Paravalstybinės erdvės ir Unitauras

(noriu skaityti pradžią, taip pat antrą bei antrą dalį bei trečią dalį)

Be valstybinių objektų, tokių kaip Kukis, Mukis & Makukis bei Mata, Tumba & Matumba ir Neručio valstybinės sąvokos ir erdvės, dar egzistuoja taip vadinamos paravalstybinės erdvės ir su jomis susiję objektai.

Paravalstybinių erdvių klasifikacija

Paravalstybinės erdvės būna dviejų tipų:
 1. Pagrindinės arba fundamentaliosios paravalstybinės erdvės - šiuo metu atrastos dvi:
  1. Ula, Loza ir Uloza;
  2. Pašius, Tašius ir Patašius.
 2. Papildomos arba išvestinės paravalstybinės erdvės - šiuo metu atrasta kelios, kurių svarbiausios yra:
  1. Matas, Tickas ir Matickas;
  2. Vanda, Vanda, Vanda; (*)
  3. Blonskis, Blonskis, Blonskis. (*)
   Pastaba: (*) žvaigždute pažymėtos trivalstybinės paravalstybinės erdvės.

Pagrindinės (fundamentaliosios) paravalstybinės erdvės ir objektai

Paravalstybinės erdvės Ula, Loza ir Uloza atspindi skystų išskyrų išsiskyrimą avalstybinėje erdvėje, o paravalstybinės erdvės Pašius, Tašius ir Patašius atspindi kietų arba tirštų išskyrų išsiskyrimą avalstybinėje erdvėje. Su šiais procesais betarpiškai susijusi Unitauro sąvoka.

Unitauras

Įtaisas, konvertuojantis Ulozos ir (arba) Patašiaus tipo išskyras į fekalijas, vadinamas Unitauru.

Unitauro tipai ir būsenos
Unitauras, priklausomai nuo jo tipo, gali įgauti vieną iš trijų būsenų:

alfa būsena: dangtis ir sėdimasis rinkis nuleisti;
beta būsena: dangtis (jei yra) pakeltas, o sėdimasis rinkis nuleistas;
gama būsena: dangtis ir sėdimasis rinkis pakelti, arba jų visai nėra.

Unitauro tipas - tai būsenų, kurias jo konstrukcija leidžia jam įgauti, aibė. Jis žymimas graikiškomis raidėmis alfa, beta ir gama, prirašytomis prieš žodį "Unitauras", o būsena - viena iš šių raidžių, parašyta po žodžio 'Unitauras'. Pvz.:
"alfa, beta, gama Unitauras alfa" reiškia Unitaurą, kuris turi dangtį ir sėdimąjį rinkį, kurie abu šiuo momentu nuleisti;
"beta, gama Unitauras gama" reiškia, kad Unitauras turi tik sėdimąjį rinkį, kuris šiuo momentu yra pakeltas.

Unitauro funkcionavimo diagrama

Unitauro funkcionavimą nusako tokia lentelinė diagrama:


+------------+--------------------+
| Atliekama |  Unitauro būsena | Santrumpos:
| funkcija  +------+------+------+
|      | alfa | beta | gama | N - funkcijos atlikti
+------------+------+------+------+   neįmanoma;
| Vyr. Uloza |  N |  I |  G | I - funkcija atlikti įmanoma,
+------------+------+------+------+   bet jei galima pervesti
| Mot. Uloza |  N |  G |  I |   Unitaurą į kitą būseną, tai
+------------+------+------+------+   funkcija atliekama
| Patašius  |  N |  G |  I |   palankesnėje būsenoje;
+------------+------+------+------+ G - palankiausia būsena
                     funkcijai atlikti.

Iš pateiktos diagramos matome, kad Unitauras negali atlikti jokių funkcijų būdamas alfa būsenoje (kas netikit - pabandykite; jei paneigsite šį teiginį būtinai atsiųskite eksperimento ir rezultatų aprašymą). Taip pat naudojantis šia diagrama galima nustatyti optimaliausią būseną, į kurią reikia pervesti Unitaurą, norint atlikti pageidaujamą funkciją.


(noriu skaityti pradžią bei antrą dalį ir trečią dalį,
bus daugiau)

-- Valstybinių Skaičių Generavimo Susivienijimas (VSGS) --


Kokie jie buki!
Religiniai anekdotai
Ypač trumpi eilėraščiai
Iš atsargos seržanto memuarų
Įvadas į psichoproduktologiją
Seržantas šiluminėje trasoje
Ką žmonės mąsto Izraelyje
Kodėl alus geriau nei moteris
Juozas Erlickas. Tada buvo vakaras
Šiurpu vyrams ir moterims
S. Altovas. Aplink pasaulį
Viena eilute!
Vartiklis