Juozas: Kam skambina varpai?        

Juozapas surūstėjo, žengė atgal.
- Grįšiu namo, atsisėsiu už stalo ir dirbsiu. Daugiau aš nieko negaliu.

Varpai

Nuo 13 a. buvo praktikuojamas varpų krikštas, vykęs iškilmingai, pagal visas krikšto taisykles – su krikšto tėvais, kurių vardai buvo iškalami ant varpų.

Beje, ir bausmės varpams buvo skiriamos perdėm žmogiškos: juos kankino ir žalojo, baudė, trėmė ir išteisindavo. 1498 m. Florencijos gyventojai, sugriovę šv. Marko vienuolyną, varpus plakė, išrovė jiems “liežuvius”, vežiojo gatvėmis žmonių pajuokai asilais kinkytame vežime. 1540 m. Šventosios Romos imperatoriaus Karolio V įsakymu vieno maištaujančio miesto varpui nuskėlė šoną ir tasai „užkimo“.

Varpui, kurio dūžiai išgąsdino Ivano Rūsčiojo žirgą, nukirto „ausį“. 1681 m. vienas Kremliaus varpas buvo išsiųstas į vienuolyną už tai, kad išdrįso sutrikdyti caro Fiodoro Aleksejevičiaus popietinį miegą.

Varpus viešai plakdavo pančiais, o tada po gėdingų bausmių „perauklėdavo“. 1685 m. Prancūzijos katalikai panašiai pasielgė su La Rošelio*) miesto varpu. Didžiosios prancūzų revoliucijos metais varpai, kaip bažnyčios pagalbininkai, buvo naikinami specialiomis mašinomis.

Taip jis ir padarė. Todėl neregėjo, kaip lygiai dvyliktą atsivėrė Rūmų vartai ir daugiatūkstantinė valdininkų armija, šiurkščiai pažeidusi 90-ųjų sutartį bei dešimt Dievo įsakymų, įžengė į Lietuvą.

Jis nematė, kaip Zebediejus, pamiršęs, kad pensininkams, elgetoms ir invalidams nebus pasigailėjimo, išskėtęs rankeles žengė pirmyn ir krito pirmutinis.

Centristai ir liberalai siauru pleištu perskrodė Lietuvą į dvi dalis, o visų rūšių demokratai apsiautė iš kairės ir dešinės. Konservatoriai smogė iš užnugurio.

"Ar gali, broliai, figmedis išauginti alyvas, o vynmedis figas? Kaip sako patarlė: šuo sugrįžo prie savo vėmalo, o išmaudyta kiaulė vėl voliojasi purvyne. Kiekviena žvėrių, paukščių, šliužų ir jūros gyvūnų veislė yra sutramdoma ir prijaukinama. O valdininko nepajėgs sutramdyti nieks.

Jei įbrukame žąslus arkliui į nasrus, kad mums paklustų, suvaldome ir visą jų kūną. O jeigu įbrukame artojui į rankas mandatą, ši būtybė tampa nebevaldoma, ir joks rinkėjas nebeturi jai galios. Todėl niekados neklausk, kam skambina varpai - jie skambina ir tau."
(Apreiškimas Juozapui, 96)

... jis sėdėjo rūstus, įsikibęs į šaukštą ir užsimerkęs. Prieš akis stovėjo pusė dubenėlio nebalintos kruopinės buizos, ir žmogus buvo jau apsisprendęs: pakels šaukštą, kai ims laužti duris.


Juozas. Kodėl jūs tokie bailūs?        

Muitinės viršininkas vėl mokė savo pavaldinius: „Iš tiesų sakau jums: lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu muitininkui pakliūti į kalėjimą. Kas turi, tam bus duota, ir jis turės su pertekliumi. o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi“.

Atėjus vakarui jis tarė muitininkams: „Imkite po daugiau!“ Ir, užsidaręs kabinete, išgėrė. Tada pasigirdo sirena, atvažiavo komisaras ir 12 policininkų. Komisaras grūmojo, o policininkai, įsiveržę į muitinę, rinko daiktinius įrodymus. Viršininkas buvo savo kabinete ir snaudė.

Muitininkai pažadino jį šaukdami: „Mokytojau, tau nerūpi, kad mes žūvame!“ Atbudęs jis sudraudė policininkus ir įsakė komisarui: „Nutilk, nusiramink!“ Tuoj pat komisaras nutilo, o policininkai pasidarė visai romūs. Muitinės viršininkas tarė pavaldiniams: „Kodėl jūs tokie bailūs? Argi jums nebestinga pinigo

Muitininkus pagavo didelė baimė ir jie kalbėjo vienas kitam: „Kas jis toks? Kiek jis turi? Net komisaras ir policija jo klauso


*) La Rošelis (La Rochelle) - miestas vakarų Prancūzijoje, išsidėstęs prie Biskajos įlankos, priešais Rė salą, Pajūrio Šarantos departamento centras, uostas. Apie 80 tūkst. gyv. Jame veikia universitetas, yra daug muziejų – Jūrų, Dailės, Naujojo Pasaulio, kvepalų ir kt.
Įkurtas 10 a. 16 a. buvo viena iš hugenotų tvirtovių.

Taip pat: Juodieji anekdotai
Rinkinys: Juokai ir juokeliai
Iš atsargos seržanto memuarų
1997 sausio-vasario anekdotai

Padangų pardavėjas
Apibendrintoji klaidų teorija
Programuotojo evoliucija: "Labas, pasauli!"
Kur dingsta pašalinti simboliai?
Truputį tinkliškos muzikos?
Nesąmonienos