Voratinklis automobilyje  

Mikui Adomaičiui lekiant greitkeliu iš Klaipėdos į Vilnių ties Rietavu staiga pasigirsta pyptelėjimas, pranešantis, kad kažkokia el. pašto žinutė prasibrovė pro "šiukšles" filtruojančią programinę įrangą. Mikas užmeta akį į ekraną: "“Rietavo kastinis” kviečia pasivaišinti cepelinais su grybais. Jus aptarnaus mūsų žavioji Aldona”.

Tai pakelės smuklė, pasinaudojusi automobilyje sumontuota GPS įranga, pasiūlė savo paslaugas. Mikui iš netikėtumo net žiauna atvipo. Jis giliai įkvėpė, tačiau suprato - niekur nedingsi, baigėsi laikai, kai galėjai pasislėpti nuo informacijos.

Laikas netrunka prabėgti - kiek tos Lietuvėlės ir tėra. Štai ir Vilnius. Bet jau Paneriuose “MS Windows AE” (Automobile Edition) sistemos naršyklė maloniu balsu praneša: "Ties tuneliu didelis kamštis. Važiuodami dabartiniu greičiu į jį pakliūsite po 3 minučių. Jei reikia į Šeškinę, sukite pro Lazdynus."

"Tebus taip!", - paspaudęs prie vairo įtaisytą "Reply" mygtuką, nusprendė Mikas. Kažkodėl "Microsoft" šitą komandą nusižiūrėjo iš garsiojo filmo "Žvaigždžių taku" (kaip ir daug kitų idėjų - pavyzdžiui, iš 400 “Windows AE” komandų bent pusė jų buvo naudojama filme). - "Suku pro Lazdynus".

Ką gi - dalis abonentinės sutarties su eismo pranešimų paslaugų firma "kelias.lt" atsipirko.

Eismas į abi puses

Ateityje Voratinklis nebus vienpusio eismo magistralė (kai vien tik vartau ir skaitau). Tuo pačiu ryšio kanalu informacija gali keliauti į abi puses. Pateiktame epizode parodėme Voratinklio sąveiką su automobiliu. Ir tai daugiau nei elektroninė knyga.

Žmonės mašinose praleidžia nemažai laiko. Pasakojama, kad amerikonas rytą, kol atvažiuoja į darbą, jame ir nusiskuta, ir papusryčiauja, ir laikraščius perskaito (jei būtų patogu - dar ir seksui laiko lieka). Tyrimai rodo, kad JAV 100 mln. asmenų vidutiniškai 150 dienų per metus po 2 valandas kasdien praleidžia mašinoje. Tai būtų trečioji pagal dydį informacijos "vartojimo" grupė - po TV ir telefono.

Bet kokia nauda iš mobiliojo IP? Mikui net ir pasukus pro Lazdynus nepavyko išvengti kamščio prie Spaudos rūmų. Kadangi svarbus susitikimas buvo paskirtas “Ventos” pastate 12:30, automobilio kompiuteris pranešė, kad jis ten galės atvykti tik 12:40.

Mikas paliepė: "Paskambink". “Windows AE” atpažino komandą ir, ištyrusi kontekstą, automatiškai sujungė su kitu susitikimo dalyviu. "Aš vėluosiu 10 minučių" - perspėjo Mikas. Netrukus atsiliepė Viliaus kompiuteris: "Nieko tokio - aš irgi vėluoju 5 minutes. Grįžtu iš Molėtų."

Bet tuo metu užpakalyje važiavęs automobilis pasignalizavo šviesomis (garso signalai jau 3 metai kaip uždrausti) - kol aiškinosi su kompiuteriu, Mikas buvo sumažinęs greitį. Mikas atsisuko: užpakalyje važiavęs vairuotojas dar neturėjo įmontuotos kompiuterinės įrangos, tad išraiškingai sukiojo pirštą prie smilkinio.

Mikas negalėjo gaišti laiko - jam reikėjo susirasti stovėjimo aikštelę. Ir čia vėl į pagalbą atėjo "kelias.lt", pranešęs, kad šiuo metu yra dvi laisvos vietos stovėjimo aikštelėje Nr. 98. "Puiku", pamanė Mikas. - "Tereikės tik pereiti gatvę".

“Rezervuok” - balsu paliepė kompiuteriui. Po to, atsisukęs į galinę sėdynę, pranešė: “Petrai, atvažiavom”. Jo bendrakeleivis Petras visą kelią buvo tarsi nematomas. Jis buvo užsiėmęs galinėje sėdynėje esančia kompiuterine įranga, kurią naudojo ne tik "Real 3D" žaidimams, bet ir naršymui po Voratinklį kaupiant medžiagą šiam svarbiam susitikimui. Kai prireikdavo duomenų iš firmos, jis prisijungdavo prie savo darbo vietoje taikiai burzgiančio mažylio “Septium”. Jam laikas neprailgo…

Spausdinta "Naujojoje komunikacijoje"

Papročių paskirtis
Mano sielos grobikai
NSO puslapis
Vartiklis