Volioti durnių  

Žinom posakį „volioti durnių“. O iš kur jis kilo? Štai senais laikais kvailius iš tikro voliojo – plunksnose ir smaloje – o tada nešiojo po gatves. Na ir kas, kad tai nepadėdavo. O kaip ten su mokslo žmonėmis?

Švedų gamtamokslininkas Emanuelis Svedenborgas, teosofas, išradėjas – skamba garsiai. Ir jisai 1917 m. pasiūlė po laivo dugnu pūsti orą – ir taip padidinti laivo greitį. Tačiau svarbiausiu užsiėmimu laikė filosofiją, teologiją ir mistiką. Svedenborgas visus tikino, kad jis dienas leidžia kalbėdamasis su dvasiomis, gyvenančiomis įvairiose planetose. Užsidegęs pasakojo visiems, kad mėnuliečiai kalba pilvais, o marsiečiai – akimis, Jupiterio gyventojai dalinai vaikšto rankomis, dalinai kojomis ir pan. Ir šie kliedesiai turėjo pasisekimą, jis turėjo daug pasekėjų, tokių pat puspročių, kaip ir jis.

O štai anglų materialistas Tomas Hobsas. Jis taip kvailai aiškino Euklido „Elementus“, kad susilaukė savo amžiaus matematikų pašaipos. Hobsas atkakliai neigė bet kokių nematerialių esybių (dvasių, šmėklų) egzistavimą. Tačiau tamsiame kambaryje jį imdavo persekioti vaiduokliai. Taip, taip, tie patys, kurių buvimą jis neigė.

Genialus matematikas Boljė atrado 4-ą matavimą, tapo ne-euklidinės geometrijos kūrėju, tačiau gavo pravardę – bepročių geometras. Kartą jis į dvikovą vienu metu iškvietė 13 žmonių ir pertraukose tarp jų mėgavosi grodamas smuiku. Tada užsisakė karstą ir atspausdino pakvietimus į savo laidotuves. Po 8 m. jis vėl ėmė ruoštis savo laidotuvėms ir paprašė ant savo kapo pasodinti obelį.

Vyras po padu  

Kartais sakoma: moteris vyrą po padu laiko (vadinasi, neduoda jam valios).

„Po kulnimi“, - sako rusai, bulgarai, kubiečiai, portugalai. „Po batu arba kurpe“, - sako vokiečiai, švedai, danai, olandai, graikai, suomiai. Anot kai kurių mokslininkų, senovėje buvęs paprotys pulti ant kelių prieš valdovą ir užkelti jo koją sau ant sprando, - taip buvo išreiškiamas visiškas paklusnumas ir atsidavimas.

Esama ir kitokių posakių, bet jų prasmė ta pati. Prancūzas, ispanas ir italas gali pasakyti: „Jo žmona namuose dėvi kelnes‘. Tiesa, dabar tai jau neturi pirmykštės prasmės, nes daug moterų išties dėvi kelnes. Brazilas pasakytų: „Jo namuose višta gieda“. O gerai išauklėtas džentelmenas tartų: „Jo namuose pirmuoju smuiku žmona groja“.

Turkijoje be jokios perkeltinės prasmės tiesiai sakoma: „Jis žmonos rankose“. Dar niūriau tas posakis skamba hindi kalba: „Žmonos vergas“.

Ir šitaip beveik visomis kalbomis. Gal tik išskyrus arabų, bet ir anie kartais sako: „Ji vedžioja jį už nosies“ (turima galvoje – „kaip kupranugarį“). Taigi daugelis tautų užjaučia vyrus, negalinčius pretenduoti į šeimos galvų vaidmenį. Jie tegul pasiguodžia Oskaro Vaildo mintimi: „Su moterimis sunku, bet be jų dar sunkiau“.


P.S. Kadaise tai buvo Vartiklio naujienų pranešimas. Su laiku imta juos aplipdyti papiltovu kroviniu. bet istoriniai klodai išsaugomi...

Viagra karštinė slūgsta (1998-10-24)  

Prieš kelis mėnesius atrodė, kad naujajam "Pfizer Inc." vaistui nėra jokių užtvarų ir jam lemta karaliauti amžinai. Balandžio mėn jam pasirodžius bet kokio amžiaus vyrai galvotrūkščiais puolė jį išbandyti. Gegužės pradžioje per savaitę jo buvo parduodama per 300 tūkst. piliulių - negirdėtas kiekis bet kuriam kitam vaistui. Iki metų pabaigos jo apyvarta turėjo pasiekti apie 20 mlrd. dolerių.

Ir rudeniop, pradėjus kristi lapams, su jais ant žemės "nusileido" ir "Viagra" pardavimai (iki 200 tūkst. piliulių per savaitę) - atvėso žiniasklaidos šurmulys, bijomasi šalutinių poveikių (JAV maisto ir medikamentų komsija gavo bent 100 pranešimų apie įvairius neigiamus "Viagra" poveikius - baigiant mirties atvejais), ir t.t. Pardavimų sulėtėjimo buvo tikimasi, tačiau nuopuolis viršijo visas prognozes.

"Viagra" atsisako ir tie, kurie anksčiau tam tikslui naudojo injekcijas. Jie grįžta prie ankstesnių priemonių, suveikiančių beveik iškart ir išlaikančių ilgą laiką - "žalčiuko" pakilimo nereikia laukti beveik valandą. Tad "Viagra" yra tarsi Disnėjaus pasijodinėjimas - lauki valandą, kad galėtum pašuoliuoti dvi minutes. Ir tai už nemažą kainą - nuo 8 iki 10 dolerių.

PAP sindromas
Pasaulis yra netikras?
Didysis terminatorius
Pasakykite tai mano avatarui
Kodėl matematikoje nežinomąjį žymi „x“?
Ženklo savarankiškumo doktrina
Į ką iškeisčiau muilo operas?
Ką pasakoja senas laiškas?
Mano sielos grobikai
Kam Elizai Internetas?
Informacijos ekologija
Prerafaelitai
Vartiklis