Stasys Stacevičius


   Duona

   III

 Myli ar nemyli. Mini mirtį.
 Grįžta iš laukų. Po vieną. Dviese.
 Į aruodą gilų - nieks negirdi -
 amžinybė pila tamsą, šviesą.

 Myli ar nemyli. Paaukotas,
 gal Marijai, grįžta iš durnyno.
 Daug šviesos ir daug tamsos aruoduos
 kasdieninei duonai, kasnaktiniai.

 Mylim ar nemylim. Lūžta medis.
 Suanglėja vakaras raudonas.
 Tyliai - net negirdim patys -
 pjauname ir vėl pamirštam duoną.

   Nežinia

 Lyg pateptieji
 šviesūs knygnešiai
 aidžios nakvynės
 priešpiliuose ieško,
 o žada mums
 kelionių bei šviesos
 Istorija,
 ne nuo manęs pastojusi.

 Susibara Perkūnai aštuoni
 ir jų vienintelė
 sesuo Perkūnė -
 ir neįžiūrime,
 kas kalvoje
 sūpuokles
 arba kartuves sūpuoja.

 Lyg pasmerktieji
 blyškūs knygnešiai
 pigios nakvynės
 užkampiuose ieško,
 ir nežinau:
 gimdys
 ar negimdys
 Istorija,
 nuo slibino pastojusi.

   Paskutinėj

 Nebuvėlės dykvietės vėjas?
 Nebuvėlio miesto pašvaistė?
 Vėtrungė virš kapinių?
 Perkūnės atsiminimai?
 Paparčio atsiminimai?
 Patriarcho sapnai?
 Astronomo sapnai?
 Atsivėrusi lokei erdvė? --

 ---------------------------

 Paskutinėj lietuvių knygoj,
 ugnies nešamoj dangun?

O dabar pasikapstę po istorijos šiukšlynus atrandame:

*

... Švelni būk
ar prakeik...
... Tikti vėliau
paliki vieną.
Jaučiu:
Sugrįžta į mane
eilėraščiai,
seniai jau išbaidyti
...............
... Po vakaruškų –
tolo žmonės,
šoko miškas,
grojo vėjas
ir taip gražiai
trumpai apvirto žemė...

Varėnos raj., Merkinės R. Mizaros vid. mokykla, XI klasė, 1977


Skaitykite: H. Hesės eilėraštį
S. Stacevičius. Jūra ir žarijos
Juozas Tysliava. Verkiau, kaip vaikas
S. Stacevičius. Naktis astronomų šalyje
Donaldo Kajoko 'Slaptasparnis' (provincijos vaizdeliai),
Sigitas Geda. Gyvenimas kaip suvyta virvė
Rašyk, kad šviestų pro eilutes...
W. Szymborska. Eilėraščiai...
Czeslaw Milosz. Ulro žemė
Vlado Braziūno eilės
Skaitinių, poezijos ir fantastikos puslapis
Poetinės vizijos
Vartiklis