Jonas Šiožinys. Eilės

* * * Jonas Šiožinys, poetas

Po nemuniją, po ežeriją
Vaikščioja saulė ir sniegą ryja.
  Kelkis, martele,
  Pusnys mažėja,
  Saulė pilnėja,
  Saulė gražėja.

Girios giružės išvartom barška,
Kelkis, krauk laužą – pjausime mešką.
  Laužą sukrauki,
  Iešmus paruoški,
  Gintaru kaklą
  Sau pasipuoški.

Kepsime mešką, laidosim alkį, - 
Drąsiai, martele, į saulę žvelki.
  Ir tu gražėsi,
  Ir tu pilnėsi,
  Tu mums, martele,
  Saule spindėsi ---

Po nemuniją, po ežeriją
Rita Perkūnas laužui žarijų.

Pavasarinis išginimas

Rido žariją,
Kadagį rido.
Olia, galvijai,
Olia, nuo ryšio.

Uostyk, karvyte,
Kadagio dūmą,
Tai neprarasi
Pieno saldumo.

Uostyk, jauteli,
Kadagio dūmą,
Tai nepaklysi
Vilktakių krūmuos.

Ir tu piemene,
Uostyki dūmą,
Tai nesutiksi
Berno klastūno.

Rido žariją,
Kadagį rido.
Ryto saulutė
Svido pasvido. 

Ledonešio baladė

Upokšniai laužė ledą
Ir šaukė lyg pašėlę,
Mėnuo saulužę vedė
Anksti pavasarėlį.

O aš, tave nugirdęs
Ir išviliojęs kraitį,
Paskyriau savo širdį
Svečios šalies mergaitei.

Mačiau – per lauką platų
Upokšniai tvino, liejos...
Mėnuo, saulužę metęs,
Aušrinę pamylėjo.

O aš, tave nugirdęs
Ir išviliojęs kraitį,
Nešiau neramią širdį
Svečios šalies mergaitei.

Svečios šalies mergaitę
Žibuoklių skraistė supo...
O aš, o aš apkvaitęs
Linkau prie josios lūpų.

Jaučiau, kaip kraujas verda,
Buvau pamiršęs viską.
Rūstaus Perkūno kardas
Mėnulio baust sutvisko.

O aš, tave nugirdęs
Ir išviliojęs kraitį,
Aukoju savo širdį
Svečios šalies mergaitei.

Aukštai virš ąžuolyno
Perkūnas sududeno –
Per pusę padalino
Jo kardas širdį mano.

Žydražiedė

Šita žydražiedė gėlė
Galbūt jau reliktas galaktikų puokštėj.
Tai kaip jos, taip gražios, nemylėt,
Tai kaip jos, taip turtingos, nepuoselėt?

Žeme – būste dievų ir žmonių,
Žeme – būste žuvies ir medžio,
Žydėk amžiniausiai tu mėliu švelniu
Ir lik vis jauna – kaip ir prieš erų pradžią.

Daugel kartų buvai atrasta,
Ir atrasim tave daug dar kartų...
Žydražiede! Gyvybės teikėja šventa!
Negi tu paskirta mūsų karstui?

Papildomi skaitiniai:
Poetinės vizijos
Pauliaus Širvio eilės
'Čiuta ralia' - tokia pasaka,
Marcelijus Martinaitis. Agonija
Adomas Mickevičius. Piligrimas
Jorge Luis Borges. Liaupsė tamsai
Pirmasis Nobelio premijos laureatas
Pranciška Regina Liubertaitė. Žiežirba į žemę
E. Matuzevičius. Abejingumo neturėtų būti
Rezidento pamokslas nepažįstamiems ponams
A. Beliajevas. Ar lengva būti vėžiu?
Arthur Rimbaud. Blogas kraujas
J. Vaičiūnaitė. Mėlynoji paukštė
Kinijos poezija: Sun Jui. Vėjas
V. Šmitas. Kaip mes kūrėme pasaulį
V.P. Bložė. Azartas ir kt.
Tukaramas. Gimęs šudra
Sofija Maidanskaja. Eilės
Skaitiniai
Vartiklis