Kas geresnio Laimėnų šeimynėlėje?


1.

Truputį išgėręs Laimėnas vėlų vakarą pakviečia Meilėną į svečius. Visi jau miega. Laimėnas rodo savo butą:
- Čia mūsų svetainė, čia virtuvė, čia - miegamasis, čia - mūsų naujoji lova, čia miega mano žmona, o čia miegu aš....


2.

Grįžta truputį išgėręs Meilėnas su meiluže. Paskambina. Duris atidaro žmona.
- Tssss, - jai šnabžda Meilėnas. - Tu jai pasakyk, kad esi mano sesuo...


3.

Meilėnas grįžta anksčiau iš darbo. O namuos pas žmoną Meilėnas. Žmona išbėga pasitikt vyro su šiukšlių kibiru:
- Brangusis, kol nenusirengei, išnešk šiukšles.

Kol vyras neša šiukšles, Laimėnas paspunka. Lipa jis laiptais ir džiaugiasi: "Koks aš gudruolis!". Pareina namo, o jam priešais žmona su šiukšlių kibiru:
- Brangusis, kol nenusirengei, išnešk šiukšles.

Neša šiukšles Laimėnas ir galvoja: "Na ir kvaila žmonelė - visą dieną namuose, o šiukšlių išnešti laiko nėra".


4.

Felicija rytą išeina į balkoną. Iš gretimo balkono kaimynė jos ir klausia:
- Paklausyk, brangute, ar tik nesusirgai? Mačiau kaip paryčiais iš tavęs daktaras išėjo...
- Oi, kaimynėle, baik - nemalonu net klausyt: jei iš tavęs kiekvieną naktį išeina SKAT karininkas, aš neklausiu, ar kartais neužpuolė rusai (prasidėjo karas).


5.

Zigmas grįžta vėlai vakare namo. Felicija jį užsipuola:
- Kur buvai!?
- Oi neklausk, brangute. Juk tu pas mane gudrutė, - sugalvok ką nors pati.


6.

Kalbasi Laimėnas ir Meilėnas:
- Įsivaizduoji, aš vakar sapnavau klaikų sapną, kad naktį žmonai daviau 50 Lt.
- Ir ką?
- Ir nieko - ji davė 20 Lt gražos.


7.

Kalbasi Laimėnas ir Meilėnas:
- Žinai, vakar sapnavau klaikų sapną. Kad Gedimino prospekte atsidarė viešnamis. Užeina ir aš į jį, o ten dvi durys su lentelėmis: "blondinės" ir "briunetės". Na aš suku pas blondines - ten vėl dvi durys: "tamsiaakės" ir "mėlynakės". Aš suku pas mėlynakes - o ten vėl dvi durys: "lieknos" ir "storos". Na aš pas lieknas - o ten vėl dvi durys: "mokamos" ir "veltui". Na aš atidarau tas, kur veltui - ir išeinu tiesiai į Gedimino prospektą.


8.

Felicija su ekskursija važiavo į Paryžių. Vieną vakarą visa grupė aplankė striptizo klubą. Grįžus į Vilnių, Zigmas smalsauja:
- Ar tikrai ten taip baisu buvo?
- Žiūrėk, aš tau parodysiu, - sako Felicija ir įjungusi radijo tašką pradeda iš lėto nusirenginėti.
- Iš tikro baisus reginys, - patvirtina Zigmas.


9.

Felicijos darbe bendradarbės apkalba, kad vakar išprievartavo vieną jų pažįstamą.
- Na ir sekasi kai kurioms, - atsidūsta Felicija. - Ir vyrą turi, ir meilužį, o dar ir išprievartauja.


10.

LNK paskelbė konkursą, kuris vyras geriausiai aprašys savo rytmetį. Nugalėjo Meilėnas, nusiuntęs tokį rašinį:
- Atsikeliu, papusryčiauju, apsirengiu ir einu namo.


11.

Felicija ateina pas seksopatologę ir skundžiasi, kad vyras visai į ją nekreipia dėmesio. Ši liepia pašaukti vyrą pokalbiui. Ateina Zigmas ir pasakoja gydytojai:
- Jūs, kaip moteris, turėtumėt mane suprasti. Štai atsikeliu, apsirengiu, išeinu. Sutinku paštininkę. Ji klausia: "Imsit laikraščius, ar ką?" Aš sakau: "Gal, ką?". Po to einu toliau, įlipu į autobosą, o ten kontrolierė klausia: "Mušite talonėlį, ar ką?". Aš sakau: "Gal, ką?" Nuvažiuoju į darbą, o ten sekretorė klausia: "Jums išvirti kavos, ar ką?' Aš sakau: "Gal, ką?" Ir taip visą dieną, - na ten buhalterė, bufetininkė, pardavėja, milicininke ir t.t. Grįžtu namo pavargęs, - ne žmona tada galvoj...

- Chmm, - nutęsė gydytoja. - Tai gydysim, ar ką?


12.

Zigmas nusivedė Feliciją į firmos baliuką. Jis jai rodo, kas yra jo bendradarbiai:
- Štai Petras, ten jo žmona, o ten - meilužė. O tas - Antanas, tai ten jo žmona, o kampe - jo meilužė...
- O kas šita? - parodo Felicija į prie lango rymančią juodbruvėlę?
- Aaaa, tai mano meilužė....
- Aha, o mūsiškė geriausia, - išdidžiai pareiškia Felicija.


Taip pat galite paskaityti anksčiau paruoštus juodųjų anekdotų rinkinukus:
Ir sukūrė Dievas moterį...
Rinkinys: Juokai ir juokeliai
ankstesnį ir vėlesnį, o taip pat priešpaskutinį ir paskutinį.
Taip pat 97 m. vasario mėn. rinkinį.
Taip pat 97 m. balandžio mėn. rinkinį.

o taip pat nesąmonienas: pirmąją dalį ir antrąją dalį.

Ir pagaliau Atspindžiai: Žemai toli
Liūdna pasaka apie Unix,
Suvalgykim tas karves! bei
Ką padarė viščiukas?
Antanas Jėčius: bohemos reikalu
O gal mėgstate lingvistines problemas?
ar pjeses Padangų pardavėjas bei
Žvaigždžių trekas su Windows'95