Kvietimas kalbėti: Voratinklis iš abiejų pusių  

Voratinklis vis dar tėra tarsi kokia milžiniška knygų talpykla. Knygų, kurių viena kita pagyvinta judančiais vaizdeliais. Mes nardome per tą tekstų ir piešinių vandenyną - ieškodami arba to, kas vertinga (programų, gaminių, specifinės informacijos), arba to, kas būtų įdomu ir patrauklu (savotiškas pakaitalas romanams, radijui ir TV, - o gal ir narkotikams bei merginoms).

Tačiau kokie vieniši mes tose klajonėse! Bendravimo jausmas yra nenumaldomas - ir todėl ne vienas ir ne du nuolat skuodžia į "chat" tinklelius (apie šią interaktyvumo atmainą daugiausia sužinosite www.irc.lt svetainėje). Internetui reikia veiksmo, reikia judesio! Reikia bendraminčių, reikia "parodyti save" (ir pamatyti kitus). Reikia pajusti aplinkos pulsą. Ir, pagal konkrečias temas) kuriasi konferencijos (news groups). Daug jų (taip pat ir skelbimų) rasite po "Atviros Lietuvos" (news.osf.lt) bei "Omnitel" (news.omnitel.net) stogu. Tačiau kai kas el.pašto konferencijomis pagyvina savo WWW svetaines, pvz., NSO (tuščias laiškas adresu: nso-subscribe@onelist.com), "Moters" žurnalas (moteris-subscribe@onelist.com), "Vartiklis" (vartiklis- subscribe@egroups.com) ir keletas kitų.

Ir vis tik Lietuvos WWW svetainės tiek pat kalbios, kaip ir nebylys. Geriausias įrodymas - šiemet vykęs IV WWW svetainių čempionatas (www.top.lt). Kaip ten bebūtų, jis yra šioks toks bendros padėties atspindys. Peržiūrėjus jo laureatus terandame menkas interaktyvumo apraiškas : kažkiek "svečių knygų", kuriose galima palikti savo atsiliepimus, jas (tose pat ar kitose WWW svetainėse) papildo "anketos" (patiko www.eureka.lt variantas - lakoniškas ir tikslus).

Tuo "dvipusis eismas" iš esmės ir baigiasi (neskaitant šiek tiek "į madą" įeinančių "Shockwave Flash" pagyvinimų). Tad šis čempionatas neatskleidė, kad pildytųsi mano vizija - Voratinklį "austi" turi abi pusės - tiek WWW svetainių kūrėjai, tiek jų lankytojai. T.y. WWW svetainės turi būti interaktyvios.

Negalima sakyti, kad nėra tokių bandymų. Galime paminėti interaktyvias istorijas "Globaliame lietuviškame tinkle". Tačiau jos paliktos šiuo metu "pačios sau". Norint sukurti sėkmingą interaktyvią istoriją reikia ne tik gausaus lankytojo skaičiaus, bet ir WWW svetainės kūrėjo nuolatinės priežiūros. Jis privalo turėti labai aiškią siužeto liniją, staigiai atsiliepti į nukrypimus "į lankas" (kartais - nuvejant siūlus į atskiras tarpusavyje susijusias istorijas kituose WWW puslapiuose, kartais - atstatant "tiesą" (t.y. įterpiant fragmentus, grąžinančius tėkmę į numatytą siužetą). Jis turi būti aktyvus istorijos bendraautorius.

Tačiau daug įdomesnė galimybė - visiems kartu vystyti ar aptarti kokią nors temą. Ši galimybė labai viliojanti informacinėms ir diskutuotinoms temoms bei įvairių "ratelių" WWW svetainėms. Vienas iš panaudojimų - mokomosios WWW svetainės (tai aptariama atskirame straipsnyje). Man lengviau bus pasinaudoti pavyzdžiu.

Kažkas (pvz., WWW svetainės kūrėjui) pasiūlo naują temą ir paruošia pirmąjį WWW puslapio (temos) variantą. Visi lankytojai gali papildyti ar pakomentuoti bet kurią jo dalį (teiginį, sakinį, pastraipą). Jo pastabos iškart įrašomos šalia (WWW puslapio paraštėse). Jas išvys visi kiti WWW puslapio lankytojai, kurie galės pasisakyti ne tik apie WWW puslapio teiginius, bet ir atsiliepti į kitų lankytojų papildymus, nuomones ir pastabas.

Taip WWW puslapis priartėja prie knygos bibliotekoje, kurios paraštėse lankytojai palieka savo pastabas ir piešinukus, pabraukia ar išryškina jiems patikusias teksto vietas ir kitaip palieka savo "pėdas", kurias atranda kiti knygos skaitytojai. Tačiau ir šiuo atveju yra svarbi nuolatinė WWW puslapio priežiūra. Laikas nuo laiko reikia padaryti (atskirame WWW puslapyje) lankytojų pastabų analizę, atsižvelgti į jas ir t.t.

Tolimesnis šių galimybių išvystymas būtų pastabų grupavimas: vienas pastabas lankytojas gali pasidaryti tik sau (kitą kartą aplankęs jas matys tik jis), kitas - savo "rateliui" (tam tikrai užsiregistravusių lankytojų grupei), trečias - tik WWW svetainės administratoriui ir ketvirtas - visiems lankytojams. Tad skirtingi lankytojai aplankę tą patį WWW puslapį gali jame regėti skirtingą informaciją (priklausomai nuo jų priklausomybės tam ar kitam "rateliui"). WWW puslapis pasidaro tarsi tas dramblys, kurio skirtingas kūno dalis liečia keli aklieji - ir pagal jas sprendžia apie visą dramblį.

Ir tai jau visai netoli tikrų klubų sukūrimui, kurių nariai gyvena bendrą "virtualų" gyvenimą - sveikina vieni kitus su šventėmis, dalijasi bendrais džiaugsmais ir paguodžia liūdesio akimirką, praneša apie susirinkimus ir kitus draugiją liečiančius svarbius įvykius ir t.t. Tokius klubus susikurti galite www.ememories.com ir www.ecircles.com svetainėse. O kas pirmas panašias į jas sukurs Lietuvoje?

Jonas Skendelis
Atspausdinta "Naujosios komunikacijos" NK sakykloje (1999.08)

Ar saugu Voratinklyje?
Kas nužudė Goferį?
Java ir ne tik ji!
Himalajų legendos
Toro: laukinė prigimtis mane žudo!
Unix komandų lygiagretumas
Iš Senovės Išminčių gyvenimo
Skandinavų mitai
11: juodieji anekdotai... Kai vakare padauginai... NSO puslapis
Vartiklis