Konstantinas Kavafis

Barbarų belaukiant, 1904

Ko laukia minia, šiandien aikštėje susirinkus?
Sako, šiandien čionai įsiverš barbarai. 

Tai kodėl rūmuose nieko nedaro senatas,
Tik sėdi tyliai tyliai ir įstatymų neleidžia?

Nes jau greitai čia pasirodys barbarai,
Senatoriams nerūpi  senato rūmai;
Ateis barbarai - jų savi įstatymai.

O mūs imperatorius, ankstyvą rytą pakirdęs -
Ko sėdi soste prabangiam prie pagrindinių vartų
Su karališkais apdarais ir karūna papuoštas?

Taigi šiandien čia barbarai pasirodys,
Kurių vadą jisai nori tenai sutikti -
Jis potvarkį  paruošęs prie savęs laiko,
Kad titulus ir valdžią anam įteiktų.

O kodėl konsulai ir pretorijai irgi išėjo,
Sunkiomis auksasiūlėmis porfyromis vilkini?
Kodėl ant riešų apyrankės su stambiais ametistais,
Ir žiedai masyvūs spindi retaisiais akmenimis?
Kodėl nešasi jie valdžios ženklus, skeptrus raižytus,
Puoštus aukso ir sidabro ornamentais nematytais?

Taigi barbarai šiandien čionai ateina -
Tad prabanga juos apakinti ketina.

O kodėl oratoriai nutilo, jų nesimato,
Kalbų jų skambių, patriotiškų nesigirdi?

Taigi barbarai šiandien čionai ateina -
O barbarai, žinai, nemėgsta tuščių kalbų.

Jau sutemo, o tų barbarų vis dar nesimato,
Tuo tarpu nuo pasienio atnešė žinią nelauktą -
Kad barbarų pasaulyje daugiau nebeliko.

Tai kaip pavyks išgyventi be barbarų;
Jie buvo vienintelė mūsų išeitis.

                          Vertimas -js-
Konstantinos Kavafis

Konstantinas Kavafis (1863-1933) - vienas didžiausių pasaulinės reikšmės 20 a. graikų poetų. Jį savo mokytoju vadino Josifas Brodskis ir V. Odenas, Č. Milošas, E. Montale ir L. Darelas. Tarptautinis pripažinimas atėjo net anksčiau, nei pačių graikų. Vaikystės ir jaunystės metus praleido Didžiojoje Britanijoje. Vėliau gyveno Aleksandrijoje, kuri buvo britų valdžioje (ir turėjo britų pilietybę, kurios jaunystėje atsisakė politiniais sumetimais). Jo amžininkai, vis dar romantikai ir simbolistai, jį išjuokė – už eilėraščio „barbarizaciją“ ir žodis „poetas“ jam buvo taikomas kaip keiksmažodis. Tik po Antrojo pasaulinio karo jis buvo „atrastas“ Graikijoje, o jo skepsis bei ironija tapo priimtinesni, nors šiek tiek žinomumo jau buvo gavęs 1903 m., kai rašytojas G. Ksenopulas apie jį Atėnų žurnale paskelbė straipsnį „Poetas“.
Barbarai prie Romos E.V. Liuminė. Barbarai prie Romos

Paskelbė tik per 150 eilėraščių. Pagrindinės temos: likimas, tobulybės ir realybės priešprieša, menas ir politika. Kūrė tiek rimuotus, tiek ir nerimuotus eilėraščius, tačiau vengė netaisyklingų, laisvų, neturinčių aiškios struktūros kūrinių. Jo poezijai būdinga įžvalgi akis, skvarbi mintis ir intelektas. vienas leitmotyvų – senų laikų ilgesys. Jis atspindėjo ne arabiškąją Aleksandriją, bet graikiškąją miesto kultūros pusę Aleksandro Makedoniečio ir jo pasekėjų laikais – seną pamirštą civilizaciją, už kurios ribų gyveno tik „barbarai“. Ir eilėraštyje „Barbarų belaukiant“ jis pavaizduoja arabų užkariautojų įtaką.

O į Aleksandriją Pirmojo pasaulinio karo metu su Raudonuoju Kryžiumi atvažiavo rašytojas E. Forsteris, tapęs nenuilstamu Kavafio poezijos propaguotoju Anglijoje. Jau 1919 m. buvo išspausdinti pirmieji vertimai ir E. Forsterio straipsnis.

„Barbarų belaukiant“ (parašytas 1898 m. ir pirmąkart paskelbtas 1904 m.), ko gero, vienas reikšmingiausių K. Kavafio eilėraščių. Taip savo romaną (1980; ekranizuotą 2020-ais) pavadino (ir būdingą Kavafio sarkazmą panaudojo) net ir 2003 m. Nobelio premijos laureatas Dž. Kudzė (John Maxwell Coetzee, g. 1940 m.). L. Brodskio pasaulinės poezijos vertimų tomas, išėjęs 2001 m., irgi pavadintas „Barbarų belaukiant“.

„Barbarų belaukiant“ yra dialogo formos; jame, kaip ir antikinėje tragedijoje, du puschoriai, dvi partijos, pakaitom eina klausimai ir atsakymai (ir tie, ir tie – 15-skiemeniai; vėliau ši forma pakeitė hegzametrą – pats K. Kavafis buvo labai atidus jam, kas jam asocijavosi su graikų liaudies dainomis). Tačiau originale klausimus užduoda vienu matu, o atsako <>kitu (to nepastebima vertime), kas turi papildomą prasminį krūvį. Nors eilėraštyje tarsi kalbama apie antikos saulėlydį, tačiau mintyse gali kilti mintys apie Konstantinopolio („Romos imperijos“, Bizantijos – kuri oficialiai ir vadinosi „Romos imperija“) žlugimą.

Papildomi skaitiniai:
Lietus su saule
Kęstutis Plankas. Eilėraščiai
A. Zalatorienė. Skinu dienas
W. Szymborska. Eilėraščiai...
Arūno Strauniaus eilių rinkinys
Wong Yoon Wah. Kinų piktografija
A. De Saint-Exupery. Mažasis princas
R. Kaijua. Sapnų apžavai ir problemos
Vienuolyno kapeliono pasakojimas apie gaidį ir vištą
Rašyk, kad šviestų pro eilutes... L.Vangelis. Nežinomas susitikimas
E.Keretas. Ką žmonės mąsto Izraelyje
Jonas Kuzmickis. Mano žodžiai --
S. Barančakas. Vertėjo manifestas
Yvas Bonfua. Dieviški vardai
Czeslaw Milosz. Ulro žemė
Via est vita; Užmaršties upė
Tukaramas. Gimęs šudra
U.Eco. Fuko švytuoklė
Alegorija „Kutai“
Literatūriniai skaitiniai
Fantastikos svetainė
Filosofijos svetainė
Poetinės vizijos
Vartiklis