Iš indų išminčių gyvenimo...

Šri Papa Ramdas

Šri Papa Ramdas buvo garsus šventasis iš Kanhiangad'o. Jis keliavo iš vietos į vietą - ir jo šlovė sklido po šalį. Tačiau vienas įvykis jį ypač išgarsino.

Kartą Papa Ramdas apsistojo oloje netoli vieno miesto. Kai žmonės sužinojo apie jį, jie pradėjo pas jį lankytis ir leisti laiką dėl Satsang. Su vaikišku aiškumu ir giliu atsidavimu Papa Ramdas aiškino jiems viešpaties Ramos istorijas. Tai pavergė miestelėnų širdis ir jie, regėdami jo gyvenimą plikame urve be jokių patogumų, pradėjo nešti tai, ką laikė būtina jo patogumui. Netrukus urve atsirado lova, pietų stalas, gultas ir kiti rakandai. Bet svečiai su juo praleisdavo tik dieną nakčiai palikdami atsiskyrėlį vieną.

Nedoras vagis žinojo apie tuos vertingus daiktus, kurie buvo pas išminčių - ir vieną naktį jis įsibrovė į olą. Šventasis sėdėjo vienas gilioje meditacijoje. Vagis paliepė jam surinkti visus daiktus ir surišti juos į lovos užtiesalą. Vagies didžiausiam nustebimui Ramdas neparodė jokių nepasitenkinimo ženklų. Su dieviška ramybe jis surinko visus daiktus ir ryšulį padavė vagiui. Pačiupęs gultą po viena ranka, o ryšulį - kita, vagis pasišalino, o Mahatma vėl prisėdo ant akmeninių grindų, kad galėtų tęsti nutrauktą kontempliaciją į jo mylimą Viešpatį.

Ryto aušrai nušvitus lankytojai apstulbo išvydę pliką olą. "papadži, kur visi tie daiktai, kurie vakar dar buvo čia?". Papa Ramdas nusijuokė: "Ramas paėmė juos..." Lankytojai pasimetė: "Koks Ramas!?" "Koks Ramas? Tėra vienas Ramas. Ramas davė juos ir Ramas pasiėmė juso". Ir šventasis iš širdies nusikvatojo...

Tik tada miesto gyventojai suvokė to žmogaus didingumą. Visiška ramybė ir jokio rūpesčio tuo, kas vyksta, parodė jiems, koks laisvas yra žmogus, kai nusimeta jį varžančius pančius. Iš išorės negali ateiti tikroji palaima - tik iš mūsų vidinės būties (ir gilios meditacijos tylos).

Tam, kuriam visa kūrinija atsiskleidžia kaip nuostabi dangiškojo mylimojo lila, kuriam visi tvariniai praranda savo individualybę susiliedami su juo, tas gali su vaikišku naivumu džiaugtis tuo, ką Viešpats jam suteikė!

Swami Ramdas (1884 -1963) – indų šventasis, filosofas, filantropas ir piligrimas. Jo gyvenimas ir mokymas išdėstytas keliose knygose.

Gimė Indijos pietuose esančios Keralos srities šiaurėje. Gana anksti pasišventė klajojančio vienuolio gyvenbimui ir pasirinko Ramdas vardą (dievo Rama garbei). 1922 m. sutiko išminčių Ramana Macharši, 21-ą dieną praleido oloje ir per tą laiką suprato, kad „Viskas yra Rama ir nieko nėra be Rama“. 1931 m. jo pasekėjai jam įrengė Anandašramą Keraloje. 1963 m. jis pasiekė samadhi.


 

Namadeva
Džnanadeva
Bhartrihari poezija
Krišnamurti teosofų šviesoje
Budizmas ir nemirtingumas
Kelyje link Vedantos
Patandžali joga
Manu įstatymai
Mitologijos puslapis
Biblijos puslapis
Vartiklis