APIE BIBLIJĄ TRUMPAI DRŪTAI

   
 1. Kiek knygų yra Biblijoje?
  Biblija sudaryta iš 66 knygų. Ji padalinta į dvi dalis – Senąjį Testamentą ir Naująjį Testamentą.
 2. Kiek knygų yra Senajame Testamente?
  Senajame Testamente yra 39 knygos.
 3. Kiek knygų yra Naujajame Testamente?
  Naujajame Testamente yra 27 knygos.
 4. Ką reiškia žodis "testamentas"?
  Testamentas – tai "sandora" arba "kontraktas".
 5. Kas užrašė Bibliją?
  Bibliją užrašė 40 Šventosios Dvasios įkvėptų autorių. Tai buvo "įvairaus plauko" žmonės: piemenys, ūkininkai, palapinių gamintojai, gydytojai, žvejai, kunigai, filosofai ir karaliai. Nežiūrint autorių profesijų, amžiaus bei laikmečių skirtumo, Biblija yra vientisa ir išsami knyga.
 6. Kuris iš autorių parašė daugiausia Senojo Testamento knygų?
  Mozė. Jis parašė pirmas penkias Biblijos knygas – Penkiaknygę, kuri laikoma Biblijos pamatu.
 7. Kuris autorius užrašė daugiausiai Naujojo Testamento knygų?
  Apaštalas Paulius. Jis parašė 14 knygų – t. y. daugiau nei pusę NT.
 8. Kada buvo parašyta Biblija?
  Ji buvo parašyta maždaug 1 500 metų laikotarpyje: nuo 1450 m. pr.Kr. (Mozės laikai) iki maždaug 100 m. po Kr. (po Kristaus mirties ir prisikėlimo).
 9. Kuri knyga Senajame Testamente yra pati seniausia?
  Daugelis mokslininkų sutinka, jog seniausia Biblijos knyga yra Jobo knyga, užrašyta nežinomo izraelitų autoriaus maždaug 1500 m. pr. Kr.

  Kiti teigia, jog Penkiaknygė yra senesnė. Šios prielaidos šalininkai mano, jog Penkiaknygė buvo užrašyta tarp 1446-1406 m. pr. Kr.

 10. Kuri Senojo Testamento knyga yra pati jauniausia?
  Malachijo knyga, užrašyta maždaug 400 m. pr. Kr.
 11. Kuri Naujojo Testamento knyga yra pati seniausia?
  Veikiausiai Jokūbo laiškas, užrašytas apie 45 mūsų eros metus.
 12. Kuri Naujojo Testamento knyga yra pati jauniausia?
  Apreiškimo knyga, užrašyta apie 95 mūsų eros metus.
 13. Kokiomis kalbomis buvo rašyta Biblija?
  Trimis kalbomis: hebrajų, aramėjų ir graikų.
 14. Kada Biblija buvo kanonizuota?
  Visas Naujasis Testamentas, kokį mes šiandien ir turime, buvo kanonizuotas 375 m. O Senasis Testamentas Testamentas buvo kanonizuotas dar anksčiau – dar iki Kristaus atėjimo.
 15. Ką reiškia žodis "kanonas"?
  Žodis "kanonas" yra išvestinis žodis iš graikų kalbos žodžio "Kanon", reiškiančio matavimo lazdelę. Taigi "kanonizuoti" Bibliją reiškė nustatyti tam tikrus matavimo arba dieviškos inspiracijos ir autoriteto standartus. Apie tao paskaitykite daugiau...

  Taip šis 66 knygų bei laiškų rinkinys, kurį pripažino ir patvirtino apaštalai bei ankstyvosios Bažnyčios lyderiai, tapo krikščioniško tikėjimo pamatu. Ji yra standartas, į kurį lygiuojasi visų laikų krikščionys.

 16. Kada Biblija buvo pirmą kartą išversta į anglų kalbą?
  1382 m. į anglų kalbą Bibliją išvertė Džonas Viklifas.
  Taip pat skaitykite apie Biblijos vertimus į lietuvių kalbą.
 17. Kada Biblija buvo pirmą kartą atspausdinta?
  1454 m. Bibliją primą kartą atspausdino Johanas Gutenbergas. Biblija buvo pirmoji atspausdinta knyga.
 18. Kuri Biblijos knyga yra pati ilgiausia?
  Psalmių knyga.
 19. Kuri Biblijos knyga yra pati trumpiausia?
  2 Jono laiškas.
 20. Kuris skyrius Biblijoje yra pats ilgiausias?
  119 psalmė.
 21. Kuris skyrius Biblijoje yra pats trumpiausiais?
  117 psalmė.
 22. Kuri eilutė Biblijoje yra pati ilgiausia?
  Esteros 8:9
 23. Kuri eilutė Biblijoje yra pati trumpiausia?
  Jono 11:35.
 24. Kuri knyga Biblijoje nemini žodžio "Dievas"?
  Esteros.
 25. Kas buvo pats seniausias žmogus?
  Matūzalis. Jis išgyveno 969 metus (žr. Pradžios 5:27).
 26. Kurie du vyrai, minimi Biblijoje, nemirė, bet buvo paimti į dangų?
  Enochas, kuris vaikščiojo su Dievu ir jo staiga nebeliko (žr. Pradžios 5:22-24). Elijas, kuris buvo sūkuriu paimtas į dangų (žr. 2 Karalių 2:11).
 27. Kuris žmogus, anot Biblijos, buvo pats romiausias žmogus žemėje (neskaitant Jėzaus)?
  Mozė (žr. Skaičių 12:3).
 28. Koks naminis gyvūnas neminimas Biblijoje?
  Katė.
 29. Į kiek kalbų yra išversta Biblija?
  Į 2 018 kalbų, neskaitant nepilnų vertimų bei vertimų, įrašytų garsajuostėse. Biblija išversta į tikrai daug kalbų, palyginus su Šekspyro kūriniais (versti tik į 50 kalbų).
 30. Ar Biblija vis dar yra bestseleris?
  Neabejotinai.

  Parengė Rūta Rušinskienė

  Bažnyčios paėmimas
  Rožančiaus istorija
  Ar Žemė yra plokščia?
  Juodoji mergelė Marija
  Smyrno bažnyčios enciklika
  Abraomo ankstyvasis gyvenimas
  Jonas Auksaburnis. Apie Susaną
  Mozė: Egipto princas (Išėjimo knyga)
  Ar išliks religijos susitikus su ateiviais?
  Abelaras. Prieštaravimas neišmanančiam dialektikos
  Augustinas. Apie Susaną ir Juozapą, skelbiant ištikimybę
  Kodėl žydai Kristaus nepripažįsta mesiju?
  Benediktas ir jo Regula
  Babelio bokšto data
  Nikėjos susirinkimas
  Raselo arbatinukas
  Monoteizmas
  Pasaulio sukūrimo puslapis
  Mitologijos puslapis
  Biblijos skiltis
  Vartiklis