J. Erlickas. Raštai ir kt.


    Peleninė daina

       Žodžiai Helen Blinkevičienės

  Nebuvau aš Paryžiuj nei Romoj,
  Gyvenu aš kaip vėjas kalne,
  Tiktai dvylika juodvarnių brolių
  Vėlų vakarą lanko mane.

  Neturiu aš sidabro nei aukso,
  Broliai plunksnomis rengia mane.
  Jūs nešaukit - manęs neprišauksit,
  Neieškokit - paskęsit liūne...

  Gal mane kitados jūs sapnavot,
  Gal regėjot vaikystės kine,
  Per toli, per toli nukeliavot,
  Neieškokit - nerasit manęs.

  Aš likau jūsų vaikiškoj knygoj,
  Sename sename albume.
  Aš verkiau, kada vieną palikot
  Ir kai vijosi pelės mane.

  Kai grūmojo pelių karalaitis,
  Kai nuo raganos bėgau piktos,
  Palikau aš auksinę kurpaitę.
  Tiktai jūs nesuradote jos...

  Pakliuvau į voratinklį kreivą,
  Tiktai jūs nežinote, ne, -
  Septyni alaviniai kareiviai
  Išvadavo tą naktį mane.

  Kaip aš verkiau, kaip jūsų ilgėjaus,
  Kai žaislai, pamiršti rūsyje,
  Vieną Joninių naktį išėjo
  Ir išsivedė - niekur mane...Galite pavartyti eilėraščius iš kito J.Erlicko rinkinio
arba nubėgti pasiskaityti J.Erlicko prozos.
Algirdas Markevičius. Smėliadėžė
Pranciška Regina Liubertaitė. Žiežirba į žemę
Vienuolyno kapeliono pasakojimas apie gaidį ir vištą, Šantiklerą ir Pertelotę
Šiuolaikinė jaunųjų arabų literatūra
Anglickis Stasīs. Poezija žemaitiškai
Efraimas Kišonas. Mokantis klausinėti
Radoslavas Bratičius. Kur tu, Moze?
Džalal ad-Din Rumi
Skaitiniai ir poezija
Vartiklis