant automobilį pradžioj būna bandomasis pravažiavimas, o tik po to dokumentų forminimas...

Anekdotas Mokytoja – vaikams:
- Vaikai, kartokite paskui mane: Aš esu ..., aš – tolerantiška.
- Aš esu Eglė, aš – tolerantiška.
- Aš Petras, aš – nacionalistas.
- Petriuk, kodėl tu nacionalistas? ...
- Mano tėtis nacionalistas, mano mama nacionalistė, mano draugai nacionalistai ir aš – nacionalistas!
- Petriuk, o jeigu tavo mama būtų prostitutė, tėtis – narkomanas, o draugai – gėjai, kas būtum tu?
- Na, tuomet aš būčiau tolerantiškas… Prison woman joke

Anekdotas Petriukas klausia tėvelio:
- Ką statybininkai stato mūsų gatvėje?
- Vaikų darželį...
- Kai užaugsiu, į jį eisiu. Gerai, tėveli?

Anekdotas Raselė, grįžusi iš darželio, sako senelei:
- Šiandien auklėtoja sakė, kad valgau ne savo dantukais. Kaip tu, senele?

Anekdotas Mažasis Saulius valgo silkę ir klausia tėčio:
- Kiek metų šiai silkei? - Turbūt dveji...,
- Kaip tokio amžiaus, tai per sūri.

Anekdotas Pas vienuolyno vyresnįjį:
- Tėveli, aš pastebėjau, kad visi broliai perrašinėja rankraščius ne iš originalų, bet iš naujesnių kopijų. O jei kuriame jų padaryta klaida, tai ji pasiliks raštuose amžiams!

Abatas ir sako:
- Mes originalus labai saugome, nes pats pagalvok - pergamentams po kelis tūkstančius metų. Menkiausia neatidumas gali padaryti nepataisomą žalą!

Ilgai juodu ginčijosi, bet galiausiai vyresnysis nusileido ir pasiuntė jaunesnį brolį į archyvą, kur buvo saugomi originalai. Tas nusileido į požemį, kur buvo saugomi dokumentai ir... dingo! Po savaitės sunerimę vienuoliai nusileidžia jo ieškoti, o tas, vargšelis, daužo galva į stalą ir šaukia:
- Ne, ne, ne!!!
- Broli, kas nutiko? - klausia jo vienuoliai.

Tas pakelia į juos beprotiškai blizgančias akis ir sušnibžda: - "Celebrate"! Originale buvo parašyta "Celebrate", o ne "Celibate"!

Anekdotas Autobuse sūnus vis taikosi atsistoti ant sėdynės. Tėtis draudžia:
- Kiek kartų sakiau – nelipk!
- Tėti! – garsiai ištaria sūnus. – tau mama irgi nuolat kartoja, kad nerūkytum tualete, o tu vis tiek rūkai!`

Anekdotas
- Ką?! Vėl?! Kur gėrei, ten ir eik! Supratai?!
- Aišku... Alio, Vyciokai, viskas tvarkoj, mane išleido…

Anekdotas
- Maryte, permiegokim pora kartų; žiūrėk, kartu ir gyventi užsinorėsi?!
- O žiūrėk, ir prisireiks…

Anekdotas
- Na tu papasakok, ką tau žmona per gimtadienį padovanojo?..
- Bet, nugi, nieko...
Piemenė - Irgi naudinga dovana... :)
- Aha, svarbiausia, kad vietos neužima.

Anekdotas Aš irgi norėjau įsidarbinti Vokietijoje santechniku, bet – ak! – pritrūko trijų centimetrų.

Anekdotas
- Skambutis neveikia, tad atėjęs pabelsk koja. - Kodėl koja?!
- Negi ateisi tuščiom rankom?

Anekdotas Dvi kaimynės nuėjo į naktinį barą ir gerokai padaugino kokteilių. Visiškai girtos ėjo namo ir baisiai užsimanė sysioti. Tuo metu jos kaip tik buvo ties kapinėmis, tad pamanė, kad neblogai bus pasislėpti už antkapių. Pirmoji moteris neturėjo kuo nusišluostyti, tad pasinaudojo savo kelnaitėmis, kurias tada išmetė. Kitos kelnaitės buvo labai brangios, tačiau jai pasisekė, nes ant antkapio buvo plati juosta nuo vainiko, kuria ir pasinaudojo tam reikalui. Užbaigę, patraukė namo.

Kitą rytą pirmosios moters vyras skambina kaimynui ir skundžiai: „Tos prakeiktos moterys vis prisidirba naktinbariuose. Manoji žmona vakar grįžo be kelnaičių...“ Kaimynas atsako: „Tai dar nieko! Manoji grįžo su kortele tarpukojy, ant kurios užrašyta: ‚Nuo visų mūsų stoties gaisrininkų, kurie niekad neužmirš jūsų‘“.

Anekdotas Įdomu, kaip reiktų korektiškai perspėti merginą, kad jos suknelės užpakalinė dalis perdaug pakilo į viršų, jei, iš principo, tas vaizdas mane pilnai tenkina?

Anekdotas Onutė ir Petriukas maudėsi vonioje. Onutė pažvelgė žemyn ir paklausė:
- Kas tai?
- Tai mano raudonas sportinis automobiliukas, - tada Petriukas pažvelgė žemyn ir taipogi paklausė. – O kas tai?
- Tai mano mažasis garažas raudoniems sportiniams automobiliams.

Po kelių sekundžių Onutė pasidomėjo:
- O kaip, jei įvažiuotum su savo mažu raudonu automobiliuku į mano garažą?
- Iš tikro? – susidomėjo Petriukas.

Tuo metu Petriuko motina lipo laiptais ir išgirdo ausis veriantį riksmą. Ji akimirksniu nulėkė į vonią:
- Kas atsitiko!?
- Taigi, Petriukas pabandė įvaryti savo raudoną sportinį automobiliuką į mano garažą sportiniams automobiliams, tačiau .... jisai netilpo .... Tada aš nutraukiau jo užpakalinius ratus…

Anekdotas Vyras šaukia ant žmonos: „Idiotė! Tu idiotė!”
Žmona ramiai taip: „Teisingai!.. Būčiau ištekėjus už prezidento, tai būčiau prezidentienė...“

Papildomi skaitiniai:
Kokie jie buki!
Bukelio kelias
Religiniai anekdotai
Meilė su čigonu
Atspindžiai: Žemai toli
Iki-seksuali ir kitokia
Ką padarė viščiukas?
Monos Lizos paslaptis
Evaldas Dirgėla. Kosmose
Iš atsargos seržanto memuarų
M. Velbekas. Elementariosios dalelės
A. V. Karginas. Labai svarbūs žaidimai
Antanas Jėčius: bohemos reikalu
Kelios mintys apie kiaulių gripą
Kas geresnio pas Laimėnus?
Laukinės gamtos šauksmas
Keli anekdotai (lėktuviniai)
S. Altovas. Aplink pasaulį
Demiurgai tveria pasaulį
Mano velvetinės atostogos
Rinkinys: Juokai ir juokeliai
Pindologija
Viena eilute!
Literatūriniai skaitiniai
Poetinės vizijos