Vartiklio 19-asis juokiklis  

Iki-seksuali

Toks bičas pristatinėjo pažįstamam savo žmoną. Jis sakė:
- Matai, tai mano žmona Onutė, - ir ji iki-seksuali.
- Naaaa, neblogai - ir kas tai iki-seksuali?
- Matai, kai tik jai užsimindavau apie seksą, ji atrėždavo: IKI!


Teisininkai...

Laboratorijos pradėjo naudoti teisininkus bandymams (vietoje žiurkių). Tam yra kelios svarios priežastys:

  1. Jų yra daugiau;
  2. Laborantai jiems nejaučia užuojautos;
  3. Jie gali atlikti ir kai ką daugiau, nei žiurkės.

Susikalbam (kai biškį nežinai kalbos)...

Prie kampo stovėjo vargšas elgeta - ruselis ir lietuviškai prašė išmaldos:
- Duoti šansą, duoti šansą..."
Pro šalį ėjo tokia prabangiai šššyyykkk ponia ir pratarė jam:
- Aš žinau kaip!

Elgetėlė iškart atsiliepė:
- Aš žinau, kaip ponią, ...bet... duoti šansą... duoti šansą...


Pamotė

Du kanibalai sėdėjo prie laužo. Staiga pirmasis tarė:
- Man nepatinka mano pamotė...
- Tada pabandyk bulvių, - pasiūlė antrasis. Spermotozoidai


K: Ką bendra turi teisininkas ir spermotozoidas?
A: Jie abu turi vieną šansą iš milijono tapti žmogumi...

Dėk į puodą!

Du pagyvenę smaguriai prie stalo dalijosi prisiminimais apie tuos laikus, kai jie galėjo paskanauti vėžių ir krabų. Paskui susiginčijo, kiek vėžiai turi kojų. Paklausė greta sėdinčio gamtininko.
- Decapoda, - trumpai atsakė tas.
- ???
- Dešimtkojai, - paaiškino, pamatęs, kad tie nesuprato.

Namie gamtininkas piktinosi, kad inteligentai nebemoka nei lotynų kalbos, nei mokyklinės zoologijos.
- Decapoda? – pertarė jį uošvė. – Tai visai paprasta - dėk į puodą...


Kas toji laimingoji?

80 metų amžiaus senutė ištekėjo už 85 senioko. Po šešių mėnesių moteris pasijuto nekaip ir nuėjo pas gydytoją. Jis ją ištyrė ir tarė:
- Sveikinu, ponia, - jūs tapsite mamyte...
- Nejuokaukit, daktare, juk man 80.
- Žinau, dar šįryt tuo nebūčiau patikėjęs, bet aš bejėgis prieš šį stebuklą.
- Prakeikimas, - šūktelėjo moteris ir išbėgo iš kabineto.

Gatvėje ji pripuolė prie taksofono ir įpykusi paskambino vyrui.
- Alio, - pasigirdo gerai pažįstamas malonus balsas kitame laido gale.
- Tu kalės vaike, - tu įtaisei man vaiką! Aš nėščia! - užsipuolė jį.

Po trumpos pauzės jos vyras atsiliepė:
- Gerai, gerai,... Nurimk... Bet su kuo aš kalbu?...


Politikai

Vieną kartą kanibalas aplankė kaimyninę salą. Jis nustebo, kad kilogramas žmogienos ten kainuoja tik 2 doleriai, bet politikų - net 50!
- Kodėl politikai tokie brangūs? - pasidomėjo jis.
- O ar žinai, kaip jie dvokia ir kiek reikia sugaišti laiko, kol iš jų pašalini visą tą smarvę? - paaiškino pardavėjas.


Pasitraukit!

Važiuoja „zapas“... Bet nedatraukia iki Vilniaus kokių 30 km, - baigėsi benzinas. Ką daryt - stabdo pravažiuojančius... Sustoja naujas BMW... Nu, sutaria, kad patemps. Pririšo ant troso ir tempia... Spidometras rodo 150 km/val... Puiku, gera... Staiga pro šalį prašvilpia „Mersas“...

Nu, tas, kur BMW susinervina, - aplenkinės čia visokie, matai, - to dar nebuvo... Spaudžia gazą, paveja „Mersą“. Bet ir tas nepasiduoda, - tad lekia abu greta...

O visa tai pamatė policajus ir po to pasakoja:
- Nu, žinot, nepatikėsit... Žiūriu, varo, kiek gali „Mersas“ su BMW greta, - nė vienas nepasiduoda. O iš paskos jiems „zapas“ šviesom mirksi - atseit, pasitraukit, atseit, ką čia darot, - kelią duokit!


Atsakymas

Kl. Ką atsisveikinant pasako išeinančiam iš spermos banko vyrui?
A. Ačiū, kad atėjot?


Drobė

Dailininkas pasiūlė audinių suvalkiečiui pardavėjui pirkti paveikslą. Šis jam pasiūlė 5 eurus.
- Bet juk vien už drobę tau sumokėjau 10!
- Tačiau tada drobė buvo švari, - ramiai paaiškino suvalkietis.

Afrikietė

Moterys...

Moterys yra tarsi žemynai:

Iki 12-os ji tarsi Antarktida, tyra kaip ledas;
Iki 18-os ji tarsi Afrika, kurios didelės teritorijos dar nėra ištyrinėtos;
Iki 35-ių ji tarsi Azija, karšta ir egzotiška;
Iki 55-ių ji kaip Amerika, vis dar jauna ir veltui dalinanti savuosius resursus;
Iki 65-ių ji tarsi Europa, išsekusi, bet vis dar patraukli;
Po 65-ių ji kaip Australija, - visi žino, kad ji apačioje, net nė vienas nesiryžta ten vykti.


Kokie?

Onutė ir Petriukas šaltą žiemos vakarą vieni du važiavo namo miesto autobusu. Onutė ir sako Petriukui:
- Man pirštai sušalo į kaulą...
- Gerai, - sako Petriukas, - padėk juos man tarp kojų ir jie atšils..

Po kiek laiko Onutė ir klausia:
- Petriuk, o kas toks kietas daiktas tavo kelnėse?
- O tai by$is... Jis sušalo į kaulą. Gal gali jį patrinti ir taip sušildyti?

Rytą per pusryčius Onutė ir klausia savo mamytės:
- Mam, kas tai yra by$is?
- Aš NEŽINAU, ką tu žinai apie by$ius! - atrėžė mamytė.
- A žinau tik viena, mam... Kai jie atitirpsta, - būna labai nešvarūs...


Kai iš apačios pažiūrėsi...

Šįkart savaitės anekdoto skyrelyje net ne anekdotas, o tikra istorija, nutikusi vienam tautiečiui Airijoje ir yra paruošta pagal jo pasakojimą.

Taigi atbuvau „sroką“ Dubline ir ankstų rytą patraukiau namolio. Užsimečiau „čiumadaną“ ant galvos ir keliauju link orouosto. Pakeliui sutinku trejetą kauštelėjusių paryčiais plavinėjančių škotų. Du jų tautiškai apsirėdę su savo tais sijonėliais, o trečias, kaip ir pridera europiečiui, su kelnėmis. Jie mane pamatę prikimba, išsiaiškina, kad aš čia toks iš Lietuvos, aha, traukiu į orouostą ir t.t. Tada jie pradeda man aiškinti, kad jie yra škotai, - štai žiūrėk ir apsirengę tautiškai, ne taip, kaip tie nusmurgkelniai britai ir t.t. ir t.t.

Kol jie aiškino, mano akys nejučia nukrypo į tą trečią, be sijono. Kiti du pastebėję mano žvilgsnį ėmė mane karštai įtikėninėti:
- Nekreipk į jį dėmesio! Jis gėjus, gėjus...


Taip pat skaitykite:
Kokie jie buki!
S. Altovas. Aplink pasaulį
Iš atsargos seržanto memuarų
97 m. vasario mėn. rinkinį,
taip pat 97 m. kovo mėn. rinkinį,
Kas geresnio Laimėnų šeimynėlėje?,

Taip pat nesąmonienos: pirmąją dalį ir antrąją dalį.
Dar yra Keli požiūriai į š..ą

Ir galiausiai:
Daug priežasčių, kodėl alus geriau nei moteris,
Daug priežasčių, kodėl agurkas geriau nei vyras,
Kas yra kas: tiesa ir melas,
Liūdna pasaka apie Unix,
Ką padarė viščiukas?
O gal mėgstate lingvistines problemas?
Žvaigždžių trekas su Windows'95