Hans Magnus Enzensberger

  Aklaraštis

  Tuščios juostos atplasda iš dangaus
  elektroninis brailio sniegas
  iš visų debesų
  krinta digitaliniai pranašai

  užrištom akimis
  belazaras apčiupinėja
  mirguliuojančias sienas
  rankomis apsigraibydamas

  vis ta pati programa
  mene tekel
  mene mene tekel
  mene tekel

  įbrėžta:
  neįskaitoma

  nusimesk raištį
  karaliau žmogau ir skaityk
  aklųjų rašte
  savo paties vardą

    Vėjų nuotaka

   ji užtrenkia duris
   ji atplėšia duris
   į akis ji pripils smėlio
   jos plaukai tokie tamsūs kaip protas

   ji dejuoja ir negirdi
   tavosios dvejonės
   ji alsavimas kur alsavimą užima
   ir alsavimą dovanoja

   ji ateina su dulkių debesiu ant kaktos
   ir vėliavas plėšo
   senus laikraščius ir naujus
   ji gena per aikštę raudoną

   prieš save ji ridena suodžius ir nuodus
   ji išplėšia tau žodį iš lūpų
   ji myluoja tave ir tiria tavuosius plaučius
   ji trūkčioja šoka apgaubia

   ji graži
   ji mąsto apie vingį ir lūžį
   apkabina šaknis ji išrauna
   ji surenka skraidančias sėklas

   pakilk prieš ją
   ir neš ji tave
   pasiduok jai
   ir krisi

   ji plevena
   ji kelias
   ji supa tave
   ji sviedžia tave


   kelkis ant jos krūtinės
   imk ją
   ji neš tave
   ji neš tave vis tolyn

Vertė Sigitas Geda


Ženklo savarankiškumo doktrina
Dorotė Parker. Nieko tokio aš nedariau
Anglickis Stasīs. Poezija žemaitiškai
Juozas Tysliava. Verkiau, kaip vaikas
Pranciška Regina Liubertaitė. Dūžtantys miražai
Lotta Lotass. Balsai erdvėje ir kt.
Peppe Lanzetta. Sudeginti gyvenimą
Seksas filosofų gyvenime
Džeko Keruako “Kelyje”
Skaitiniai
Vartiklis