Hienos, Sandy Dengler

1 skyrius. Jis neteko galvos  |  2 skyrius. Ji neteko patino

Antrasis skyrius. Ji neteko patino

Šalto nakties oro gūsis įsisuko į Kaimano ausį ir suplaikstė pagrindinio laužo prieš jį liepsnas. Tolimajame olos kampe jis gūstelėjo į vaikų laužą. Tamsa ir nakties vėsa už jo nugaros, šokčiojančių liepsnų šviesa priekyje – jis mėgavosi tokių vakarų magija, magija, nusitęsiančia toli aukštyn ir anapus netoliese plevenančių dvasių.

Kaimanas žvilgtelėjo į nuožulnų skliautą, tūnantį prieblandoje bet vis dar išskiriamą. Jam labiausiai patiko ši maumedžio ola iš keturių jo klano teritorijoje, nepaisant to, kad jis jame pūtė skersvėjis esant pietų vėjui. Jis nebuvo toks negilus ir teikė gerą apsaugą, ir buvo visai atviras, lyginant su kitais. Jo nuo vandens saugantis skliautas leidosi nuo aukšto priekyje iki minkšto smėlėto pagrindo, esančio gerų dvylikos vyrų ilgio. Jis gynė gerai nesijaučiant esant ankštai uždarytu. Kaimanas ypač nemėgo olų su žemomis lubomis ir siaurais tuneliais, vedančiais giliai į Motinos Žemės gelmes. Buvo svarbu būti apkabintam Motinos Žemės naktį, tačiau kas perdaug yra perdaug.

Kai visada, kai visas klanas susirinkdavo kaip dabar, gerbiami senoliai sėsdavo arčiausia pagrindinio laužo. Kaimanas, Prieblandų pusės šamanas, mėgavosi viena geriausia vietų. Nugara į naktį, pritūpęs į dešinę nuo karo vado, stambaus kovotojo su amfibiškai nekaltu Tritono vardu. Nepaprasti Tritono plaukai, storas blizgančio baltumo kuodas, tąnakt atrodė gelsvi. Saulės spinduliuose jie spindėjo labiau už sniegą.

Klano kitas šamanas Debesis rūpestingai pasidėjo sužalotą koją ant lokio kailio Tritono kairėje, nes priklausė Aušros pusei.

Medžiotojai pagal mažiau griežtą hierarchiją susėdo ratu kitoje laužo pusėje, o mažiau nusipelnę užleido savo vietas senoms moterims. Kaimanas vertino raminantį papročio saugumą. Taip mažai gyvenime yra saugu.

Tritonas atsistojo ir išskėtė rankas. Jo balti plaukai žvilgėjo. „Aš užleidžiu vietą amžiui ir išminčiai“. Karo vadas iškilmingai susikeitė vietomis su Debesimi.

Debesis kelias akimirkas tvarkėsi su sužalota koja. Jis buvo labiau nei vertas geriausios vietos. Beveik keturiasdešimt ir dešimt žiemų Kaimano vyresnysis buvo seniausiu žmogumi, kokį tik Kaimanas pažinojo. Įdomu, kad Debesies plaukai ant galvos kaip ir reti seno žmogaus šeriai ant jo smakro, nebuvo tokie balti kaip karo vado, nors jis buvo 15 žiemų vyresnis už Tritoną. Kaip tokio amžiaus, jis nebuvo labai sužalotas. Jaunystėje sulaužyta ranka ne visai gerai sugijo ir negalėjo pilnai naudoti kojos, ant kurios užmynė raganosis, tačiau iš šamanų nebuvo tikimasi greito bėgimo. Šiaip, neblogai turint virš 40 žiemų.

Tritonas ištiesė ranką pro Debesies nugarą, kumštelėjo Kaimaną ir paklausė: „Paskutiniu metu matei Žiurkę?“

Kaimanas papurtė galvą. „Žydint. Nuėjo į šiaurę“.

Tritonas suniurnėjo tuo neaiškiu būdu, priverčiančiu kiekvieną spėlioti, apie ką jis galvoja, o jei šiuo konkrečiu atveju, apie genties kadaise turėtą ir vienintelį keliaujantį mainytoją, Žiurkę.

Kas tie, kurie stebi viską iš ten, kur nėra šviesos? Kad sulauktų jo dėmesio, dvasios bakstelėjo iš nugaros į Kaimano kaklą. Miško ir nakties garsai kikeno vieni iš kitų. Ji apvijo naktį aplink savo pečius, šalis minkštesnis už geriausią bebro kailį, ir tapo nematoma. Ji slepiasi nuo žvilgsnio; jos akys nieko nepraleidžia.

Kaimanas priešinosi impulsui atsisukti ir pažvelgti į naktį už olos. Kokia nauda? Prie laužo šviesos pripratę akys nematys nieko, kas yra už olos. Tačiau dvasios žadino jo smalsumą. Kas ar koks stebi jį iš už šviesos rato? Jautėsi grėsmė ir moteriškumas. Aiškiai, moteriškos lyties. Tačiau tai galėjo būti miško katė. Civeta*). Liūtė. Bet kas.

Tada į priekį žingtelėjo Kaimano sesers patino pusseserė su mėnesio amžiaus kūdikiu ir paskelbė nesvarbią žinią. Abu, Kaimanas ir Debesis pažymėjo berniuką kraujo milteliais, kai ji pranešė apie kūdikio tėvystę. Laimei, tėvu buvo jos dabartinis palydovas. Jokia moteris nedrįstų drąsiai meluoti dėl tėvystės, kad jos kūdikiui ir, galbūt, jai pačiai nebūtų uždraustas įėjimas į Anapusybę. Bet vis tik, kai moteris paskelbdavo tėvu kažką kitą nei jos maitintoją, buvo linkusios kilti mažos bjaurios scenos. Kaimanas išvardijo kūdikio kilmę per dešimtį kartų, - ir ji nusinešė kūdikį atgal į olos galą.

Vos prieš savaitę Debesies vyriausiasis anūkas sumedžiojo didžiulį elnią praktiškai nieko nepadedamas ir po kelių valandų patyrė pirmą lyčių sueitį. Niekas nestūmė jo į pilnametystę, tačiau dabar, kai artėjo jo 13-oji žiema, jis atliko abu tam reikalingus dalykus. Šiąnakt, lydint atitinkamais šokiais ir balsais bei demonstratyviu gestikuliavimu, jo tėvas paskelbė visam klanui apie vaikino vyrystę. Neandertaliečiai oloje

Pažvelkite, kaip jis didžiuojasi! Pavydžiai krykštavo Širdis. Ir Debesis. Kaimanas trumpam panoro, kad pats būtų tėvu. Kažkas tokio turėtų būti malonu.

Kaimanas niekad nebuvo susisaistęs su moterimi. Šamanui nelengva išmaitinti moterį, kai nedažnai dalyvaudavo didžiojoje medžioklėje. Kartkartėmis jis susidėdavo su viena ar kita moterimi, Dažė buvo pirmąja ir, galima sakyti, jo vienintele tikrąja meile. Bet dar nė viena neįvardijo jo tėvu.

Jo Galva staiga grįžo iš svajų. Kas tai? Tritonas nieko apie tai neminėjo.

Širdis ulbėjo, pažvelkite į ją!

Nes Dažė, stangri, lanksti, žavi Dažė, žingtelėjo į priekį į tuščią vietą greta pagrindinio laužo. Ji norėjo, Kaimanas juto, papasakoti savo istoriją. Kokia miela figūra! Visad buvo, visad bus. Ne kaulų vėrinys. Širdis tiesiog seilėjosi.

Kaip beveik bet kurio kito, žinoma, Dažės kūno plaukeliai ir pečius braukantys galvos plaukai buvo juodi ir garbanoti, ir kaip dauguma Žmonių, ji sutraukė plaukus ant galvos į kuodą viršuje, jį persmeigdama naro sparnų kaulais. Tačiau kažkaip jos galvos sutvarkymas atrodė labai patraukliai. O jos oda! Ji buvo tamsiausia kokią tarp Žmonių bebuvo matęs Kaimanas, sodri, tamsiai ruda kaštonų spalvos. Nuostabu!

Ji pagarbiai pasuko nugarą gerbiamam trejetui ir savo apačią parodė vyriausiajam, Debesiui. Debesis palenkė galvą ir mostelėjo sąjungos ženklą, apeiginį jos griežtai ritualinio nusilenkimo pripažinimą.

Ji išsitiesė ir apsisuko aplink, tuo parodydama, kad jos istorija skirta išgirsti visiems ir pradėjo savo pasakojimą: „man buvo 18 vasarų, kai palikau klaną“. Ji derino balsą, šokį ir ženklus rankomis taip elegantiškai, kaip Kaimanas dar nebuvo matęs, tačiau tai tebuvo išankstinis nusistatymas dėl jos. „Aš troškau nuotykių, ir gero patino“.

Ir ar ne mes visos, murmėjo Širdis.

„Aš klajojau viena, traukdama į pietus. Taip pasiekiau vientisą mišką ir jūrą. Vandens Žmonės visur. Medžiotojai. Aš slėpiausi nuo keturių skirtingų grupių mėnesį, du mėnesius. Tada netoli jūros aptikau Tikrus Žmones. Mažiau nei diena nuo jūros. Galingus Žmones. Briedžio giminę, Pajūrio genties.

Pajūris. Šaltieji ežerai buvo Pelytės gentis. Ir Pelytės žvilganti oranžinio saulėlydžio spalva šmėkštelėjo Kaimano atmintyje, o tada nusėdo, kad sujungtų jo mintis. Jis mintyse palygino dvi, Dažės rafinuotą buvimą su Pelytės nervingu apdairumu; Dažės viliūkišką šypseną su Pelytės uždaru tylėjimu. Kažkaip Plytė išplaukė kaip labiau patraukli, ir toji išvada apstulbino Kaimaną.

Kiekviena moteris ir vyras išvystydavo klanui naudingą sugebėjimą. Karo vada, šamanas, titnagininkas, pėdsekys, giedotojas. Kas buvo Pelytė? Ką ji davė klanui, kuris maitino ir gynė ją? Be to groteskiško, liūdno jos vaikio.

Kažkur pietvakariuose hiena užpildė šaltą nakties orą savo pratisu stūgavimu. Kita jai atsakė iš vakarų. Medžiojantis būrys, greičiausiai už pusės mylios. Kur dabar Pelytė? Kaimanas galėjo tik spėti, kad ji saugi, nes ji taip iki šiol susitvarkydavo savo gyvenimą.

„Pradžioje jie mane įsileido kaip pašalinę“, - tęsė Dažė. „Vėliau priėmė nare, nes klanas traukėsi. Jie sakė, visi traukiasi, net ir galingi klanai. Netenkama vyrų, vaikų, moterų“.

„Jų šamano ir karo vado moteris mirė. Tasai pasirinko mane. Prižiūrėjo, maitino“.

„Jis su keliais Žmonėmis išėjo į šiaurę. Aš irgi nuėjau, žinoma. Aš žinau tas vietas, buvo ir šen, ir ten. Dabar jis negyvas“. Keliais tiksliais gestais ji vaizdžiai parodė nusiritančią galvą. Ji liūdnai pareiškė: „Aš vėl viena“.

Vos už ketvirčio mylios hiena ėmė pasiutusiai loti, kas pasauliui sakė, kad būrys ką tik užspietė kažkokį skanų nelaimėlį. Nieko nesakydami ketvertas vyrų pakėlė ietis ir išėjo pro olos angą. Jie kelias akimirkas dvejojo, kol priprato akys, tada išnyko tamsoje, kad pažiūrėtų, ką aptiko hienos ir ar tai verta, kad varžytųsi su jomis.

Dažė savo gedėjimą palydėjo atitinkamu šokiu. Tada ji sušoko padėkos šokį už priėmimą į giminę. Platus, tamsus kūnas lingavo, krūtys siūbavo jam iš paskos, atsilikdamos puse takto. Ženklu ir gestu ji parodė esanti visai subrendusi, ką kiekvienas ir taip žinojo, bei laisva, ką kiekvienas daugiau ar mažiau nuspėjo.

Kaimanas apsižvalgė. Vieninteliais oloje visiškai nesižavėję jos bangavimais buvo maži vaikai, kurie buvo sumigę ir stambios moterys, ypač jaunesnės. Kaimanas pats sau nusišypsojo. Niekas neįsiutina moters greičiau ar labiau nei varžovės prisistatymas. Jis stebėjosi, kad Briedžio klano moterys leido Dažei įsiterpti į jų tarpą, nesvarbu, mažėjant narių skaičiui ar ne. Jei nebūtų šios Mamuto klano moterys susiję kraujo ryšiais, Dažė galėjo rastis tundroje kartu su hienomis.

Kiek nekantriai Tritonas padavė jai vytintą šiaurės elnio dryžį, taip paimdamas savo globon. Pažvelgusi paniekinamai ar bent jau kiek susijaudinusi, Tritono moteris, Varna, Dažei padavė paukščio odą, prikimštą sutrintų uogų taukuose, -kitas priėmimo ženklas. Kaimanas išvardijo Dažės dešimt kartų ir tuo istorija baigėsi. Patiko ar ne subrendusio amžiaus moteris, Dažė grįžo į klaną.

Apeiginė dalis baigėsi. Prasidėjo žaidimai, jaunesnių vyrų ir kai kurių vyresnių. Kaimanui nepatiko jėgos ir greičio žaidimai. Jie jį vargino. Tiek daug jėgų išeikvojama niekam, kad įrodytų ką? Kad giminėje kiti būtų padaromi nevykėliais.

Plepalų ir juokų garsai ataidėjo nuo skliautų sustiprėdami tiek, kad Kaimanas vargiai begirdėjo Tritono balsą, kai karo vadas prisėdo greta.

„Tasai miręs, Jūrų dumblis“, Tritonas suraukė nosį tarsi uostytų savaitės senumo moliuską, „Gerai, kad miręs, ech“.

„Kodėl“, Kaimanas nepritariančiai žvilgtelėjo į jį. „Pažinojai jį?“

„Girdėjau apie. Žiurkė jį pažinojo“.

„Žiurkė pažinojo visus“, ir tai buvo labai panašu į tiesą. Mainytojas Žiurkė buvo vienintelis asmuo apie kurį Kaimanas girdėjo laisvai lankęs daugiau nei vieną Tikrų Žmonių klaną ir palaikęs atsargius ryšius su Vandens Žmonėmis, ilgakojus, šviesiaodžius Gauruotuosius, kurie klajojo labai plačiai.

Jūrų Dumblis. Dvigubas lyderis, karu šamanas ir karo vadas. Globojęs Dažę. Žinomas Pelytei; gal net nužudytas Pelytės. Įdomu. Širdis ir Galva nesutarė tarpusavyje, glumindamos jį miriadais klausimų. Ar Tritonas žinojo kokius nors atsakymus?

Kaimanas paklausė: „Ką Dažė pasakė apie savo Jūros Dumblį?“

„Neklausiau. Daug dar nekalbėjome. Padarysim tai pamažu“.

Kaimanas girdėjo alesį pietryčiuose ir atsiduso. „Ką sako Žiurkė?“

„Nemačiau Žiurkės. Tikėjausi, kad tu matei. Tu prisiminei Žąsį išeinant su Žiurke anksti, pirmą alkaną mėnesį, kad jam padėtų nešti druską, tad paklausiau Žąsies. Žąsis buvo sutikusi Jūrų Dumblį. Jis sako, kad Jūrų Dumblis mėgo jėgą. Labiau kaip tie Gauruotieji, nei kad jo Žmonės. Žąsis sakė, kad Jūrų Dumblis labai stengėsi įgauti daugiau jėgos. Jis norėjo vykti į naujas teritorijas, kad patikrintų savo jėgą.

Ir ten pabaigė savo patikrinimą, vyptelėjo Širdis.

„Ir atėjo į mūsų kraštą“. Kaimanas vėl pajuto neaiškų dingčiojimą, kad yra stebimas. Jis nekreipė į jį dėmesio labiau susidomėjęs mįsle, kurią ką tik uždavė Tritonas. „Keista. Labai keista. Paliksi savo kraštą, ech?“

Tritonas linktelėjo. „Paliko, nes norėjo? O gal jie jį išvarė? Klausiau to Žąsies. Sakė, kad nežino. Bet kartais Žąsis ne viską pasako“.

Jei taip, tai ir Žiurkė taipogi, o ir tiesos nepasako. Išsisukinėjimas privalo būti įpročiu keliaujantiems. Gal dėl to, kad per ilgai einama apie nieką negalvojant. Žiurkė pasako tik tai, ką nori, kad kiti galvotų. Žiurkės polinkis keliauti tarp teritorijų padarė jį labiau panašų į Gauruotuosius nei Tikrus Žmones, kokiu jis buvo.

Tikrieji Žmonės likdavo vietoje, būdavo gausiai maisto ar jo trūkdavo, snigo ar kaitino saulė. Asmuo buvo šito jo ar jos pasaulio dalis, o tasai – jo/jos. Eiti iš jo buvo taip pat nenatūralu kaip išsinerti iš savo odos.

Kaimanas negalėjo suprasti, kodėl Jūros Dumblis išėjo visoms toms žiemoms.

Kaimanas susiraukė ir mostelėjo. Kam?

Tritonas pamojavo ranka tarsi tame bereikšmyje plazdenime Kaimanas galėjo kažką pamatyti apie tai, ką jis norėjo pasakyti. „Tu, šamanas, niekad nesakai, kad nori būti karo vadu. Ir Debesis? Per senas“.

„Debesis vis tiek niekad nenorėjo būti karo vadu“.

Tritonas energingai palinksėjo; jo balti plaukai šoktelėjo ir nusileido. „Ach! Matai!”

Iš tikro, Kaimanas retai matė, kad mikčiojantis Tritonas galvoja, kai jis kalba. Tritonas pasilenkė, kai aiškino. „Visas klanas... Uf, visas klanas... Uf, suderintas. A, suderintas. Viskas tvarkoj. Jokių problemų, nesutarimų. Susiderinę. Šamas, karo vadas, kiekvienas savo vietoje.“ Jis spindėjo, matyt triumfuodamas įveikus žodžių ribojimus. Tai buvo labai nebūdinga neiškalbingam Tritonui. „Buvo keista eiti čia, gožiam jėgos, neaišku, kas būtų nutikę. Jis pažeidė pusiausvyrą, ech“.

„Ech“. Kaimanas niekad anksčiau nemąstė apie tokius dalykus kaip pusiausvyra klane. Kiekvienas turėjo sugebėjimus ir juos naudojo. Jis nevadintų to būtent pusiausvyra, tačiau jis suprato Tritono mintį, kad ir kiek miglotai. Jei tasai Jūros Dumblis, išsiskyręs jėga ir taip besiskiriantis nuo Tikrųjų Žmonių mąstymu, būtų pasiekęs savo įtakos išplėtimą kitiems klanams, jis būtų tapęs įdomia problema Tritonui. Taip reikalai nepakrypo. Bet jei būtų, Tritono klanas būtų geru pasirinkimu.

Kaimanas mąstė, kad būtų natūralu Jūros Dumbliui ateiti į Stačiojo skardžio Kaimano ir Tritono Mamuto klaną, pas visai nesusijusį su pietų žmonėmis, net jei geresnės vietos yra labiau į pietus. Nesunku suprasti. Šiauriniai klanai gyvena arčiau atšiauresnių žiemų vien todėl, kad jie silpniausi, todėl lengvi įveikiami. Šiaurinis klanas galėjo pasiūlyti mažiau, tačiau ir kainavo mažiau. Jūros Dumblis nebuvo kvailys.

Aha? Bet tada kodėl, Širdis irzo, jis baigė padalintas į dvi dalis?

Tačiau širdis jau sprendė naują mįslę. Kodėl Jūros Dumblis siekė daugiau jėgos nei jau turėjo? Tikrieji Žmonės taip nedaro. Kam siekti primesti valią kažkam, kas net negyvena tavo teritorijoje? Ten neleisi savo laiko. Jie į čia neateis. Nesuprantama.

Vakarų danguje hienos sukėlė triukšmą ir sutelkė dėmesį į kažką kita – tikriausiai žmones, nes žmonių balsai irgi triukšmingai nuaidėjo. Trys jauni vyrai iš Aušros pusės pašoko ir išbėgo į tamsą nelaukdami, kol jų akys pripras prie tamsos. Taip jie galėjo suklupti ant rąsto. Ar hienos.

Tritonas kurį laiką stebėjo ugnį. „atrodo, netrukus pasirodys šiaurės elniai. Pora mamutų. Anksti jie. Taurai. Galbūt, raganosis, sako Bebras. Saiga antilopė kalvose. Kadangi abu klanai čia, tie jauni kvailiai nekantrauja kažką užmušti, bus vaišių abiem. Puiku. Geras laikas džiaugtis. Man tavęs reiks medžioklėje; Debesis pernelyg luošas, nelabai naudingas. Aš jį pasiųsiu su jaunikliais, kad juos pamokytų. Tegu jo burtai padeda jiems pramokti“.

„Praeitą kartą mano burtai nesuveikė; sakei, kad daugiau nemedžiosiu“.

„Gal tavo burtai jau pagerėjo. Tikrai to tikiuosi“. Tritonas pašoko ant kojų: „Bent jau stenkis“.

Kažkur, visuotinėje erzelynėje, Kaimano dėdės pusbrolis iš motinos pusės, Astra, sukaukė apie naują išbandymą, - kažką apie meistriškumą keliant. Kaimanas mažai į tai kreipė dėmesio; tasai gyrėsi daug, o pakeldavo mažai. Nors kaip žmogus buvo stambus, nebuvo toks stiprus, kaip atrodė.

Širdis: Tasai besižvalgantis iš tamsos ima erzinti.

Galva: Nesąmonė. Gyvūnas. Ir ką?

Tačiau jauti tai, ką? Tai ne aš.

Jaučiu tai.

Kaip tik tada Kaimano dėdė sugriebė Kaimaną už rankos ir suriko, kad stotųsi: „Tu parodysi jam“

„Parodyti jam ką?“ Kaimanas privalėjo mažiau dėmesio skirti gyvūnų stebėjimui, o daugiau tam, kas čia vyksta. Jis nepakentė tų varžytuvių.

„Kaip tai daroma“ – dėdė nusitempė jį link laužo.

Šypsodamasis Astra sugurgė: „Manai, iškelsi daugiau, a?“.

„Daugiau nei ką?“ – kaip šamanas Kaimanas tiesiogiai nedalyvaudavo medžioklėse. Rankų stiprumas tebuvo tik kitas būdas parodyti savo, kaip vyro, sugebėjimus. Laimei, jis nevystė jėgos sugebėjimų; jis tiesiog iš prigimimo buvo stipresnis nei kiti.

Rangydamasis Astra pasilenkė ties nemažu rieduliu iš upės. Jį staigiai pakėlė ir svirduliuodamas pakėlė į žmogaus ūgio aukštį. Numetęs per žmogaus ūgį link lokių kailių krūvos, jis suriko, o choras balsų jam pritarė. Astra žingtelėjo į šalį šalia riedulio: „Tu!”

Kaimanas priėjo ir pasižiūrėjo į akmenį. Jis nagrinėjo, iš kur jis atsiradęs. „Į žmogaus ūgį, mažiausia“.

„Mažiausia“, linktelėjo Kaimanas.

Jis sumanė gudrybę. Jis taiga sugriebė Astrą už rankos ir kojos ir kilstelėjo aukštyn. Stambus vyras sukaukė, kai Kaimanas iškėlė jį virš galvos ir numetė ant lokio kailių krūvos. Vargšas plumptelėjo ten sėkmingai – maždaug dviejų žmonių ūgių atstumu.

Kaimanas sulaukė garsaus pritarimų choro. Jis parodė atsitiktinį arti esantį vyrą ir tarė: „Tu!”

Jis pasitraukė, kad nebūtų toliau įtraukiamas į šią beprasmybę. Kiekvienas pažinojo kitus, ir žinojo kito stiprias ir silpnas vietas. Kodėl?..

Jis lipo per kaulų krūvą nuo ankstesnės puotos, daugiausia todėl, kad ji buvo kitoje nei Astros varžymosi pusėje. Tingiai jis žingsniavo per kaulus; jie buvo gana gerai suskaldyti ir iščiulpti. Rytoj moterys juos surinks ir išneš iš olos prie upės, kad nepriviliotų maitėdų ir parazitų – jau neminint liūtų ir hienų – ten, kur žaidžia maži vaikai.

„Alkanas?“, Dažė priėjo šalia per tyliai, kad išgirstų. Ji dvokė, visgi.

Jis pasisuko į ją: „Nusimaudyk, a“.

„Puiku kartais vasarą. Vanduo šiltas“, - ji ištiesė ranką, o joje buvo paukščio oda prikimšta uogų su taukais.

Jis mandagiai pirštais paėmė kelias.

„Tu nesikeiti“, - pasakė vertinančiai. „Dar stiprus“.

Ji pažvelgė į murmančių moterų pulkelį: „Nelengva man čia būti. Mano sesuo, giminaičiai, niekas manęs čia nemėgsta. Ar jie pyksta todėl, kad buvau išėjusi?“

„Nes tu turi daug riebalų; jie kliuksi visose geriausiose vietose, kai šoki/ Paklausk vyrų, ar jiems patinki“.

Ji vyptelėjo: „Aš ne akla“.

Kaimanas nulaižė taukus nuo pirštų ir apmąstė šansą pasmaližiauti daugiau, kai energingai sugrįžo medžiotojai.

Rėkaudamas jų vadas Rupūžė ant žemės numetė išdarkytą kumeliuką. Visi pradėjo šūkauti, nepaisant, kad visi buvo pasisotinę po vaišių. Kaimano kitas pusbrolis numetė likusią kūno dalį.

Atrodo, kad vienintelė didesnė vieta, kurios neliko, tebuvo užpakalinė šlaunis. Hienos dantys iškando kelis gabalus ir išdraskė odą priekiniuose ketvirčiuose, tačiau mėsos liko dar gausiai.

Kaimanas nedalyvavo tose dalybose, tačiau vis tik žingtelėjo į priekį ir pritūpė prie kumeliuko galvos. Jis parodė į siaurą virvutę, užtrauktą taip stipriai ant kumeliuko gerklės iškart už ausų, kad sunkiai matėsi už karčių. „Žiūrėkit! Protingos hienos. Jos išmoko gaudyti kilpomis“.

Netgi protingesnės. Virvutė buvo taip standžiai nuvyta, kaip Kaimanas dar nebuvo matęs, kažkokie painiai suvytiilgi plaukai.

„Spąstai!“- Rupūžė nutraukė savo nerangų medžioklės šokį ir pasilenkė pažiūrėti į užgaulią virvutę.

Piktdžiugos sukriokė iš pasitenkinimo. „Rupūžė gali pagauti kumeliuką, kai hienos paspendė spąstus jam“.

„Ne hienos. Jis!“ – Rupūžė išsitiesė, apsisuko ir parodė: „Jis paspendė tai!“

Kaimanui reikėjo persikreipti ir pasistiebti, kad pamatytų pro besijuokiančius, kaukiančius, ironizuojančius medžiotojus.

Už nakties ribos, ne olos išorėje, bet dar ir ne joje, tasai Pusgauris berniukas, Pelytės vaikas rėkė prie motinos. Du Aušros pusės jaunuoliai artėjo prie jų iš šonų.

Kaimanas pamojo jaunuoliams – atveskite ją čia. Jie atitempė moterį su sūnumi; ir vienas jų atrodė neapkenčiąs berniuko. Kaimanas negalėjo jo kaltinti.

Pelytė ir Kiškis, dviese priešais pasaulį, buvo iškart apsupti rėkaujančių medžiotojų. Pelytė stovėjo tiesi ir aukšta, nepaklusni, nerodanti jokių atsargumo požymių, kokius Kaimanas matė pirmąkart ją išvydęs. Įdomus pokytis. Jos pasigailėtinas vaikas elgėsi drąsiai, suspaustais kumščiais. Kokių defektų beturėjo, o jų buvo nemaža, jis demonstravo tokią drąsą, kokios Tikrųjų Žmonių vaikai tik galėjo pavydėti.

Kaimanas prasibrovė tiek, kad tik kumeliuko maita buvo tarp Pelytės ir jo: „Rupūže, pasakok“.

„Mes pasekėme pagal hienų garsus. Kai jas pasiekėme, medyje pamatėme šį bjaurų vaikį su jo motina. Jie į medį buvo užsitempę kumeliuką. Hienos buvo aplink medį apačioje, gviešdamos jų.
Galvoju, kad tiedu atėmė kumeliuką iš hienų. Gal jie jas apstulbino, mėtė akmenimis, pagriebė maitą ir greitai užsiropštė“ – Rupūžė papurtė galvą: „Niekas nematė, kaip buvo iš tikro: Hienos bandė atimti maitą iš tų dviejų. Mes puolėme, padūrėme kai kurias hienas, kitos išsibėgiojo. Paėmėme tuos du ir kumeliuką, heh“.

„Taigi“, - Kaimanas kelias akimirkas stebėjo Pelytę, bandydamas nuspėti jos nuotaiką. Ar ji jį atpažino? Taip. Ar ji juo pasitiki? Ne daugiau nei bet kuriuo iš aplinkinių, bet tai ne viskas. Kokia stipri, ryžtinga moteris. Nuostabi.

Jos akys paklaidžioję už jo, vėl sužiuro į jį.

„Pelytė, Šaltųjų ežerų gentis, Arklio klanas, Prieblandų pusė“. Jis linktelėjo link jos vaiko: „Vandens Žmogaus, Babuino. Pelyte, tu pažinojai Jūros Dumblį“.

Tritonas suniurnėjo, nustebintas atskleidimo. Jis neklausė, kaip Kaimanas visa tai sužinojo, juk šamanams buvo būdinga žinoti tokias genealogijas.

Kaimanas atlaikė Pelytės žvilgsnį: „Ar pažinojai Jūros Dumblį?“

Tritono sunkūs antakiai kilstelėjo: „Hm, taip manai?“ Jis mostelėjo ranka: „Daže!“ ir prasidėjo sujudimas. Iškart pustuzinis jaunuolių padėjo Dažei prasibrauti pro būrį, laikydami ją rankomis kiek tai įmanoma tame trumpame žygyje per olą. Jie įstūmė ją į būrio vidurį taip stipriai, kad ji vos nenugriuvo ant kumeliuko maitos.

Ar Mamuto moterys pyko, kad Dažė buvo priimta į jų tarpą? Tas pyktis buvo niekas lyginant su įniršiu Dažės akyse, kai ji pažvelgė į Pelytę.

Aiškiai šios dvi moterys pažinojo viena kitą. Tarsi viena, tuo pat metu jos spjovė viena kitai į veidą.

3 skyrius. Jie pasikvietė savo pražūčiai

Ji buvo miško katė, gracinga ir stipri. Ji buvo lanksti civeta, tarsi vanduo susiliejus su šio medžio kamienu. Ji buvo tykanti liūtė, pavojinga ir žavi. Ji buvo medžių žiurkė, praktiškai nepastebima, kai išsitiesė su visomis letenomis.

Nekantriai ji nubraukė plaukus nuo akių. Jai tikrai reiktų įsigyti ilgojo sparno kaulą ir juo prilaikyti plaukus. Prie šio ir to kito medžio buvo didelis, žiojėjanti ola, kurį ji norėjo ištyrinėti. Ji savaip badavo; ji buvo be Žmonių taip ilgai, jie daugiau nebuvo josios. Stebėtoja Ji daugiau nebuvo Žmogus, ji to dar ilgėjosi, bet dabar ji buvo drąsesnė ir stipresnė nei kada nors, su dabartine hienos širdimi ir jėga.

Lapuota šaka užstojo dalį vaizdo, tad ji pasislinko aukščiau. Dabar galėjo matyti visą olą, kiekvieną dalyką joje. Dauguma Žmonių susibūrė aplink du laužus. Tarp jų šmirinėjo kelios moterys. Tai turėjo būti dviejų giminių susibūrimas.

Tie Mamuto žmonės vis dar buvo tvirtas klanas, ne toks sunykęs kaip jos. Pažiūrėk! Apie tuzinas vaikų trypinėjo aplink, o pustuzinis moterų laikė kūdikius. Stiprūs, tvirti vyrai ir jų daug. Stiprios, apkūnios moterys. Klestintis klanas.

Ji išskyrė tris vadus. Vienas šamanas buvo per senas ir luošas, kad jį priskaičiuotum. Karo vadas, keistai baltaplaukis, atrodė gana maloniai. Ne toks įspūdingas ir dominuojantis kaip Jūrų (Rusvasis) dumblis. Aiškiai neišpuikęs. Grubus, bet ko daugiau gali tikėtis iš vyro?

Bet ten buvo ir kitas šamanas, kuris patraukė jos akį ir širdį. jis nebuvo neįprasto ūgio, tačiau buvo pakankamai stambus kad gerai kautųsi ir medžiotų. Jai patiko jo spalva, blizgantis vidutinis įdegis. Jo judesiuoji ji išskaitė valdžią ir autoritetą. Ir dar jis atrodė esąs romus. Jis šauniai juokėsi.

Tikriausiai šis klanas išlaikė tokią gerą padėtį dėl to, kad kruopščiai laikėsi apeigų. Jie džiugiai šlovino gyvenimą ir dvasias. Prieš valgydami jie atžymėdavo tuos Žmones, kurie neseniai dėl ko nors žymiai prisidėjo – juos iškviesdami, kad savo atliktą darbą papasakotų trumpu šokiu. Jos klanas liovėsi tai daręs. Tada jie teisingai pasidalino tai, kas atrodė kaip trys jauno žirgo ketvirčiai. Kada bebuvo jo medžioklė, turėjo būti sumedžioti bent du žirgai, kuriuos jie turėjo suvalgyti per pirmąsias tris dienas.

Tikriausiai jie maitinosi gerai. Jauni žirgai buvo labai skanūs. Tačiau, ir tai jai buvo labai įdomu, jie valgė lėtu tempu. Valgydami jie pokštavo ir pasakojo istorijas. Jie dalinosi maistu, perduodami mėsos gabalus bei titnaginius peilius. Jokių varžytuvių dėl mėsos, nei skuboto rijimo, nei kūprinimosi siekiant apsaugoti savo dalį. Atrodė, kad net vaikai nebuvo godūs ir savanaudžiai.

Ji užuodė aromatą ir panoro, kad turėtų laužą ir pasikeptų mėsos. Vieną dieną. Ji pavydėjo olos šilumos ir šiam klanui, dviem šilumos šaltiniams, abiem būtiniems.

Gal klanas turėjo ir kitą priežastį savo stiprybei. Moteris į priekį išnešė kūdikį ir abu šamanai jį pažymėjo. Ne tik moters giminės. Abu. Dvigubas palaiminimas, dviguba jėga. Nėra priešiškumo tarp dviejų pusių, nėra pavydo.

Dabar tėvas sušoko sūnaus priėmimo į bendruomenę šokį. Tik pažvelk, kaip nekantriai ir juokdamiesi jie sutiko vaikiną. Šio tėvo sūnus, naujas narys, įgavo viso klano paramą.

Palauk! Ach, ne! Kas tai? Tamsioji moteris! Jojo! Dabar tamsioji moteris įžengia į laužo apšviestą rat. Ji prisistato vyresniesiems ir apsuka visa ratą. Ji šokdama pasakoja savo istoriją. Jei jie leis lai likti klane, tamsioji moteris sunaikins jį!

ª  Kažkur už jos nugaros tarpusavyje susišūkavo hienos. Olą paliko tik 4 medžiotojai. Drąsūs ar kvaili, kad išeitų tiek nedaug. Ji spėjo, kad drąsūs.

Gal jie tamsiąją moterį išvys rytoj. Ne, priėjo karo vadas su džiovinta mėsa ir poteris su paukščio oda. Klanas priima ją.

Kvailiai!

Prasideda žaidimai. Jauni vyrai, juokdamiesi, grumdamiesi ir varžydamiesi.

ª  Iš slėnio atsklido hienų ir medžiotojų skalinimas. Dar 3 jauni vyrai išėjo. Giminės smagiai susimaišė. Ji ir to pavydėjo.

Atrodė, kad vyrai patenkinti savosiomis varžybomis, kaip ir įprasta vyrams. Ji tikėjosi, kad prasiverš priešiškumas, tačiau to nebuvo. Varžovai likdavo geros nuotaikos. Jie juokėsi ir klegėjo, nors ji neįstengė išgirsti jų žodžių. Ji pastebėjo, kad gana apkūnus vyras metė didelį riedulį iš upės. Gana toli. Tad klanas stiprus ir fiziškai.

Kas tai? Apkūnusis į vidurį tempia šamaną, jaunesnįjį, tą, kurs jai krito į akį. Išsižiojus iš nuostabos ji stebėjo, kaip šamanas pakėlė varžovą ir vienu mostu permetė per guolius. Jos širdis suplakė. Tik pažiūrėk, su kiek mažai pastangų jis pakėlė vyrą būdamas perpus plonesnis ir kaip toli jį nusviedė! Koks šaunus tas vyras, šamanas!

Ach, bet tik dabar pažiūrėk! Jis taip nerūpestingai žirglioja per kaulų krūvą. Ir tada tamsioji moteris iškart atsiskiria nuo grupės ir nueina prie šamano. Jie taip greitai užmezga pokalbį, lyg tai būtų susitarta iš anksto. Ji šypsosi. Kokie tos tamsiosios moters planai dėl šio šamano?

ª  Labai arti iš už nugaros prie jos medžio priėjo 7 medžiotojai. Palauk, devyni. Ne, septyni su... su...

Jojo! Oranžinė moteris ir tasai bjaurus vaikis. Ach, ne, ne, ne. Dabar klanas tikrai pasmerktas. Jie nenužudė nei to šlykštaus vaiko, nei oranžinės. Jie jos nenuvijo.

Jie leido toms moterims pasilikti! Be jokių abejonių, jie save pasmerkė nuosmukiui.

(... bus daugiau ...)  


*) Civetos - viverinių (Viverridae) plėšriųjų žinduolių šeima. Angliškai paprastai vadinamos viveromis, o plačiau paplitęs civetų ( Civet) pavadinimas. Nedideli, trumpomis kojomis ir pailgu liemeniu Afrikos, Madagaskaro ir Pietų Azijos plėšrieji žvėrys. Turi bendrų bruožų su katėmis (didelės akys, daugumos dėmėtas kailis ir bent iš dalies įtraukiami nagai), tačiau jų snukis pailgas, dantų sistema pilnesnė.

[ Kaimanas, savosios giminės šamanas, atranda begalvį kūną. Tada Begalvio giminės vyrai verčia Kaimaną surasti jo žudiką arba jie pasiųs blogąsias dvasias, kad jos sunaikintų jo giminę.

Kaimanas, vienas iš Tikrųjų Žmonių, arba neandertaliečių, kaip mes vadiname juos, privalo rasti žudiką - keliaudamas tarp pavojų, kuriuos kelia plėšrūs žvėrys bei Gauruotieji (arba kreomanjoniečiai). O paslaptingas keistuolis su hienos širdimi ir galia seka jį kiekviename žingsnyje. ]

1 skyrius. Jis neteko galvos  |  2 skyrius. Ji neteko patino

Kiti skaitiniai:
Skaitinių skiltis
Riiti Jokomicu: Musė
Laukinės gamtos šauksmas
Mirtis šalia nuostabių moterų
Italo Calvino. Katinų markizė
K.Kavafis. Barbarų belaukiant
Ženklo savarankiškumo doktrina
M. Velbekas. Elementariosios dalelės
A. De Saint-Exupery. Mažasis princas
Ivonas Koderas. Miško pasakos ir paslaptys
Džekas Londonas. Tūkstantis mirčių
Leonidas Kaganovas. Komutacija
Jonas Kuzmickis. Mano žodžiai --
Volė Šojinka. Interpretatoriai
Teofilis Gotjė. Hašišas
Džeko Keruako “Kelyje”
Visų dienų apmąstymai
Vartiklis