A. Azimovas. Neįprastas draugas

A. Azimovas pateikė tris robotų moralės įstatymus:
1. Robotas negali kenkti žmogui arba savo neveikimu leisti, kad žmogui būtų pakenkta;
2. Robotas privalo paklusti visoms žmogaus komandoms, išskyrus tuos atvejus, kai tai prieštarauja Pirmam įstatymui;
3. Robotas privalo rūpintis savo saugumu tiek, kiek tai neprieštarauja Pirmiesiems dviem įstatymams.

Šį apsakymą A. Azimovas parašė 19-os metų (1940), o robotechnikos įstatymus suformulavo gerokai vėlliau, tačiau matosi, kad jie jau veikia ir čia. Neveltui A. Azimovas po daugelio metų grįžo prie šio savo jaunatviško kūrinio ir įtraukė į rinkinį „Aš robotas“ (1950).

Skaitykite ape autorių >>>>>

- 98, 99, 100! – Glorija atitraukė nuo akių mažą putlią rankytę ir kelias sekundes pastovėjo, mirkčiodama nuo saulės šviesos. Ji ištiesė kaklą, pasitikrindama, ar greta yra krūmai.
- Galiu ginčytis, kad jis nubėgo į namus, o aš tūkstantį karų jam sakiau, kad tai nesąžininga.

Ji ryžtingai patraukė į dviaukšio namo pusę, jos mažos lūpos buvo kietai suspaustos, kaktą perskyrė griežta raukšlelė. Ji išgirdo šlamesį už nugaros, o tada aiškius, ritmingus sunkių pėdų „tap-tap“. Tai Robis. Tačiau jau per vėlu!

- Palauk, Robi, taip nesąžininga! Tu pažadėjai, kad slėpsies tol, kol tave rasiu!

Dešimt pėdų iki fanto Robio sparta staiga sulėtėjo iki smulkių žingsnelių ir Glorija ryžtingu proveržiu pirma pasiekė trokštamą medį. Džiūgaudama ji atsisuko į ištikimąjį Robį. Robotas ir mergaitė

- Robis nemoka bėgioti!

Robis neatsakė – nes negalėjo.

- O dabar, Robi, mano eilė slėptis.

Robis linktelėjo ir paklusniai pasisuko veidu į medį, plona plėvelė uždengė jo švytinčias akis, o iš kūno gilumos atsklido lygus mechaninis tiksėjimas.

- Tik nežvilgčiok! – Glorija nuskubėjo į slėptuvę.

Šimtajai sekundės daliai kilstelėjo vokai ir švytinčios Robio akys apžvelgė apylinkę. Po sekundės jo žvilgsnis sustingo ties spalvingo sarafano krašteliu, kyšančiu iš už riedulio. Iškart kilstelėjo čiuptuvą ir dusliai stuktelėjo į geležinę krūtinę, o kitu čiuptuvu parodė tiesiai į riedulį.

- Tu žvilgčiojai! Ir žaisti slėpynes nusibodo. Noriu pasivažinėti.

Tačiau Robis buvo įsižeidęs dėl neteisingo apkaltinimo, todėl ėmė enegingai sukioti galvą į šonus. Glorija iškart pakeitė toną:
- Aš pajuokavau apie žvilgčiojimą. Pranešk mane. Jei nepraneši, aš apsiverksiu.

Kietaširdis Robis nekreipė dėmesio į tą baisų perspėjimą. Glorija nuspendė išnaudoti savo paskutinį kozirį:
- Jei nepraneši, aš daugiau nepasakosiu tau pasakų, va kas!

Robis pasidavė iškart ir be atsikalbinėjimų. Jis atsargiai pakėlė mergaitę ir užkėlė ant savo plačių plokščių pečių.

- Greičiau, greičiau, greičiau!!!

Robotas nudūmė per lauką. Jis stabtelėjo pievutėje ir Glorija kūlversčiu nusirito tiesiai į aukštą žolę.

Robis švelniai timptelėjo ją už plaukų – tai buvo ženklas, kad jis reikalauja dėmesio.

- Kas tau, Robi? – ji apsimetė susirūpinusi. – A, supratau, tu nori pasakos. Kokios?

Robis lanksčius pirštus sulankstė į raidė „P“.

- Tačiau aš jau milijoną kartų tau pasakojau apie Pelenę. Na gerai: senai labai senai gyveno gražuolė mergaitė, turėjusi labai piktą pamotę ir dvi bjaurias seseris...
- Glorija!
- Mama šaukia, - be ypatingo džiaugsmo paaiškino Glorija. – Nunešk mane atgal namo, Robi.

- Vos neužkimau šaukdama, - griežtai tarė misis Veston. – Kur tu buvai?
- Žaidžiau su Robiu, - Glorijos balsas suvirpėjo. – Aš jam pasakojau apie Pelenę ir užmiršau apie pietus.
- Gaila, kad ir Robis apie tai užmiršo, - misis Vestom pasisuko į robotą. – Gali eiti. Ir nesirodyk, kol nepašauksiu.
- Tegu pasilieka, mama, prašau. Baigsiu jam pasakoti apie Pelenę. Tikrai-tikrai, bus tylus kaip pelytė po šluota.
- Gorija, jei nebaigsi tuoj pat, nematysi Robio visą savaitę...

Džordžas Vestonas visai neapsidžiaugė, kai į kambarį įėjo žmona.

- Džordžai, paklausyk. Patrauk, prašau laikraštį ir pažiūrėk į mane...

Džordžas pasisuko į ją:
- Kas yra, brangioji?
- Reikalas dėl Glorijos ir tos baisios mašinos.
- Kokios mašinos?
- Tik neapsimetinėk, kad nieko nesupranti. Aš apie robotą, kurį Glorija vadina Robiu. Jis nesitraukia nuo jos nė akimirkai.
- Na ir kas? Jam ir priklauso...
- Aš neleisiu, kad mano dukrą patikėtų mechanizmui!
- Brangioji, robotas buvo sukonstruotas būtent tam tikslui: būti draugu mažam vaikui..
- Taip, bet kas nors gali sugesti. Koks nors ... kas nors.... – misis Veston supratimas apie roboto sandarą buvo labai miglotas. – Koks nors krumpliaratis išklibs...
- Niekai, - atkirto Džordžas.
- Džordžai, mes privalom atsikratyti tos baisios mašinos!
- Apie tai negali būti ir kalbos, Greise.

Savaitės bėgyje jis dar bent 10 kartų pareiškė:
- Robotas lieka, - ir basta!

Tačiau kaskart jo pareiškimas skambėjo vis silpniau ir silpniau.

Ir tądien misteris Vestonas priėjo prie dukters ir, sukdamas akis į šalį, pasiūlė nuvažiuoti į miestą į „puikų“ panoraminį-trimatį filmą.

Glorija grįžo namo šokinėdama iš džiaugsmo. Ji staiga apmirė pamačius gražų škotišką aviganį:
- Tai bent šuo! Tėti, tai man?BR> - Taip, mieloji.
- Labai dėkui, tėveli! – Ji nubėgo į dirbtuves pakeliui šaukdama: - Robi! Ateik greičiau, pažiūrėk, ką tėtis man padovanojo!

Po minutės ji grįžo – maža išsigandusi mergaitė:
- Mama, Robio nėra dirbtuvėse; kur jis?!

Misis Veston meiliai priglaudė mergaitę prie savęs:
- Robis išvažiavo.
- Išvažiavo?! Kur, mam?!
- Niekas nežino, vaikeli. Jis tiesiog išėjo iš namų. Mes jo ieškojome, bet nesugebėjome rasti.
- Tu nori pasakyti, kad aš daugiau jo nepamatysiu?!
- Gal jis kada nors atsiras. O kol kas pažaisk su šuneliu. Žiūrėk, koks malonus...
- Nereikia man šito šuns, man reikia Robio! – Glorija puolė raudoti.

Po kiek laiko Glorija liovėsi verkusi. Tačiau ji liovėsi ir šypsotis. Pamažu jos abejingumas ir jausmų nebuvimas pradėjo kelti nerimą misis Veston. Kartą vakare ji įlėkė į svetainę kunkuliuodama nuo jausmų pertekliaus.

- Kas dar Greise?
- Vėl mūsų vaikas, Džordžai. Man teko išsiųsti šunį. Glorija jo tiesiog negali pakęsti.
- Tikriausiai... reikėtų gražinti Robį. Aš susisieksiu su...
- Ne! – atšovė jį niūriai. – Glorijai būtinas aplinkos pasikeitimas, štai kas. Mes ją nuvešim į Niujorką.
- Dieve mano, - atsiduso stipriosios lyties atstovas. – Vėl tos asfalto keptuvės!?
- Nieko nepadarysi, - sekė griežtas atsakymas. – Per mėnesį Glorija numetė 5 svarus, o dukters sveikata man brangiau nei tavo komfortas.
- Gaila, kad nepagalvojai apie dukros sveikatą prieš atimant iš jos robotą, - suniurnėjo jis, tačiau labai tykiai...

Laineryje Glorija vėl pasisuko į motiną su mįslinga išvaizda:
- Mama, aš supratau, ko mes skrendame į Niujorką: kad surastume Robį, tiesa?

Misis Veston išliko rami, tačiau jos nuotaika vis tik gerokai subjuro:
- Visko gali būti, - atsakė ji griežtai. – Sėskis ir nesimuistyk!

Jie su ja pasikėlė į patį dangoraižio viršų, reikiamas dėmesys buvo skirtas įvairioms parodoms, parkams, pliažams ir akvariumams. Buvo daroma viskas, kad atitrauktų Glorijos mintis nuo dingusio Robio. Mokslo muziejuje misis Veston buvo sužavėta elektromagnetinio manipuliatoriaus vikrumu. Staiga ji suprato, kad Glorijos greta nėra. Pašaukusi į pagalbą tris tarnautojus, Vestonai pradėjo paiešką.

Glorijos dingimas buvo paaiškinamas labai paprastai. Didelė nuoroda 4 aukšte skelbė: „Kviečiame apžiūrėti Kalbantį Robotą!“ Kalbantis Robotas – toli gražu dar ne tobulas išradimas, dideliu kiekiu laidų ir ričių buvo išsisklaidęs per 25 jardus. Glorija paskubomis paklausė:
- Misteri Robote, ar mes nematėme mano Robio?

Jai atrodė, kad su kalbanču robtu reikia kalbėti ypač mandagiai. Balsas su metalinėmis gaidomis ištarė garsiai ir aiškiai:
- Kas – toks – Robis?
- Jis robotas, sere. Suprantate, toks, kaip jūs...
- Toks – kaip – aš?
- Taip, misteri Robote.

Vieninteliu atsakymu buvo trūkščiojantis traškesys. Informacija apie kitų robotų egzistavimą nuliūdino jo „mąstymo“ bloką, nes jis neturėjo reikiamo lankstumo. Glorija, kruopščiai slėpdama savo nekantrumą, vis dar laukė mašinos atsakymo, kai jai už nugaros pasigirdo riksmas:
- Štai ji! Ką tu čia darai, bjauri mergiūkšte?! Tu mirtinai išgąsdinai savo motiną!
- Aš tik nuėjau pažiūrėti kalbančio roboto. Pamaniau, kad gal jis žino, kur dabar Robis. Mama, aš negaliu be jo...

Dar tą patį vakarą Džordžas Vestonas dingo su kažkokiais paslaptingais reikalais.

- Man kilo viena idėja, Greise.
- Na, skelk. Tik atmink, kad už nė ką nesusigražinsiu to baisaus roboto.
- Žinoma, kad ne. Tačiau tragedija tame, kad Glorija galvoja apie Robį kaip apie žmogų. O jei mes sugebėsime parodyti, kad Robis ne kas kita kaip plieno ir vario raizginys laidų ir plokštelių pavidalu, - tai kaip manai, ar ilgai truks tas suklydimas?

Misis Vestor niūriai susimąstė: - Skamba neblogai, tačiau ką konkrečiai tu ruošiesi daryti?
- Viskas labai paprasta, vakar vakare aš įkalbėjau senąjį Finmarką iš kompanijos „Finmark Robots“„ kad ryt surengtų mums ekskursiją po savo gamyklą. Į ekskursijos galą Glorijai galvoje įsišaknys supratimas, kad robotai nėra gyvi...

Misteris Stratersas buvo geras vadovas. Ekskursija buvo su nuodugniais paaiškinimais, gal net perdaug. Nepaisant to misis Veston nenuobodžiavo ir net priešingai, pertraukė jį kelis kartus ir paprašė pakartoti paaiškinimą suprantamesne kalba, kad tai sugebėtų suprasti Glorija.

Pats Vestonas demonstravo keistą nekantrumą.
- Atsiprašau, Stratersai, - staiga įsiterpė jis, - kaip suprantu, turite skyrių, kur darbe panaudojami tik robotai?
- Ką? A, taip, taip. Žinoma. Savotiškas uždaras ratas: robotai gamina robotus. Matote...
- Taip, taip, Stratersai... O ar galėtumėm pažiūrėti?
- Žinoma. Eikite paskui mane.

- Prašau. Čia tik robotai! Penki žmonės dirba inspektoriais, jų net nėra šioje salėje. Nuo tada, kai paleidome šią programą, neįvyko jokios avarijos...

Ekskursija Glorijai atrodė nuobodi ir kvaila, nors ji aplink ir matė daug robotų. Nė vienas jų nė iš tolo nepriminė Robio ir ji apžiūrinėjo juos su neslepiama panieka. Jos žvilgsnį patraukė keli robotai, susikaupę dirbę prie apvalaus stalo. Jos akys išsiplėtė iš nepatiklaus džiaugsmo. Vienas robotų buvo panašus į...
- Robi! – pasigirdo jos skardus balsas.

Vienas robotas prie stalo krūptelėjo ir išmetė iš rankų instrumentą. Pralindusi pro užtvarą greičiau nei tėvai spėjo ją sulaikyti, ji bėgo prie Robio. O trys suaugusieji, sustingę iš siaubo, žiūrėjo į tai, ko nepamatė apsidžiaugusi mergaitė: milžiniškas kerėpliškas krautuvas aklai važiavo savo keliu. Nors Vestonas ir peršoko per turėklus, jis suprato, kad viskas beviltiška.

Robis elgėsi ryžtingai ir labai tiksliai. Trumpindamas atstumą iki jaunosios šeimininkės savo geležinėmis kojomis jis puolė priešais Gloriją. Vienu rankos mostu, nemažindamas greičio, jis pagriebė ją. Jų kelią krautuvas kirto po pusės sekundės...

Misis Veston gana greitai atsigavo; tam jai padėjo kilęs įtarimas. Ji pasisuko į vyrą:
- Tu tai surengei, prisipažink?!

Džordžas Vestonas nosine nuo kaktos šluostė prakaitą:
- Man ir minties nebuvo, kad susitikimas bus toks audringas...

Vestonas pažvelgė į žmoną ir ryžosi pastebėjimui:
- Vienaip ar kitaip, neneigsi, kad Robis išgelbėjo jai gyvybę. Dabar jo atsisakyti negalima.

Misis Veston susimąstė. Jai reikėjo šiek tiek pastangų, kad susigražintų seną nepalankumą robotui.

Glorija apkabino Robio kaklą. Ji būtų taip pasmaugusi bet kurį padarą, jei tas nebūtų ne iš geležies. Ji kalbėjo kažką nerišliai savo pusiau isterinėje būsenoje. Chromuotos Robio rankos, gebančios sulenkti poros colių geležinį virbalą, atsargiai ir meiliai apkabino mažą mergaitę. Jo akys spindėjo ryškiai raudonai.

Misis Veston jau visai liovėsi pykusi, ji ištarė, šypsodamasi prieš savo valią:
- Manau Robis gali likti pas mus...

Fantastikos skyrius
Korokas
Robotų iškilimas
Bredberis prieš Azimovą
Andrejus Anisimovas. Uras
Pavelas Michnenko. Etiketas
Robotai - dirbtiniai žmonės
V. Nazarovas. Silajaus obuolys
N. Nilsonas. Planeta pardavimui
HAL 9000 – pramanytas kompiuteris
A. Azimovas. O dabar užveržkite veržlę B27
Š. Vročekas. Baisus mechaninis Dž. Kerlingtono žmogus
Aizekas Azimovas. Paimkite degtuką...
R.Bredberis. Vos ne pasaulio pabaiga
Ar androidas gali tapti žydu?
Jaroslavas Kudlakas. Simbiozė
S. Klenčas. Iš Visatos gilumos
S. Lemas. Robotų psichologija
R. Silverbergas.  Musės
Pasidalijimas skausmu
Mechaninis žvėrynas
Svečias iš kosmoso
A. Radovas. Georkas
Poezija ir skaitiniai
NSO svetainė
Vartiklis