Savaitės anekdotų rinkinukas    

Galite paskaityti ir ankstesnius šių metų savaitės anekdotų rinkinius:
97 m. vasario mėn. rinkinį;
97 m. balandžio mėn. rinkinį;
97 m. liepos mėn. rinkinį;
98 m. pirmą rinkinį.

(1997.04.08)

Nedidukas ir drovus žmogeliukas nedrąsiai užėjo į triukšmingą barą. Jaunimas maukė alų, pasakojo nešvankius anekdotus ir garsiai žvengė. Tas žmogeliukas pasimetęs žvalgėsi aplink. Jį pastebėjęs barmenas, paklausė:
- Ei, mažas, gal ko ieškai?
- Eeee... Ar čia kartais nėra to didelio šuns, kuris pririštas prie baro, šeimininko?
- Ei, kalbėk garsiau - nieko aš negirdžiu, - šūktelėjo barmenas.
Mažasis truputį garsiau pakartojo savo klausimą.
- Gerai, aš paklausiu, - tarė barmenas ir šūktelėjo: - EI, KIENO TAS ŠUO LAUKE?

Dičkis vidury salės kilstelėjo pilną bokalą ir, siurbtelėjęs gerą gurkšnį, kriuktelėjo:
- Na mano, mano tas šuo... Kas jam?
Mažasis žmogeliukas atsargiai prislinko arčiau ir nulenkęs galvą kaltai tarė:
- Labai atsiprašau. pone, bet man atrodo, kad mano šunelis nužudė jį...
- KĄĄĄĄĄĄ!? - dičkis grėsmingai suurzgė staigiai pašokdamas. - mano dobermanas yra karys, stipriausias šuo. Kokios veislės buvo tavo šuo?

Mažasis pamindžiukavo truputį, pažvelgė į grindis ir sumurmėjo:
- Mano... buvo... Čihuahua... pone...
Dičkis prapliupo taip smarkiai žvengti, kad vos nenuvirto ant grindų. Po kurio laiko atsigavęs nuo juoko priepuolio, jis suriaumojo:
- Kaip, po velnių, tas tavo nususėlis Čihuahua galėjo pribaigti DOBERMANĄ!?
- Man atrodo, pone, kad jis užspringo juo...


(1997.06.23)

"Lietuvos avialinijų" lėktuvas ore (10 km aukštyje) staiga užsiliepsnojo ir pradėjo kristi. Stiuardesė visus ramina, tačiau viena mergina staigiai pašoka iš krėslo ir garsiai sušunka:
- Ar yra čia vyrų? Jei jau lemta mums žūti, norėčiau nors trumpai pasijusti moterimi! Ar yra bent vienas, kurs man padėtų?
Vienas vyriškis nerangiai pakyla, nusirengia marškinius, meta juos ant salono grindų ir tvirtai pareiškia:
- Še, išlygink!


(1997.06.29)

Teisėjas teisme paklausė vyriškio, už ką jis nušovė savo žmoną.
- Ji permiegojo su mano geriausiu draugu! - atšovė teisiamasis.
- O ką padarei savo geiausiam draugui?
- Uždrožiau laikraščiu ir pasakiau 'blogas šuniukas'...


(1997.07.24)

Klausimas: Kodėl kaubojai blogi meilužiai?
Atsakymas: Jie mano, kad išsilaikyti balne 8 sek. ant dar neapjodytos kumelaitės - geras pasiekimas!

Mūsų sąžinė ir protas

Naujai iškeptas jos didenybės Lietuvos diplomatėlis (nesakysiu, kad tai sveikatos ministras, nors... jo pavardė redaktoriui yra žinoma) buvo pakvietas į savo pirmąjį vakarėlį užsienyje. Atvykęs, jis pamatė, kad pateikta daug puikių skanėstų ir puikių gėrimų. Tad pradėjo vaikščioti viską godžiai ragaudamas ir garsiai čepsėdamas. Po kiekvieno kąsnio jis išlakdavo po stiklą puikaus gėrimo.

Staiga jo dėmesį patraukė vienas aristokratiškos išvaizdos vyriškis, kuris nieko nei valgė nei gėrė. Tad jis priėjo prie jo ir paklausė:
- Kodėl nevalgai šios nuostabios žuvies ir TIKRŲ juodųjų ikrų?
- Labai ačiū, pone, bet aš nesu alkanas.
- O kodėl tada negeriate šio nuostabaus SENO vyno?
- Labai ačiū, pone, bet aš nenoriu.
- Bet kodėl? Kodėl!?
- Žinote, pone, aš valgau ir geriu tikrai tik tada, kai esu alkanas ir ištroškęs ir kai to tikrai noriu...
- Taaaaip, .... bet tada ... Jūs esate gyvulys! Laukinis!

Kas toji laimingoji?

80 metų amžiaus senutė ištekėjo už 85 senioko. Po šešių mėnesių moteris pasijuko nekaip ir nuėjo pas gydytoją. Jis ją ištyrė ir tarė:
- Sveikinu, ponia, - jūs tapsite mamyte...
- Nejuokaukit, daktarem juk man 80.
- Žinau, dar šįryt tuo nebūčiau patikėjęs, bet aš bejėgis prieš šį stebuklą.
- Prakeikimas, - šūktelėjo moteris ir išbėgo iš kabineto.

Gatvėje ji pripuolė prie taksofono ir įpykusi paskambino vyrui. - Alio, - pasigirdo gerai pažįstamas malonus balsas kitame laido gale.
- Tu kalės vaike, - tu įtaisei man vaiką! Aš nėščia! - užsipuolė jį.

Po trumpos paizės jos vyras atsiliepė:
- Gerai, gerai,... Nurimk... Bet su kuo aš kalbu?...


(1997.08.19)

Nuostabiai žavi ir patraukli mergina atėjo pas ginekologą. Daktaras metė akį į ją, ir visi jo profesiniai įgūdžiai išlėkė, tarsi dūmas, per pravirą langą. Iškart jis liepė jai nusirengti. Tada pradėjo glostyti jos šlaunis. Tai darydamas jis jos paklausė:
- Kaip manote, ką aš darau?
- O taip, jūs tikrinate, ar nėra įdrėskimų ir kitokių dermatologinių pažeidimų...
- Teisingai, - pritarė daktaras ir pradėjo maigyti jos krūtis. - O dabar ką darau?
- O taip, jūs tikrinate ar nėra kokių gumbų ar krūties vėžio...
- Irgi teisingai, - - pritarė daktaras ir, neištvėręs, pradėjo lytiškai su ja bendrauti. - O dabar ką darau?
- O taip, jūs paėmėte herpių mėginį.


Dantų šepetukai  

Užmokestis už išradingumą (1997.09.30)    

Vargšą bedarbį, jau keli mėnesiai nerandantį darbo, vieną rytą apšvietė nuostabi mintis ir pabandęs, tą dieną jis uždirbo pora gerų "štukų". Kaip jam tai pavyko?

Paklausykit!... Jis paėmė paskutinius 50 Lt (tautiškųjų), nuėjo į turgų ir nusipirko storą kiaulės žarną, kioske - keliolika dėžučių bulvinių traškučių ("čipsų"), o šalia esančioje parduotuvytėje -krūvą dantų šepetėlių.

Tada atėjo į Gedimino prospektą ir pasistatęs ant stalelio kvietė visus ragauti traškučių su nauju padažu iš kiaulės žarnos. Kas ragavo - iškart spjaudėsi ir sakė:
- Pfu, - visai kaip kiaulės šūdas!
- Tai ir yra kiaulės šūdas, - šypsojosi bedarbis, - ar nereikia dantų šepetėlio?

Reklamos auka!

Vieną naktį Jonukas atsikėlė ir nuėjo į vonią. Kai ten "akį užmetė" jo mamytė, ji pamatė, kad Jonukas išsitepė visą pimpeliuką "Colgate" dantų pasta ir inirtingai šveičia dantų šepetėliu. Ji paklausė:
- Kokį šūdą dar čia darai?
- Oi mamyte, aš bijau ėduonies ir nenoriu turėti nė vienos skylutės, kaip pas Onutę!


Jėzus buvo airis, nes

Kur gyvena Dievas?    

Mokytoja klausia mokinių, kur dabar yra Jėzus Kristus. Antaniukas šūkteli iš karto:
- Danguje!.
Onutė irgi nepėsčia:
- Jis mano širdyje!
Ir Petriukas energingai kelia ranką:
- Aš žinau, aš žinau!
- Tai kur jis? - paklausia mokytoja.
- Mūsų vonioje! - tvirtai atsako Petriukas.
- O..... iš kur tai žinai? - apstulbusi klausia mokytoja.
- Tėvelis kasryt atidaro vonios duris ir sušunka: 'O Jėzau, tu vis dar čia!'


(1997.09.23)

Anatomijos pamokos

Biologijos mokytoja per anatomijos pamoką paklausė Onutės:
- Koks žmogaus organas, esant tam tikroms sąlygoms, padidėja šešis kartus?
Onutė nuraudo ir pratarė:
- Tamsta mokytoja, aš nemanau, kad mano mamytė labai apsidžiaugtų, išgirdusi, kokius klausimus Jūs užduodate mokykloje...

Mokytoja liepė jai sėsti ir paprašė atsakyti Marytei. Ši tarė:
- Akies lęšiukas esant prieblandai.
- Teisingai, - patvirtino mokytoja. - O tau, Onute, turiu pasakyti tris dalykus:


(1997.07.14)

Ar girdėjote apie dvi vienuoles daržovių parduotuvėje? Viena jų norėjo nusipirkti bananą, tačiau kita jai patarė:
- Pirk DU! Tada vieną galėsi suvalgyti....

Vakare ėjo vienuolė per parką į vienuolyną, kai staiga ją užpuolė penkiese 'negeri' ir išprievartavo. Ką daryti - atsikėlė vienuolė, nusipurtė dulkes ir tarė:
- Dėkui tau, Viešpatie, - ir soti, ir nenusidėjau....


(1997.09.04)

Į kirpyklą atėjo žavi blondinė su ausinėmis ir atsisėdo į kėdę. Kippėjas jos klausia:
- Kaip kirpsitės?
Blondinė nieko neatsakė, nes nieko negirdėjo. Kirpėjas vėl klausia: - Kaip kirpsitės?
Vėl jokio atsako... Po trečio karto kirpėjas neapsikentė ir nutraukė jai nuo galvos ausines. Staiga blondinė pamėlynavo, griuvo ant grindų ir numirė. Apstulbęs kirpėjas niekaip negalėjo suprasti, ką tokio ji galėjo klausyti, kad pertraukus tai, galima būtų numirti. Jis užsidėjo jos ausines ir išgirdo:
- Įkvėpti..., iškvėpti..., įkvėpti..., iškvėpti...


(1997.09.09)

Kilmė  

Moteris atėjo pas ginekologą ir klausia:
- Argi galima pastoti per išeinamąją angą?
- Oi, brangioji ponia, - o iš kur tada atsiranda teisininkai?

Panaudojimas

Į Užsienio legioną priėmė naujoką. Šis susirūpino, kaip jam DYKUMOJE pavyks patenkinti savo seksualinius potraukius. Kai jis to paklausė Legiono senbuvių, jam paaiškino:
- Žiūrėk, matai, - mes tam pasinaudojame šiuo kupranugariu...
- Na, neeee... Aš niekad taip žemai nekrisiu, - pamanė naujokas.

Tačiau po kelių mėnesių jis daugiau negalėjo laukti ir vidurnaktį patraukė prie vargšo gyvulio. Po kelių minučių jį aptiko sargybinis, kuris užkaukė: - Gyvuly, šlykštus iškrypėli! Ką čia dar darai!?
- Aš... man..., - kaltai aiškinosi naujokas. - Man sakė, kad šį kupranugarį galima naudoti seksualiniam potraukiui numalšinti.
- Nu aišku, - patvirtino sargybinis. - Bet kiti su juo joja iki MIESTO!

20 svarbiausių priežasčių,
kodėl šokoladas geriau negu seksas
(Paruošė J.T.) (1997.09.20)

 1. Šokolado galima gauti.
 2. Kalbant apie šokoladą teisingas teiginys: "Jei tu mane myli, prie to priprasi".
 3. Šokoladas suteikia pasitenkinimo net ir pasidaręs minkštas.
 4. Šokoladu saugu mėgautis net vairuojant.
 5. Šokoladu galima mėgautis tiek ilgai, kiek tik nori.
 6. Šokoladą gali turėti net kalbėdamas su savo mama.
 7. Jei riešutus krimsti sunku, pakeiskite juos šokoladu.
 8. Du tos pačios lyties asmenys gali kartu mėgautis šokoladu nerizikuodamim, kad bus išvadinti negražiais žodžiais.
 9. Žodis "įsipareigojimai" neatbaido nuo šokolado.
 10. Šokolado gali būti ant jūsų darbo stalo visą darbo dieną ir tai nepiktins jūsų bendradarbių.
 11. Galite iš praeivio paprašyti šokolado nerizikuodami gauti antausio.
 12. Su šokoladu į burną neprilįs plaukų.
 13. Turint šokolado nereikia jo imituoti.
 14. Nuo šokolado nepastojama.
 15. Gerą šokoladą lengva gauti.
 16. Šokoladu galima mėgautis bet kurią mėnesio dieną.
 17. Gali išbandyti tiek šokolado rūšių, kiek tik gali nusipirkti.
 18. Šokoladui niekada nesi nei per jaunas, nei per senas.
 19. Tau kaifuojant nuo šokolado, kaimynams nereikia pabusti.
 20. Visai nesvarbu šokolado dydis.

Ar skanu, ar gera?


Susikalbam...

Kai biškį nežinai kalbos...  

Prie kampo stovėjo vargšas elgeta - ruselis ir lietuviškai prašė išmaldos:
- Duoti šansą, duoti šansą..."
Pro šalį ėjo tokia prabangiai šššyyykkk ponia ir pratarė jam:
- Aš žinau kaip!

Elgetėlė iškart atsiliepė:
- Aš žinau, kaip ponią, ...bet... duoti šansą... duoti šansą...

Pamotė

Du kanibalai sėdėjo prie laužo. Staiga pirmasis tarė:
- Man nepatinka mano pamotė...
- Tada pabandyk bulvių, - pasiūlė antrasis.

Politikai  

Vieną kartą kanibalas aplankė kaimyninę salą. Jis nustebo, kad kilogramas žmogienos ten kainuoja tik 2 doleriai, bet politikų - net 50!
- Kodėl politikai tokie brangūs, - pasidomėjo jis.
- O ar žinai, kaip jie dvokia ir kiek reikia sugaišti laiko, kol iš jų pašalini visą tą smarvę? - paaiškino pardavėjas.


Galite paskaityti ir ankstesnius savaitės anekdotų rinkinius:
97 m. vasario mėn. rinkinį;
97 m. balandžio mėn. rinkinį;
97 m. liepos mėn. rinkinį;
98 m. sausio-vasario mėn. rinkinį;
98 m. kovo-balandžio mėn. rinkinį;
O taip pat sužinoti, 'Kas geresnio pas Laimėnus?' (3 dalis),
aplankyti kaimynus
Nieko naujo tinklų padangėj
Ką platina mašalai?
bei Kas per mokslas - pindologija.
Religiniai anekdotai
Nuoroda norintiems juodų anekdotų arba Nesąmonienų;
K. Bulyčiovas. Dialogas apie Atlantidą
Seržantas šiluminėje trasoje
S. Altovas. Aplink pasaulį
Monos Lizos paslaptis
Viena eilute!
Vartiklis