Vytautas Skripka. Eilėraščiai

 * * *

Ir liūdesys iš lėto mirė tavo sieloj
ir buvo tuštuma arti
ir tarsi dieviškas absurdas

keli auksiniai debesys
sustojo viršum miško

perenakt graži naktis
kartojo šaltas vėjas
ir suvartytos sūkuriais
nei koks šopenas žolės rudeninės

 * * *

tai buvo didelė šventovė
su skulptūrom angelų baltų

bet dievas ėjo kvepiančiais miškais
tylėjimu savuoju
jis užpildė horizontą
jo esatis paženklino
kalvas artojo lauką upės vingį

o nuo anos šventovės
pere lygumas lyg kaulai kankinių
iš paukščio skrydžio regimas
prie sustatytų viens prie kito puslankiu namų
artėjo kelias:

gamtos užuovėjoj
mažytėj kaimo bažnytėlėj
meldėsi sodiečiai

 * * *

juk ir aš
galėčiau pakilti nuo stalo
palikęs vieną ir liūdną tave

(kokie žali šiais metais siaudžiantys
mūsų miškai atsišlieję į tyrą dangaus horizontą)

bete ūmai vėl prisimenu
koks negeras buvau
ir kiek daug man atleido
tylintis dievas

štai sėdžiu šalia tavęs
baubiančio tarytum galvijas koksai
senovines liaudies dainas
šalia tavęs
mažų mažiausiai dešimt dienų

neskalbtais marškiniais
šėtoniškai nešvariom panagėm
ir nuo kūdikystės nepraustu veidu

* * * Todėl kad naktis Kad klausa pagauna garsą kiekvieną Kad be perstojo čirškia žiogai – Kad liūdna Kad esam tik dviese mėnulis ir aš Bet mano daina apie dieną Kam skirta ta daina Jei liūdesio posmo gale Skamba mažytis kalno varpelis * * * Atrodo, kad naktis ši nupiešta, Tokia rami, balta ji ir aukšta. Tiktai fantastiško pavidalo šaka Byloja mišku einančiam kažką. Įsimylėjėlių pasaulio šio liga, Kaip ši naktis, balta, labai ilga. O skambantis mėnulio spindulys Tartum dainų daina žilos šalies... * * * Ką taip sunkiai, taip ilgai mąstai, Žvelgdamas į sutemas keistai? Nuodėmės pasaulį nematai, Laukia teismas kalto nekaltai... Išsigynei tu visiems, kad nežinai Nieko, be to liūdno amžinai... Man negera, nejauku, baisu, Kad tau šitą valandą šviesu...

Poetinės vizijos
Vis tiek ateis pavasaris...
W. Szymborska. Eilėraščiai...
Eduardas Mieželaitis. Tapsmas
Rašyk, kad šviestų pro eilutes...
Jonas Kuzmickis. Mano žodžiai --
Anglickis Stasīs. Poezija žemaitiškai
V. Šmitas. Kaip mes kūrėme pasaulį
> B. Mackevičius. Purienos ir kt.
Czeslaw Milosz. Ulro žemė
Tukaramas. Gimęs šudra
Skaitiniai ir poezija
Vartiklis