Keli požiūriai į šūdą

Daosizmas: Būna, kad ir apsišikam.

Konfucianizmas: Konfucijus sakė, kad "Būna, kad ir apsišikam",

Budizmas: Jei ir apsišikam, tai šūdas netikras.

Dzen budizmas: Koks nusišikimo garsas?

Induizmas: Apšikdavome ir anksčiau.

Islamas: Jei apsišikom, tokia buvo Alacho valia.

Protestantizmas: Tegu apsišika ir kas nors kitas...

Katalikybė: Jei apsišikote, to ir buvote vertas.

Judaizmas: Kodėl būtent mes visada apsišikam?

Sufizmas: Protingas žmogus niekada nešika.

Krikščionybė: Jei apsišiko, tai tikėkime, kad šūdas nėra tikras.

Solipsizmas: Apsišikom, nes to norėjom.

Misticizmas: Greičiau ištirkime apsišikimą.

Asketizmas: Jei apsišikome, to išsižadėkime.

Agnosticizmas: Niekas nežino, kodėl apsišikama.

Gnosticizmas: Aš žinau, kodėl apsišikam, bet nesakysiu.

Ateizmas: Ką tik apsišikom, - ir tai viskas, kas yra.

Kartesianizmas: Aš apsišikau, vadinas, šūdas egzistuoja.

Platonizmas: Tai tobulas apsišikimas.

Stoikizmas: Aš nesijaudinu, jei apsišiku.

Epikūrizmas: Linksminkimos, kol dar neapsišikom.

Cinizmas: Žinoma, kad apsišikam! Ir ne kartą!

Okultizmas: Šūdas materializuojasi iš kitų egzistencijos plokštumų.

Terorizmas: Apsišiksit, jei nedarysit, kaip sakau!

Polianizmas: Kaip puiku, kad apsišikam!

Puritanizmas: Apsiš..ti galima, bet nereikia apie tai kalbėti.

Behaviorizmas: Jums sukurtos visos sąlygos apsišikimui.

Froidizmas: Jei apsišikot, kalta jūsų motina.

Parapsichologija: Apsišikama be šio pasaulio priežasties.

Siurrealizmas: Apsišikom mėlynai prie žalio gatvės laikrodžio.

Kubizmas: Apsišikus reikia to nepastebėti.

Reliatyvizmas: Skirtingose vietose ir kitu laiku apsišikama skirtingai.

Optimizmas: Jei apsišikam, reikia iš to turėti naudos.

Pesimizmas: Net ir apsišikus tai dar ne viskas.

Jehovizmas: Apsišikam, nes Biblijoje parašyta, kad šūdą sutvėrė Dievas.

Humanizmas: Apsišikimas išsivystė iš paprastesnės formos.

Redukcionizmas: Apsišikę išsiaiškinkim šūdo rūšį.

Obskuriantizmas: Amorfiniai ekskramentai pakliuvo ne į jiems skirtą talpą.

Biurokratizmas: Apsišiksit, kol surinksite visas pažymas.

Feminizmas: Moterys reikalauja, kad galėtų apsišikti.

Ekologija: Jei šūdas buvo organinės kilmės, tada viskas gerai.

Kapitalizmas: Koks pelnas apsišikus?

Socializmas: Visi turi apsišikti vienodai.

Patriotizmas: Mūsų šūdas geriausias!

Konservatyvizmas: Jie nieko nedaro, net jei apsišika.

Liberalizmas: Nereiktų apsišikti rytoj...

Klasikinė fizika: Mes neapsišikome, tai tik šūdas judėjo.

Kvantinė fizika: Apsišiksim, tik nežinom kur ir kada.

Tiesiog fizika: Apsišikama visur ir vienu metu.

Programavimas: jei apsišikome, ši klaida bus ištaisyta kitoje versijoje.

Matematika: Tikimybė apsišikti artėja prie vieneto.

Inžinerija: Apsišikom, - nudažykim.

Ekonomika: Apsišikam, nes tam yra didelis poreikis.

Medicina: Apsišikus išgerti dvi tabletes aspirino ir kitą dieną ateiti pas gydytoją.

Chirurgija: Pacientas visad apsišika prieš operaciją.

Politika: O kada mes buvom neapsišikę?

Diplomatija: Kodėl mums į kelnes visad prišika kiti?

Internet - pasaulinis šikatinklis.

Naujieji rusai: Še milijonas. Man tris kilogramus Pikaso šūdo! Ir greičiau!

Naujieji lietuviai: Lukiškėse nėra kur nusišikti.

Lietuvybė: "- Kaip gyveni?" / "Puikiai, va kaimynas apsišiko".

Ūkininkas: Pavasariu kvepia.

Tautosaka: "Nešik į šulinį, teks pačiam gerti".

Mįslė: Šarangė varangė, į kelnes susirangė. Kas?

Liaudies daina: "Vai šikau šikau, / Pilkuosius laukelius - / Atėjo mergelė, / Prišiko pusryčius".

Juozas Erlickas 1: Kas vėl prišiko į butelį? Ir ko ten žiūri policija?

Juozas Erlickas 2: Ar gali muitininkas nusišikti per adatos skylutę?

Klasikinė literatūra: Kiek ponų?... Kokie jie visi apsišikę...

Tarybinė literatūra: Kalvio Ignoto šikimas.

Dabartinė istorinė literatūra: Šikimo galgota.

Žaidimai: Šik, šik ratelį, / Šik į vieną pusę.

Seksualinės mažumos: Prišik man į vieną vietą.

Mineraliniai vandenys: Neapšik pilstuko kaukolinio.

Bet kuri TV: Ar jūsų vaiko užpakaliukas buvo sausas šįryt?

Visuomeninis transportas: (Stotelė, privažiuoja toleibusas) Ššššššš... (lipa keleiviai)YyYyYyYyyyy (durys užsidato) yKKK...

Sportas: Šikimas - populiariausias tautinis žaidimas.

Albinas: Niekada neapsišika, nes niekad nešika.

Seimas: Kiaulės suėda ir šūdus. Jų šūdų kiti neėda.

Policija: Mes neapsišikam, mes šikam kitiems.

LDDP: Viską padarysim, kad konservatoriai apsišiktų aukštielnyki.

Lubizmas: Šūdas irgi trąša.

Landsbergizmas: Šūdai puola.

Vagnorizmas: Paskelbiu žiaurią šikimo akciją.

Ožkelizmas: Ožkos šūdas nesmirda, - smirda Justiniškės.

Rinkinys: Juokai ir juokeliai
Atspindžiai: Žemai toli
Apie kaimynus
Kas geresnio Laimėnų šeimynėlėje?
Juodųjų anekdotų rinkinukas,
Juozo 'gabalas'
Nesąmonienos
Apibendrintoji klaidų teorija,
Programuotojo evoliucija: "Labas, pasauli!",
Rinkinys: Juokai ir juokeliai