Keli anekdotai (ir net du lėktuviniai)  

Kalbasi dvi musės:
Musių pokalbiai - Kokie tie žmonės kvaili, - sako viena. – Jie išmeta daugybę pinigų luboms įrengti, bet patys niekada jomis nevaikščioja.

- Prisipažink, Petriuk, juk tėvelis tau padėjo išspręsti uždavinį?
- Ne, tamsta mokytoja.
- Garbės žodis?
- Taip, garbės žodis. Tėtis man nepadėjo – jis pats išsprendė tą uždavinį.

Kalbasi du medkirčiai:
- Buvo kartą – per dieną iškirtau visą Norlando provincijos mišką.
- Radai kuo girtis, - atšovė kitas. – Būtum matęs, kaip aš kirviu švaisčiausi Saharoje!
- Bet juk ten dykuma...
- Aišku, kas beliks, kai ten pasidarbavau!

- Tvirtinate, kad ši statulėlė iš dramblio kaulo, kai matau, kad ji iš paprasčiausio porceliano!
- Keista... Matyt dramblys buvo su dirbtinėmis iltimis...

- Man įkando jūsų bitė, - skundžiasi vasarotojas kaimiečiui.
- Parodykite, kuri, iš aš ją nubausiu, - pasiūlo kaimietis.

Mokiniai poilsiauja prie upės. Staiga du jų atbėga pas mokytoją:
- Algis įkrito į vandenį!
- Tikiuos, ištraukėte jį?!
- Taip.
- Dirbtinį kvėpavimą darėte?!
- Bandėme...
- Negi neatsigavo?!
- Ne, ką jūs! Jis tiesiog ištrūko iš mūsų ir pabėgo!

- Įsivaizduoji, tėvai vakar nupirko kilimą, tai dabar į kambarį galiu įeiti tik su kojinėmis, - skundžiasi draugui.
- Na, tai visai normalu...
- Taip, tačiau kilimą pakabino ant sienos!?

- Ar turite laikrodį, - klausia Antaniukas, atvykęs atostogauti pas tetą į kaimą.
- Neturime,... – atsako toji, - pas mus rytais kieme gieda gaidys.
- Tai nustatykite jį septintai valandai ryto, - paprašė Antaniukas.


Anekdotai iš 2007 m.

Neskubėkit...

Profesorius auditorijoje mėgo pasakoti nešvankius anekdotus. Merginos nusprendė protestuoti, ir sutarė, kad kitąkart, kai jis tik pradės, išeiti iš auditorijos. Tačiau profesorius kažkaip sužinojo apie jų planus.

Kitos paskaitos metu, jis pradėjo paskaitą žodžiais:
- Ar žinot, kad Švedijoje prostitutė per vieną naktį uždirba 2000 žalių?

Visos merginos pakilo ir patraukė link durų. Profesorius bandė jas sustabdyti:
- Palaukit, palaukit!.. Juk lėktuvas į Švedija išskrenda tik rytoj...

Kava, arbata ar ...

Skrisdamas per vandenyną, lėktuvo Kapitonas, paėmė mikrofoną ir nušvietė keleivius apie padėtį:
- Ponios ir Ponai! Kalba Kapitonas. Mes skrendame 10 tūkst. km aukštyje, skridimas truks 3 val., blia, blia, blia...

Užbaigęs kalbą, išsidrėbė krėsle ir, pamiršęs išjungti mikrofoną, tarė pirmajam pilotui:
- Perjunk į automatinį. Dabar išgersime po puodelį kavos, ir po to išdulkinsime stiuardesę...

Tai išgirdusi, stiuardesė nuraudo, ir apsisukusi nubėgo link kabinos, kad praneštų Kapitonui apie jo klaidą. Kol bėgo per pirmą klasę, vienas keleivis kilstelėjo ranką ir bandė ją nuraminti:
- Kur taip skubi? Juk jie pirma dar išgers kavos...

Taip pat galite paskaityti juodųjų anekdotų rinkinukus:
ankstesnį ir vėlesnį, o taip pat paskutinį, 1997 sausio-vasario anekdotai.

o taip pat nesąmonienas: pirmąją dalį ir antrąją dalį.

Ir pagaliau Jei jie atskristų...
Programuotojo evoliucija: "Labas, pasauli!",
Liūdna pasaka apie Unix,
Truputį tinkliškos muzikos?,
Suvalgykim tas karves! bei
Ką padarė viščiukas?,
Kur dingsta pašalinti simboliai?,
O gal mėgstate lingvistines problemas?
Apie kaimynus
ar pjeses Padangų pardavėjas bei
Žvaigždžių trekas su Windows'95