Savaitės anekdotų rinkinukas

Galite paskaityti ir ankstesnius šių metų savaitės anekdotų rinkinius: 97 m. vasario mėn. rinkinį;
97 m. balandžio mėn. rinkinį;
97 m. liepos mėn. rinkinį;
97 m. pabaigos rinkinį. 98 m. vasario mėn. rinkinį;

(1998.04.20)

Mėlynas trimitas Vyras, žmona ir jų aštuoni vaikai stotelėje laukė autobuso. Neužilgo prie jų prisijungė ir aklasis. Kai autobusas atvažiavi, žmona ir vaikai į jį šiaip ne taip įsitraudė, o vyras ir aklasis "liko už borto". Jie nusprendė nelaukti kito autobuso ir patraukė pėsčiomis.

Jiems beeinant nuolatinis akljo taukšėjimas lazdele pradėjo nervinti vyrą. Pagaliau, neištvėręs jis tarė:
- Ar žinote, kad tas jūsų stuksenimas labai nervina. Kodėl ant lazdelės galo neužmaunate gumytės?
Aklasis atrėžė:
- Jei ant savo lazdelės būtumėt užmovęs gumytę, tau nereiktų čia kulniuoti ir nervintis...

Mėlynas trimitas Vyksta kalbos pamoka. Mokytoja klausia:
- Kas blogai šiame sakinyje: "Ar čia yra psichiškai nesveikų kvailių?"
- Perteklius, - iškart atšovė Jonelis.

Mėlynas trimitas Senbernis Petras surado butelį su džine (moteriškos giminės) viduje, kuri pradėjo prašyti:
- Išleisk mane ir aš išpildysiu didžiausią tavo norą.
- Gerai, - tarė Petras atkimšdamas butelį, - noriu, kad rytą pabusčiau lovoje su moterimi.
- Tebūnie, - išskriedama tarė džinė

Kitą rytą Petras pabudo lovoje su Lorena Bobbitt...
Moralas: niekad nieko neprašyk neaptaręs papildomų sąlygų...

(1998.04.06)

[ Publikacijos sentencija:
"Pinigai, aplamai paėmus, yra kaip seksas. Mes apie nieką kitą negalvojame, kai jų nėra, ir galvojame apie kitką, kai juos turime".
Džeimsas Boldvinas ]

Mėlynas trimitas Iš kur atsiranda vaikai?

Alisą pradėjo erzinti jos vyro užsispyrimas mylėtis tamsoje. Tikėdama išsklaidyti jo kompleksus, ji vieną naktį staiga uždegė lempą ir jo rankoje išvydo agurką.

- Ar tai ŠITAS - ji rodė į daržovę ir buvo priblokšta, - kuo naudojaisi paskutinius 7-neris pastaruosius metus!?
- Brangioji, leisk paaiškinti...
- Užsičiaupk, ištvirkėli, niekše! - ji tiesiog siuto, - Tu impotente, kalės vaike...
- Dėl ištvirkimo ir niekšybių, - ramiai atrėmė vyras, - gal tada paaiškinsi, iš kur atsirado trys mūsų vaikai?

(1998.03.14)

[ Publikacijos sentencija:
"Pusė visa to, ką sakau, yra nereikšminga, - bet aš tai darau, kad jus pasiektų kita pusė".
Kalilis Gibranas (1883-1931). Smėlis ir putos ]

Mėlynas trimitas Vyksta konferencija. Pranešėjas:
- Dvidešimtojo amžiaus žudikai įvykdydavo savo žiaurius nusikaltimus po gydymo psichiniais vaistais. Ar kas turi kokių pastabų?
- Kokių pastabų?! Nėra vaistų be pašalinių poveikių! - balsas iš auditorijos.

Pravartu susipažinti su 'Gripostad' pašalinias poveikiais.

Mėlynas trimitas Kaltinamoji, įtariama pasisavinus didelę pinigų sumą, kalbasi su savo advokatu:
- Jei aš pralaimėsiu bylą - būsiu visiškai žlugęs.
- Viskas dabar teisėjo rankose, miela drauge, - prataria advokatas.
- Ar padėtų, jei aš nusiųsčiau teisėjui dėžutę gerų cigarų?
- Oi ne, mano miela drauge. Šis teisėjas yra didis profesinės etikos šalininkas. Toks veiksmas tik sukeltų jo didelį įniršį - gali net apkaltinti bandymu papirkti teismą. Tiesą sakant, venkite net šypsotis jam...

Po bylos svarstymo teisėjas paskelbė nuosprendį kaltinamosios naudai. Ši atsisuko į savo advokatą ir pratarė:
- Dėkui už jūsų patarimą su cigarais - jis tikrai padėjo!
- O taip, mano miela drauge, jei būtumėt pasiuntusi, tikrai būtumėt pralaimėjusi bylą
- Bet aš juk PASIUNČIAU juos!
- Kaip?! Negi jūs tai padarėte?
- Be abejo! Ir todėl mes laimėjome bylą!
- Tada nieko nesuprantu...
- Tai juk taip paprasta... Aš pasiunčiau cigarus teisėjui, tačiau pridėjau IEŠKOVO vizitinę kortelę...

Ar tai padėtų mūsų teismuose?

Mėlynas trimitas Vyras važiavo per kaimą, kaip staiga prieš pat mašiną ant kelio iššoko gaidys. Ką padarysi... Sukrėstas, vyras sustojo prie sodybos ir sako šeiminikui:
- Oi ponas, aš atrodo, suvažinėjau jūsų gaidį? Gal galiu jį pakeisti?
- Spręsk pats, - atsakė ūkininkas, - vištos jau laukia...

(1998.03.31)

[ Publikacijos sentencija:
"Pinigai, aplamai paėmus, yra kaip seksas. Mes apie nieką kitą negalvojame, kai jų nėra, ir galvojame apie kitką, kai juos turime".
Džeimsas Boldvinas ]

Mėlynas trimitas

Pavasariniai anekdotai - žiemą tai nelabai įmanoma.

Mėlynas trimitas Viena moteris ėjo gatve prasisagsčiusi bliuzelę. Policininkui, einančiam iš priekio, iš tolo pasirodė, kad jos dešinė krūtis "virsta lauk". Priėjęs arčiau jis įsitikino, kad tikrai taip yra. Jis tarė:
- O ponia, aš turiu jūs įspėti už nepadorių vietų viešą demonstravimą...
- O kodėl, gerbiamasis?...
- Ogi štai, visiems rodote savo krūtį...
- O Dieve, - sušuko ši, - aų autobuse palikau savo kūdikį!...

Mėlynas trimitas Grįžta meilužis iš komandiruotės, o žmona - su vyru...

Mėlynas trimitas - Pabučiuok mane, daktarėli..
- Negaliu, ponia... Mes gydytojai turime savo profesinę etiką ir niekada negalime intymiai bendrauti su savo pacientais... Iš tikro, aš net neturėčiau jūsų dulkinti...

Mėlynas trimitas Vyras su žmona guli lovoje miegamajame. Vyras užmeta akį į jos tarpkojį ir nusistebi:
- Tu pražilai, brangioji...
- O ne, mielasis, - tai tik voratinklis...

(1998.04.06)

[ Publikacijos sentencija:
"Pinigai, aplamai paėmus, yra kaip seksas. Mes apie nieką kitą negalvojame, kai jų nėra, ir galvojame apie kitką, kai juos turime".
Džeimsas Boldvinas ]

Mėlynas trimitas Susirinko pasaulio šviesiausios galvos ir ėmė svarstyti klausimą "KAS YRA MEILĖ?"

Vienas žmogelis sako:
- Meilė tai religija. Čia visokie ritualai, apeigos, kai įsimyli ką nors, tai gali šliaužioti keliais, maldauti nors vieno žvilgsnio, tik truputėlio dėmesio...

- Ne, griežtai užprotestavo kunigas. Tai tikrai ne religija. Juk mylėtis visiems galima, o man ne :-(... Tai greičiau poezija.

- Kokia čia poezija? tarė poetas,- juk nuo jos taip skauda širdį, nieko negali dirbti, nusvyra rankos. Tai liga.

- Ne, ji ne liga,- paprieštaravo daktaras. Nuo jos medicina neturi jokių vaistų,bet manau kad tai mokslas.

- Koks čia mokslas, kai tai gali kiekvienas piemuo, o aš SENAS PROFESORUIS niekaip negaliu...

Tai kas gi yra ta MEILĖ?

Mėlynas trimitas Onutė susijaudinusi atbėga pas motiną ir klausia:
- Ar tiesa, ką man pasakė Petriukas? kad vaikai gimsta iš ten, kur vaikinų daiktai įeina?
- O taip, tiesa, - su palengvėjimu atsiduso mamytė, kad nereiks aiškinti šio subtilaus dalyko.
- O Dieve! - persigando Onutė. - O jeigu jie išspardys man dantis?

Mėlynas trimitas - Ką moterys ir taifūnai turi bendro?
Abudu staugia, kai ateina ir sugriauna namus, kai išeina...

Mėlynas trimitas - Kokia didžiausia ateisto nelaimė?
- Jis privalo tylėti orgazmo metu...

(1998.03.24)

[ Publikacijos sentencija:
"Niekada neikite pas tą gydytoją, kurio kabinete miršta gėlės".
Bombeko medicinos taisyklė ]

Mėlynas trimitas Anekdotas vertas "daktaro" galdiko....

Mėlynas trimitas Vienas vyriškis nuolat skundėsi chroniškais susirgimais, todėl jis sutiko su urologo patarimu ir atsigulė į ligoninę, kad išsitirtų. Prabudęs jis prie savo lovos išvydo didelę grupę gydytojų.
- Ar kas blogai? - susirūpinęs jis paklausė?
- Chmmm, nieko.... tik mes truputį suklydome, - pradėjo chirurgas. - Atrodo, mes mažumėlę suklydom... Atrodo, kad vietoje tyrimų jums pakeitėme lytį... Dabar jūs turite nuostabią vaginą....

- Ką!? - sušuko pacientas. - Ar tai reiškia, kad niekad daugiau nepatirsiu erekcijos? - Na ką jūs... patirsite... kieno nors kito....

Mėlynas trimitas Per kariuomenės manevrus štabo viršininko džipas įklimpo pelkėje. Jis netoliese pamatė kelis dykinėjančius kareivius ir paprašė padėti.
- Oi atsiprašome, pone, - bet mes laikomi žuvusiais ir mums liepta nieko neveikti... - atsisakė tie.

Tada viršininkas pasisuko į vairuotoją ir tarė:
- Ei, Zigmai, pamesk pora tų lavonų po ratais - gal pavyks už jų "užsikabinti" ir išroposim!


Galite paskaityti ir ankstesnius šių metų savaitės anekdotų rinkinius:
97 m. vasario mėn. rinkinį;
97 m. balandžio mėn. rinkinį;
97 m. liepos mėn. rinkinį;
97 m. pabaigos rinkinį;
O taip pat sužinoti, 'Kas geresnio pas Laimėnus?' (3 dalis), o taip pat ir 4 dalis
Ką platina mašalai?
Apie kaimynus
Nieko naujo tinklų padangėj
bei Kas per mokslas - pindologija.
Nuorodos norintiems juodų anekdotų
arba Nesąmonienų.