WISŁAWA SZYMBORSKA

Apie autorę  >>>>>

Wislawa Szymborska Pagyra savipeikai

Suopis neturi ko sau prikišti.
Svetimi sentimentai juodajai panterai.
Dėl savų veiksmų neabejoja piranijos. 
Barškuolė save priima be išlygų.
 
Savikritiškas šakalas neegzistuoja.
Skėriai, aligatorius, trichinelė, gylys
gyvena kaip gyvena ir tuo patenkinti.
 
Šimtą kilogramų sveria orkos širdis, 
bet kitu požiūriu ji lengvutė.
 
Nieko žvėriškesnio 
    nei švari sąžinė 
      trečioje planetoje nuo saulės.

Meilė iš pirmo žvilgsnio

Abu įsitikinę, 
kad sujungė juos staigus jausmas. 
Gražus šis tikrumas, 
bet netikrumas gražesnis. 
 
Mano, kad jei vienas kito nepažinojo, 
tai tarp jų niekad nieko nevyko. 
O kaipgi tos gatvės, laiptai, koridoriai, 
kuriuose jie galėjo prasilenkti? 
 
Norėčiau paklausti, 
ar neprisimena – 
gal besisukančiose duryse 
kadais veidu į veidą? 
kokį nors „atsiprašau“ spūstyje? 
balsą „klaida“ telefono ragelyje? 
– bet žinau jų atsakymą. 
Ne, neprisimena. 
 
Labai nustebtų, 
kad jau kadų kadės 
atsitiktinumas žaidė su jais. 
 
Dar ne visai pasirengęs 
virsti jų likimu, 
suartindavo juos ir atitolindavo, 
perbėgdavo kelią 
ir užgniauždamas juoką 
atšokdavo. 
 
Buvo ženklai, signalai, 
na ir kas, kad neįskaitomi. 
Gal prieš trejus metus 
arba praeitą antradienį 
koks lapelis nuslydo 
nuo rankos ant rankos? 
Kažkas buvo pamesta, rasta. 
Kas žino, gal net kamuolys 
vaikystės žolėj? 
 
Buvo rankenos ir skambučiai, 
kur anuomet 
prisilietimas guldavo ant prisilietimo. 
Lagaminai saugykloje greta. 
Tas pats gal sapnas buvo naktį vieną, 
netrukus užtepliotas jiems nubudus. 
 
Kiekviena pradžia – tai tik tąsa, 
o įvykių knyga nuolat ties viduriu atversta.

Reklaminis bukletas

Esu raminanti pastilė. 
Veikiu bute, 
padedu darbe, 
sėdu prie egzaminų, 
atsistoju teisme, 
besistengdama suklijuoju sudaužytus indus – 
tik mane suvartoki, 
ištirpdyki po liežuviu, 
tik praryki mane, 
tik vandeniu užgerki. 
 
Žinau, ką su nelaime veikti, 
kaip reaguoti į blogas žinias, 
sumažinti neteisingumą, 
paaiškinti Dievo nebuvimą, 
priderinti gedulą prie veido. 
Na ko gi lauki – 
patikėk cheminiu gailestingumu. 
 
Esi dar jaunas (jauna), 
privalai įsikurti kaip nors. 
Kas sakė, 
kad gyvenimą privalu nugyventi drąsiai? 
 
Atiduok man savo bedugnę – 
išklosiu ją miegu, 
būsi dėkingas (dėkinga) 
už keturias kojas kritimui. 
 
Parduok man savą sielą. 
Kitas pirklys nepasitaikys. 
 
Kito velnio nėra.

Buffo

Pirmiausia prabėgs mūsų meilė, 
paskui šimtas ir du šimtai metų, 
paskui vėl būsim kartu: 
 
komediantas ir komediantė, 
publikos numylėtiniai, 
teatre mus suvaidins. 
 
Mažas farsas su kupletais, 
truputis šokio, daug juoko, 
taikli buitinė apysaka 
ir aplodismentai. 
Būsi nesulaikomai juokingas 
šioje scenoje, su šiuo pavydu 
ir kaklaraiščiu. 
 
Mano susukta galva, 
širdis mana ir karūna, 
plyštanti širdis kvaila 
ir krintanti karūna. 
 
Susitikinėsim, 
išsiskyrinėsim, juokas salėj, 
septynias upes, septynias kalvas 
tarpu savęs apmąstysim. 
 
Ir lyg mums trūktų 
skausmo ir kančių tikrų – 
prisibaigsime žodžiu. 
 
Vėliau nusilenksim 
ir tai bus farso pabaiga. 
Iki ašarų prisilinksminę 
žiūrovai eis miegoti. 
 
Jie gražiai gyvens 
jie meilę prijaukins, 
tigras iš rankų jiems ės. 
 
O mes amžinai kažkokie tokie, 
o mes skambaluotom kepurėm, 
barbariškai į jų skambesį 
įsiklausę.

Nieko dukart

Nieko dukart nenutinka 
ir nenutiks. Dėl to 
gimėm be patirties 
ir be rutinos numirsim. 
 
Nors mokiniai buvom 
bukiausi pasaulio mokykloje, 
neteks repetuoti 
nė vienos žiemos ar vasaros. 
 
Nė viena diena nesikartos, 
nėra dviejų panašių naktų, 
dviejų tokių pat bučinių, 
dviejų vienodų žvilgsnių į akis. 
 
Vakar, kai tavo vardą 
kažkas man ištarė balsu, 
taip jaučiausi, lyg rožė 
pro atvirą langą įkristų. 
 
Šiandien, kai esame kartu, 
nusukau veidą į sieną. 
Rožė? Kaip atrodo rožė? 
Tai gėlė? O gal akmuo? 
 
Ko gi tu, valanda piktoji, 
su nereikiama baime maišais? 
Esi – vadinasi, turėsi praeiti. 
Praeisi – vadinasi, tai gražu. 
 
Besišypsantys, lengvai apsikabinę 
paieškosim sutarimo, 
nors skiriamės tarpusavy 
kaip du tyri vandens lašai. 

Vertė Vytis Mackevičius

Papildomi skaitiniai:
V. Gėtė. Faustas
Jorma Etto. Suomis ir kt.
W. Szymborska. Atlantida ir kt.
Oskaras Milašius. Tolimosios daina
V. Šekspyras. Romeo ir Džuljeta
Volė Šojinka. Interpretatoriai
K. Kavafis. Barbarų belaukiant
Lietuvių literatūros tendencijos
Antruoju „literatoriumi“ – istorikas!
Guillaume Apollinaire. Eilėraščiai
Urszula Koziol. Pradžioje nebuvo žodžio...
Jorge Luis Borges. Liaupsė tamsai
Wong Yoon Wah. Kinų piktografija
G. Čestertonas. Omaras Chajamas ir šventasis vynas
Edgaras A. Poe: grožio kūrimas ritmu
Pirmasis Nobelio premijos laureatas
Kornelijus Platelis. Kelios eilės
Juodasis arapas Baltarusijoje
Adomas Mickevičius. Piligrimas
Raineris Maria Rilke. Kelios eilės;
Arthur Rimbaud. Blogas kraujas
A. De Saint-Exupery. Mažasis princas
Jaan Kaplinski eilėraštis
Czeslaw Milosz. Ulro žemė
Sofija Maidanskaja. Eilės
Nobelio premijos laureatai
Sulpicia elegijos
Lietuviskos vizijos
Chaosmo estetika
Filosofijos puslapis