LiPPA X-byla Nr.2

Tik pakankamai įkalusiems (į gyveniškojo realizmo dualumą)

IšLiptis iš susidariusios krizės
Programinis-profaninis pareiškimas (visai ne spaudai)

" ... lieka kentėti, kol tau ant galvos myža ir į dūšią šika visokie, arba, nepritapus, pasitraukti iš šios ašarų pakalnės. Trečias kelias - kariauti , bet vistiek normalus (kaip mes suprantame) visada liks kaltas. ".
Jonas I. 2000 m. balandžio 25 d. pasisakymas LiPPA X-byloje Nr.1

LiPPA asociacijos aktyvistai susirinko antrajam savo posėdžiui. Jie nusprendė apsvarstyti gyvenimiškojo realizmo dualizmo vienijimo klausimus.

Pranas Vakaris kadais iškėlė problemą, kuri pajudino psichoproduktologijos ekspertų supratimą apie jų vietą - po Saule, ant daugiaaukščio namo ir to namo apačioje:
"Vakarais, saulei leidžiantis, aš mėgstu užlipti ant devynaukščio stogo ir paleisti čiurkšlę ant apačioje zujančių nieko neįtariančių arogantiškų žmogeliukų."

Jonas I. pasijuto to namo papėdėje, ir mano, kad pajutus tą gyvenimo galios apraišką, jis negali jai pasipriešinti, nes vis tik liks kAltas. Galime tik spėti, kaip jis tą vakarą ėjo namo nešinas dailidės įrankiais (iš "Norbutas ir Co" stalių dirbtuvių), nes žmonelė jau senokai jį ūdijo, kad durų stakta supuvusi, o jis ne tik jos netvarko, bet ir retkarčiais palaisto tuoju švęstu skysčiu, kurio skonį, praeidamas pro daugiaaukštį, pajuto ant savo lūpų, kurio kvapo nesumaišysi su jokia kosmetika ir kuris sudrėkino tą vakarą išdžiūvusius jo plaukus.

Tad jis čiupo kAltą iš įrankių dėžutės ir juo mosuodamas, kaip koks Čiapajevas sablia, puolė į to daugiaaukščio laiptinę ir šaukdamas japonų karo šūkį "zariežū" (mat liftas jau ir pamiršo, kada veikė) užskuodė ant namo stogo...

Ir ką gi jis ten išvydo? Nuostabų vaizdą! Besileidžiančią Saulę, raudoniu nutvieskiančią Vakarų šalies debesis, nuostabius gaisų, kurių fone ant kaimyninio namo karvelininkas skraidina savo augintinius. Apačioje zujančius ir nieko nenujaučiančius arogantiškus žmogeliukus.

Tada jame pabunda jo vertės pojūtis, sugrįžta gyvenimo prasmės suvokimą –ir jis nieko nelaukdamas paleidžia čiurkšlę ant tųjų nieko neįtariančiųjų ...

LiPPA po ilgų ginčų priėjo nevieningą nuomonę, kad viskas pasaulyje vyksta ciklais, viskas pasikartoja – tik kaskart vis aukštesnėje istorijos spiralės vijoje. LiPPA susirinkimas išsiskirstė, sutaręs kitam kartui paruošti ir apsvarstyti asociacijos įstatus.

Iki to laiko, LiPPA prašo lankytojų išsakyti savo nuomonę šiuose puslapiuose iškeltais klausimais. Pateikite ir savo būties (buities) nuotrupų aprašymus. Bendromis jėgomis mes pabandysime visa tai nagrinėti ir rasti jų įvertinimus ir duoti naudingus patarimus.

Eks-nusipelnęs psichoproduktologas Arvildas Vyžūnas,
koncervalogijos mužikantų plikasis kardinolas

Praneškite apie šio skyrio atsiradimą visiems, kurių el.pašto adresus turite - visi kartu mes gydysime Lietuvą.

ARCHYVAI:
Posėdžio Nr.1 protokolas ir forma pasisakymams
Posėdžio Nr.2 protokolas
Posėdžio Nr.3 protokolas
Posėdžio Nr.4 protokolas

Visi forumai
Pindologijos puslapis
Vartiklio naujienos
NSO.LT