Suskaičiuoti viščiukai?

Taip pat paskaiykite "Pagarba kaustytam batui?"

1998 m. gruodžio 23 d. "Šaruno" viešbutyje "InfoBalt autorinių teisių agentūra " organizavo spaudos konferenciją "Kompiuterinių programų piratavimas", kurioje buvo pagarsinti paskutinieji pasiekimai, kovojant su piratais. Kompanijos "CHS Baltic", vienos iš didžiausių Lietuvoje kompiuterių ir jo programų platintojo duomenimis, per nepilnus 1998 metus Lietuvoje parduota maždaug 65.000 kompiuterių. Tik 10% jo buvo patiekti kartu su operacinėmis sistemomis, o atitinkamas parduotų taikomųjų programų skaičius, nepaisant gana sparčiai augančio prekybos tempo, yra dar mažesnis. Antra vertus, jaučiasi pozityvūs pokyčiai Lietuvos programinės įrangos rinkoje.

Jolanta Kaminskaitė-Pranckevičienė, "InfoBalt autorinių teisių agentūros" konsultantė ir BSA advokatė konstatavo, kad Lietuvoje yra pakankamas įstatyminis pagrindas bausti tuos, kurie neteisėtai platina ar naudoja nelegalią programinę įrangą. Tas procesas jau prasidėjo ir sėkmingai vystosi. Pateikti faktai patys bylojo už save. Tikėtina, kad naujojo "Autorinių ir gretutinių teisių įstatymo" nuostatos ir Baudžiamojo kodekso pataisos, kurios, tikimės, bus priimtos artimiausiu metu, turėtų dar labiau sugriežtinti teisinę atsakomybę už tokio pobūdžio nusikaltimus.

Vytautas Statulevičius, "Vtex", lietuviškos kompanijos, gaminančios populiarųjį kompiuterinį žodyną "WinLed", atstovas pabrėžė, kad didžiosios užsienio kompanijos, tokios kaip "Microsoft" ar "Novell", darančios biznį ir pas mus, dėl piratavimo Lietuvoje nežlugs, tačiau, jei ši problema ilgainiui neišnyks, lietuviškajai industrijai išgyventi šanso nebus. Šios kompanijos piratinės programos kopijos tapo vienu iš įkalčių keliuose iš policijos atliktų patikrinimų kompanijose, prekiaujančiose kompiuterine technika.

Vilma Misiukonienė, "InfoBalt autorinių teisių agentūros" direktorė, pažymejo, kad "karštąja antipiratine linija" agentura@infobalt.lt plaukia įvairi informacija, kuri yra analizuojama, ji prieinama ir policijai. Patikrinimus atlieka oficialios valstybės įgaliotos teisėsaugos struktūros.


Šią žinutę papildau oficialiu "InfoBalt autorinių teisių agentūros" spaudiniu, pateiktu šioje spaudos konferencijoje apie padėtį kovoje su piratais.


  • Š.m. liepos mėnesio 24 d. Mokesčių policijos departamento prie LR VRM Utenos apskrities skyriaus pareigūnai Visagine patikrino saloną "INFORTECHNIKA" ir nustatė, kad buvo akivaizdžiai prekiaujama falsifikuotais programiniais produktais. Iš apyvartos išimti 51 falsifikuoti CD-Rom'ai, kuriuose buvo "Microsoft", "Adobe" ir kitų užsienio kompanijų programinė įranga. Tuo pagrindu 1998 09 09d. Visagino miesto apylinkės teismas priėmė nutarimą nubausti salono direktorių Valerijų Morozovą 1000 Litų bauda pagal LR ATPK 214 (10) straipsnį ir konfiskuoti CD-Rom'us bei juos sunaikinti.

  • Taip pat aukčiau minėti pareigūnai š.m. spalio mėn. 07 d. Visagine patikrino V.Degteriovo personalinei įmonei priklausančią parduotuvę "BRONTOZAURAS" ir iš apyvartos išėmė 71 falsifikuotą CD-Rom'ą, kuriuose buvo "Microsoft", "Adobe" ir kitų kompanijų programinė įranga. Buvo surašytas administracinių teisės pažeidimų protokolas. Visagino miesto apylinkės teismas 1998 11 10d. priėmė nutarimą, kuriuo nubaudė pažeidėją 1000 Litų bauda pagal LR ATPK 214 (10) straipsnį ir konfiskavo visus falsifikuotus CD-Rom'us bei nutarė juos sunaikinti. Šiuo metu dėl aukščiau nurodytų atvejų taip pat yra ruošiamas civilinis ieškinys dėl žalos atlyginimo.

  • Š.m. rugsėjo 22 d. VRM Ekonominės Policijos pareigūnai atliko patikrinimą Kalvarijų turguje, Vilniuje. Buvo sulaikytas pilietis V.Jasilionis prekiaujantis falsifikuotais CD-Rom'ais. Surašytas administracinių teisės pažeidimų protokolas bei medžiaga perduota teismui.

  • Be to, š.m. lapkričio mėnesį Mokesčių Policijos departamento prie LR VRM Intelektualinės nuosavybės teisių gynimo poskyrio pareigūnai labai operatyviai atliko eilę patikrinimų Vilniaus įmonėse. Šį sykį buvo tikrinamos kompanijos, prekiaujančios kompiuterine technika. Trijose iš jų - ""RALINGA" (1998 11 09 d.), ""PIXEL" (1998 11 19 d.) ir ""BMS" (1998 11 27 d.) buvo nustatytas neteisėtas programinės įrangos diegimas į parduodamų kompiuterių kietuosius diskus. Patikrinimuose taip pat dalyvavo "InfoBalt autorinių teisių agentūros" atstovai, kurie identifikavo neteisėtai platinamą programinę įrangą, tokią kaip "Microsoft", "Symantec", lietuvių kompanijos "Vtex" programą "WinLed" (kompiuterinį anglų-lietuvių k. žodyną) ir kt.

  • Beje, jau dėl aukščiau nurodyto pirmojo atvejo, susijusio su PĮ "RALINGA", Vilniaus m. 2-as apylinkės teismas 1998 12 21 d. priėmė nutarimą nubausti įmonės savininką 1000 Litų bauda pagal LR ATPK 214 (10) straipsnį.

Iš dar ankstesnių laikų...

1985 m. spalio mėnesį tarptautinis simpoziumas „Mikro ESM ir mikroprocesorių panaudojimas“ įvyko Budapešte, o tų pačių metų lapkričio mėnesį sąjunginė konferencija „Mini ir mikro ESM kūrimo ir panaudojimo problemos“ įvyko Vilniuje. Tai, kad renginys įvyko Vilniuje, rodė Lietuvos, o taip pat gamybinio susivienijimo SIGMA ir akademiko S. Vavilovo prietaisų pramonės MTD LTSR respublikinės valdybos (kaip organizatoriaus) prestižą.

Vilniaus konferencijoje buvo apsvarstyti klausimai dėl projektuojamos ir gaminti numatomos 32 skilčių mini ESM. Bet joje neatsispindėjo personalinių kompiuterių projektavimo ir gamybos klausimai – ta sritis, kuri TSRS buvo mažai plėtojama ir atsiliekama nuo pirmaujančių šalių. Nekalbėta ir apie kompiuterinės technikos naudojimo mokymo procese.

Naujienos iš pasaulio kompiuterinės spaudos

Praeitą savaitę Bulgarijos Vyriausybė pasirašė susitarimą su Microsoft kompanija, kuriuo Bulgarija įsipareigojo legalizuoti visą Microsoft piratinę produkciją valstybinėse institucijose. Taip pat Bulgarijos Vyriausybė įsipareigojo sumokėti Microsoft korporacijai $586,000 USD už piratinės produkcijos legalizavimą. Minėtu susitarimu Bulgarijos Vyriausybė siekia pademonstruoti NATO ir Europos Sąjungai, kad Bulgarija yra rimtai nusiteikusi paisyti tarptautinių standartų. (COMPUTERWORLD, Inc., 98/12/21;

 

Kompiuterių ištakos
Pasaulis yra netikras?
Mano sielos grobikai
Programavimo paradigmos
Pasakykite tai mano avatarui
Styvo Džobso kelias į žvaigždes
Kodėl matematikoje nežinomąjį žymi „x“?
Seniausias pasaulyje analoginis kompiuteris
Pirmoji programuotoja: Ada Lovelace
Bilas Geitsas: kol dar nebuvo garsus
Ženklo savarankiškumo doktrina
Į ką iškeisčiau muilo operas?
Kam Elizai Internetas?
Vartiklis