Ką platina mašalai?

Lietuvos biologai po ilgų tyrimų nustatė, kad birželio mėnesį, kaip ir pernai, miškus užplūdo gausūs mašalų pulkai, nuo kurių nėra saugos priemonių nei vietiniams, nei atvykėliams miško gėrybių rinkėjams.

Tiriant šį nuostabų gamtos reiškinį, kurio priežastis iki šiol buvo neaiški, iš Varėnos SKAT būstinės savanoriškai mutekėjo informacija, kuri gali paaiškinti šį nepaprastą fenomeną.

Gandonešiai pranešė, kad ypatingai slaptuose požeminiuose dar caro tėvelio laikus (o ne vien tarybinius čekistus) menančiuose parako sandėliuose yra kuriami nauji supergalingi elektroniniai luistai (mikroschemos).

Nuo padidėjusios oro vibracijos stambesnės musės negali išsilaikyti ore ir krenta ant žemės kaip pakirstos. Genetiškai, per pora aktų, jos mutavo, - tuo įrodydamos Darvino teorijos tiesą, - į smulkesnių musyčių rūšį. Kadangi birželio mėnesį į saugomas slaptas teritorijas pradeda masiškai plūsti užsienio šalių agentai (ypač aktyvūs yra vokiečių tautybės asmenys), apsimetę dzūkiškos voveruškos ieškotojais, šios musytės buvo buvo išdresiruotos ir apmokytos ginti slaptus tyrimo institutus ir laboratorijas. Jos tai pavyko puikiai iki pat šių metų, kol "laisva" spauda nesukėlė ant kojų biologus, kurių narsiausieji sugebėjo prasiskverbti pernelyg giliai į miškus tuo sukeldami pavojų visos šalies ("Respublikos") saugumui.

Iš kitos pusės, ši nauja musyčių rūšis yra labai svarbi medžiaga naujų luistų gamybai. Iš jų smegenų kuriami luistų loginiai blokai. Todėl naujosios mikroschemos nedarys slankaus kablelio klaidų, kurios yra tokios būdingos "Intel" pagrindiniai produkcijai. Juk musytės, koks iš pirmo žvilgsnio atrodytų yra sudėtingas jų šokis ore, būtinai suranda pačias skaudžiausias kūno vietas. Tai rodo jų smegenų aukštą gradientinį lokalaus optimumo paieškos algoritmą ir dirbtinį intelektą.

Atlikę detalius tyrimus, biologai apstulbo pamatę, kad šios musytės, iš tikro ir yra naujosios mikroschemos. Žmogaus kraujas joms yra ne tik energijos šaltinis, bet ir jų duomenų apsikeitimo būdas. Jos informaciją tarp žmonių perneša ne per išorinius įrenginius, kurie yra būdingi tradiciniams kompiuteriams, o tiesioginių kontaktų metodu. Žinijos bitai iš vieno žmogaus patenka į kito kraują ir kraujagyslių sistema nukeliauja į pagrindinę žmogaus duomenų bazę.

Tai įrodo, kad egzistuoja ekologiškai švarus pasaulinis žinijos Voratinklis, kurį konspiracijos sumetimais anglakalbiai pavadino "Web", leidžiantis betarpiškai ir visiškai saugiai keliauti milžiniškiems informacijos kiekiams. Kad tik jūs pamatytumėt tų mašalų skaičių! Sako, kad astronomai Joninių naktį prognozuoja visišką Saulės užtemimą, kai mašalų būriai, pakilę iš Čepkelių raisto lygiai dvyliktą valandą uždengs visus šviešos šaltinius.

Tai žmonijos istorijoje bus pirmasis dirbtinis Saulės užtemimas ir pirmasis naujos mikroschemos pristatymas. Nuo to meto įsigalios naujas pasaulinis informacijos vieneto matavimo vienetas - vienas mašalas. Svarbiausias, kad šis informacijos vienetas galės gyvuoti savarankiškai ir jam nereikės kurti papildomų laikmenų: magnetinių juostų ar kietų saugojimo dėžučių. Greitam informacijos persiuntimui dideliais atstumais bus dirbtinai sukeliamos oro srovės, viesulai ir taifūnai. Tačiau, patikimam ryšiui trukdo tik Dzūkijos smėlis, kurį smarkūs vėjai nupučia kartu su informacijos vienetais. Kol kas nesurasta patikimo būdo šiems trikdžiams pašalinti iš nieko nekaltų piliečių akių.

Tyrinėtojai netgi išsiaiškino, kad naujos mikroschemos naudos naują RISK (Rinktinės Informacijos Skaitymo Komandos) technologiją, sukurtą dviejų graikiškosios "Sigma" raidžių pavidalu išsiraičiusių mašalų DNR pagrindu. Ši technologija užtikrina ypač greitą AIDS (Audio Informacinės Dvetetainės Sistemos) komandų, kurios siunčiamas "kraujas - kraujas" ryšio kanalais vykdymą. Ji leidžia ypač greitą vieno žmogaus išvystą vaizdą ir mintyse kilusį muzikinį akordą perduoti kitam asmeniui.

Naudodami vidinę "Logo" vėžliuko kalbą, mašalai (naujosios mikroschemos) leidžia greitai kurti ore sudėtingas geometrines figūras, statyti smėlio pilis ir kovoti su vėjo malūnais (malant rankomis tarsi malūno sparnais bandant apsiginti nuo šių neprašytų svetimų informacijos vienetų, bandančių pažeisti žmogaus informacinius kanalus, esančius nosyje, akyse ir ausyse). Tačiau tai beviltiška kova, padėti gali tik ugnies sienos ("firewall"), kurias kiekvieną pavasarį pamiškėse išbando ugnies specialistai. Išdegintos žolės plotai sukuria vidines saugias teritorijas ("Intranet"), o ugnies išnaikinti virusai, kirminai ir mažieji Trojos arkliukai savo pelenais patręšia dirvožemį, iš kurio artimoje ateityje pakils Feniksas, - maujasis lietuviškasis superkompiuteris!Galite paskaityti ir savaitės anekdotų vasaros bei 98 m. pirmą rinkinius,
Rinkinys: Juokai ir juokeliai
98 m. sausio-vasario mėn. rinkinį;
98 m. kovo-balandžio mėn. rinkinį;
o taip pat sužinoti, 'Kas geresnio pas Laimėnus?' (3 dalis), o taip par ir 4 dalis
Kas per mokslas - pindologija;
ir kad 'alus geriau nei moteris'.
Nuorodos norintiems juodų anekdotų
arba Nesąmonienų.
Kompiuterine tematika: C kalbos Biblija,
Bendravimo su kompiuteriu pagrindų žinynas ir
Kas būtų, jei IBM ...
Nieko naujo tinklų padangėj